Klinikum

LAM-díj 2010 - Videobeszámoló

2011. OKTÓBER 28.

Az 1995-ben alapított LAM-díj célja, hogy példaadó közlések jutalmazásával növelje a szerzői kedvet és a tudományos munka, valamint publikálás színvonalát. A LAM-díj maga egy Aszklépioszt ábrázoló bronzplakett, amely – a magyar orvostudományi folyóiratok között egyedülálló módon – pénzjutalommal is kiegészül. A 2010. január–december között a LAM-ban megjelent legjobb közlemények díjának ünnepélyes átadására 2011. október 17-én, a Barabás-villában került sor.
Nyertes közlemények:

I. Eredeti közlemény, klinikai tanulmányok

A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota. LAM 2010;6-7:423-429.

Szerzők: Papp Szidónia, a Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet munkatársa, prof. dr. Túry Ferenc az intézet igazgatója.

Indoklás: Az elmúlt években az egészségügyben világszerte szembesülnünk kell a szakemberhiánnyal, ami hazánkban a katasztrófa képét vetíti előre. A fokozott megterhelés, a kiégési szindróma világjelenség, azonban Magyarországon speciális nehézségek miatt nagy az orvoselvándorlás is. A szerzők kitűnő munkájukban a 2008-ban végzett orvostanhallgatók körében készítettek felmérést, részben a képzésről, részben a hallgatók testi-lelki állapotáról és jövőképükről.

Az eredmény szinte tragikusnak mondható, főleg a kiégési jeleket, a pszichés állapotot és a jövőképet illetően. Rövidített változatban, szinte vészjelzésként, érdemes lenne ismételten a közmédiában is megjelentetni.

A díjat az MSD Pharma Hungary Kft. szponzorálta.


II. Összefoglaló közlemények

A cardiovascularis prevenció – A kockázat csökkentésének lehetőségei. LAM 2010;8:465-471.

Szerző: Dr. Nagy András Csaba, a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórházának belgyógyász főorvosa.

Indoklás: Nem lehet vitás, hogy a lakosság egészségügyi ellátásának alapja a megelőzés, az egészségtudatos életmódra nevelés kellene, hogy legyen. Magyarország a cardiovascularis betegségek és halálozás terén, sajnos, rossz helyen áll. A szerző részletesen elemzi a lehetőségeket, ismerteti a gyógyszerekkel kapcsolatos legújabb adatokat. Felhívja a figyelmet az egyén és az orvos felelősségére is. Eredményes megelőzés csak egyénre szabott kezeléssel, figyelemmel, jó orvos-beteg kapcsolattal valósítható meg. A cikk üzenete mindannyiunk számára megszívelendő, orvosként és netán leendő betegként is.

A díjat a Novo Nordisk Hungária Kft. támogatta.


III. Rezidensek fóruma

Központi idegrendszeri vérzéssel szövődött Wegener-granulomatosis. LAM 2010;11:737-742.

Szerzők: Dr. Szabolcsi Orsolya, dr. Szántó Antónia, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum III. Sz. Belklinika Klinika, Immunológiai Tanszék munkatársai, prof. dr. Zeher Margit, tanszékvezető.

Indoklás: A dolgozat mintapéldája lehet nemcsak egy rezidens alapos munkájának, hanem természetesen egy ritka és súlyos betegség példás ellátásának is. A szerző az eset kapcsán bemutatja a betegséget, a lehetséges szövődményeket, diagnosztikus és terápiás lehetőségeket, ami minden orvos számára hasznos olvasmány, hiszen a nem specialisták ismereteinek felfrissítésében is segítséget nyújt. A munkán jól érezhető a kiváló tanítómester igényessége, ami szintén mindannyiunk számára példa, hiszen jövőnk múlik azon, hogy milyen utódokat nevelünk.

A díjat szponzorálta a Janssen Cilag Kft.


IV. Klinikopatológia – Klinikusok és patológusok együttműködése

A colorectalis carcinomák multidiszciplináris szemléletű patológiai vizsgálata – A biopsziás mintától a K-Ras-mutáció-analízisig. LAM 2010;9:599-605.

