Hírvilág

Partnerség a Jövőért A VI. Kapcsolat napja a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrumában

2011. AUGUSZTUS 15.


A Partnerség a Jövőért szlogennel rendezte meg a VI. Kapcsolat napját a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum 2011. február 19-én. A harminchárom programot felsorakoztató intézmény rendezvényének központi témájaként a fiatal generáció támogatására irányuló elképzeléseit mutatta be.

Továbbá „Debreceni titok” címmel a Magyar Egészségkommunikációs Egyesület Egészségügyi Szakújságírói Szakbizottságának mutatta be a DEOEC oktató, kutató, betegellátó tevékenységét, fejlesztéseit. Dr. Fésüs László, a Debreceni Egyetem prorektora a nemzetközi orvostudományi kutatási trendekről tartott előadást a szakújságíróknak.

A DEOEC a hallgatók centruma címmel az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Diagnosztikai (OKLD) Tanszék az Általános Orvostudományi Kar Hallgatói Önkormányzatával együtt szervezett programot. Fókuszban voltak az ebben a tanévben bevezetett illetve bevezetés előtt álló modern oktatási eszközök és módszerek. Bemutatták, hogy a betegvizsgálathoz szükséges gyakorlati készségeket a Neurológiai Klinika által kifejlesztett videós betegvizsgálati anyag segítségével is elsajátíthatják a hallgatók, továbbá az Európai Uniós forrásból kialakítandó skill laborban. Utóbbiban majd ambu-babákon, interaktívan gyakorolható be az újraélesztés, intubálás, szüléslevezetés technikája, számos kórkép diagnosztizálása, terápiás protokollja. Az OKLD Tanszék korszerű oktatástechnikai eszközei biztosítják a modern képalkotó diagnosztikai oktatását. Például a hallgatók röntgenezhető babán gyakorolhatják a képfelvételezés technikáját, s a régióban egyedülálló, a Föld mágneses terén működő, kísérleti MR berendezés segít nekik megérteni az MR képalkotás alapjait.

Az eHealth rendszer kiépítésével 24 órás video-és hangkapcsolat, non-stop konzultáció folytatható a nagyváradi kórházak és a DEOEC Neurológiai Klinikája között s lehetővé vált a stroke kezeléséhez a késedelem nélküli ellátás elindítása.

A Nagyváradi Egyetem és a DEOEC Sugárterápia Tanszéke a Bihar - Bihor régióban élő onkológiai betegek radioterápiájára nyert pályázatot. A második alkalommal megrendezett Interregionális Magyar- Román Találkozón a majd évi 3500 beteget érintő közös projekt részleteiről volt szó. A 2 millió forintos költségvetésű pályázat forrásából lineáris gyorsító berendezést vásárol a Sugárterápai Tanszék, oktatóanyagot készít orvosoknak, fizikusoknak és sugárterápiás asszisztenseknek s az oktató anyag segítségével kiképzi az erélyi partnereket is, hogy mire megérkezik a saját lineáris gyorsítójuk, tudják működtetni azt. A Nagyváradi Egyetem a lineáris gyorsító mellett CT-t és 80 ágyas onkológiai kezelési lehetőséget nyert a közös pályázaton. Ezek mellett közös kutatómunkát is végeznek.

Hetvennyolcmillió forintot nyert biokémiai tananyagfejlesztésre a DEOEC és a Pécsi Egyetem a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) pályázatán. A nyereményből a biotechnológiai képzés tananyagát alakítják ki internetes felületen, valamint filmeket és ábrákat is készítenek hozzá.

Közel negyven e-tananyagot fejlesztenek szintén TÁMOP támogatásból a Népegészségügyi Karon, az Egészségügyi Karon, és az Általános Orvostudományi Karon. A tananyagok a megelőző orvostan, a népegészségtan, a népegészségügyi genomika, a környezet-egészségtan, az egészségügyi informatika, a klinikai kémia és enzimológia, a bőrgyógyászat, az élettan és sejtbiológia, s a képalkotó diagnosztika területeit ölelik fel.
A Tudományos Konferencia Központban rendezett poszterkiállításon a Kenézy-villa életét mutatták be.

