Ideggyógyászati Szemle

Adventitialis sarkoma

BALAJTHY Béla1

1960. ÁPRILIS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1960;13(04)

Szerző adventitialis sarkoma egy esetét ismerteti és behatóan foglalkozik az elsődleges agyi érsarkomák kérdésével. Megállapítja, hogy ezen daganat csoport histogeneticai hypothesisekre épülő felosztásának adventitialis, perithelialis és reticulumsejtsarkoma típusokra létjogosultsága van. A szövettani sajátosságok alapján az adventitialis és reticulumsejtsarkomák feltétlen eldifferentialhatók, a perithelialis sarkomák pedig aszerint, hogy a „perithel” megjelölést hogyan értelmezzük, két csoportra oszlanak. A Bailey értelmezésében perithelialis sarkomáknak classificalt esetek önálló typust képviselnek, míg Hanberry felfogása szerint peritheliálisnak tartott esetek azonosíthatók az adventitialis sarkomával. A szerző finom karyológiás megfigyelései az adventitialis sarkoma Környey által feltételezett fibroblastos genesisét támasztják alá.

AFFILIÁCIÓK

  1. A Fővárosi XIII. kér. Tanács Kórház Női Ideg-elme Osztálya

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Tapasztalatok és következtetések Hirepin alkalmazása során

GOLDSCHMIDT Dénes

A Chlorpromazin és Reserpin használata a psychiatriai gyakorlatban az utóbbi években általánossá vált. E gyógyszerek hatásának eredményességét az eddigi gyógymódokéval legalább is egyezőnek tartják. Az utóbbi időben a Chlorpromazin és Reserpin alkalmazása mellett igen elterjedt a kettő együttes felhasználása. A Chlorpromazin tachycardiát, obstipatiót, szájszárazságot okozó hatását a Reserpin bradycardizáló, bélmotilitást fokozó, salivatoros hatása jól ellensúlyozza, ezenkívül psychés effectusuk synergeticus (Deniker, 12). A Chlorpromazin és Reserpin irodalma úgyszólván áttekinthetetlen : Deniker 1957-es zürichi kongresszusi beszámolójához (12) 315, e témáról szóló művet sorol fel, Kleinsorge és Rösner 1958-as monográfiájukban (25) 1867-et. Ehelyütt a Chlorpromazin és Reserpin (továbbiakban Chl. és R.), illetve a kettő együttes alkalmazásával járó egyik mellékhatással és annak egyik kiküszöbölési lehetőségével szeretnék foglalkozni, egy új magyar gyógyszer kombináció, a Hirepin alkalmazása kapcsán.

Ideggyógyászati Szemle

Két ízben rupturált agyalapi aneurysma

POTONDI András, GÁBOR István

Az a. comm. ant. aneurysmája két alkalommal rupturált. A halálos, második ruptura az elsőt 1% évvel később követte. A régi ruptura helyén az aneurysma falában szövettanilag a heget sikerült kimutatni. A friss ruptura környékén az intima necrotizált. Rövid irodalmi áttekintés.

Ideggyógyászati Szemle

Modern pneumographiás eljárások gyermekkorban

PRAICZ Ervin, ZÉNÁSY József

Szerzők túlnyomásos pneumographiával gyermekeken szerzett tapasztalataikat közlik. A túlnyomás compensálására vonatkozóan klinikai megfigyeléseket tettek. Üj fractionált PEG-s és venticulographiás methodikát írnak le. Végül a kontrastvizsgálatok indikációinak összefoglalásával igyekeznek kijelölni a modern vizsgálatok helyét a gyermekidegsebészetben.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Ideggyógyászati Szemle

Meningoencephalitis necrotisans Behcet-féle betegségben

DR. SZENDRŐI Mária, DR. DOMBAY Margit

A szerzők 21 éves ferfi neuropathologiai vizsgálatának leleteit közlik, aki Behcet-kór 3 éves fennállása után meningoencephalitis tüneteiben halt meg. A kórszövettani képet chronikus leptomeningitis, adventitialis kereksejtes beszűrődés és a capsula interna, diencephalon, mesencephalon, pons, nyúltvelő és hippocampus területén számos necrosis jellemezte.