Hírvilág

Ambiciózus zsiráfok árnyékában
Judith Schalansky: Darwinregény

2014. SZEPTEMBER 16.

Németországban él a nemzet, ahol a második világháború következményeként a kapitalista világból egy népi-demokratikus kreatúra vált ki. A szocialista időszakban a keleti fél gazdaságilag-politikailag erősen leszakadt, a blokk többi országához hasonlóan. Az NDK-n belül különösen elmaradott övezet Judith Schlansky Darwinregény című művének színtere – Elő-Pomeránia. Itt él a főhősnő Inge Lohmark biológia-testnevelés szakos tanár. Róla és kapcsolatairól szól a történet.

Az írónő realista művet írt, ábrázolásmódja kísérlet is. Eredetiségét az adja, hogy a cselekmény egészét természetrajzi metaforák sorozata övezi, biológiai analógiák és példabeszédek szövedékében bontakozik ki a regény társadalmi tartalma. Medúzák, csigák, darvak, denevér, hörcsög sőt kampós péniszű kandúr adják a példázatokat érzékletes leírással.

Az író választása természetesen mély szaktudományi tájékozottságot követelt, mivel a regény nem fikciós, tudományos világa tárgyilagos. A megvalósítás sikeresnek bizonyult: a regény elnyerte a legszebb német könyvnek járó díjat, és Német könyvdíjra is jelölték.

Elő-Pomeránia gazdasági élete a nemzeti újraegyesítés után már valósággal elsorvad, lassacskán kihal minden, az emberek menekülésre kényszerülnek. A Charles Darwin Gimnáziumot is a bezárás fenyegeti. Már a diákok utolsó csemegéző helye a sarki pék is bezárt.

Inge Lohmark emberi kapcsolatai ezt a világot és előzményeit szimbolizálják. Tanítványait illetően cseppet sem bizakodó. A feljegyzéseiben szereplő jelzők: önző, gátlástalan felsőtestméret, bárgyú arckifejezés, rozettás tengerimalac, mérsékelten zavarodott, észrevétlen mint a gyom, farkaskölyök, hangafű, állandó vigyor, még a barlangi gőte is szebb nála, fölösleges mint egy vénlány, fárasztó, ártalmatlan.Inge lánya Amerikába ment, vele kapcsolatban a vágyakozás gyötri, férje inkább sajáttenyésztésű struccainak (köztük kilenc harisnyakötős példánynak) él, mintsem a házasságnak. A tanárnő kollégáit vagy reménytelen tudásbeli leszakadással, vaskalapossággal és mindenkori opportunizmussal, vagy túlméretezett liberalizmussal jellemzi.

Inge Lohmark tanári szemléletének alapmotívuma a darwinista tanok elmélyítése, a ragadozó-áldozat viszony sulykolása. Ez következetesen szociáldarwinista szemlélethez vezethet a szaktárgyon kívüli pedagógiában is. A tanárnő vallja, hogy a természettudományokat nem kell újrafogalmazni, mert abban nem véleményekről és gondolatokról van szó, tehát kiállják a politikai széljárás változásait. A természettudomány nem változik – ez az igazi diktatúra.

A szocialista világot és a térség későbbi arculatát ellentmondásosan ábrázolja a szerző Lohmark látásmódján keresztül. Mert hol van már az iskolatej? Hová tűntek a tabletták az óvodákból? (Talán ma már drogoknak értelmeznék ezeket). Hol van az idő, amikor pedagógusnapon a tanárok mindkét keze rogyadozott a virágoktól? Állatkísérletek? Legfeljebb döglött példányokon. És, mint a kolléga mondja: régebben legalább a Stasi volt érdeklődő.

Mindezekkel szemben viszont ott volt a kötelezően átvett akarnoki politika Micsurintól, Liszenkotól, vagy a szocialista tehén példája. Nem volt ott darwini kiválogatódás és fejlődés sem, csak kolhozbiológia. A nemesítést az iskolák gyakorlatában is szerették - egy idióta és egy stréber tanuló egymás mellé ültetésével. Az okos fejek viszont nem nőttek rá a buta testekre.

A gondolatgazdag műben tanulságos téziseket találunk.

A forradalmak természetéről például:
„ A prérifarkasok és a borzok néha együtt mennek mókusvadászatra, később olykor a prérifarkas a borzokat is felfalja.”

A környezeti pusztulással kapcsolatban a felelősség körét kiszélesíti az élővilágra:
„Az erkölcsnek a biológiában éppen olyan keresnivalója van, mint a politikában, mivel minden élő organizmus tönkreteszi a környezetét.”

Lakonikusan határozza meg a pavlovi kutya kísérleteknek az emberi sorsra vonatkozó vetületét:
„Az életben nincsenek csilingelő csengettyűk”

A cselekmény utolsó nagy egységében sok mélyenszántó, de borús gondolat után madáchi fordulat következik: Inge Lohmark áhítattal tekint a bűvös 3,7 milliárd évre, a földi élet kialakulására, az élővilág átvonulására és fejlődésére ezen az időtengeren át egészen az ember megjelenéséig. Bár a fajok nagy része kihal, az ember önmaga biológiai sorsában hordozza az évmilliárdok súlyát.

A regény gondolati világát egy előremutató zsiráf-allegória zárja. A zsiráfok, amelyeknek hosszabb a nyakuk, elérik a magas fák tetején levő leveleket, nagyobb a túlélési esélyük, és szaporodásuknak is nagyobb az esélye. Más állatok is követi a példájukat, abban a reményben, hogy utódaiknak valamikor hosszabb lesz a nyakuk. Ha nem küzdesz, a nyakad rövid marad. Az allegóriát szükségtelen társadalmi nyelvre lefordítani.

