Egészségpolitika

Történelmi egészségügyi együttműködés Ausztria és Magyarország között

2022. FEBRUÁR 14.

A HealNow projekt keretében Ausztria és Magyarország között olyan egészségügyi együttműködés indul, amely a hisztopatológia és a sürgősségi ellátás területeit célozza meg. A Soproni Gyógyközpont és a Bécsújhelyi Kórház részvételével megvalósuló projektben olyan fejlesztés kezdődik, amely elsőként lehetővé teszi a telekonzultációt és a távleletezést a patológia területén, kihasználva, hogy a szövettani (hisztopatológai) leletezés önmagában is a betegektől térben és időben elválasztva történik. A szakmai konzultációk révén megvalósuló tudástranszfer hozzájárul ahhoz, hogy egy olyan, hiányszakmának számító területen, mint a patológia gördülékenyebbé váljon az ellátás, és mérséklődjenek a kapacitáshiány okozta nehézségek. A projekt további célkitűzései között szerepel a határon átnyúló sürgősségi betegszállítás és betegellátás megvalósítása, tovább egy 2030-ig szóló együttműködési stratégia kidolgozása.

Az együttműködés első lépése az a patológiai pilot projekt megvalósítása, amely keretében a két kórház rutinszerűen online konzíliummal értékelheti egymás pácienseinek metszeteit, mintáit. Kiépül egy patológiai távleletezési mechanizmus a Soproni Gyógyközpont és a bécsújhelyi Landesklinikum Wiener Neustadt Patológiai Osztályai között, és az így létrejövő együttműködési megállapodás alapján lehetőség nyílik egy magyarországi kórház és egy külföldi intézmény között, egymás betegeinek diagnosztizálására. A kölcsönös felhasználáson alapuló, digitális diagnosztikai rendszernek nagy szerepe lesz a szövettani diagnosztikában – például a tumorok szöveti meghatározásában –, amely a sikeres kezelés alapját képezi. A fentiek megvalósítását a jogi háttér kialakítása mellett megfelelő képességű és felbontású orvostechnikai eszközök beszerzése teszi majd lehetővé.

„Csaknem harminc éve végzünk távdiagnosztikát a radiológiában, és hét éve alkalmazunk távdiagnosztikát a patológiában, ami mára a napi rutin részévé vált. A Soproni Gyógyközpontban évente mintegy 35 000 metszetet látunk. A patológiai szakmai tevékenység elsősorban a műtétileg eltávolított emberi szövetek hisztológiai, citológiai értékeléséből, véleményezéséből áll. A távdiagnosztika alapja a megfelelő technikával előállított, minőségi szövetmetszetek digitalizálása, amit az ezt szolgáló informatikai eszközzel, szkenner segítségével végzünk el. Ez természetesen megvalósíthatatlan korszerű labortechnikai és informatikai háttér, valamint szakképzett személyzet (szakasszisztensek és szakorvosok) megléte nélkül. A HealNowprojekt keretében olyan eszközbeszerzésre nyílik lehetőségünk, amely jelentősen javítja, gyorsítja a munkánkat. Nem utolsósorban a szakmai kapacitás is megduplázódhat, hiszen most a két kórház orvosai, szakdolgozói közösen tudnak bekapcsolódni betegeink ellátásába. A rendelkezésre álló szakorvosok száma és az intézményi kapacitás így bővíthető. Ennek különösen kiemelt jelentősége van a mostani járványterhes időszakban. A projekt óriási lehetőség arra, hogy szabályozott hátteret adjon a két intézmény hivatalos együttműködésének, és nemcsak kvázi „magánjellegű konzultáció” formájában vitathassunk meg egy-egy esetet. A megfelelő adatvédelem biztosítása kiemelkedően fontos. Szabályozni szükséges annak a módját is, hogy a leletező orvos a beteg adataihoz miként fér hozzá, törekedve arra, hogy a beteggel kapcsolatos valamennyi dokumentáció elérhetővé váljon számára.

„A HealNow együttműködés egymás kölcsönös segítésén kívül egy olyan tudástranszfert tesz lehetővé, amely a szakmai fejlődés legjobb útja. Miután az osztrák és magyar oldalon is egyetemi és nemzetközi digitális szakkönyvtárak végtelen kincseinek hozzáférésével dolgozhatunk, részt vehetünk az oktatásban, a klinikai kutatásokban, nehéz esetek telekonzultációjában – lényegében a két intézmény, orvosaink szaktudása, tapasztalata egyesülne” – tette még hozzá Ringelhan Birgit, a Soproni Gyógyközpont osztályvezető főorvosnője.

„Európai uniós polgárként nagyon büszke vagyok arra, hogy részt vehetek és hozzájárulhatok annak a határon átnyúló három projektnek az egyikéhez, amelyeket Alsó-Ausztria vezetésével valósítanak meg. Az együttműködés nem csak a diagnosztikus képfelismerés szempontjából hasznos, hanem optimális molekuláris patológiai és a szövettani diagnosztikai vonatkozásban is és így végső soron a terápiában részt vevő, a határ mindkét oldalán lévő páciens számára is ideális” – mondta Wolfgang Hulla főorvos, a Landesklinikum Wiener Neustadt patológiai vezetője.

