Ideggyógyászati Szemle

KRÓNIKA

1964. JÚNIUS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1964;17(06)

A Pavlov Ideg-elmeszakcsoport ez évi első ülését február 27-én tartotta. Az ülés elején dr. Csorba Antal a szakcsoport főtitkára ismertette az újonnan megválasztott vezetőség programját.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Psychopathia és beszámíthatóság

DR NYÍRŐ Gyula

Az igazságügyi elmeszakértőknek egyik legtöbb gondot jelentő feladata a psychopathiák, illetve psychopathák beszámíthatóságának mérlegelése. Igaz ugyan, hogy a beszámíthatóság tekintetében nem az orvos, hanem a bíró dönt, de a döntésnek alapját rendszerint a szakorvosi vélemény teszi.

Ideggyógyászati Szemle

Subnormalis (fehérjeszegény-híg) liquor epilepsiás tüneteknél

DR RUSZ Sándor, DR NAGY Klára

A liquorvizsgálat rutin módjai arra irányulnak, hogy a liquorfehérje (általában a liquor) mennyiségi és minőségi változásait vizsgálja, főleg positiv irányban és ezt hozza összefüggésbe az idegrendszeri eltérésekkel. Szokatlanabb és ritkább jelenség, hogy a negatív irányú eltérések is lehetnek valamilyen pathologiás folyamat következményei.

Ideggyógyászati Szemle

Dandy—Walker-syndroma hypertoniával és Luschka-járat környéki pseudocystával szövődött esete

DR KÁRPÁTI Miklós, DR KISZELY Katalin

Irodalmi adatok szerint a Dandy—Walker-syndroma kevéssé ismert, bár nemritkán előforduló tünetegyüttes, melynek centrumában a foramen Magendie elzáródása áll, amihez dysraphiás fejlődési rendellenességek csatlakoznak.

Ideggyógyászati Szemle

Az extracranialis electrostimulatio

DR ANTAL János, DR HASZNOS Tivadar, DR FENYŐ Egon

Az előző közleményünkben (Hasznos és mtsai, 1963) beszámoltunk arról, hogy a fej bőrén alkalmazott bitemporalis localisatiojú electromos ingerlést követően az eeg képen centrencephalicus paroxysmusok voltak megfigyelhetők.

Ideggyógyászati Szemle

SZAKCSOPORTI HÍREK

A Pavlov Ideg-elmeszakcsoport március 26-i gyűlésének betegbemutatásai és előadásai. Szikszay Márta dr. (Néphadsereg Eü. Szolgálata) betegbemutatás során 3 migráló disséminált mononeuritis (Oppenheim) esetét referálta.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Lege Artis Medicinae

Dürer az emberi arányokról

KOVÁCS Zoltán

Kevéssé ismert tény a nagyközönség előtt, hogy a legnagyobb német festő, Albrecht Dürer képzőművészeti munkássága mellett jelentős irodalmi, művészetelméleti tevékenységet is folytatott. Ez részben azzal magyarázható, hogy hosszú ideig maga a művészettörténet-tudomány sem mutatott különösebb érdeklődést a mester szellemi alkotótevékenysége iránt, másfelől a magyarul megjelent Dürer-monográfiák, ha idéztek egyáltalán irodalmi műveiből, szinte kizárólag a „Családi Krónika” azon passzusát emelték ki, amely a család magyarországi származására vonatkozott.

Ideggyógyászati Szemle

Krónika

KOVÁCS László, TAKÁCS László, HUSZÁR Ilona

A szerző beszámol a Pavlov Ideg- Elme Szakcsoport ülésének előadásairól.