Ideggyógyászati Szemle

A Frenolon és perphenazin a psychiatriai gyakorlatban

BÖSZÖRMÉNYI Zoltán1, BURUCS János1, NAGY Tibor1

1961. AUGUSZTUS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1961;14(08)

A szerzők 44 perphenazin-nal és 86 Frenolon-nal kezelt psychiatriai betegükről számolnak be. Megállapítják, hogy mindkét szer a therapiás lehetőségek komoly gazdagodását jelenti, de a Fr. a perphenazin-nál is hatásosabbnak és kevésbé toxicusnak bizonyult. A többségében chronicus betegeik 64%-ánál értek el Fr.-nal tünetmentességet, ill. jelentős javulást: az extra pyramidalis szövődmények aránylag kisebbfokúak voltak, a betegek tőle jobban activálódtak, contactuskészségük hamarabb helyreállt. Két illusztratív esetet ismertetnek. Szükség esetén a Fr.-kúra altatókkal és elektroshock kezeléssel egészíthető ki. A klinikai és EEG-megfigyelések szerint a Fr. az agykéreg működését alig tompítja, a gátoltságot jól oldja, talán bizonyos subcorticalis gátló mechanismusok elnyomása révén. Így az enyhe psycho sedativ de erőteljes antipsychoticus hatás által a foglalkoztatási és psycho terapiát lényegesen elősegíti : egyes psychosisok és astheniás jellegű neurosisok kezdettől fogva ambulans kezelését is lehetővé teszi. Epilepsiásoknál esetleges rohamszaporulattal számolni kell.

AFFILIÁCIÓK

  1. Országos Ideg-és Elmegyógyintézet

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Gliomák viselkedése szövettenyészetben

PÁLYI Irén, AFRA Dénes, CSANDA Endre

A szerzők eddigi vizsgálataik során 107, különböző szövettani szerkezetű emberi agydaganat szövettenyésztését végezték. Jelen közleményben 21 szövettanilag az astrocytoma-glioblastoma csoportba sorolt daganat szövettenyésztési eredményeiről számolnak be. A szövettenyésztés nyújtotta biológiai és cytológiai jelenségek megfigyelésével a neuropathológiai klasszifikációs kérdéseihez igyekeztek adatokat szolgáltatni. Az eddigi eredmények alapján a Kernohan által alkalmazott fokozati beosztást elsősorban az astrocytoma - astrocytoma malignum csoportban látják indokoltnak. A glioblastoma diagnosisú daganatok egyszerű, további malignitási fokozatként való felvételét az eddigi tenyésztési eredmények nem támasztják alá, hanem a glioblastoma multiforme önálló daganat csoportonként való elkülönítése látszik továbbra is indokoltnak.

Ideggyógyászati Szemle

Kísérlet a szociometriás módszer psychiatriai osztályon való alkalmazására

PERTORINI Rezső, KLEININGER Ottó

Férfi zártosztályunkon egy csoportképződéssel összefüggő negatív magatartásfázist figyelhettünk meg, melyet szociometriás vizsgálatokkal jól tudtunk elemezni. Vizsgálataink alapján úgy látszik, hogy szükséges, hogy a betegek csoportjába orvosok, ápolók is bekapcsolódjanak és el kell kerülni a sok negatív személyiségi vonást mutató betegek vezető szerephez való jutását, mert az nemcsak közvetlen, hanem a csoporton belül közvetett hatásaiban nehézséget okozhat, ez szociogramm módszerrel jól kimutatható. A cél a psychiatriai osztályon végzett munkában a csoport psychotherapia, ennek feltételei sajnos sokszor nincsenek meg.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Ideggyógyászati Szemle

CAT-H – új eljárás az afázia magyar nyelvű diagnosztikájában

ZAKARIÁS Lilla, RÓZSA Sándor, LUKÁCS Ágnes

A tanulmányban egy újonnan adaptált, jelenleg sztenderdizáció alatt álló logopédiai vizsgálóeljárást, a Comprehensive Aphasia Test magyar változatát (CAT-H; Zakariás & Lukács, előkészületben) mutatjuk be. A CAT-H a stroke következtében kialakuló szerzett nyelvi zavarok, az afáziák vizsgálatára alkalmas. A tanulmány célja a teszt főbb jellemzőinek, alkalmazási területeinek, a magyar adaptáció és sztenderdizáció folyamatának, valamint az afáziás személyek tesztben nyújtott teljesítményének bemutatása és egészséges kontrollcsoporttal való összehasonlítása. Kutatásunkban 99, többségében egyoldali, bal féltekei stroke utáni afáziát mutató személy és 19, neurológiai kórtörténettel nem rendelkező kontrollszemély vett részt. A vizsgálati személyekkel a klinikai gyakorlatban használatos tesztek mellett a CAT-H battériát vettük fel, amit egy általunk összeállított demográfiai és klinikai kérdőívvel egészítettünk ki. A CAT-H két részből, egy kognitív szűrővizsgálatból és egy átfogó nyelvi tesztből áll. Az afáziás csoport teljesítménye vala­mennyi nyelvi és szinte az összes kognitív területen jelentősen elmaradt az egészséges kontrollcsoportétól. Várakozásainkkal összhangban a kontrollcsoport plafonközeli teljesítményt nyújtott valamennyi területen, míg az afáziás csoportra nagymértékű egyéni variabilitás volt jellemző a nyelvi és a kognitív szubtesztekben egyaránt. Kapcsolatot találtunk az életkor, az agyi történés óta eltelt idő és a stroke típusa, valamint a teszttel mérhető egyes kognitív és nyelvi képességek között. Eredményeink és előzetes tapasztalataink szerint a teszt alkalmas a nyelvi profil feltárására, a nyelvi képességekben történő változások nyomonkövetésére és a kognitív alapképességek zavarainak szűrésére afáziában. Reményeink szerint a teszt sokoldalú felhasználhatóságának köszönhetően egyedül­álló módon fogja segíteni az afázia hazai diagnosztikáját, az afáziás személyek ellátásában és rehabilitációjában dolgozó szakemberek, valamint az afáziakutatók mun­káját.

