Hírvilág

A Magyar Diabetes Társaság XX. Jubileumi Kongresszusa

2011. AUGUSZTUS 15.

A diabetes járványszerűen terjed az egész világon, 240 millió ember szenved már ebben a betegségben és 2025-re várhatóan ez a szám 380 millióra nő. A cukorbetegség a gyermekeket sem kíméli, egyre több fiatal betegszik meg kettes típusú diabetesben, ami leginkább az életmódnak és a rossz étkezési szokásoknak köszönhető.

A Magyar Diabetes Társaság 2010. április 22-25. között tartja XX., jubileumi kongresszusát, az MDT, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. Belgyógyászati, Diabetes és Anyagcsere Centruma, valamint az „Alapítvány a Cukorbetegekért” szervezésében. A legszélesebb körű cukorbetegséggel foglalkozó orvos-szakmai társaság az országos konferencián ismerteti a szakterület legújabb eredményeit, elméleti ismereteit és azok gyakorlati alkalmazási lehetőségeit. A részvevők új szűrési technikákkal, valamint új, hatékony gyógyszerekkel ismerkedhetnek meg.

A kongresszus célja

A Magyar Diabetes Társaság XX. Kongresszusa az első hazai öko-kongresszus. A szervezők vállalták, hogy a környezet lehető legkisebb terhelésével szervezik meg a konferenciát.

A diabetológia számos orvosi és egészségügyi szakmát érintő, összetett tudományterület. Eredményes kutatásához, kórismézéséhez és leginkább gyógykezeléséhez a különböző szakterületeken működő orvosok és egészségügyi dolgozók szoros együttműködése szükséges. A cukorbetegek ellátása azonban csak akkor lehet megfelelő és eredményes, ha e munkában résztvevő szakterületek képviselői a diabetológia elméleti és klinikai vonatkozásait illetően kellő szakértelemmel, jártassággal rendelkeznek, és munkájuk végzéséhez a megfelelő tárgyi feltételek is adottak. A legszélesebb körű diabétesszel foglalkozó szakorvosi konzultáció a kétévente megrendezésre kerülő országos MDT kongresszus.
A jubileumi kongresszuson előadások, prezentációk hallhatók az experimentális, illetve klinikai diabetológia témakörből. A szakemberek ismertetik a legújabb kutatási eredményeket, új diagnosztikai, szűrési eljárásokat, vizsgálatok eredményeit, valamint számos most piacra kerülő gyógyszert is bemutatnak.
A kongresszus háziorvos, gyermekgyógyász, kardiológus, nefrológus, neurológus, szemész, sebész, szülész-nőgyógyász, urológus, aneszteziológus és intenzív terápiás, reumatológus és rehabilitációs szakorvosok, szakdolgozók, valamint gyógyszerészek számára hivatalos, pontszerző továbbképző oktatási program is egyben.Válogatás a munkacsoportok előadásaiból

Genetikai munkacsoport

Megelőzhető a 2-es típusú cukorbetegség

2009 őszén valósággá vált, hogy Magyarországon is diagnosztizálni lehessen bizonyos családi halmozódású cukorbetegségeket. Az úgynevezett MODY diabéteszesek jellemzője: a fiatalkori kezdet, a családi halmozódás (általában 2-3 generáció érintett legalább) és nem kell kezelni inzulinnal. Ha ez a betegség felmerül egy családban, a család diabetológus orvosa kezdeményezheti a genetikai vizsgálat elvégeztetését. Először a nyíregyházi munkacsoport klinikai-diabetológiai véleményt ad a genetikusnak, majd ezt követően kerül sor a molekuláris genetikai vizsgálatra Debrecenben. Ebben az évben már több magyar család vizsgálatát kezdeményezték a hazai diabetológusok, és több családnál sikerült kimutatni a diabetes hátterében egy adott gén eltérését, mutációját. A géneltérés meghatározása lehetőséget ad ilyen családokban a diabetes korai felismerésére, a veszélyeztetett családtagok meghatározására, a szövődmények megelőzésére, az optimális kezelés kiválasztására.