Sebészeti varrógépek múzeumát nyitotta meg a Sebészeti Műtéttani Tanszék „A” épületében. Több évtizedes gyűjtőmunkájuk eredményeként az ér-és bélsebészetben alkalmazott sebészeti varrógépeket állították ki, mint pl. az 1930-as években gyártott Petz-féle gyomorcsonkoló gépet, a szovjet, első generációs, bélegyesítésre használt egyenes és körkörös gépeket, a legújabb generációs, laparoszkópos beavatkozásra is használt varrógépekig. Továbbá sebészeti varróanyagok gyűjteménye is látható. Emellett posztergyűjteményt is kiállítottak, melynek különlegességei az 1950-es élvekben készült tájanatómiai, sebésztechnikai művészi értékű poszterek.

A területi gyakorlatok tapasztalatait vitatták meg a Népegészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszékének oktatói és a képzést segítő klinikai, kórházi, gyakorlatvezető gyógytornászai.

A sclerosis multiplex újabb kezelései lehetőségeiről rendeztek kerekasztal megbeszélést az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék, a Neurológiai Klinika, az Idegsebészeti Klinika és az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet munkatársai.

„XXI. századi betegellátás, kutatás, oktatás szimbiózisa a betegkért” mottóval rendezte szakmai programját a Reumatológiai Tanszék. Kétórás programjukban a betegellátás, oktatás és kutatás területén elért eredményeiket, a modern biológiai terápiákat mutatták be.

Az oktatókórházak vezetőinek fórumára a DEOEC akkreditált gyakorlóhelyeinek vezetőit hívták meg. Szó volt az orvosok, egészségügyi szakdolgozók külföldi munkavállalásának következményeiről, az egyes kórházak működőképességét veszélyeztető humánerőforrás hiányáról.

Etikai kérdések a medicinában - ipari befolyás, új paternalizmus címmel mutatkozott be az egy évre alakult Egészségügyi Humán Tudományok Tanszék. A rendezvényen foglalkoztak az egészségipar és a medicina számos etikai dilemmáját felvető viszonyával, s a népegészségügyben felszínre kerülő alapvető etikai problémákkal, elsősorban a paternalizmus kérdésének új megközelítésével.

A szexuális úton terjedő betegségek álltak a Bőrgyógyászati klinika Tiszántúli Bőrgyógyászok Találkozójának középpontjában. Előadások hangzottak el az STD betegségek klinikumáról, laboratóriumi diagnosztikájáról, a baktériumok antibiotikum érzékenységéről. Ezek mellett érdekes eseteket mutattak be és a bőrdaganatok témakörében végzett experimentális vizsgálatok eredményeiről is beszámoltak.

A „Nyelvtudással a szakmai sikerekért” című fórumon a magyar és angol programban tanuló diákok nyelvoktatásáról szerzett tapasztalataikat osztották meg és új ötleteiket vitatták meg a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetének munkatársai a DEOEC Idegennyelvi Lektorátusának munkatársaival. Különös figyelmet fordítottak az egyetemi oktatók nyelvi továbbképzésére.

Az online konzultációt egyre gyakrabban alkalmazza a Pathológiai Intézet. A telekonzultáció során a műtét közbeni citológiai véleményezés jelentőségét szimulálták egy hasnyálmirigy-operáción átesett beteg szövettani anyagának kapcsán a Kenézy kórház citológusa közreműködésével. Egy kettős emlőelváltozás mintáit a Pécsi Tudományegyetem főorvosával beszélték meg. Majd egy bonyolult nyirokcsomó daganat részletes vizsgálatáról konzultáltak az írországi University of Galway klinikai pathológiai intézetének munkatársával. Az online konzultációk példázzák, hogyan lehet akár több ezer kilométerre lévő kollégákkal szakmai távkonzultációt folytatni audiovizuális kapcsolattal.