Lege Artis Medicinae

A microvascularis coronariabetegség diagnosztikája és kezelése. A magyarországi helyzet sajátosságai

SZAUDER Ipoly

Az invazív vizsgálatok azt mutatják, hogy a betegek kétharmadában a szívizom-ischaemia obstruktív coronariabetegség és más szívbetegség hiányában (INOCA) áll fenn, melynek oka a microvascularis diszfunkció (CMD), és amelynek következménye a microvascularis koszorúér-betegség (MVD), a microvascularis vagy epicardialis va­so­s­pasticus angina (MVA) lehet. A kor­szerű klinikai gyakorlatban a noninvazív kardiológiai képalkotó eljárások fejlődésével lehetővé vált a coronariaáramlás mérése a jellemző indexek meghatározásával. Mind­ezek javítják a CMD és az általa okozott myocardialis ischaemia diagnózisát, és le­hetőséget adnak az elsődleges MVD diag­nosztizálására. Tekintettel arra, hogy az MVD felismerése-kezelése a magyar orvosi gyakorlatban jelentősen alulreprezentált, az alábbiakban részletesen ismertetjük a primer stabil microvascularis anginát (MVA), annak korszerű invazív és noninvazív dif­fe­­renciáldiagnózisát és kezelését, különös tekintettel – a gyakorisága miatt – a magas vérnyomás által kiváltott formára és a nők ko­szorúér-betegségére. Kiemeljük a hazai lehetőségek figyelembevételével az ajánl­ható diagnosztikai eljárásokat.

Lege Artis Medicinae

Pajzsmirigybetegségek – amit a mindennapi gyakorlatban tudni kell

BAKOS Bence, TAKÁCS István

A pajzsmirigy betegségei nemcsak az endokrin kórképek között, de általában véve is igen gyakoriak. Minden klinikus, szakterületétől és érdeklődésétől függetlenül, óhatatlanul találkozik pajzsmirigybetegekkel a mindennapokban. Bár a pajzsmirigybetegségek diagnosztikus és terápiás palettája az elmúlt évtizedben nem sokat változott, a betegek ellátásában több olyan intenzíven kutatott terület van, melyek újdonságaival fontos tisztában lennünk. Összefoglalónkban a forrongó témák közül tekintünk át hármat.

Lege Artis Medicinae

Cardiovascularis prevenció 2021 – az Európai Kardiológiai Társaság 2021. évi irányelvei. Általános elvek

VÁLYI Péter, KÉKES Ede

2021. augusztus 31-én jelent meg az Európai Kardiológiai Társaság (European Society of Cardiology) „A cardiovascularis betegségek prevenciója a klinikai gyakorlatban” című irányelve. Az irányelv az atherosclerosisos eredetű cardiovascularis betegségek kockázati tényezőit, azok felmérését, kezelését, a kockázatot befolyásoló faktorokat, a cardiovascularis betegségek társadalmi és egyéni szintű megelőzését tekinti át részletesen. A 2016-ban kiadott korábbi irányelv kor­sze­rűsítését az atherosclerosisos eredetű cardiovascularis betegség kockázatának és a kezelés kedvező hatásának előrejelzésében az utóbbi időben bekövetkezett jelentős fejlődés, új gyógyszerek és terápiás célok megjelenése tette szükségessé. Jelentősen átalakult a kockázatfelmérés rendszere, amely újabban a halálos és nem halálos cardiovascularis események kockázatát 10 év távlatában, illetve élethossziglan együttesen jelzi előre. Az új irányelvben a kockázatbesorolásban a korábbinál jelentősebb szerepe van az életkornak. Részletesen bemutatjuk az egészséges, illetve a már bizonyított atherosclerosisos cardiovascularis betegségben, diabetes mellitusban és más speciális betegségekben szenvedő és állapotú személyek kockázatának felmérését és lépcsőzetes kezelését. Így a kockázati tényezők befolyásolásának kedvező hatása, a megnyert életévek élethosszig bemutathatók, ami elősegíti, hogy a beteg preferenciáit figyelembe véve, személyre szabottan, közösen döntsünk a beavatkozásokról és azok mértékéről.

Nővér

A sebkezelés fejlődésének története

SZABÓNÉ Révész Erzsébet

A sebellátás kezdete több ezer évre nyúlik vissza. Ahhoz, hogy a ma használatos nedves sebkezelés ilyen hatékony lehessen, rögös út vezetett. A sebkezeléshez szükséges lokális folyamatok ismerete, a sebek ellátásához szükséges anyagok hatékonyságának feltérképezése, a sérülés okozta vérzéscsillapítás és traumás sokk kezelése, a sebesülés során bejutott kórokozók elpusztítása, a sebellátás során az optimális higiéniai viszonyok biztosítása, a krónikus sebek esetében az alapbetegség kezelése mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ma hatékony ellátást tudjunk biztosítani. Az évezredek során zajló sorozatos háborúk nagyban segítették a sebkezelés fejlődését, hiszen napjainkban is sok olyan fejlesztés ismert, amelyet a mindennapi gyakorlatban való elterjedése előtt a hadsereg már használt.