Egészségpolitika

Régen dédelgetett debreceni tervek

2016. OKTÓBER 26.

Kormánypárti képviselők (Kósa Lajos, Halász László, dr. Pósán László és hozzájuk később csatlakozva Kucsák László) a közelmúltban nyújtották be az „Egyes törvényeknek az egyetemi kórházak létrehozásával, fenntartásával és működésével kapcsolatos módosításáról” szóló törvényjavaslatukat (T/12339.). Az abban foglaltak úgy tűnik, szöges ellentétben állnak az egészségügyi államtitkárság, több mint fél éve kidolgozás és tárgyalás alatt álló, eddig ismertté vált terveivel.

Bár a Debreceni Egyetem idei évnyitóján Palkovics László, oktatási államtitkár már tett félreérthetetlen utalásokat az orvostudományi egyetemeknél várható változásokra, akkor még senki sem tulajdonított különösebb jelentőséget a mondandójának. „Jelenleg azzal a ténnyel szembesülünk a magyarországi orvosképzés kapcsán, hogy a külföldi hallgatók az elméleti képzést követően elhagyják a hazai egyetemeket, és a képzést más egyetemen folytatják. Ezen a tendencián változtatni kell egyrészt infrastruktúra-fejlesztéssel, bővítéssel, korszerűsítéssel, másrészt pedig az egyetemhez tartozó, az egyetem szakmai irányítása alatt álló intézménytípus létrehozásával” – mondta éppen aznap az államtitkár, amikor Kósáék benyújtották a törvényjavaslatukat. Megjegyzendő, hogy a négy politikus közül egyiknek sincs semmilyen egészségügyi szakmai kötődése.

Régen dédelgetett debreceni tervek
Palkovics bejelentését is jóval megelőzte Szilvássy Zoltán, a Debreceni Egyetem rektora, aki már, egy idén februári, Hajdú-Bihari Naplónak adott interjújában beszélt arról – bár akkoriban még csak a debreceni orvosképzés átalakítását helyezte kilátásba – hogy „: Törvénymódosításra várunk. A miniszter által előírt menetrend első lépése az, hogy a tárcavezető a Kenézy Kórházat a Debreceni Egyetem fenntartásába adja. Ehhez az egészségügyi törvényt módosítani kell, a működéshez pedig a felsőoktatási törvényt is. …Ami biztos: az integráció az elején nem lesz olcsóbb, hosszú távon igen, de, hogy a betegellátás jobb lesz, az garantált.” Ennek szellemében, még a törvényjavaslat benyújtása előtt, Kisvárdán egy képzőközpontot nyitottak, ahol idén szeptember óta oktatnak. A minisztérium azt kérte az egyetemi szenátustól, hogy vizsgálja meg: ebben az oktató centrumban az angol mellett lenne-e lehetőség az orosznyelvű képzésre is. Ennek célja feltehetően a reménybeli, nagy számban megjelenő ukrán medikusok oktatása volna. Az említett debreceni nyilatkozatok szerint tehát, már év eleje óta, az EMMI tudtával, az egyetemi kórházcentrumok kialakításának tervén dolgoztak, ám, az egészségügyi államtitkárság mintha erről mit sem tudott volna. Legalábbis erre lehet következtetni abból a tényből, hogy vezetője nyár elején szuperkórházak létrehozását helyezte kilátásba, az általa elmondott tervek szerint vidéken öt-hat, a fővárosban 3-4 ilyen centrumot terveztek. Ekkor még szó sem esett egyetemek által vezetett, az államtitkárság hatásköréből kiemelt óriási centrumokról. Pedig, a most benyújtott törvényjavaslatból világosan az derül ki, hogy országszerte egyetemi kórházcentrumokat szándékoznak létrehozni. „Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem,...szervezeti egységként egyetemi kórházat működtethet.” A működtetést és az azzal járó jogköröket a jogszabály (az egészségügyet irányító hatóságtól) átruházza az egyetem vezetésére. Így például a szakmai feladatokat, a működtetés és gazdálkodás hatásköreit a rektorokra, illetve a kancellárokra ruházza át. Az egyetemi kórház létrehozásának feltételei a tervezet szerint:” csak olyan költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató alakítható át, amely tekintetében a beolvadás időpontjában az egyesítésben résztvevő egészségügyi felsőoktatási intézmény „felett egy adott egyetem rektora és kancellárja már gyakorolja a minisztériumtól átruházott középirányítói vezetői hatáskört. Egyes, szakmai berkekből érkező hírek szerint egy-egy egyetemi gyógyító centrumhoz akár 6-8000 betegágy is tartozhatna.