A nukleáris medicina eszközfejlesztők és felhasználók országos találkozóján a gamma kamerát gyártók ismertették új eszközeiket. A rendezvényen emberi testről vagy kísérleti állatokról készült kombinált képalkotó eljárásokkal készült SPECT-CT, PET-CT, vagy kisállatok vonatkozásában PET-CT-MR-rel készült képfúziós eljárásokat is bemutattak. Ezek közül gyakran a három technikai összevonásával történt vizsgálat adja az optimális információkat egyes kisállatok esetében. Szó volt még olyan technikai újdonságokról is, mint pl. a humán multipinhole kamerák alkalmazása, melyek pl. a kardiológiában használva tovább pontosítják a koszorúér keringési zavarainak diagnosztikáját.

Az elmúlt év betegellátásáról szóló statisztikai adatokat, a progresszív betegellátás régiós helyzetét, az oktatással, rezidens-és szakorvosképzéssel kapcsolatos feladatokat beszélték meg az Észak-alföldi és az Észak-magyarországi Ikerrégió osztályvezető szülész-nőgyógyász főorvosai regionális évértékelő közgyűlésükön.

A tudományos közlések etikájáról tárgyaltak a legismertebb egészségügyi kiadványok szerkesztői, kiadók igazgatói. A témák között szerepelt, hogy a tudományos közleményekben fel kell-e tüntetni a vezető nevét, hány szerzőt kell, illetve lehet megadni, milyen esetben jogosult valaki más intézet szerzői között részt venni?

A szívműtétet követő akut, életveszélyes állapotok megelőzéséről és kezeléséről szóló elméleti és gyakorlati továbbképzést rendezett a Szívsebészeti Nem Önálló Tanszék. A Magyarországon elsőként szervezett szívsebészeti reanimációs tanfolyamon az Egyesült Királyságból meghívott előadók oktattak.

Életminőség Nyíregyházán címmel rendezett konferenciát az Egészségügyi Kar és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Szociális Osztálya. A konferencián előadások hangzottak el a jövedelmi helyzet, jövedelmek eloszlása, egyenlőtlenségek, a foglalkoztatottság jellemzői, Európai Uniós együttműködés a városi rehabilitációban, egészségi állapot tartós megítélése, tartós betegségek címmel.

A mindennapi orvosi gyakorlat diagnosztikus illetve terápiás nehézségeket okozó eseteit vitatta meg, továbbá az új diagnosztikus módszereket és kezelési protokollokat ismertette a Debreceni Akadémiai Bizottság Immunológiai Bizottsága. A rendezvényen a régió tüdőgyógyász, fül-orr-gégész, gyermekgyógyász, bőrgyógyász és reumatológus allergológus szakorvosai vettek részt.

Továbbá a gazdasági igazgató vezetésével tanácskoztak a DEOEC gazdasági partnerei, értekezletet tartottak a régió pulmonológiai intézeteinek vezetői, tudományos ülésen vettek részt az ikerrégió kórházai gyermekosztályának munkatársai.

Szakemberek megvitatták a fogorvosképzés aktuális kérdéseit. A DEOEC Fogorvostudományi Kara együttműködési szerződést kötött az Ungvári Egyetem Posztgraduális Képzési Karával és a Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem Fogorvosi Karával. Előbbi közös munka célja a szakorvosok és oktatók cseréje, utóbbié a graduális és posztgraduális képzésben való részvétel, a hallgatók cseréje és egymás tudományos munkájába való bekapcsolódás.

Bemutatkozott a pályaszocializációs műhely és újraélesztési bemutatót tartott gyakorlati lehetőséggel az egyik egészségügyi zrt. Továbbá együttműködési megállapodást írt alá a DEOEC és a MOTESZ.

Emellett a magyar népegészségügy: múlt - jelen- jövő címmel poszter kiállítást tekinthették meg az érdeklődők.

