Ökológia

A zöldterületek kedvező egészségügyi hatásai

2022. JÚLIUS 25.

A zöldterületek kedvezői egészségügyi hatása régóta ismert, azonban a The health benefits of the great outdoors: A systematic review and metaanalysis of greenspace exposure and health outcomes című cikk szerzői szerint ezidáig nem végeztek olyan kutatást, amelyben szisztematikus szakirodalmi áttekintés és meta-analízis segítségével összegzik a témában rendelkezésre álló ismereteket. A publikáció az Environmental Research szaklapban jelent meg, a kutatók 103 megfigyelésre alapuló, és 40 kísérleti elrendezést alkalmazó tanulmányt elemeztek. Kutatásuk újdonsága abban áll, hogy nem csak bizonyos egészségügyi hatásokkal való összefüggéseket, hanem széleskörű egészségügyi kimeneteleket vettek számításba.

Eredményeik egyértelműen alátámasztották, hogy a zöldterületeknek széleskörű pozitív hatásai vannak az emberi egészségre. Szignifikánsnak bizonyult a pulzus, a diasztolés vérnyomás, a HDL-koleszterinre gyakorolt kedvező hatás, továbbá szignifikánsan javult például a szívfrekvencia-változékonyság (heart rate variability). A kettes típusú cukorbetegség (T2DM), a mortalitás (all-cause mortality), a kardiovaszkuláris eredetű mortalitás is javul a zöldterületeknek köszönhetően, ahogy a terhességek kimenetele terén a koraszülés kevésbé jellemző, a terhességek időtartama is előnyösebb. A tanulmányban vizsgált, de összehasonlítást nem lehetővé tevő publikációk mindemellett beszámoltak más kedvező hatásokról a rák-kimenetelek, légzőrendszeri eredetű halálozás, alváshossz, különböző biomarkerek és neurológiai kimenetelek esetén is.

A zöldterületek egyre szélesebb körben megerősített kedvező hatásainak magyarázatára számos különböző elmélet létezik. A zöldterületek fontosak a fizikai aktivitás, a társadalmi kohézió és a stressz-csökkentés szempontjából is, és a sokféle baktériummal való találkozás immunrendszeri, gyulladáscsökkentő hatásokkal is járhat. Az erdőfürdőzéssel kapcsolatos szakirodalomban sokszor megjelenik, hogy a fák által kibocsátott illékony vegyületek (phytoncides) is hozzájárulhatnak a pozitív egészségügyi hatásokhoz. Kutatások arra utalnak, hogy az alacsonyabb szocioökonómiai státuszú emberek esetén a zöldterületek hatása fokozottabban érvényesül. A jelen tanulmányban áttekintett publikációkban azonban nem volt elég ilyen jellegű információ ahhoz, hogy a meta-analízisből biztos megállapításokat lehessen tenni. Ez a témakör fontos további kutatási irány lehet.


A tanulmány szerzői törekedtek rá, hogy minél több publikációt bevegyenek a vizsgálatba, fontos szempont volt az inkluzivitás. Ez egyrészt erőssége is a cikknek, másrészt viszont felveti a kisléptékű kísérletekben kapott eredmények általánosíthatóságának kérdését. További limitációként említik meg, hogy pragmatikus okokból ki kellett zárniuk a mentális egészség és a fertőző betegségek kérdéskörét, valamint megemlítik, hogy a felhasznált publikációk heterogenitása is befolyásolhatja az eredményeket.


A szerzők kiemelik, hogy kedvező hatásaik miatt az elérhető zöldterületek, utcai növényzet létrehozása, helyreállítása és fenntartása egy komplex megközelítés részeként fontos eleme lehet az emberi egészség javításának.