A gyógyítás, mint kulturális téma?
E gyógyító monstrumok gazdálkodásáról a jogalkotó így rendelkezne: a működtetés bevételeit és kiadásait az államkincstár alszámláján vezetnék. A munkáltatói jogot a rektor, a gazdálkodással összefüggőket pedig a kancellár gyakorolja. Ágazati pletykák szerint, a nyolc országos intézményt is beolvasztanák az egyetemi centrumba, és az EMMI-ben az eddigi egészségügyi államtitkárságtól átkerülnének a Palkovics vezette oktatási államtitkársághoz. Ezt a lehetőséget látszik alátámasztani az a tény is, hogy a Kósáék által beterjesztett indítványt nem a kórház- és egészségügyben illetékes Népjóléti, hanem helyette (a témához aligha értő) Kulturális parlamenti bizottság tárgyalta, fűzött hozzá nyolcpontos módosító javaslatot és nyilvánította parlamenti vitára alkalmasnak. A parlamenti vitában Pósán képviselő által elmondott előterjesztésből az is kiderült, hogy a jövőben kormányrendelet intézkedik majd arról, hogy az egyetemek mely kórházakat integrálhatják. „Természetesen a hozzá kapcsolódó szervezeti és egyéb dolgokat is érinti, és ami a legeslegfontosabb mindezekkel kapcsolatosan, hogy mely kórházakból lehet egyetemi kórház. Az nem egy egyetemnek a saját szuverén döntéseként jelenik meg és nem egy kórház saját döntéseként születik meg, hanem ez szigorúan a magyar egészségügyi ellátórendszer egészéhez illeszkedően, kormányrendeletben nevesítetten, konkrétan történne, és lényegében az egészségügyért felelős miniszter és az oktatásért felelős miniszter jóváhagyása és szakmai felügyelete mellett.”- magyarázta az előterjesztő.

A javaslatot támogatandó, felszólalt Palkovics László oktatásért felelős államtitkár is: „Nyilvánvalóan itt nem az egyetemek által ellátott betegellátási terület ‑ legyen ez jellemezve akár a tvk-val, akár a tekkel, akár hbcs-vel ‑ a fontos, hanem az, hogy (a medikus) milyen módon jut hozzá ahhoz a tapasztalathoz, amit itt egyébként előállítunk…Ahhoz azonban, hogy az orvostudományi egyetemeken ne csak a klinikán folyó és egyébként alapvetően magas progresszivitású ellátást lássa ‑ tehát egy szívműtét, ez egy nagyon fontos eleme az orvosképzésnek, viszont egy orvos élete során viszonylag kevés szívműtétet lát ‑, ennél több olyan invazív, vagy noninvazív beavatkozással fog viszont találkozni, ami mondjuk, egy stentnek a beépítése, amit szintén gyakorolni kell, ehhez viszont tudja nyilván, a portfólió szélesítésére van szükség.” – vázolta felszólalásában a szívműtétről és egyéb gyógyító eljárásokról alkotott elképzeléseit az oktatási államtitkár. Jellemző volt a helyzet abszurditására, a kaotikus tervek körül kialakult éles véleménykülönbségekre, hogy a magyar egészségügy egyik legfontosabb és leghatékonyabban működő részéről, a klinikai gyógyító munka alapvető átalakításáról folyó parlamenti vitában, a témában legilletékesebb és szakmailag leginkább kompetens egészségügyi államtitkárság részéről senki sem vett részt.