Kockázatalapú vércukorszűrés

A 2-es típusú cukorbetegség időben történő felismerésének lakossági szintű, leghatékonyabban alkalmazható módszere az ún. kockázatalapú vércukorszűrés. Ezt választotta a Magyar Diabetes Társaság is lakossági szűrővizsgálatához. A kórkép népegészségügyi jelentősége, a betegségprognózist meghatározó szövődményei, a szövődményes esetek ellátásának magas költsége, valamint az esetek jelentős részének késedelmes felismerése indokolttá teszi szűrővizsgálatok szervezését, s a felismert esetek azonnali, erélyes, az összes keringési kockázati tényezőre kiterjedő, holisztikus szemléletű kezelését. A szénhidrát-anyagcsere egzakt véleményezése csak laboratóriumi vércukor meghatározás alapján lehetséges, viszont a szűrés egyéb technikai részletei alapvetően különböznek annak függvényében, hogy milyen céllal és milyen körben történik. A cukorbetegség prevenció terén élen járó Finnországban a közelmúltban zárult a „FINDRISC” elnevezésű szűrővizsgálat, ami hatékonysága révén széles körű érdeklődést és elismerést váltott ki. E vizsgálat a diabetes szempontjából fokozott kockázatú személyek szénhidrát-anyagcserezavarainak korai felismerését célozta. A kockázat mértékét kérdőív alapján, meghatározott pontérték segítségével határozták meg, majd a fokozott kockázatot jelző értékkel rendelkezők körében éhgyomorra történő vércukor-meghatározást végeztek. Hatékonysága alapján a módszert nemzetközi ajánlások követésre méltónak véleményezték.

Éppen ezért a Magyar Diabetes Társaság, a 77 Elektronika Kft. támogatásával, az alapellátásban dolgozók bevonásával az országban először kockázat-alapú szűrővizsgálatot indított. A szűrővizsgálatra 2008. április 1. és 2009. március 31. között került sor, mindösszesen 8.921 felnőtt korú személy részvételével. A vizsgálatba minden, a résztvevő háziorvosi praxisokban megjelenő 20-69 éves, bármilyen nemű, ismert szénhidrát-anyagcserezavartól mentes olyan személyek kerülhettek be, akik beleegyeztek a részvételbe. A résztvevők 59,7% nő, 40,3% férfi volt. A vizsgálandó személyek önkéntes alapon kitöltötték a FINDRISC vizsgálatban használt kérdőív Magyar Diabetes Társaság által fordított-jóváhagyott változatát. Ez a nem, életkor, családi és egyéni anamnézis, társbetegségek figyelembevétele alapján, a cukorbetegség tíz éven belüli megjelenésének kockázatára vonatkozó pontszámot (score értéket) ad meg.

A cukorbetegség és idült szövődményeinek társadalmi terhe jelentős mértékben csökkenthető, azonban ehhez – első lépésként – újra kell gondolni a népegészségügyi prioritásokat. Célként szükséges megjeleníteni a cukorbetegség és kezdődő állapotainak megelőzését, a szív- és érrendszeri rizikófaktorok felderítését. Ezt követően egy prevenciós stratégia kidolgozása a következő lépés, melynek elemei között a költséghatékony szűrési módszerek meghatározása elengedhetetlen. A téma fontosságát a hazai egészségügyi kormányzat is felismerte, így az alapellátásban immár az Egészségügyi Minisztériumtól kapott központi támogatással indul program a bemutatott vizsgálati módszer szélesebb körű kipróbálására és megismertetésére.


A terhességgel foglalkozó munkacsoport beszámolójából
A cukorbeteg nők terhességi esélyei megközelítik az egészségesekét
A cukorbetegséggel társuló terhesség mind az anya, mind a születendő gyermek egészségi állapota szempontjából fokozott kockázatot jelent.
Az évek során világossá vált, hogy szükség lenne e speciális betegcsoportot – a cukorbeteg terheseket – gondozó orvos- dietetikus- és szakápoló- kollégák egymás közötti, rendszeres kommunikációjára: a tapasztalatok, megbeszélésére, a tanulságok közös levonására. Ezen gondolat jegyében és eredményeképpen 2008. április 20-án Tihanyban, a Magyar Diabetes Társaság égisze alatt, ennek tagszervezeteként alakult meg a hazai Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoport.

A MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportja és Oktatási, Minősítő és Koordinációs Bizottsága 2009 augusztusában felhívást és pályázatot tett közzé a diabetológiai szakellátóhelyek kiegészítő - speciális - akkreditációjára a cukorbetegséggel társuló terhesség diabetológiai gondozására vonatkozóan, a cukorbeteg terhes ellátás színvonalának és e terhességek prognózisának lehető javítása céljából. A Magyar Diabetes Társaság véleménye szerint szakmailag helyes, ha a terhességi cukorbetegségben szenvedő, vagy a már terhesség előtt is ismerten cukorbeteg, gyermeket tervező, illetve várandós hölgyek ellátása elsősorban ezeken az interdiszciplináris diabetológiai szakellátóhelyeken történik.


A Gyermek-epidemiológiai munkacsoport beszámolójából

Jelentős teret kapnak genetikai kutatásokkal kapcsolatos megfigyelések, különböző génpolimorfizmusok diabetes kialakulását, a kezelés eredményét befolyásoló szerepét ismertető előadások. Régóta ismert, hogy a 2-es típusú diabetes prognózisát részben a béta-sejt működés kimerülésének üteme, részben az állapotot kísérő fokozott keringési kockázat határozza meg. Ez a magyarázata, hogy számos prezentáció foglalkozik majd a vérnyomás, a vérzsír értékek célértékre történő kezelésének jelentőségével is.

A Szakdolgozói Szekció beszámolójából

Az MDT legtöbb tagot számláló szekciója, 1300 fővel. 1990-től bejegyzett. A Szekció szorosan együttműködik az „Alapítvány a Diabetológiai Szakápoló képzésért” alapítvánnyal. Az alapítvány anyagi segítséget nyújt a kongresszusi részvételhez, úgy a saját, mint az MDT kongresszusára azoknak a tagjainknak, akik egyáltalán, vagy nehezen kapnak segítséget. 2009 decemberében került sor harmadik alkalommal az ”Inzulin pumpa használatának oktatása” című 40 kredit pontos, 60 órás tanfolyamra, melyen összesen, mintegy 110 szakdolgozó vett részt és készült fel a pumpás betegek oktatására. A tanfolyamot a Medtronic Kft.és a Roche (Magyarország) Kft. cég támogatásával valósult meg.


Szakellátóhelyek, az „MDT diabetológus orvosa”

Az utóbbi évtizedekben, a specializálódás erősödésével mind az ellátást végzők, mind a páciensek részéről egyre erőteljesebbé vált az igény, hogy a cukorbetegek ellátása egyes nehezebben megoldható problémák esetén (pl. intenzív inzulinkezelés, előrehaladott szövődmények), vagy bizonyos állapotokban (pl. gyermeket tervező vagy terhes nők, illetve cukorbeteg gyermekek gondozása) erre speciálisan felkészült Diabetológiai Szakellátóhelyeken történjék. Ezt az igényt figyelembe véve a Magyar Diabetes Társaság a 80-as évek második felében kidolgozta a Diabetológiai Szakellátóhelyek működésének hazai feltételrendszerét, illetőleg a területi referens kollégák segítségével – a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátóhelyeket folyamatosan akkreditálja, nyilvántartja és munkájukat koordinálja.

Valamennyi hazai szakellátóhelyen diabetológiai munkacsoportok dolgoznak. E munkacsoportok munkájában – a betegekkel és háziorvosaikkal szoros együttműködésben – mindenhol részt vesznek a „MDT Diabetológus Orvosa” minősítéssel rendelkező orvosok, valamint diabetológiai szakápolók és dietetikusok is, hogy közösen érjék el a kitűzött célt: a diabéteszes emberek – gyermekek és felnőttek – lehető legjobb egészségi állapotának biztosítását. A Diabetológus Orvos minősítés meghatározott előtanulmányok és gyakorlat megszerzéséhez, megtartása folyamatos továbbképzéshez kötött. A diabetológiai szakápoló végzettség ma már hivatalosan elismert OKJ-s egészségügyi szakdolgozói végzettség.

A Magyar Diabetes Társaság a "Magyar Diabetes Társaság Diabetológus Orvosa" minősítés létrehozásával, minősítő vizsga szervezésével kívánja serkenteni a diabetológiával foglalkozó orvosok ismeretinek bővítését, és egyben elismerni az elsajátított diabetológiai speciális jártasságot elméleti és gyakorlati téren egyaránt.