Szemlézte:
Pribéli Levente

Eredeti közlemény:
Twohig-Bennett, C., & Jones, A. (2018). The health benefits of the great outdoors: A systematic review and meta-analysis of greenspace exposure and health outcomes. Environmental research, 166, 628-637.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Ökológia

Túlfogyasztás és lelki kiteljesedés – Gyulai Iván új kötetéről

A szerző ökológus, a hazai környezet-, és természetvédelem ismert szakembere és a fenntartható fejlődés fáradhatatlan kutatója és propagátora. Gyulai Iván e kötetében a fenntartható fejlődés koncepcióját mutatja be. Nagyon világosan, közérthetően, rendszerszemléletben. Onnan indul el, hogy a megközelítésmód fókuszában nem az emberi igények, hanem a szükségletek kielégítésének biztosítása áll. Ez a kérdéskör magyar irodalmában gyakran összekeveredik.

Ökológia

Minamata kór – Valami új a nap alatt

A kötet alapján teljes bizonyossággal látható, hogy a klíma változása, a tiszta ivóvíz hiánya, a lecsökkent biológiai sokféleség rengeteg viszontagságot hoz még az emberiség számára.

Ökológia

Mennyi az elég?

Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ székházában került sor arra az interaktív konferenciára, melynek témája Gyulai Iván „Fenntartható fejlődés” tanulmányának három fejezete volt. Az egyes fejezetekhez korreferátumok hangzottak el Gyulai Iván rövid ismertetőit követően, majd a hallgatóság oszthatta meg észrevételeit...

Ökológia

Antidepresszánsok hatékonysága - szubjektív szempont

BUDA Béla

Az antidepresszánsokból valamiféle elixír lett, valamiféle „szóma”, a „Prozac-korszak” embere a szerek révén a „jobbnál is jobban” (better than well) érezheti magát. A depresszió meghatározása kitágult, egyfajta „kisgömböc” lett, amely minden kórképet lassanként magába foglalt.

Ökológia

A boldogság közgazdaságtana

Elmondható, hogy a piacok leginkább a boldogtalan és elégedetlen fogyasztókra várnak. Ők ugyanis a vásárlói azoknak a nagy mennyiségben előállított komforttermékeknek – pl. cipők, autók, TV-k -, amelyek használata rövidtávon közvetlen ösztönzést és kellemes érzetet nyújt. Azonban ezeknek a termékeknek gyorsan csökken a hasznosságuk, sőt tartós fogyasztásuk hosszútávon függőséghez vezet(het), ugyanis a múltbeli örömérzet megszerzéséhez a jelenben még több komfortjószágot kell fogyasztani.

Kapcsolódó anyagok

Ökológia

Túlfogyasztás és lelki kiteljesedés – Gyulai Iván új kötetéről

A szerző ökológus, a hazai környezet-, és természetvédelem ismert szakembere és a fenntartható fejlődés fáradhatatlan kutatója és propagátora. Gyulai Iván e kötetében a fenntartható fejlődés koncepcióját mutatja be. Nagyon világosan, közérthetően, rendszerszemléletben. Onnan indul el, hogy a megközelítésmód fókuszában nem az emberi igények, hanem a szükségletek kielégítésének biztosítása áll. Ez a kérdéskör magyar irodalmában gyakran összekeveredik.

Ökológia

Minamata kór – Valami új a nap alatt

A kötet alapján teljes bizonyossággal látható, hogy a klíma változása, a tiszta ivóvíz hiánya, a lecsökkent biológiai sokféleség rengeteg viszontagságot hoz még az emberiség számára.

Ökológia

Mennyi az elég?

Az SZVT Kutatási és Fejlesztési Központ székházában került sor arra az interaktív konferenciára, melynek témája Gyulai Iván „Fenntartható fejlődés” tanulmányának három fejezete volt. Az egyes fejezetekhez korreferátumok hangzottak el Gyulai Iván rövid ismertetőit követően, majd a hallgatóság oszthatta meg észrevételeit...

Képdiagnosztika

Mit lát az alábbi cukorbeteg lábán?

T2DM és a Covid-19