„A projekt két éve fut, természetesen hatással volt rá a Covid-19-pandémia. Már a projekt előkészítő szakaszában lehetőségünk volt áttekinteni a soproni diagnosztikai digitalizációs helyzetet. Számomra nyilvánvaló volt, hogy mindenki megérti a digitalizálás és a digitális képszolgáltatás nagy előnyeit. Ez az alapja a régió határon átnyúló ellátásának az EU keretein belül. Ezzel új utakat törünk. A gyakorlati megközelítés, egymás megismerése és a kihívás, hogy egy uniós projekt keretében hozzájárulunk a régió minőségi ellátásához számomra személy szerint komoly motivációt jelent, hogy minél több energiát fektessek a projektbe. Meggyőződésem, hogy a digitalizációval előre tudunk lépni, és végső soron a digitális képelemzés a diagnosztika javulásához vezet, továbbá minden velünk kapcsolatban álló, elérhető orvost össze tudunk kapcsolni a diagnosztikai feladat elvégzése érdekében. Inspirált az is, hogy Sopronban a diagnosztikában mennyire jól kiépült az infrastruktúra. Egyrészt magas színvonalú a Gyógyközpontban használt rendszer, amely akár otthonról vagy egy másik külső intézményből is elérhető, a belső és külső szereplők összeköthetők. A határokon átnyúló adatcserén alapuló együttműködés nálunk is már rutinszerű minden referencialeletre vonatkozóan, amelyet konzultációs tanácsadóinkhoz küldünk szerte a világon. Megszoktuk, hogy nehéz vagy különleges esetekben abszolút adatjogi biztonságban küldjük a mintát a referencia patológushoz, vagy saját intézetünkbe kapunk anyagot további molekuláris biológiai vizsgálatokhoz.

Meggyőződésem, hogy a soproniaknak a digitális rendszerekkel kapcsolatos tapasztalatai számunkra is igen hasznosak lesznek. Az elmúlt két évtizedes szakmai tevékenységem végén annyira izgalmas, hogy nap mint nap más országban dolgozó kollégák tapasztalatait tudjuk hasznosítani saját környezetünkben. Ha itt előrelépünk, annak Alsó-Ausztrián kívül is lesz hozadéka. Így idővel nem csak Alsó-Ausztria déli részén és a magyar határ mentén, hanem szerte Ausztriában is megtalálja ez a projekt a helyét az osztrák ellátási struktúrában. Ha most sikerül kiépíteni a műszaki hálózatot, akkor rendelkezésre áll majd az a közös kapacitás, amit az ellátáshoz biztosítani szükséges. Egyszer az egyik oldalon, máskor a másikon keletkezik több feladat. A rendelkezésre álló kapacitást ezeknek megfelelően lehet tervezettebben felhasználni. Nagy előny, ha ismerjük és közösen használhatjuk a meglévő struktúrákat, mert így előre tudunk tervezni és gondolkodni a szükséges kompetenciákról, a fejlesztendő szolgáltatásokról vagy a szükséges vizsgálatokról. Közösen tudunk dolgozni annak érdekében, hogy a lehető legjobb diagnózist állítsuk fel a betegek számára. Ha megvalósul a műszaki hálózat és rendeződik a jogi háttér, egy olyan együttműködésről beszélhetünk, amely a kutatásban, az oktatásban is szerepet játszhat, és óriási előrelépést jelent majd, amivel közösen a korszerű betegellátáshoz szükséges teljesítményt tudunk nyújtani.

A digitalizálás folyamatáról korábban azt gondoltam, hogy ez csupán egy eszköz, mert a biológia és a patológia megértésének ez nem az igazán vonzó területe. De ez tévedés. Fiatal kollégáink számára, akik szinte a képernyők előtt nőttek fel, ez nagyon izgalmas. A patológiában manapság már egészen más a digitális eszközökkel történő feldolgozás, mint a hajdani mikroszkópos eljárás volt. A rendelkezésre álló adatok azonnal és egyszerre megjeleníthetők és értékelhetők sokkal nagyobb felbontásban, mint amire a mikroszkóp képes volt. Így jóval hatékonyabb a feldolgozás. Arról nem is beszélve, hogy különböző interdiszciplináris portálokon van módunk egyeztetni az onkológiai teamben dolgozó kollégákkal. Ez nagyon fontos szempont az új generációt képviselő pályakezdő szakorvosok számára.

Mindig is örültem annak a mobilitásnak, amit az EU képes biztosítani, különösen a műszaki végzettségű fiatalok számára. Új munkastruktúrák jelennek meg, amelyek új lehetőségeket adnak a munkafolyamatokban való részvételre. Így akár a saját munkahelyünkön is sokkal szélesebb körből juthatunk információhoz. Szerintem ez nagyon vonzó a jövőre nézve. Az együttműködésünk a projekt után is fejlődni fog. Sokoldalú, szabványosított és magas színvonalú diagnosztikát biztosít majd a határmenti területen élő betegek számára. Ez az én vízióm”— fogalmazott Wolfgang Hulla, a Landesklinikum Wiener Neustadt Patológiai Intézetének osztályvezető főorvosa.

