Ideggyógyászati Szemle

Depressio és depersonalisatio

DR PAP Zoltán1

1972. AUGUSZTUS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1972;25(08)

Gyakran találkozunk azzal a felfogással, hogy a maniás vagy melancholiás beteg élményvilágába az egészséges ember könnyebben tudja beleképzelni magát, mint a schizophreniáséba, mert valamennyien saját tapasztalatunkból ismerjük a hangulat változékonyságát, az öröm és bánat, vidámság és szomorúság érzelmi állapotát.

AFFILIÁCIÓK

  1. Hajdú-Bihar Megyei Tanács Kórháza

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

Állatkísérletes adatok a frontalis agykéreg szerepéről a vegetatív magatartásban

DR OBÁL Ferenc, DR SZ. VICSAY Margit, DR BENEDEK György, DR SZABÓ János

Korábbi vizsgálatainkban tanulmányoztuk a vegetatív feltételes reflexek szerepét a szervezet vegetatív homeostasisának fenntartásában. Kimutattuk, hogy a különböző kísérleti állatokban a vegetatív működéseket kibillentő ingerekre, hypoxiára, pharmacologiás hőmérsékletsüllyedésre felépített feltételes reflexek effectusa mindig annak a működésnek felel meg...

Ideggyógyászati Szemle

A cerebellaris atrophiák kimutatása kontraszt-eljárásokkal

DEÁK Gy., TÓTH Sz.

A cerebellaris atrophiák tünetei nem mindig typusosak és ilyen1⁄4or egyedül a klinikai kép alapján, nehezen diagnosztizálhatók. A kisagy sorvadására azonban objektív adatokat kapunk a cerebellum körüli liquor-tér és a cerebellum felületén futó erek röntgen-ábrázolása segítségével.

Ideggyógyászati Szemle

Magnéziumvizsgálatok a dystrophia musculorum progressivában szenvedő gyermekek testnedveiben

DR LUDMÁNY Konrád, DR TOLNAI Alajos, DR JEZERNICZKY Judit

A magnéziumról köztudott, hogy a szöveti sejtek felépítése és funkciója szempontjából a kálium után mennyiségben és biologiai szerep tekintetében a második legfontosabb intracellularis kation. Az emberi test magnézium tartalmának (felnőtt: 20-28 g) kereken 70%-a a csontokban foglal helyet, ezután a máj, majd a csontvázizom következik - ez utóbbi nem is annyira magas magnézium concentratiójával (22 mg%), mint inkább viszonylag nagy tömegével.

Ideggyógyászati Szemle

Une nouvelle méthode d'analyse des données en psychiatrie sociale. Détermination de la contribution indépendante des variables sociales a la symptomatologie psychiatrique

PIERRE Pichot

L'un des problemes que se pose la psychiatrie sociale est la détermination des liaisons, éventuellement de causalité, entre des aspects de la pathologie mentale (par exemple la fréquence des maladies, ou leur symptomatologie) et des caractéristiques sociales.

Ideggyógyászati Szemle

A socialpsychiatria aktuális problémái

DR JUHÁSZ Pál

A socialpsychiatria mint önálló és mint a psychiatria kiegészítő tudománya újkeletű, nem kiforrott tudomány (Zillboorg): adatokat szállít, jelenségeket értelmez, de még nem tudja betölteni azt a szerepét, mely minden tudománynak feladata: azt, hogy az ember, a társadalom irányításában átfogó rendszert biztosítson.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Ideggyógyászati Szemle

Depressio és suicidium

DR. ACHTÉ K. A.