Szerző: Dr. Bogner Barna, a Tolna megyei Balassa János Kórház Patológiai Osztályának vezető főorvosa:

Indoklás: A colorectalis carcinomák előfordulása hazánkban is igen magas, sajnos a szűrés még mindig nem valósult meg. A kezelés azonban eredményesebb, és ez nem kis részben a patológia fejlődésének köszönhető, ami az onkológiai kezelést meghatározza. A szerző a nagy anyagot feldolgozó munkában kulcsfontosságú kérdésekre hívja fel a figyelmet, amelyek azonban anyagi vagy személyi okok miatt távolról sem valósultak meg mindenütt. A munka jelentőségét éppen az adja, hogy gyakorlati útmutatót nyújt patológusoknak és klinikusoknak egyaránt az együttműködésről, ami a sikeres gyógyítás feltétele.

A kategória díjazását a MSD Pharma Hungary Kft., a Novo Nordisk Hungária Kft. és a Janssen Cilag Kft. együttesen szponzorálta.


V. Orvoslás és társadalom

A betegágy melletti döntéselemzés kiskátéja, 1–3. rész. LAM 2010;6-7:417-422., LAM 2010;9:613-617., LAM 2010;11:769-771.

Szerző: Dr. Vokó Zoltán, az ELTE Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományi Intézetének igazgatóhelyettese.

Indoklás: A három részből álló sorozat arra vállalkozik, hogy „szókratészi dialógusok formájában megismertesse az olvasókkal az orvosi döntéselmélet kvantitatív modelljét, megmutassa, hogyan lehet a klinikai vizsgálatokból származó eredményeket felhasználni a betegágy melletti döntéshozatalban.” A régebben közismert, ma már kevéssé használt és éppen ezért újszerűnek ható, szellemes „kérdezz-felelek” módszer segítségével több érdekes esetet elemez a szerző. Külön érdeme, hogy „kiskátéjában” a párbeszédes módszer, az esetbemutatások, a gyakorlófeladatok, valamint az összefoglalók segítségével az egészségügy és a közgazdaságtan határterületének bonyolult fogalmai is közérthetőbbé válnak.

A díjat a Literatura Medica Kiadó szponzorálta.


VI. Közönségdíj

Az asthma genomikai háttere. LAM 2010;20 (12):835-841.

Szerző: Dr. Szalai Csaba, az MTA-SE Molekuláris Immunológiai Kutatócsoport tudományos főmunkatársa.

A közlemény absztraktja:

Az asthma genomikai szempontból a multifaktoriális betegségek közé tartozik. Ez azt jelenti, hogy a betegség iránti hajlamot több (feltételezések szerint több száz) gén kölcsönhatása eredményezi, ráadásul a betegség megjelenéséhez nemcsak genetikai, hanem környezeti tényezők is szükségesek. Az elmúlt években a betegségek genomikai hátterének kutatásában előtérbe kerültek a prekoncepció vagy hipotézis nélküli vizsgálatok, amelyek nem igénylik a betegség patomechanizmusának előzetes ismeretét, így lehetővé teszik új anyagcsereutak felfedezését. Ebben a közleményben a szerző bemutatja az elmúlt néhány évben két ilyen módszerrel, a pozicionális klónozással és a teljesgenom-aszszociációs vizsgálattal az asthmával kapcsolatba hozott géneket. A gondos tervezés, a vizsgálatokba bevont nagy populációk, a robusztus genomikai és bioinformatikai módszerek valószínűsítik, hogy az így azonosított gének valóban fontos szerepet játszanak a betegségben, és a jövőben terápiás célpontként is szóba jöhetnek.

A LAM Közönségdíját a Bayer Hungária Kft. szponzorálta.

eLitMed.hu
Gyimesi Ágens, Németh Éva dr.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Klinikum

Az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése

Az inzulinrezisztencia több betegség, szindróma pathogenezisében részt vesz, ezek közül a legfontosabb a metabolikus szindróma, a 2-es típusú cukorbetegség, a polycystás ovarium szindróma

Klinikum

A bél-agy-tengely újabb összefüggései

Gyulladásos bélbetegség esetén több mint duplájára nő a demencia kockázata; IBD-ben szenvedőknél 7 évvel korábban kezdődik az elbutulás.

