PharmaPraxis

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése

2020. JANUÁR 27.

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése (home medication review/home medicines review: HMR) egy olyan strukturált, betegközpontú és a beteg orvosával együttműködve végzett szolgáltatás, ami elősegíti a gyógyszerek optimális alkalmazását. A HMR során a gyógyszerész a körzeti orvossal való konzultáció után, a beteg egészségügyi információinak ismeretében, a beteg otthonában szisztematikusan áttekinti a beteg gyógyszereit, és azonosítja a gyógyszerekkel, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos esetleges problémákat, majd közreműködik azok megoldásában. A HMR alkalmas arra is, hogy a gyógyszerész felmérje a páciens gyógyszereléssel kapcsolatos tudását és adherenciáját egyaránt. Egyes országokban a gyógyszerész receptírásra is jogosult, más országokban csak listázza a beteg által alkalmazandó gyógyszereket. Mivel az egészségtudatos társadalmakban a betegek egyre gyakrabban keresik fel az orvosokat, egyre több beteg egyre többféle gyógyszert használ, így a gyógyszerek listázása a beteg számára, a lehetséges gyógyszerinterakciók áttekintése a krónikus beteg otthonában különös fontossággal bír. A polypharmacia valószínűsége különösen a számos betegséggel küzdő idős páciensek körében magas, esetükben ezért kiemelkedően nagy a gyógyszerinterakciók esélye is; ezek felismerése és ezáltal a további életminőségromlás megelőzése a beteget otthonában felkereső gyógyszerész feladata lehet.

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése során listázhatók a páciens által alkalmazott alternatív gyógymódok is, és megállapítható az alternatív és OTC gyógyszerek, valamint a receptre felírt allopátiás szerek közötti esetleges interakciók is, aminek révén fokozható annak esélye, hogy a gyógyszerek a továbbiakban a kívánt hatást érjék el. A HMR során a patikus a beteggel való dialógus után személyre szabott gyógyszerelési tervet állíthat össze, és ennek során konzultálhat a beteggel arról is, hogy milyen életmódbeli, táplálkozási módosításokra van szükség a gyógyszerek hatásának jobb érvényesítése érdekében. A gyógyszerész rendszeresen felkeresheti a beteget otthonában, ellenőrizheti, dokumentálhatja a javasolt módosítások kivitelezését, majd kommunikálhat a beteg orvosával és a körzeti ápolóval a terápiamenedzsment-terv továbbfejlesztése érdekében. A gyógyszerészt tudása arra is képessé teszi, hogy a HMR során megállapítsa, mik azok a tényezők, amik akadályozzák a beteget a terápia optimális kivitelezésében. A HMR elősegíti a betegcentrikus ellátást.

Az India Malappuram államának számos régiójában 6 hónapon keresztül végzett átkeresztezett intervenciós vizsgálat célja az volt, hogy megállapítsák: milyen gyakoriságúak az ellátottak körében a gyógyszereléssel összefüggő problémák, és támogassák a jobb betegkimenet elérését a páciens otthonában. Összesen 85 beteget kerestek fel (56% férfi, átlagos életkor: 61,5 év; a betegek 47%-a tartozott a 40–59 éves életkori sávba), és 32%-uk esetében találtak adverz gyógyszerreakciót (a leggyakrabban káros interakciót). A betegek 27%-a nem volt tisztában azzal, hogy miért is írták fel a számára az adott szereket, 27%-a nem ismerte gyógyszerei alkalmazási módját. A betegek 64%-a csak receptre felírt szereket használt, OTC-szereket nem, és a betegek 11%-a alkalmazott ayurvédás szereket is a receptre felírt szerek mellett. A HMR-re a vizsgált 6 hónapos periódus alatt 3-szor került sor a betegeknél, és ez szignifikánsan javította a betegadherenciát. A főbb beavatkozások a HMR során a következők voltak: medikáció-menedzsment (67%; pl. a terápiás rezsim egyszerűsítése, káros duplikációk kiszűrése, a gyógyszeralkalmazás sorrendjének, étkezéshez való viszonyának listázása), tanácsadás (31%) terápiás beavatkozás (19%).

A vizsgálatban részt vett betegek zöme a vizsgálat kezdetekor (a vizsgálatba történő beleegyezés megszerzését célzó otthoni vizit kezdetekor) nem volt tisztában azzal, hogy ellátási körzetében létezik a HMR-szolgáltatás, azonban a felkeresett betegek többsége örömmel fogadta a programot. A vizsgálat eredménye bizonyította, hogy a gyógyszerészek jelentős szerepet játszhatnak a gyógyszerfelírás és a gyógyszeralkalmazás hatékonyságának fokozásában, a betegkimenetek javításában.

Eredeti közlemény:
Dilip Chandrasekhar, Elizabeth Joseph, Farzana Abdul Ghaffoor, Hridya Mary Thomas: Role of pharmacist led home medication review in community setting
and the preparation of medication list, Clinical Epidemiology and Global Health 7 (2019) 66–70


Szemlézte:
Kovács Bence dr.

eLitMed.hu
2020.01.27

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

PharmaPraxis

Vegyenek-e részt a klinikai munkában az intézeti gyógyszertárak vezetői?

Számos érv szól amellett, hogy a jó gyógyszertári vezető továbbra is részt vesz a gyógyító munkában, de ugyanígy érvelhetünk amellett is, hogy csak az válik jó menedzserré, aki erejét, idejét kizárólag a vezetői feladatoknak szenteli.

PharmaPraxis

A klinikai gyógyszerészek oktatása Kínában

A kínai klinikai gyógyszerészi programok tantervszerkezetét és tartalmát javítani kellene annak érdekében, hogy gyakorlatiasabb és szisztematikusabb legyenek.