PharmaPraxis

Gyógyszerészi szolgáltatások idősotthonokban

2020. SZEPTEMBER 29.

A gyógyszerelés áttekintésével, az egészséges életmód elveinek közvetítésével és a személyzet továbbképzésével hatékonyan javítható az egyik legfontosabb ápolási otthoni kimenet.

A British Journal of Clinical Pharmacology szisztematikus áttekintése és metaanalízise elsőként foglalta össze az ápolási és idősotthonokban nyújtott gyógyszerészi szolgáltatások minőségi gyógyszerfelhasználásra kifejtett hatását.

A szerzők kifejtik: a gyógyszerész szerepe az elmúlt évtizedekben a termékcentrikus hozzáállásról a betegközpontú megközelítésre váltott. A gyógyszerelés áttekintésével, az egészséges életmód elveinek közvetítésével és a személyzet továbbképzésével a gyógyszerészek az ápolási és idősotthonokban is pozitívan befolyásolják a betegek életminőségét, valamint segítik a költségek csökkentését, azonban eddig nem készült áttekintés a témába vágó vizsgálatokról.

A malajziai és ausztráliai szerzők az angol nyelven 1978-2017 között megjelent szakirodalmat tekintették át, és számba vették a gyógyszerészek szerepét a gyógyszermellékhatások, kognitív zavarok, esések, törések, valamint a hospitalizáció és a mortalitás, továbbá a költségek csökkentésében. 52 tanulmányt találtak a témában (25 Észak-Amerikában, 17 Európában, 10 Ausztráliában készült). Mindössze 13 tanulmány alapult randomizált, kontrollált vizsgálaton (RCT), 28 volt intervenciót megelőző, illetve követő vizsgálat, 6 retrospektív elemzés, valamint 5 eset–kontroll-vizsgálat. A tanulmányok összesen több mint 30.000, ápolási és idősotthonban élő beteggel foglalkoztak (átlagéletkor: 81 év).

A kutatók értékelték a beválasztott tanulmányok minőségét: mivel a legtöbb idézett vizsgálatot egyetlen otthonban végezték, a kis esetszám miatt átlagosan gyenge–közepes minőségűre sikerültek; az RCT-k azonban jobbak voltak, esetükben a különböző torzítások esélye kicsinek bizonyult.

Az 52 tanulmányból 30 számolt be a gyógyszerelés gyógyszerész általi áttekintéséről (specifikus szerek, így pl. digoxin esetén; speciális gyógyszerosztályok, pl. hashajtók, antipszichotikumok, antibiotikumok esetén; gyógyszerkölcsönhatások áttekintése, polifarmácia csökkentése). A tanulmányok a farmakoterápia minőségét a Beers-kritériumok, a MAI-index (medication appropriateness index), a START/STOPP kritériumok segítségével vagy a nemkívánatos gyógyszermellékhatások csökkenésével (pl. kórházi ápolás napjai, esések száma) értékelték. 17 tanulmány számolt be a gyógyszerelés áttekintését 2–12 héttel követő multidiszciplináris esetkonferenciákról, amiket a farmakoterápia optimalizálása érdekében tartottak.

Az összesített eredmények szerint a gyógyszerészi szolgáltatás nagyon hatékonyan javította az egyik legfontosabb ápolási otthoni kimenetet: szignifikánsan csökkentette az esések számát. Bár nem szignifikánsan, de csökkent a mortalitás és a hospitalizáció is. A gyógyszerészi szolgáltatás eredményeképpen kifejezetten javult a gyógyszerelés (a MAI-pontszám 2,2-del csökkent), és csökkent az egy beteg által átlagosan szedett gyógyszerek száma (7,2-ről 5,3-re). A bevont vizsgálatok közül sajnos egy sem végzett formális gazdasági elemzést, így a gyógyszerészi szolgáltatás által megspórolt költségekről nem tudtak számot adni.


Szemlézte:
Kovács Bence dr.

Eredeti közlemény:
Lee, Shaun Wen Huey, Vivienne Sook Li Mak, and Yee Woon Tang. "Pharmacist services in nursing homes: A systematic review and meta‐analysis." British journal of clinical pharmacology 85, no. 12 (2019): 2668-2688.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése (home medication review/home medicines review: HMR) egy olyan strukturált, betegközpontú és a beteg orvosával együttműködve végzett szolgáltatás, ami elősegíti a gyógyszerek optimális alkalmazását. A HMR során a gyógyszerész a körzeti orvossal való konzultáció után, a beteg egészségügyi információinak ismeretében, a beteg otthonában szisztematikusan áttekinti a beteg gyógyszereit, és azonosítja a gyógyszerekkel, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos esetleges problémákat, majd közreműködik azok megoldásában.

Kapcsolódó anyagok

Agykutatás

A cannabidiol hatása a Lennox–Gastaut szindrómával járó epilepsziás rohamokra

A CBD-kezelésben részesülők szignifikánsan nagyobb száma érte el az astatikus rohamfrekvencia 25, 50 és 75%-os csökkenését, továbbá a CBD-kezelés szignifikánsan csökkentette az összrohamszámot és a nem astatikus rohamfrekvenciát is, ami arra utal, hogy a szernek széles spektrumú rohamcsökkentő hatása van.

COVID-19

A RAAS-gátlók pozitív hatása COVID-19-betegek körében

A metaanalízis célja annak megállapítása volt, hogy milyen hatással bírnak a hipertenzív, illetve bármely egyéb okból RAAS-gátlót szedő COVID-19-betegek morbiditására és mortalitására a SARS-CoV-2 vírus sejtbe lépését esetlegesen befolyásoló szerek.

PharmaPraxis

A kórházi gyógyszerész szerepe egy ír Egyetemi Oktató Kórházban

A gyógyszerész tradicionális szerepe szerint gyógyszert diszpenzál a kórházakban és a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban, azonban az elmúlt években a szakma evolúciója következtében a gyógyszerész a multidiszciplináris egészségügyi ellátó csapat alapvető fontosságú szereplőjévé vált. A vizsgálatok szerint a gyógyszerész integrációja a multidiszciplináris egészségügyi ellátó csapatba javítja a gyógyszereléssel kapcsolatos döntéshozatalt és a betegkimeneteket, továbbá fokozza a betegbiztonságot és segíti az ellátás folyamatosságát.

Egészségpolitika

Milliók életét mentették a nem-orvosi intézkedések

PharmaPraxis

Legyen gyógyszerész a bentlakásos intézményekben is

Milyen klinikai és gazdasági előnnyel jár a gyógyszerész bevonása egy közösségi kórházhoz tartozó, betegközpontú bentlakásos intézmény működésébe?