A beszámoló végéhez jutottam és összefoglalóan hangsúlyozni kívánom, hogy a depressio valamennyi formájánál a lehetséges suicidiumot vagy suicid kísérletet mindigrizikóként kell tekinteni. A veszély az aktivizálódási fázisban különösen nagy, de ez nem zárja ki, hogy a suicidium kísérlete vagy kivitelezése bármely fázisban ne fordulhatna elő. A rövid ideig tartó, de intenzív psychoterápia igen hasznosnak bizonyult arra, hogy a veszélyeztetetteket a krízis-állapotból kivezesse. Ezekben az esetekben az elsősorban időt kell nyerni. Segítségként a psychopharmakonok alkalmazása megfelelő választásban és adagolásban mindig indikált. A beteget a beszűküléséből, mely a depressiónak és a praesuicidalis syndromának is főtünete, ki kell vezetni. A kezdeti sikerek ne tévesszenek meg, mivel a suicid veszély latensen továbbra is fennmarad. Magától értetődő, hogy a lehetséges reális okokat, melyek minden depressio hátterét gazdagítják mint pl. kedvezőtlen külső körülmények és súlyos somaticus megbetegedések — szintén befolyásolni szükséges, hogy mindenfajta psychoterápiás eredményt hosszantartóvá tegyünk. A számos kudarc nem szabad, hogy fáradozásainkat befolyásolja. A gyógykezelések kezdete óta, de jelenleg is változatlanul érvényes megbízás az orvos számára, hogy életet megtartva tevékenykedjen, — ezekben a ténykedésekben ez még további jelentőséget nyer, mivel a depressio a benne rejlő suicidium rizikóval tartósan arra mutat, hogy benne a legerősebb emberi ösztöntörekvés, az élniakarás komolyan kérdésessé válik. Minden fatális kimenetelű eset ellenére elegendő optimizmus van bennem és meg vagyok győződve arról, hogy csak egyetlen emberéletnek a megmentése is a fáradozásoknak és kísérleteknek ráfordítását jogossá teszi.

Ideggyógyászati Szemle

Liquor-aminosavak vizsgálata depressiós betegeken

MOLNÁR Gyula, LIPÁK János

A depressio kialakulásában Rosenblatt [1, 2] és Schildkraut [3], Bunney [4] és Feer [5] különböző módszerekkel végzett vizsgálatok leletei alapján, de többé-kevésbé egységesen annak tulajdonítanak szerepet, hogy a catecholaminoknak, elsősorban a szabad, aktív noradrenalinnak a mennyisége az agyban kisebb, mint egészségesek esetében.

Ideggyógyászati Szemle

Tapasztalatok Ketalar anaesthesiában végzett percutan carotis angiographiás vizsgálatokkal

DR. LIPCSEY Attila, DR. RÓTH János

1. Percutan carotis angiographias vizsgálat végzéséhez a Ketalar-anaesthesiát közkórházi gyakorlat számára is jó módszernek tartjuk. 2. Tapasztalataink szerint egyedül a kifejezett hypertonia jelent absolut contraindicatiot, saceres és chronicus alkoholista betegek altatásakor fellépő kellemetlen kísérőjelenségek Seduxen, illetve Venobarbital adásával kivédhetők. 3. Kiemeljük a Ketalar azon tulajdonságát, hogy a garat-, gége-, nyelési reflexek érintetlenül hagyásával, számottevő légzési depressio nélkül hoz létre teljes sebészi narcosist.

Ideggyógyászati Szemle

Előzetes közlemény a familiaris psychosisokban végzett dermatoglypha vizsgálatokról

DR MOLNÁR Sándor

1⁄4-ed részben az Országos Ideg és Elmegyógyintézetből, 1⁄4 részben a Budapesti Orvostudományi Egyetem I. sz. Neurológiai és Psychiatriai Klinikáról összegyűjtött 66 familiaris psychosisban szenvedő beteg (55 schizophrenia, 11 familiaris-endogen depressio) és ezek egészséges hozzátartozói (szülő, testvér, gyermek) esetében végeztünk dermatoglypha vizsgálatokat.

Ideggyógyászati Szemle

A schizophrenia és a depressio kimenetelének alakulása a múltban és jelenben

VARGA Ervin, HAITS Géza

A BOTE Psychiatriai klinika kórrajzaiból,,matched pares” technikával 4X123 (összesen: 492) kórtörténetet dolgoztunk fel különböző évek kórrajzaiból.