A VI. Kapcsolat napja hagyományosan bállal zárult.

eLitMed


Kapcsolódó anyagok: A Kapcsolat napja a Debreceni EgyetemenHOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Hírvilág

Mennyit ér a vesém?

A miért illegális a szervkereskedelem? című interjúban Bognár Gergely bioetikus felvázolja e kérdéskör jelenségeit.

Hírvilág

Valóban „egészségesebb” a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

TAKÁCS Gábor, FITTLER András, BOTZ Lajos

Több mint egy éve indították útjára az interneten és különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, dúsított, sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is kihangsúlyozták, összeesküvés elméletekhez illően, hogy ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van „fogva”. Még azt is megkockáztatták, hogy szerintük egy gyalázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken az „egészséges NaCl” bevitel és nő a szervezet számára igen „ártalmas KCl” fogyasztása. Ezáltal -írták embertársaik megsegítésére- számtalan betegségnek lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, allergia, vesebetegség, magas vérnyomás).

Hírvilág

Bilasztin, nem szedáló antihisztamin használata krónikus urtikária esetén, már gyermekkorban is

Az allergiás betegségek, allergiás nátha, urtikária első vonalbeli kezelésére nem szedáló, második generációs antihisztaminok javasoltak. Az egyik legújabb második generációs antihisztamin a bilasztin, amellyel nemcsak felnőtt-, hanem gyermekvizsgálatok is történtek.

Hírvilág

Hasnyálmirigyrák - az alattomos gyilkos Meghalt Patrick Swayze

Orvosai tavaly diagnosztizálták Patrick Swayze betegségét. A kezeléseknek köszönhetően talpra állt, és hónapokig forgatta a "The Beast" c. új televíziós sorozatot. Önéletrajzi könyvet készült írni közösen feleségével.

Hírvilág

Hatástalan a glükózamin az ízületi gyulladással összefüggő derékfájás ellen

A népszerű glükozamin kiegészítő egy új tanulmány szerint kevés vagy semmilyen enyhülést sem nyújt osteoartritis okozta krónikus derékfájásra.

Kapcsolódó anyagok

COVID-19

A SARS-CoV-2-re adott antitest válasz COVID-19 betegekben

A SARS-CoV-2 vírus fertőzés kapcsán még nem ismerjük pontosan a szervezet antitest válaszát, illetve az antitestek kimutatásának klinikai értékét sem tudjuk még felmérni.

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Klinikum

Az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése

Az inzulinrezisztencia több betegség, szindróma pathogenezisében részt vesz, ezek közül a legfontosabb a metabolikus szindróma, a 2-es típusú cukorbetegség, a polycystás ovarium szindróma

COVID-19

COVID-19: gasztrointesztinális tünetek

A szerzők szerkesztőségi levél formájában hívják fel a figyelmet arra, hogy a 2019 decembere óta világjárvánnyá lett coronavírus betegség 2019 (COVID-19) okozója, az új coronavirus (SARS-CoV-2) az ismert légzőszervi panaszok mellett gasztrointesztinális tüneteket is okozhat. Enyhe tünetekről van szó: émelygés, hányinger, nem súlyos hasmenés, melyeknek összefüggését a járvánnyal gyakran nem ismerik fel, jóllehet egyértelműen kimutatható a SARS-CoV-jelenléte a tápcsatornából vett biopsziás anyagban éppúgy, mint a székletben. Az emésztőszervi tünetek megelőzhetik a légúti tüneteket. A kezdeti tünetek felismerése nagy jelentőségű, mert lehetővé teszi a fertőzés korai diagnózisát és a beteg izolálását, még a léguti tünetek megjelenése előtt. Jelenleg nem tisztázott fontos szempont a fertőzőképesség megállapítása a gasztrointesztinális COVID-19 eseteiben.

Hírvilág

Hatástalan a glükózamin az ízületi gyulladással összefüggő derékfájás ellen

A népszerű glükozamin kiegészítő egy új tanulmány szerint kevés vagy semmilyen enyhülést sem nyújt osteoartritis okozta krónikus derékfájásra.