Összegezve: tudomásul vehető, hogy miként Rubik-kockával nem lehet genetikai modelleket készíteni, a társadalomlélektani törvényeket – mert Schalansky ábrázolásmódja végül is egyetemes jellegű – szintén nem lehet lényegi vonásaik alapján biológiai alapon szemléltetni. Jó költészet (és rejtve tárgyilagos ismeretterjesztés) viszont lehetséges – mint ezt a mű bizonyítja.

A regény kerete a tudományos művekre jellemző: az élőfejekben a lap tetején, baloldalon tudományos kategóriákat látunk (természeti környezet, átörökítési folyamatok, fejlődéstan), a jobb oldalon egyedi fogalmak vezetik a cselekményt. Az illusztrációk szemléletesek, ami a természetben szép, az a rajzokon is az, hasonló a helyzet azzal, ami csúnya. A rendszertani ábrázolások szemléletesek, a képi világ helyenként epikusan beszédes.

Nádori Lívia impressziószerűen felvillanó mondatok fordítását oldotta meg sikerrel, munkáját rengeteg technikus-terminus nehezítette.

Judith Schalansky: Darwinregény,
ISBN 978 963 279 272 9,
222 oldal, A/5, 2500 HUF,
Fordította: Nádori Lídia

Sas Gábor
eLitMed.hu
2014. szeptember 15.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Hírvilág

Hasnyálmirigyrák - az alattomos gyilkos Meghalt Patrick Swayze

Orvosai tavaly diagnosztizálták Patrick Swayze betegségét. A kezeléseknek köszönhetően talpra állt, és hónapokig forgatta a "The Beast" c. új televíziós sorozatot. Önéletrajzi könyvet készült írni közösen feleségével.

Hírvilág

Mennyit ér a vesém?

A miért illegális a szervkereskedelem? című interjúban Bognár Gergely bioetikus felvázolja e kérdéskör jelenségeit.

Hírvilág

Valóban „egészségesebb” a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

TAKÁCS Gábor, FITTLER András, BOTZ Lajos

Több mint egy éve indították útjára az interneten és különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, dúsított, sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is kihangsúlyozták, összeesküvés elméletekhez illően, hogy ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van „fogva”. Még azt is megkockáztatták, hogy szerintük egy gyalázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken az „egészséges NaCl” bevitel és nő a szervezet számára igen „ártalmas KCl” fogyasztása. Ezáltal -írták embertársaik megsegítésére- számtalan betegségnek lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, allergia, vesebetegség, magas vérnyomás).

Hírvilág

EESZT - állandó társ a háziorvosi ellátásban

Az EESZT talán a háziorvosok számára nyújtja a legtöbb segítséget, mivel megismerhetik betegük kórelőzményeit, melyek tekintetében eddig a páciensre voltak utalva. A NEAK által ellenőrzött kötelező adatszolgáltatás biztosítja számukra, hogy a szükséges információkat megtalálhassák a rendszerben, azonban részükre is előír kötelezettségeket, amiket a napokban megjelent jogszabály-módosítás alapján az egészségügyi államigazgatási szerv is ellenőrizni fog.

Hírvilág

A kényszerbetegség kulcsa

Népszerű elképzelés, hogy a kényszerbetegségre jellemző cselekvéseket, mint például az állandó kézmosást zavaró obszesszív félelmekre adott reakcióként végzik a betegek. Ezt azonban megkérdőjelezik az új kutatási eredmények.

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

Spiritualitás és a pszichiátria

A pszichiátria mentális betegekkel foglalkozik, akiknek életéből az értelemmel telítettség és a cél elveszett. E betegek felépülése úgy is értelmezhető, hogy új célokat és értelmet kell, hogy találjanak, leginkább a barátok és a család támogatásával, akik osztoznak ezen értékekben. Az érték- és hiedelemrendszerbeli osztozás biztosítja az egyén számára az élet egyensúlyát, és azt a hajlandóságot, hogy ezen támogatásokkal adaptív módon küzdjön az élet során. Alapvető jelentőségű tehát, hogy az egyén megszerezze és használja azokat a készségeket, melyekkel saját jólétüket elősegítő spiritualitásukat felszínre tudják hozni.

Gondolat

Pénelopé szertefoszló vászna

Gondolatok Gyimesi Júlia Pszichoanalízis és Spiritizmus című kötete kapcsán. A pszichológiatörténet viszonylag keveset foglalkozott a spiritizmus a lélektan kialakulásában betöltött szerepével. A kötetből kitűnik, hogy ez a hatás nem elhanyagolható.

Gondolat

Szellemi bűvészmutatványok – Darwinnal

Ha Darwin feltámadna, nem lehet tudni, mennyire örülne mai konjunktúrájának. Ma minden teli van vele. Az evolúció szent szó, amely egyfajta aduként, jolly-jokerként mindenre ráhúzható...

Gondolat

Az ékírásos szerelmeslevél

A hasonlóság miatt a magyar olvasók számára Az ékírásos szerelmeslevél fontos regény lehet. A szocialista Csehország személyközi viszonyokból megrajzolt képe, mely bő ötven évet ölel fel.

Gondolat

Prenátusok, posztmortemek és a kozmikus Örök Város

A Zuzanna és a világmindenség című regény a Typotex kiadónál jelent meg, miként egy másik regénye az Extensa is. Jelen művével Dukaj nagy feladatot vállal. A regény fő vonulatában Zuzanna a mindennapos krakkói diáklány szó szerint a világmindenséggel áll szemben.