Klinikum

A hyperuricaemia diétás vonatkozásai

MEZEI Zsuzsanna

A húgysav keletkezésének vannak endogen (purinszintézis, sejtpusztulás) és exogen (táplálkozás) forrásai. A kezelésnek tehát ennek megfelelően kell, hogy legyen nem csak endogen, hanem exogen útja is, ami magát a táplálkozást (és a helyes életvitelt is) foglalja magába.

Klinikum

A Janus-kináz-gátlás alapjai – mi történik a sejten belül? - A Figyelő 2017;1

POLGÁR Anna

A rheumatoid arthritis (RA) patomechanizmusának ismert résztvevői az aktivált T-sejtek által stimulált B-sejtek és a monocyta-macrophag rendszer sejtjei, amelyek jelentős mennyiségű gyulladásos citokint termelnek. A citokinek hatásukat a különböző sejteken megjelenő receptorok közvetítésével fejtik ki.

Klinikum

Reumatológiai gyulladásos megbetegedések és családtervezés – a reumatológus szemével - A Figyelő 2017;1

SEVCIC Krisztina

Klinikai vizsgálatok igazolják, hogy az RA-s nőknek kevesebb gyermekük születik, illetve gyakoribb köztük a gyermektelenség, különösen, ha fiatal életkorban (30 éves kor előtt) diagnosztizálják betegségüket, illetve ha a diagnózis felállításakor még nincs gyermekük.

Kapcsolódó anyagok

Klinikum

LAM Adherencia Akadémia díjátadó - 2014

Lezárult a 2013. november 18-án meghirdetett LAM Adherencia Akadémia pályázat. A Richter Gedeon Nyrt a LAM (Lege Artis Medicinæ) tudományos folyóirattal együttműködve a hypertonia kezelésében járatos szakemberek számára hirdette meg pályázatát, melyen egy független bíráló bizottság döntése alapján két kategóriában (35 év alatti és 35 év feletti) tíz orvost díjaztak 2014. június 18-án a Budai Irgalmasrendi Kórház aulájában rendezett ünnepségen.

Hírvilág

Átadták a LAM Adherencia Akadémia díjait

Lezárult a 2013. november 18-án meghirdetett LAM Adherencia Akadémia pályázat. A Richter Gedeon Nyrt a LAM (Lege Artis Medicinæ) tudományos folyóirattal együttműködve a hypertonia kezelésében járatos szakemberek számára hirdette meg pályázatát, melyen egy független bíráló bizottság döntése alapján két kategóriában (35 év alatti és 35 év feletti) tíz orvost díjaztak 2014. június 18-án a Budai Irgalmasrendi Kórház aulájában rendezett ünnepségen.

Hírvilág

Diabetológiai készítmény nyerte az Év Gyógyszere 2016 díjat

A empagliflozin hatóanyagú gyógyszer nyerte 2016-ban az Év Gyógyszeredíjat, amelyet a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság ítél oda minden évben olyan gyógyszerkészítménynek, amely jelentős tudományos felfedezésen alapul és hiánypótló szerepet tölt be a terápiában. A gyógyszer diabétesz kezelésében alkalmazott olyan terápia, amely a vércukorszintre és a kardiovaszkuláris eseményekre egyaránt hatással van. A díj átadására ünnepélyes keretek között a Vigadó Makovecz dísztermében került sor

1.

Ideggyógyászati Szemle Proceedings

TEVA Szimpózium
OKT 28.

2.

Ideggyógyászati Szemle Proceedings

Novartis Szimpózium: megfontolások az SPSM kezelése kapcsán
OKT 28.

3.

Ideggyógyászati Szemle Proceedings

Esetismertetések II.
OKT 28.

4.

Ideggyógyászati Szemle Proceedings

Hazai neuroimmunológiai műhelyek: Szeged
OKT 28.

5.

Ideggyógyászati Szemle Proceedings

Esetismertetések I.
OKT 28.