Ideggyógyászati Szemle

Könyvismertetés

MOLNÁR Gyula

1985. OKTÓBER 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1985;38(10)

Vizi E. S. és Magyar K.: A transzmitter működésének szabályozása: elméleti és klinikai aspektusok. Akadémiai Kiadó - Budapest, 1984

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

A kórkimenetel differenciált prediktív validálása endogén pszichózisokban

PETHŐ Bertalan, KELEMEN András, TOLNA Judit, KARCZAG István, BORNEMISZA Eszter, BITTER István

Az endogén pszichózisok (n=228) kontrollált követéses katamnesztikus (follow through) vizsgálatának (,,Budapest 2000”) keretében a prediktív tényezőket öt katamnesztikus faktor (közöttük egy tisztán szociális adaptációzavarokat képviselő faktor) viszonylatában mértük fel az egész beteg-populációban, majd különböző osztályozások szerint differenciáltan. Megállapítottuk, hogy némelyik tényező prediktív szerepe ellentétesen alakul különböző kórkimeneteli dimenziók mentén, sok tényező prediktív jelentősége pedig nozo, ill. csoportspecifikusan alakul, a teljes betegpopulációban mutatkozó prediktív jelentőséggel gyakran ellentétesen, vagy ezt gazdagítva. Elméleti és gyakorlati jelentősége miatt kiemeljük a pszichózissal, ill. kóros személyiséggel való terheltség differenciális prediktív jelentőségét, az ES-kezelések csekély, de kedvező prediktív jelentőségét; a tartós neuroleptikus terápia tébolyképződést csökkentő, viszont gátoltságot és depresszivitást fokozó szerepét és a bipoláris I típusú kórlefolyás nagy és differenciális prediktív jelentőségét. Az index-pszichózis szindrómái gyakran perzisztálnak, nem ritkán azonban poláris váltást előlegeznek különböző csoportok vonatkozásában. A kórkimeneteli dimenziók különböző betegség-kategóriákon belül változó prediktív összefüggéshálózatát út-elemzések alapján rajzoltuk meg.

Ideggyógyászati Szemle

Vertebralis reográfiás és arteriográfiás vizsgálatok vertebrobasilaris keringészavarok eseteiben

OSZLÁNSZKY Ottó

A szerző 35 uncovertebralis arthrosis következtéven kialakult vertebrobasilaris keringési elégtelenségben szenvedő betegnél elvégzett arteria vertebralis arteriográfia eredményeit hasonlítja össze a Pratesi-módszerrel végzett szelektív arteria vertebralis reográfia adataival. A klinikai kép betegeinél a cervicalis encephalis syndroma tüneteit mutatta. 7 betegnél az arteriográfia kóros morfológiát nem mutatott, ezeket patomechanikailag a periarterialis vegetatív plexus irritációja következményének tartja, 15 betegnél éranomália különböző formáit, 8 betegnél extravasalis érkompressziót, 5 betegnél intravasalis érstenosist igazolt az arteriográfia. A reográfia minden esetben kóros morfológiát mutatott, 27 esetben kifejezett volt a fejrotációi során a keringés csökkenése (az eredeti „alapkeringési” érték 1/10-e), 5 esetben a keringés csökkenés ezt a szintet nem érte el a fej pozícióváltoztatásai során. Két esetben az alapkeringés értéke volt igen alacsony (a 35 beteg alapkeringési átlagának 1/10-e alatt), 1 esetben az arteria vertebralis kompressziójakor mért/számított relatív pulzus volumen értékcsökkenés volt szignifikáns. Vizsgálataiból azt a következtetést vonja le, hogy a klinikummal korreráló arteria vertebralis reográfia érzékenyen jelzi a különböző morfológiai és/vagy funkcionális okok során létrejövő keringésváltozásokat.

Ideggyógyászati Szemle

A corneo-mandibuláris reflex diagnosztikus jelentősége

RÉVÉSZ Tamás, LEEL-ŐSSY Lóránt

A szerzők 62 primer vagy secunder módon kialakult agytörzsi károsodás esetében állapították meg a corneo-mandibularis reflex jelentőségét és értékes jelnek tartják a lokalizációs diagnózis felállításában. Elkülönítik az úgynevezett liberatiós reflexektől és ezektől eltérően e reflex jelentkezése sem Parkinson-syndromában sem senilis praesenilis dementiaban nem bizonyult jellegzetesnek. A szerzők véleménye szerint a reflex úgynevezett lassú formája ponto-mesencephalis sérülésre utal, a cortico-bulbaris, cortico-reticularis kapcsolatok károsodását jelzi.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Ideggyógyászati Szemle

Könyvismertetés

CZOPF József

Klaus Lowitzsch: Kiváltott potenciálok felnőtt és gyermekkorban Klaus Poeck: Differenciáldiagnosztikai kérdések a neurológiában

Lege Artis Medicinae

Könyvekről

Könyvismertetés Frenkl Róbert "Így láttam... sport egészségügy rendszerváltozás"

Ideggyógyászati Szemle

Könyvismertetés

SIMKÓ Alfréd

A szerzők előszavukban hangsúlyozzák, hogy munkájuk bár a biológiai aspektus jegyében fogant, ez önmagában nem jelenti egységes pszichiátriai szemléletük feladását. A csak elismerést érdemlő munka rendkívüli alapossággal, a részfeladatok pontos behatárolásával és emellett olvasmányos stílusban avatja be az olvasót a neurobiológiai alapfogalmakba.

Ideggyógyászati Szemle

Magyar gerinc társaság

VARGA Pétel Pál, PENTELÉNYI Tamás

A spondylolisthesis diagnosztikája és kezelése. Könyvismertetés "Gyakorlati Reumatológia". A Magyar Gerinc Társaság 1993. évi tudományos programja.

Ideggyógyászati Szemle

Könyvismertetés

SZOBOR Albert, NAGY Tibor, ZSENI Annamária, VÉRTES László

Dr. Péter Ágnes: Neurológia, neuropszichológia, Tankönyvkiadó, Budapest 1984. 256 oldal, 29 ábra, 8 színes tábla. Halász Péter: Alvás és alvászavarok. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1982. 242 oldal, 16 ábra Dr. Bánki M. Csaba: Az alkoholizmus biológiai kutatásának eredményei (Alkoholó giai kiskönyvtár, Medicina, 1984. 105 oldalon 7 ábra) Häfner, H., Heimann, H. (szerk.): Gerontopsychiatrie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New York, 1983. 22 ábra, 25 táblázat