Új gyógyszerek a hazai piacon

Számos szatellita rendezvény, cégszimpózium színesíti a programot, amelyekben szó lesz új gyógyszerekről (itt jelentik be várhatóan két új GLP-1 mimetikus készítmény hazai forgalomba kerülését, nagy teret kapnak a tablettás vércukorcsökkentők új csoportját képező DPP-4 gátlók), az aktuális nemzetközi kezelési irányelvekről, és –őszinte örömünkre finanszírozási kérdésekről is, egy asztalhoz ültetve a finanszírozó, a kezelési költségeket elemző közgazdász és a gyakorló diabetológusok képviselőit.

elitmed

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Hírvilág

Mennyit ér a vesém?

A miért illegális a szervkereskedelem? című interjúban Bognár Gergely bioetikus felvázolja e kérdéskör jelenségeit.

Hírvilág

Valóban „egészségesebb” a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

TAKÁCS Gábor, FITTLER András, BOTZ Lajos

Több mint egy éve indították útjára az interneten és különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, dúsított, sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is kihangsúlyozták, összeesküvés elméletekhez illően, hogy ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van „fogva”. Még azt is megkockáztatták, hogy szerintük egy gyalázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken az „egészséges NaCl” bevitel és nő a szervezet számára igen „ártalmas KCl” fogyasztása. Ezáltal -írták embertársaik megsegítésére- számtalan betegségnek lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, allergia, vesebetegség, magas vérnyomás).

Hírvilág

Hasnyálmirigyrák - az alattomos gyilkos Meghalt Patrick Swayze

Orvosai tavaly diagnosztizálták Patrick Swayze betegségét. A kezeléseknek köszönhetően talpra állt, és hónapokig forgatta a "The Beast" c. új televíziós sorozatot. Önéletrajzi könyvet készült írni közösen feleségével.

Hírvilág

Bilasztin, nem szedáló antihisztamin használata krónikus urtikária esetén, már gyermekkorban is

Az allergiás betegségek, allergiás nátha, urtikária első vonalbeli kezelésére nem szedáló, második generációs antihisztaminok javasoltak. Az egyik legújabb második generációs antihisztamin a bilasztin, amellyel nemcsak felnőtt-, hanem gyermekvizsgálatok is történtek.

Hírvilág

Hatástalan a glükózamin az ízületi gyulladással összefüggő derékfájás ellen

A népszerű glükozamin kiegészítő egy új tanulmány szerint kevés vagy semmilyen enyhülést sem nyújt osteoartritis okozta krónikus derékfájásra.

Kapcsolódó anyagok

Klinikum

Az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése

Az inzulinrezisztencia több betegség, szindróma pathogenezisében részt vesz, ezek közül a legfontosabb a metabolikus szindróma, a 2-es típusú cukorbetegség, a polycystás ovarium szindróma

Hírvilág

Valóban „egészségesebb” a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

TAKÁCS Gábor, FITTLER András, BOTZ Lajos

Több mint egy éve indították útjára az interneten és különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, dúsított, sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is kihangsúlyozták, összeesküvés elméletekhez illően, hogy ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van „fogva”. Még azt is megkockáztatták, hogy szerintük egy gyalázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken az „egészséges NaCl” bevitel és nő a szervezet számára igen „ártalmas KCl” fogyasztása. Ezáltal -írták embertársaik megsegítésére- számtalan betegségnek lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, allergia, vesebetegség, magas vérnyomás).

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Egészségpolitika

Gyerekek és gyermekeket várók, tervezők – szabad-e oltani?

Úgy tűnik ebben a hazai álláspont egyértelmű, de számos országban már kismamákat oltanak. A jelenlegi szakértői vélemények szerint az mRNS-oltások nem veszélyesek a terhes kismamákra, de klinikai kísérletek hiányában ezt mégsem lehet százszázalékos biztonsággal állítani. Magyarországon éppen ezért nem ajánlják az oltást várandósoknak, de az Egyesült Államokban, Izraelben, vagy Angliában a kismamákra bízzák a döntést. Gyermekeknek egyelőre sehol sem adnak vakcinát.

Egészségpolitika

Módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény

Mindenképpen módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény – állították egybehangzóan munkajogász szakértők egy, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről szervezett videókonferencián. Ahogy elfogadhatatlan ennyire méltatlan, elkapkodott, kidolgozatlan és indokolatlanul nehéz körülményeket teremteni, és ilyen választásra kényszeríteni valakit az élethivatását illetően.