Kun J. Viktória

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Egészségpolitika

Módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény

Mindenképpen módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény – állították egybehangzóan munkajogász szakértők egy, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről szervezett videókonferencián. Ahogy elfogadhatatlan ennyire méltatlan, elkapkodott, kidolgozatlan és indokolatlanul nehéz körülményeket teremteni, és ilyen választásra kényszeríteni valakit az élethivatását illetően.

Egészségpolitika

Gyerekek és gyermekeket várók, tervezők – szabad-e oltani?

Úgy tűnik ebben a hazai álláspont egyértelmű, de számos országban már kismamákat oltanak. A jelenlegi szakértői vélemények szerint az mRNS-oltások nem veszélyesek a terhes kismamákra, de klinikai kísérletek hiányában ezt mégsem lehet százszázalékos biztonsággal állítani. Magyarországon éppen ezért nem ajánlják az oltást várandósoknak, de az Egyesült Államokban, Izraelben, vagy Angliában a kismamákra bízzák a döntést. Gyermekeknek egyelőre sehol sem adnak vakcinát.

Egészségpolitika

Szakmai javaslat a Covid-19-járvány okozta tömeges megbetegedések és halálozások csökkentése érdekében hozandó intézkedésekre a negyedik hullámban

Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány elleni védekezésbe már mindenki belefáradt. Mégis, egészségügyi szakemberként tudjuk, hogy a Covid-19-járvány 4. hulláma során sem lesznek elkerülhetők a racionális korlátozó intézkedések. Hazánk jelenlegi átoltottsági szintjén a nyájimmunitás kialakulásával egyelőre nem számolhatunk, az ismét erősödő járvány a következő hónapokban több ezer áldozattal jár majd, elsősorban az oltatlanok között. Le kell számolnunk azzal a tévhittel is, hogy a beoltottság önmagában teljes biztonságot jelent! A hamis biztonságérzet az oltottak körében, a kiegészítő védelmi szabályok sutba dobása a járvány fellángolásának a melegágyát képezi az átoltottság mai szintje mellett.

Egészségpolitika

Már a csecsemőknél is diagnosztizálható a lelki zavar

Szülés körüli depresszió, az újszülött alvási, étkezési, figyelem zavara, a sok sírás, megannyi jelzés, amivel foglalkozni kell. A korábbi teóriákkal szemben nemcsak két éves kor után, hanem már egészen korai időszakban is figyelni kell és diagnózis is felállítható a kisbaba lelki problémájáról. A témában először rendeztek a napokban nemzetközi konferenciát Magyarországon, ahol több mint 240 előadást tartottak az érintett területek neves szakemberei.

Egészségpolitika

Oltásellenesség - a 10 legnagyobb egészségügyi veszély egyike

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) újabb 5 éves tervében összegyűjtötte az egész világot érintő egészségügyi veszélyeket. A lista az oltásokkal megelőzhető fertőzések elterjedésétől a gyógyszereknek ellenálló kórokozókon és a túlsúlyon át a környezetszennyezésig és a klímaváltozásig számos komoly és sürgős megoldásra váró problémát ölel fel. Ezzel közel egy időben, Amerikában több mint 26 ezer iskolásnak nem engedték meg az iskolakezdést, mert nem voltak beoltatva. Magyarországon a védőoltási rendszer szinte egyedülálló.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Operatív törzs: nyilvánosak a hétfőtől érvényes védelmi intézkedések

Megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől hatályos - Budapest kivételével az egész országra érvényes - védelmi intézkedéseket tartalmazó kormányrendelet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.

Egészségpolitika

Béremelés, úgy érdemes, ha az érezhető

Orvoshiány – talán az egészségügy egyre égetőbb és az egyik legnagyobb problémája. Külföld, illetve a magánszféra mind többeket csábít a megélhetés és persze a munkakörülmények miatt. Bérrendezésük folyamatosan napirenden van, érdemi változás azonban eleddig nem történt. A napokban nagyjából egy időben a Magyar Orvosi Kamara lépett fel határozottan a bérrendezés ügyében, illetve Lázár János beszélt arról, másfél és három millió forint lenne a reális bérezése a magyar orvosoknak.

Hírvilág

Sürgősségi kijózanítás

Budapesten is a sürgősségi osztályokon detoxikálják az ittas személyeket január 1-től

Hírvilág

Kincses Gyula: Pezsgő kamarai életet szeretnénk

A Magyar Orvosi Kamara (MOK), és azon keresztül az egészségügy megújítását tűzték ki célul az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoport résztvevőiből az ez év elején szerveződött Újratervezés tagjai, amelynek jelöltjei nyertek november utolsó napján a hivatásrend tisztújító küldöttgyűlésén. A kamara elnökévé Kincses Gyulát választották 202 szavazattal 120 ellenében.

Alapellátás sürgősségi szempontú átalakítása