Nővér

Impresszum
A NŐVÉR folyóirat az ápolás független orgánuma. Célja a tudományos igénnyel készített írások megjelentetésével az elméleti ismeretek átadása mellet a szakemberek gyakorlati tevékenységét is elősegítse. A NŐVÉR a folyatmaos önképzés támogatásával hozzá kíván járulni a helyes és hatékony betegellátáshoz, valamint a XXI. század kihvásainak és követleményeinek megfelelni képes ápolók képzéséhez, továbbképzéséhez. 

Kiadó Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

Felelős kiadó: Dr. Balogh Zoltán

Főszerkesztő:
Dr. Hirdi Henriett Éva (PhD)

Szerkesztők:
Dr. Németh Anikó (PhD), Dr. Papp Katalin (PhD)

Szerkesztőbizottság:
Dr. Balogh Zoltán (PhD), Prof. Dr. Betlehem József (PhD), Dr. habil. Oláh András (PhD), Dr. Pápai Tibor (PhD), Dr. Rajki Veronika (PhD), Szobota Lívia

Tanácsadó Testület:
Boldogné Csurik Magdolna Dr. Fedineczné Vittay Katalin Dr. Helembai Kornélia (PhD) Prof. Dr. OiSaeng Hong (PhD) Prof. Dr. Kovács L. Gábor (PhD) Dr. Maroska Anikó Mészáros Magdolna Sövényi Ferencné Tóth Ibolya Prof. PhDr. Valérie Tóthova (PhD) Dr. Velkey György

A kiadvány megjelenését gondozza: LifeTime Media Kft.

ISSN 0864-7003 (Nyomtatott)
ISSN 1588-1423 (Online)Tartalomjegyzék