Senkinek sem hiányzik a szakmai vélemény?
Érdeklődtünk a Magyar Kórházszövetségnél, mint ugyancsak illetékes és érintett szervezetnél, nekik vajon mi az álláspontjuk a tervezett átszervezésről. Szerettünk volna néhány fontos kérdésre választ kapni, például erre: miként történhetett meg, hogy a szakma „háta mögött” olyan politikusok álltak elő egy ilyen javaslattal, akik (szakmai képzettség híján) inkompetensek az ágazat működéséről, annak szabályairól, követelményeiről szóló kérdésekben? Ráadásul olyan tartalmú indítvánnyal álltak elő, amely tartalmában teljesen szembe megy a szakma által több mint fél éve egyeztetés alatt álló elképzelésekkel? Továbbá hogyan irányíthat egy-egy ilyen óriási intézményt olyan egyetemi vezetés, amelynek tagjai többségében nem orvosok, nem egészségügyi közgazdászok, vagyis a szakmán kívülállók? Vagy: mi a kormány szándéka azokkal a kórházakkal, amelyeket nem fogadnak be az egyetemek? Elsorvadnak, vegetálnak majd? Mi lesz a centrumokba beolvasztandó kórházak eddigi menedzsmentjével, gazdasági szakembereivel, hiszen ezeknek az intézményeknek a gazdálkodását azok az egyetemi kancellárok veszik át, akik többségükben a bankszakmából, a rendészet területéről, esetleg agrármérnöki végzettséggel ülnek jelenleg a hivatalukban? Miből akarják működtetni ezt a gigantikus rendszert, ha a jövő évi állami költségvetés oktatási fejezetében erre jelenleg semmilyen elkülönített keret sem fedezhető fel? Esetleg – feladatátadásra való hivatkozással – további forrásokat vonnak ki az egészségügyi büdzséből? Kérdéseink sajnos megválaszolatlanok maradtak, mert mint megtudtuk, az MKSZ-t a tervvel, illetve szakmai egyeztetés szándékával eddig senki sem kereste, így hivatalos úton semmit sem tudnak a tervbe vett változtatásokról. Eddigi információik a sajtóból és az ágazati szereplők között terjedő hírmorzsákból származnak. Ettől függetlenül a szövetség vezetősége tárgyalt már a témáról és – amennyiben erre kormányzati felkérés érkezik – a javaslat véleményezése céljából alakítanak majd egy munkacsoportot. Erre persze a gyakorlatban aligha kerül sor, hiszen a javaslatot a parlament már letárgyalta, csupán az azt szentesítő végszavazás nem történt még meg. Feltehetően hamarosan erre is sor kerül és annak záró rendelkezése szerint a kihirdetést követő másnap, már hatályba is lép.

Lóránth Ida
eLitMed.hu
2016.október

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Egészségpolitika

Gyerekek és gyermekeket várók, tervezők – szabad-e oltani?

Úgy tűnik ebben a hazai álláspont egyértelmű, de számos országban már kismamákat oltanak. A jelenlegi szakértői vélemények szerint az mRNS-oltások nem veszélyesek a terhes kismamákra, de klinikai kísérletek hiányában ezt mégsem lehet százszázalékos biztonsággal állítani. Magyarországon éppen ezért nem ajánlják az oltást várandósoknak, de az Egyesült Államokban, Izraelben, vagy Angliában a kismamákra bízzák a döntést. Gyermekeknek egyelőre sehol sem adnak vakcinát.

Egészségpolitika

Módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény

Mindenképpen módosításra szorul az új egészségügyi jogállásról szóló törvény – állították egybehangzóan munkajogász szakértők egy, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvényről szervezett videókonferencián. Ahogy elfogadhatatlan ennyire méltatlan, elkapkodott, kidolgozatlan és indokolatlanul nehéz körülményeket teremteni, és ilyen választásra kényszeríteni valakit az élethivatását illetően.

Egészségpolitika

Szakmai javaslat a Covid-19-járvány okozta tömeges megbetegedések és halálozások csökkentése érdekében hozandó intézkedésekre a negyedik hullámban

Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány elleni védekezésbe már mindenki belefáradt. Mégis, egészségügyi szakemberként tudjuk, hogy a Covid-19-járvány 4. hulláma során sem lesznek elkerülhetők a racionális korlátozó intézkedések. Hazánk jelenlegi átoltottsági szintjén a nyájimmunitás kialakulásával egyelőre nem számolhatunk, az ismét erősödő járvány a következő hónapokban több ezer áldozattal jár majd, elsősorban az oltatlanok között. Le kell számolnunk azzal a tévhittel is, hogy a beoltottság önmagában teljes biztonságot jelent! A hamis biztonságérzet az oltottak körében, a kiegészítő védelmi szabályok sutba dobása a járvány fellángolásának a melegágyát képezi az átoltottság mai szintje mellett.

