Gondolat

Lépések a kompetencia rendezéséhez

2011. AUGUSZTUS 15.


Tűzoltásszerű az a megoldás, hogy az egészségügyi szakdolgozók az orvos írásos felhatalmazása birtokában köthetnek be infúziót és adhatnak be intravénás injekciót a betegeknek.

A tevékenység végzése orvosi kompetenciába tartozik, ahol a szakdolgozó együttműködő funkcióban, az előkészítésben, az asszisztálásban és a beteg megfigyelésében kap szerepet. Ez év január 1-jétől megszületett az a rendeletmódosítás, amely rendelkezik orvosi elrendelésre az orvossal együttműködve végzett tevékenységek önálló ellátásának szabályairól. A szabályzás milyen feladatok elé állítja az ápolás szakmai vezetést, valamint a munkáltatókat? Tisztázható-e ezáltal az egészségügyi szakdolgozók kompetenciája? A témáról dr. Domján Andrea jogászt, a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Reumatológiai Tanszékének vezető ápolóját kérdeztük:

- Hogyan alakult ki az írásos megbízás gyakorlata?

Az egészségügyi szakdolgozók kompetenciája szakképzettségüktől függ, vagyis az adott szak képzési és vizsgáztatási követelményei határozzák meg azokat a feladatokat, melyeket a szakdolgozók önállóan, orvosi utasításra önállóan, illetve orvosi utasításra együttműködő funkcióban végezhetnek. Az 1972.évi „Orvosi Rendtartás” már megadta a lehetőséget, hogy az orvosi kompetenciába tartozó feladatot megbízással szakdolgozó végezhessen el. 2007- ben ez a rendelkezés kikerült a szabályozásból. A több évtizedes gyakorlat és a hatályos jogszabály ellentmondása szinte kezelhetetlen problémát okozott valamennyi betegellátó egészségügyi intézményben. A szakdolgozói és orvosi szakmai szervezetek, valamint a kórházi menedzsment felszólalásai a helyzet sürgős rendezésére eredményezték, ezért előbb átmeneti rendelkezésekkel, (licence rendelet) majd az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007 EüM. rendelet módosításával véglegesen, és remélhetően megnyugtatóan rendeződött a kérdés.


dr. Domján Andrea
- A képzés követte a rendeletmódosítást?

Ezzel egy időben az oktatásban is jelentősnek mondható változtatásokra került sor. Mind az alapképzésbe, mind a ráépülő úgynevezett szakosító szakképzésbe beépítették az írásos felhatalmazás alapján végezhető tevékenységek alapját szolgáló tanagyagokat. Ez tulajdonképpen a szakdolgozók kompetenciájának bővülését eredményezi. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi rendszerben dolgozók képzési és vizsgakövetelményében még nem szerepeltek ezek a feladatok, számukra mindenképpen szükség van az írásos megbízás kiadására. Az egészségügyi dolgozók rendtartása egyrészt meghatározza, hogy írásos megbízás milyen szakképesítéssel, vagy szakképzettséggel rendelkező szakdolgozónak adható (OKJ ápoló, diplomás ápoló, felnőtt szakápoló, általános betegápoló 1975 előtt végzett, körzeti betegápoló, 1975 előtt végzett, csecsemő és gyermekápoló, radiográfus, egészségügyi gyakorlatvezető,diagnosztikai technológus, szülésznő), másrészt meghatározza, hogy a felhatalmazást ki, milyen formában, és feltételek mellett adhatja ki. A rendelet tartalmazza a felelősség megoszlását is. Vagyis írásos megbízást „az osztályvezető ápoló, vagy vezető ápoló, vagy vezető asszisztens és az osztályvezető főorvos vagy orvosszakmai vezető együttes írásos - a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott” formában adható ki … „A felhatalmazás a szakdolgozó részére akkor adható, ha a szakdolgozó az adott tevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítést megkapta, és a tevékenység végzéséhez szükséges képességéről, valamint a tevékenység megfelelő kivitelezéséről, a felhatalmazást adó személyek a gyakorlatban előzetesen meggyőződtek.” „A felhatalmazás alapján végzett tevékenység kivitelezéséért a szakdolgozó felelős.”

- Kizárólag a bevezetőben említett két beavatkozásról van szó?

Nem, több olyan beavatkozás, feladat van, amely orvosi kompetenciába tartozó, de szakdolgozó által végzett tevékenység. Ilyen például a transzfúziós terápia kivitelezése, a parenterális táplálás, tartós fájdalomcsillapítás, szabad légútbiztosítás, inkontinencia és sztóma ellátás, sebkezelés, de ide vehetjük a férfi beteg katéterezését is, amely a jövőben már beépül az ápoló alapképzés anyagába. Természetesen a fenti feladatokat is csak meghatározott képzettséggel rendelkező, és képzésben résztvevő szakdolgozó végezheti még írásos felhatalmazás birtokában is. Mire gondolok? Tartós fájdalomcsillapítást írásos felhatalmazással felnőtt és gyermek aneszteziológiai és intenzív szakápoló, valamint hospice és onkológiai szakápolói végzettséggel rendelkező munkatárs végezhet. Vagy artéria punkciót és kanülálás végzéséhez aneszteziológiai és intenzív szakápolói, nefrológiai, sürgősségi szakápolói végzettség szükséges.

