Ideggyógyászati Szemle

Fiatal férfiak ideges panaszai

DR. OZSVÁTH Károly1

1971. OKTÓBER 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1971;24(10)

A katonaorvos gyakran kap olyan feladatot, hogy nagyszámú fiatal közül válassza ki a különböző lelki betegségekben szenvedő vagy ilyenekre hajlamos egyéneket. A célravezető az lenne, ha mindenkit elmeszakorvos vizsgálna meg; erre azonban sohasem áll elegendő szakember, elegendő idő rendelkezésre. Az erőltetett tömeges szakorvosi vizsgálatok értéke is kétes.

AFFILIÁCIÓK

  1. Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Adatok az emberi Pacchioni-granulatiók szövettanához és az életkorral kapcsolatos változásaihoz

DR. FARKAS Judit

A Pacchioni-granulatiók (PG) első észlelője Vesalius (1543). Részletesebb leírásuk Pacchioni (1721, 1741) nevéhez fűződik. A PG-k szerkezetével és működésével a múlt század második felében kezdtek tüzetesebben foglalkozni. Ez annak a felfogásnak térhódításával volt kapcsolatos, mely szerint részt vesznek a liquor-keringésben.

Ideggyógyászati Szemle

A liquor-sejtek pusztulása in vivo és in vitro

GUSEO András

A liquor-sejtek pusztulásának morphologiáját Kafka (1911), Bannwarth (1953), Scheid (1941), Junker (1951), Sayk (1960), Schmidt (1968) fénymikroszkópos, valamint Wender és mtsai (1966), Schmidt és Seifert (1967), Olischer és Sayk (1968), Wender és Sniatala (1969), Herndon és Johnson (1970), Duffy és mtsai (1969) elektronmikroszkópos munkáiból ismerjük. Az utóbbiakban csak elszórt utalásokat találunk a sejtek pusztulására vonatkozóan, ill. az ábrákon a sejtek egy részén kifejezett degenerativ elváltozások láthatók.

Ideggyógyászati Szemle

A psychiatriai nozológia fejlődéstörténetéről és jelenlegi helyzetéről

DR. PETHŐ Bertalan

Mint a nozológia fejlődéstörténetének áttekintése és a különböző irányzatok álláspontjának ismerete alapján bizonyítható, a nozológia mindig és minden irányzat esetében a kutatás és a gyakorlatfontos, gyakran legfontosabb vonatkozási rendszerét képezte és képezi. Ha tagadták a nozológia lehetőségét, vagy problémáját ignorálni igyekeztek, akkor is a hagyományos, vagy valamilyen újonnan kialakított nozológia viszonylatában kényszerültek eljárásaikat és eredményeiket megfogalmazni és értékelni.

Ideggyógyászati Szemle

Az infra- és peritentorialis cisternák jelentősége infratentorialis térszűkítő folyamatok diagnostikájában

DEÁK György

Az intracranialis extraventricularis liquor-tér tágulatai — a cisternák — 3 nagy csoportra oszthatók: 1. supratentorialis, 2. infratentorialis, 3. az előző kettőt összekötő peritentorialis cisternákra. Az infra- és peritentorialis cisternák alakváltozásainak segítségével — még a kamrarendszer levegőtelődésének hiányában is — az infratentorialis térszűkítő folyamatok csaknem minden esetben felismerhetők, bár pontos helyzetük és jellegük nem mindig állapítható meg.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Hivatásunk

A hálát nem pénzben kell kifejezni

KUN J. Viktória

Ugyan már fiatal felnőttként, 26 évesen megtalálta igazi útját, de onnantól nem is volt kérdés: a legjobb helyen van. Egy kis faluból jött a fővárosba, ahol megtanulva a „túlélés” szabályait, munkájában minden, amit otthonról hozott, csak a hasznára vált. Neki és a betegeknek is. A szeretet, az egymásra figyelés, az alázat és a kitartás. Mindig is szerette a betegeit, gondozottjait, ha hívták – lehetett vele és körülötte bármi –, mindig ment. Mert ezt így tartotta magától értetődőnek. Sári József, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) Országos Szervezet Elnökségének 2019. évi szakmai díjazottja. 36 év munkáját ismerték most el.