Egészségpolitika

Oltásellenesség - a 10 legnagyobb egészségügyi veszély egyike

Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) újabb 5 éves tervében összegyűjtötte az egész világot érintő egészségügyi veszélyeket. A lista az oltásokkal megelőzhető fertőzések elterjedésétől a gyógyszereknek ellenálló kórokozókon és a túlsúlyon át a környezetszennyezésig és a klímaváltozásig számos komoly és sürgős megoldásra váró problémát ölel fel. Ezzel közel egy időben, Amerikában több mint 26 ezer iskolásnak nem engedték meg az iskolakezdést, mert nem voltak beoltatva. Magyarországon a védőoltási rendszer szinte egyedülálló.

Egészségpolitika

Már a csecsemőknél is diagnosztizálható a lelki zavar

Szülés körüli depresszió, az újszülött alvási, étkezési, figyelem zavara, a sok sírás, megannyi jelzés, amivel foglalkozni kell. A korábbi teóriákkal szemben nemcsak két éves kor után, hanem már egészen korai időszakban is figyelni kell és diagnózis is felállítható a kisbaba lelki problémájáról. A témában először rendeztek a napokban nemzetközi konferenciát Magyarországon, ahol több mint 240 előadást tartottak az érintett területek neves szakemberei.

Kapcsolódó anyagok

Egészségpolitika

Szakmai javaslat a Covid-19-járvány okozta tömeges megbetegedések és halálozások csökkentése érdekében hozandó intézkedésekre a negyedik hullámban

Tisztában vagyunk azzal, hogy a járvány elleni védekezésbe már mindenki belefáradt. Mégis, egészségügyi szakemberként tudjuk, hogy a Covid-19-járvány 4. hulláma során sem lesznek elkerülhetők a racionális korlátozó intézkedések. Hazánk jelenlegi átoltottsági szintjén a nyájimmunitás kialakulásával egyelőre nem számolhatunk, az ismét erősödő járvány a következő hónapokban több ezer áldozattal jár majd, elsősorban az oltatlanok között. Le kell számolnunk azzal a tévhittel is, hogy a beoltottság önmagában teljes biztonságot jelent! A hamis biztonságérzet az oltottak körében, a kiegészítő védelmi szabályok sutba dobása a járvány fellángolásának a melegágyát képezi az átoltottság mai szintje mellett.

Egészségpolitika

Béremelés, úgy érdemes, ha az érezhető

Orvoshiány – talán az egészségügy egyre égetőbb és az egyik legnagyobb problémája. Külföld, illetve a magánszféra mind többeket csábít a megélhetés és persze a munkakörülmények miatt. Bérrendezésük folyamatosan napirenden van, érdemi változás azonban eleddig nem történt. A napokban nagyjából egy időben a Magyar Orvosi Kamara lépett fel határozottan a bérrendezés ügyében, illetve Lázár János beszélt arról, másfél és három millió forint lenne a reális bérezése a magyar orvosoknak.

PharmaPraxis

Húsz éve Magyarország stratégiai partnere a Servier Hungária

Kitartás - elkötelezettség, emberi kötődés a magyar kutatók iránt, folyamatos megújuló befektetés: ezek a gondolatok jellemezték a Servier elmúlt 20 évét hazánkban

Hírvilág

Operatív törzs: nyilvánosak a hétfőtől érvényes védelmi intézkedések

Megjelent a Magyar Közlönyben a hétfőtől hatályos - Budapest kivételével az egész országra érvényes - védelmi intézkedéseket tartalmazó kormányrendelet - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.

Hírvilág

Kincses Gyula: Pezsgő kamarai életet szeretnénk

A Magyar Orvosi Kamara (MOK), és azon keresztül az egészségügy megújítását tűzték ki célul az 1001 orvos hálapénz nélkül Facebook-csoport résztvevőiből az ez év elején szerveződött Újratervezés tagjai, amelynek jelöltjei nyertek november utolsó napján a hivatásrend tisztújító küldöttgyűlésén. A kamara elnökévé Kincses Gyulát választották 202 szavazattal 120 ellenében.