PharmaPraxis

A gyógyszerész által nyújtott információs program hatása a diabeteses betegek állapotára

2021. JANUÁR 22.

A közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek egyszerű és rövid intervenciója révén is szignifikánsan és klinikailag jelentősen javul a 2-es típusú cukorbetegek HbA1c-szintje. A gyógyszerész által nyújtott információs program pozitív hatása azért is figyelemre méltó, mert az Európai Unió országaiban a HbA1c-szint a diabeteszesek 42%-a esetében lépi túl a 7%-os ajánlott értéket, és az egészségügyi költés 15-25%-át fordítják a cukorbetegek ellátására.

Korábbi vizsgálatok szerint a diabéteszhez hasonló krónikus betegségek esetén a beteg terápiás adherenciájának fokozása, a beteg és az egészségügyi ellátó közötti kapcsolat javítása, valamint a betegek kezeléssel kapcsolatos ismereteinek növelése járulhat hozzá a terápiás sikerhez. A francia kutatócsoport egy rövid, 3 x 30 perces, gyógyszerész által nyújtott információs program hatását vizsgálta meg a betegek adherenciájára, terápiamenedzseri képességeikre, a diabétesszel kapcsolatos tudás- és HbA1c-szintjükre.

A prospektív, sokcentrumos, randomizált kontrollált vizsgálat 2014 és 2016 között zajlott, és reprezentatív volt a francia patikákra nézvést. 87 patika került az intervenciós csoportba, és ugyanennyi a kontroll-ágra. Patikánként 6–12 olyan beteg került bevonásra, akinek HbA1c-szintje magasabb volt, mint az ajánlott 7%-os érték, már több mint 6 hónapja a patika betege volt, és nem több mint három féle orális antidiabetikumot fogyasztott. Kizárási kritérium volt, ha az illető korábban már vett részt terápiás célú oktatásban. Az intervenciót nyújtó patikusok külön képzésben részesültek, majd két hónaponként 30 perces strukturált beszélgetést végeztek betegeikkel a diéta, a gyógyszerterápia, valamint az életmód és a betegség hosszú távú következményei témákban (összesen 3 x 30 perc, 6 hónap alatt). A 30 perces betegedukáció során a gyógyszerész először felmérte a páciens betegségstátuszát, majd egy információs brossurát adott a betegnek az adott témában, és nyitott beszélgetésbe kezdett vele. A kontrollcsoport tagjai a szokásos kiszolgálásban részesültek.

A betegek gyógyszereik kiváltása érdekében havonta találkoztak patikusukkal, és a vizsgálat protokollja szerint megkérték őket, hogy ilyenkor hozzák magukkal az előző hónapban fogyasztott gyógyszereik üvegét. A patikusok az üvegekben maradt pirulákat megszámolva mérték fel az adherenciát, illetve a vizsgálat kezdetén, majd 6 és 12 hónap elteltével kérdőíveket is kitöltettek betegeikkel. A kérdőívekben rákérdeztek a beteg és orvosa közötti kommunikációra, a beteg terápiamenedzseri képességeire és a diabétesszel kapcsolatos általános tudására. A résztvevők jellemzően 66 évesek, több mint tíz éve cukorbetegek, 7,8% körüli HbA1c-szintűek és túlsúlyosak voltak; 95%-uk biguanidineket fogyasztott.

Eredmények

6 hónap elteltével mind az intervenciós, mind a kontrollcsoportban szignifikánsan javult a HbA1c-szint, azonban az intervenciós csoport javulása szignifikánsan jobb volt a kontrollénál (–0,5% HbA1c-szint vs. –0,2%; a szignifikanciaszint 5% volt valamennyi esetben). 12 hónap elteltével az eredmény tovább javult: az intervenciós csoportban 0,6%-kal, a kontrollcsoportban 0,2%-kal. Hasonlóképp, 6 hónap elteltével a betegek terápiamenedzseri képességei is szignifikánsan javultak mindkét csoportban, azonban az intervenciós csoport javulása szignifikánsan nagyobb volt; az intervenciós csoport tagjai átlagosan a „jó” értékről a „kiváló” értékre javultak ebben a kategóriában. A betegek betegségükkel kapcsolatos tudása is szignifikánsan nagyobbra nőtt az intervenciós csoportban, és itt a beteg–gyógyszerész-kapcsolat is szignifikánsan javult. A szerzők felhívják a figyelmet: a vizsgálat indulásakor átlagosan kiváló volt a betegek gyógyszerszedési adherenciája, és az intervenció ezen már nem is nagyon tudott javítani – azonban ilyen adherens betegek körében is lehetséges a glikémiás kontroll jelentős javítása a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek egyszerű és rövid (3 x 30 perces) intervenciója révén, mivel a betegek életmódja (táplálkozás, testmozgás) és betegséggel kapcsolatos tudása általában nem megfelelő, és gyógyszerészi segédlettel jelentősen javítható.


Szemlézte:
Kovács Bence dr.

Eredeti közlemény:
Michiels, Yves, Olivier Bugnon, Annie Chicoye, Sylvie Dejager, Christine Moisan, François-André Allaert, Catherine Hunault, Laura Romengas, Hubert Méchin, and Bruno Vergès. "Impact of a community pharmacist-delivered information program on the follow-up of type-2 diabetic patients: a cluster randomized controlled study." Advances in therapy 36, no. 6 (2019): 1291-1303.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

COVID-19

Diabetológus megjegyzése

A teljes magyar lakosság nagyjából 10%-a érintett cukorbetegség szempontjából. Sajnos, ahogy a legtöbb fertőző betegség lefolyását, a COVID-19-ét is jelentősen rontja a cukorbetegség. A cukorbetegség a COVID-19 fertőzés letalitását 50%-al növeli. A népbetegségnek számító cukorbetegség csak úgy, mint a súlyos tünetekkel járó koronavírus fertőzés gyakrabban érinti az egyébként is idősebb, polimorbid és ezért esendőbb betegeket. A két betegség között ezen kívül is számos kapcsolat lehet (ACE-2 expressio, DPP4, immunrendszer), mely a szemle tömören összegez. Maga a COVID-19 is rontja a glikaemiás paramétereket, ugyanis egyaránt károsítja az inzulinszekréciót és fokozza az inzulinrezisztenciát. Ez összhangban van azzal régi megfigyeléssel, mely szerint a lázzal járó betegségek esetén eddig is hasonló jelenséget láttunk.

PharmaPraxis

Gyógyszerészi szolgáltatások idősotthonokban

Az összesített eredmények szerint a gyógyszerészi szolgáltatás nagyon hatékonyan javította az egyik legfontosabb ápolási otthoni kimenetet: szignifikánsan csökkentette az esések számát. A gyógyszerészi szolgáltatás eredményeképpen kifejezetten javult a gyógyszerelés (a MAI-pontszám 2,2-del csökkent), és csökkent az egy beteg által átlagosan szedett gyógyszerek száma (7,2-ről 5,3-re).

Klinikum

A statin használata növeli a diabetes kockázatát

A statint szedők körében különös hangsúlyt kell fordítani a diabetes megelőzésére.

Képdiagnosztika

Mit lát az alábbi cukorbeteg lábán?

T2DM és a Covid-19