Nővér

A csontritkulás szűrése az alapellátásban kvantitatív ultrahanggal

HIRDI Henriett Éva, SZOBOTA Lívia

A csontritkulás az egyik leginkább aluldiagnosztizált és alulkezelt egészségügyi állapot. Az elmúlt évtizedekben több olyan kockázati indexet is kidolgoztak, amelyek az alacsony csontsűrűség kockázatának kitett nők azonosítására alkalmasak, akiknél BMD-tesztet kell elvégezni. A vizsgálat célja: A felmérés célja annak bemutatása volt, hogy a kvantitatív ultrahangos csont­sűrű­ségmérést az alapellátásban dolgozó ápolók valóban egyszerűen el tudják végezni, amellyel jelentősen elősegíthetik az osteopeniás és osteoporosisos állapotok korai felismerését. Retrospektív dokumentumelemzésre került sor minden olyan páciensnél, aki 2021 márciusa és decembere között részt vett kvantitatív ultrahangkészülékkel végzett sarokszűrésen. A vizsgált személyek 20–64 év közötti felnőttek voltak (N=1032). A kvantitatív ultrahangvizsgálat Sonost-2000 csontdenzitométerrel valósult meg. A testösszetétel-vizsgálat többfrekvenciás szegmentális testösszetétel-analizátorral történt. A mérési eredmények értékelése SPSS 22.0 statisztikai programmal, leíró statisztikával történt. A vizsgált személyek átlagéletkora 43,12±9,6 év; 29,7%-uk férfi, 70,3%-uk nő. A vizsgálatban részt vevő nők 2,4%-ának van osteoporosisa (T ≤ −2,5), és 49,86%-uk osteopeniás a WHO meghatározása szerint. Osteopeniás értékeket a férfiak 32,35%-ánál mértek. A vizsgálati mintában összesen 273 fő (26,45%) tartozott az 50–64 éves korosztályba (223 nő és 50 férfi). Az 50 év feletti nők 4%-ának van csontritkulása, 63,7%-ának pedig osteopeniája. Az alapellátásban dolgozó ápolók képesek felismerni az osteoporosis szempontjából kulcsfontosságú rizikótényezőket, elvégezni a kvantitatív ultrahanggal a mérést, és azonosítani a megbetegedésben szenvedő személyeket.

Lege Artis Medicinae

A vérzsírok értékelése és kezelése a női életciklusok mentén

VARJAS Norbert

A szív- és érrendszeri betegségeket (CVD) vizsgáló klinikai kutatásokban rend­sze­rint felülreprezentáltak a férfiak, és gya­kori, hogy a nemzetközi ajánlásokban is csak kevés adat áll rendelkezésre a nemek közti különbségeket illetően. Az irányelvek általános ajánlást fogalmaznak meg a nők lipidcsökkentő kezelésére vonatkozóan. A szemlézés a normál hormonális változások és a lipidek kapcsolatára összpontosít a női életciklusok mentén, magába foglalva a nem specikus rizikófaktorokat, a te­rápiákat és a mellékhatásokat.

Ideggyógyászati Szemle

Az anaerob baktériumok szerepe az agyi tályogokban: irodalmi összefoglaló

URBÁN Edit, GAJDÁCS Márió

Az agytályog még napjainkban is potenciálisan súlyos következményekkel járó, életveszélyes betegség, ami jelentős diagnosztikus kihívást jelent nemcsak az idegsebészeknek, mikrobiológusoknak, de a neurológusoknak, pszichiátereknek, infektológusoknak, sürgősségi és intenzív osztályok orvosainak is – hiszen a gyakran láztalan, szisztémás infekció jeleit nem mutató beteg panaszai, tünetei hátterében az etiológia sokszor lassan tisztázódik. Az agyi tályog etiológiája általában polimikrobiális, leggyakrabban különféle aerob és obligát anaerob bakté­riumokkal. Minden infektív ágens kiváltotta kórképben a lehetséges kórokozók számbavételével kell tevékeny­ségünket megtervezni. Az agyi tályogok anaerob etioló­­-giá­jára vonatkozó epidemiológiai tanulmányok gyakran jelentek meg az 1960-as és 1980-as évek között, manapság azonban erről a témáról nagyon kevés aktuális publikáció áll rendelkezésre. Az anaerob baktériumok szerepe a kórképben nagyon sokáig feltehetőleg aluldiagnosztizált volt, mivel sok laboratórium nem rendelkezett az anaerob baktériumok számára is megfelelő laboratóriumi felkészültséggel. A jelen összefoglaló közlemény célja az elérhető szakirodalom összefoglalása az obligát anaerob baktériumok agytályogokra vonatkozó etiológiájára vonatkozóan, beleértve ezek gyakoriságát és a jelenlegi terápiás ajánlásokat.

Lege Artis Medicinae

Szívünk ügye a korlátlan energiaital-fogyasztás elkerülése

DOJCSÁKNÉ Kiss-Tóth Éva

Az energiaitalok piacra kerülésük óta tö­retlenül népszerűek, elsősorban a fiatalok és a gyermekek körében. A nemalkoholos üdítőitalok közé sorolt termékek fogyasztásával a gyártók a teljesítmény és az állóképesség fokozását ígérik. A vitaminok és nö­vényi kivonatok mellett nagy mennyiségű koffein és egyéb stimuláns (taurin, guarana) van bennük. Az aktív összetevők közül ki­emelkedő hatása és ez által veszélye a koffeinnek van, hiszen túlfogyasztása az enyhébb hemodinamikai változások mellett akár súlyos szív- és érrendszeri következményeket, szívritmuszavarokat, ioncsatorna-betegséget, fokozott véralvadást, szívizominfarktust vagy az agyi véráramlási sebesség csökkenését is okozhatják az arra hajlamos fogyasztók esetében. Számos esettanulmány számolt be a fiatal krónikus energiaital-fogyasztók körében tapasztalt súlyos cardiovascularis eseményekről is. Az energiaitalok túlzott és hosszú távú fogyasztásának az egészségre gyakorolt hatásait egyre többen vizsgálják, azonban a fogyasztás biztonságosságára és teljesítményfokozó hatékonyságára vonatkozó bizonyítékok száma korlátozott és ellentmondó.