- A debreceni centrumban milyen lépések történetek a kompetencia rendezéséhez?

Már az elmúlt évben megkezdődött a szakmai felkészítő továbbképzések szervezése. A feladatot a klinikai főnővéri iroda koordinálja és irányítja, a klinikák, tanszékek vezető ápolóinak segítségével. 2011 áprilisától indulnak a tanfolyamok és témájukban a transzfúziológiai kivételével lefedik valamennyi, az orvosi kompetenciából átvett, és írásos felhatalmazással végezhető feladatot. A továbbképzésen való részvételt első körben azoknak ajánljuk fel, akik írásos megbízással eddig is végeztek ilyen beavatkozásokat. A legnagyobb érdeklődésre az infúziós terápia kivitelezése és az intravénás injekció beadása témakörben számítunk. Az előzetes felmérések alapján közel 700 munkatársunk továbbképzésére kell sort kerítenünk. A tanfolyamon való részvétel ingyenes és akkreditációja folyamatban van.
Úgy gondoljuk, hogy ebben a félévben sikerül valamennyi tanfolyamunkat lebonyolítani, és a jelenleg kiadott (még nem az új rendelet szerinti) írásos megbízásokat azok részére, akik a továbbképzés anyagából sikeres vizsgát tesznek meg tudjuk erősíteni, ellenkező esetben pedig visszavonni. Továbbá már gondolkodunk olyan megoldásban, hogy az alapképesítés megszerzését követő gyakornoki idő alatt végzi el a munkatárs a továbbképző tanfolyamot, és csak ezt követően lehet jogosult és kaphat felhatalmazást alapképesítéssel is végezhető tevékenységre. Az új képzési és vizsgáztatási követelmények szerint végző ápolók, akiknek szakápolás modulja már tartalmazza pl. az infúziós terápia kivitelezését, megfontolandónak tartjuk az előzőkben leírt gyakorlatot fenntartani.


eLitMed; Császi Erzsébet

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Kodálytól Kodályig - Interjú Somogyi-Tóth Dániellel

Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész, karmesterrel, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgatójával beszélgettünk az idei március hozta megváltozott világunkról, zenéről, működésről, tapasztalásokról.

Gondolat

A Koenzim Q10 klinikai jelentősége

Q10 Szimpózium Anna Grand Hotel 2011. október 1. Balatonfüred

Kapcsolódó anyagok

Agykutatás

Neurokannabisz

Főleg a Cannabis/kender hatóanyagainak idegrendszeri működéséről és neurológiai, pszichiátriai kórképekben kifejtett terápiás hatásairól volt szó a második magyarországi Orvosi Kannabisz Konferencián, aminek első napján a szakemberek, második napján a betegek és a laikus érdeklődők nyelvén folyt a kommunikáció.

Klinikum

Az olasz koronavírus megbetegedés 2019 kitörése – ajánlások a klinikai gyakorlat alapján

A közlemény a The Societa Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazionee Terapia Intensiva (SIAARTI), az Airway Research Group és The European Airway Management Society közreműködésével készült.

Gondolat

Pazarlás a szakpszichológusok mellőzése az egészségügyben – Interjú dr. Perczel Forintos Dórával

Törvényellenes a helyzet a pszichés betegségek ellátásban, mert hiányoznak az egészségügyben a TB-finanszírozású pszichoterápiás rendelők. Körülbelül 1500 klinikai szakpszichológus van az országban, s csak háromszázan dolgoznak az egészségügyben, mert nincs több állás – mondta dr. Perczel Forintos Dóra, a Szakmai Kollégium Klinikai szakpszichológia és Klinikai Szakpszichológus Pszichoterapeuta Tagozat vezetője, a Szakmai Kollégium titkára.

Klinikum

A dohányzás szerepe a rheumatoid arthritis patogenezisében - A Figyelő 2016;1

KISS Emese

A rheumatoid arthritis (RA) az ízületek destrukciójához vezető krónikus autoimmun betegség. Kialakulásában genetikai és környezeti faktorok együttesen vesznek részt. A genetikai meghatározottság körülbelül 50%-áért bizonyos HLA-DRB1 szekvenciák, az úgynevezett shared epitópok (SE) felelősek.

Egészségpolitika

Az Akadémiai kutatóhálózatnak a kormány tervei szerinti átalakítása hatalmas veszteség lenne

Falus András immunológus akadémikussal, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet emeritus egyetemi tanárával, az MTA folyóirata, az 1840-ben alapított Magyar Tudomány főszerkesztőjével beszélgettünk arról, hogy mely értékek veszhetnek el, ha a tervezett intézkedéseket a nemzetközi tiltakozás ellenére végig viszi a kormányzat.