Ideggyógyászati Szemle - 1969;22(02)

Ideggyógyászati Szemle

1969. FEBRUÁR 01.

[Az epilepsziás tevékenység szatio-temporális elemzése]

PETSCHE H.

[Feleslegesnek tűnhet, de nem az, ha rámutatunk az "EEG", amelyet az elektroenkefalográfia szokásos módszereivel kapunk, és a "bioelektromos agyi aktivitás" közötti különbségre. A két fogalom alapvetően különbözik egymástól, de a nyelvhasználatban és a gondolkodásban is gyakran összekeveredik, és nem különböztetik meg őket egymástól egyértelműen. A központi idegrendszer elektromos tulajdonságainak jobb megértése azonban csak akkor lehetséges, ha e két fogalmat világosan megkülönböztetjük... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1969. FEBRUÁR 01.

Csoportos értelempróba szellemi fogyatékosok szűrővizsgálatára

OZSVÁTH Károly

Csoportosan alkalmazható, objektív, hitelesített papír-ceruza értelempróbánkat szellemi fogyatékosok szűrésére dolgoztuk ki. Bemutatjuk két parallel-fél tesztünket és az általános iskola IV. osztályánál magasabb iskolai végzettségű 18 éves férfiak reprezentatív csoportjának e módszerrel mért teljesítményét.

Ideggyógyászati Szemle

1969. FEBRUÁR 01.

Idősek intellectualis teljesítményére vonatkozó — összehasonlító vizsgálattal nyert — adatok

DRIETOMSZKY Jenő

Szerző fiatalok intellektuális működésének vizsgálatára összeállított tesztet alkalmazott idősek gondolkodásának összehasonlító vizsgálatára. A k. sz.-éknél talált tempólassulás a teljesítmény minőségének silányságával együtt jelentkezett. Mind a lassulásban, mind a minőség tekintetében lényeges különbség mutatkozott a falusi és fővárosi időseknél, előbbiek kárára. Bár a haladottabb kor a teljesítmény minőségének alacsonyabb szintű uniformizálódásának irányába hat, a vizsgálatok szerint nagyobb... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1969. FEBRUÁR 01.

Adatok a carotis-keringési zavar kérdéséhez

DÉNES Iván, KÉKES Ede, HORÁNYI Péter

A szerzők 45, teljes elzáródás nélküli carotis-insufficientia eset adatait dolgozták fel. Megállapítják, hogy a carotis-stenosis diagnosisában az anamnestikus adatokon és idegrendszeri tüneteken kívül döntő jelentőségű a carotisok felett hallható zörej és a kétoldali carotis-pulsusgörbe vizsgálata. Ennek felhasználásával az ún. „tünetmentes” esetek is felismerhetők. A szerzők által bevezetett csoportosítás a kórkép dinamikus szemléletén alapszik és eligazítást nyújt a megfelelő therapiás... tovább »