Lege Artis Medicinae

A fekvőbetegellátás reformjáról

1993. DECEMBER 29.

Lege Artis Medicinae - 1993;3(12)

Tudósítás

Mielőtt elmondanám gondolataimat a kórházi reform bevezetésének első tapasztalatairól, engedjék meg, hogy pár szót szóljak a Népjóléti Minisztérium és a Magyar Kórházszövetség kapcsolatáról. A kórház szövetség szerepét és részvételét nagyon fontosnak tartom a jogszabály előkészítő és a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódó szakmai munkában, ezért a minisztériumba egyre több megbeszélésre, fórumra, műhely munkára hívjuk meg a szövetség képviselőit. Nemrég például az 1994. évi társadalombiztosítási többletfinanszírozási igényekre vonatkozó pályázatok elbírálásában vettek részt a szövetség tagjai. Hamarosan pedig a minisztérium felső vezetői körében a szakellátás reformjának első tapasztalatait összegezzük, itt is számítunk a közgyűlésen kialakult véleményekre, s a szövetség aktív képviseletére. A közeljövőben a miniszteri értekezlet elé került az a kórházvezetési modell, amelyet a szövetség dolgozott ki. A Népjóléti Minisztériumban megtettük az első lépéseket egy kórháztörvény előmunkálataihoz. E törvény előkészítésében legfontosabb partnerünknek a Magyar Kórházszövetséget tekintjük.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Lege Artis Medicinae

Teljesítményfinanszírozás: álom vagy valóság? I. rész

AJKAY Zoltán

Napjaink a szinte hihetetlenül gyors változások időszaka. Évtizedeken keresztül fő gondunk volt, hogy semmi nem történt, semmi nem változott. Most minden energiánkra, tudásunkra szükség van ahhoz, hogy legalább alkalmazkodni tudjunk a sorozatos és alapvető változásokhoz. Az egészségügyben még azok is, akik több évtizede várták, évek óta szorgalmazták és kidolgozták a reformokat, némileg meglepetten állnak az alapvető befolyások nyomán kibontakozó változások előtt. Csak most érezzük a kockázat nagyságát: egy összeomlóban lévő gazdaság környezetében az egészségügy túlélésének esélyeit. Az álom amiből ébredünk nem volt könnyű (Anyánk nem ilyet ígért...), de a valóság biztosan még nehezebb. Mert nem rózsaszín, hanem gyakran verejtékes álmokat kell megvalósítani ahhoz, hogy egyszer ne a kiábrándulásra ébredjünk.

Lege Artis Medicinae

A vasodilatator kezelés és az angiotenzin konvertáló enzim inhibitorok jelentősége a keringési elégtelenség kezelésében

JÁNOSI András

A szerző áttekinti a vasodilatator kezelés és az angiotenzin konvertáló enzim (ACE) inhibitorok jelentőségét a keringési elégtelenség kezelésében. Összefoglalja azokat a nagy eset számú randomizált vizsgálatokat, amelyek a keringési elégtelenség miatt kezelt betegek életkilátásaival foglalkoznak, és amelyek bizonyítják, hogy a vasodilatator kezelés és/vagy az ACE-inhibitorok krónikus alkalmazása javítja a betegek késői életkilátásait.

Lege Artis Medicinae

Hazai katasztrófák egészségügyi ellátása

FARKAS József

A szerző a katasztrófák, a tömeges balesetek egészségügyi felszámolásának részleteit tárgyalja. Definiálja a katasztrófa fogalmát, és azt összehasonlítja a tömeges balesetekkel. Megállapítja, hogy e kettő között elvi különbségek nincsenek, érvényesíteni kell a kompromisszumos medicina elveit mind a kárhelyen, mind az intézeti ellátás során. A kárhelyen végzendő egészségügyi munka centrumában a sérültek kiválasztása (osztályozás) áll, amelyhez a numerikus osztályozási rendszerek adnak segítséget. Az intézeti kezelés során igen lényeges az egységes (doktrínaszerű) alapelvek és gyakorlat alkalmazása a csak nem minden rendkívüli helyzetben előforduló szövődmények csökkentése vagy meg előzése érdekében. A hazai katasztrófaelhárításban a már meg lévő egészségügyi szervezetek további együttműködése és közös tervek kidolgozása javíthatja egy esetleges szükséghelyzet felszámolásának effektusát.

Lege Artis Medicinae

A kolposzkópos és a citológiai vizsgálatok értéke a méhnyakrák preklinikai állapotainak felismerésében

PETE Imre, BŐSZE Péter, TÓTH Vera, LEHOCZKY Győző

1980 és 1991 között az Országos Onkológiai Intézet Nőgyógyászati Onkológiai Osztályán 1379 nőnél végeztünk szövettani vizsgálatot kóros citológiai és/vagy kolposzkópos lelet miatt. A kolposzkópos és citológiai leleteket a szövettani leletekkel vetettük össze, retrospektív módon a szűrőmódszer specificitási és szenzitivitási mutatóinak meghatározása céljából. A citológiai vizsgálat szenzitivitása 49%, specificitása 77% volt. A kolposzkópos vizsgálatok szenzitivitását 88%-nak, specificitását 12% nak találtuk. A két vizsgálat együttes alkalmazása esetén a fenti mutatók 96, illetve 14%-nak bizonyultak. 1. A citológiai vizsgálat alacsony szenzitivitási mutatója arra enged következtetni, hogy a citológia mint egyedüli szűrőmódszer alkalmazása esetén a dysplasias esetek közel 50%-a nem került volna felismerésre. 2. A méhnyakrákszűrés szükségességének bizonyítéka, hogy 194 tünet mentes insitu carcinoma, 40 tünetmentes mikroinvazív cervixrák és 8 korai invazív cervixrák került felfedezésre. 3. Az álpozitív és álnegatív esetek számának csökkentése érdekében a legújabb tudományos eredmények mindennapi gyakorlatba történő átültetésére lenne szükség. 4. A kolposzkópia adataink alapján hatékonyabb szűrőmódszernek bizonyult, mint a citológiai vizsgálat, de bármely szűrőmódszer veti is fel a cervix dysplasia gyanúját, szövettani vizsgálatot kell végezni.

Lege Artis Medicinae

Digoxin heti 2 nap szünettel; Lehet-e biztonságos az, ami téves?

Az elmúlt 20–25 év jelentős fejlődést hozott a gyógyszeres kezelés módszereiben. A gyógyszerek vérszintje elérhető laboratóriumi módszerekkel mérhetővé vált, és sokféle hatás is az általános klinikai megfigyelés mellett ma már pontosan mérhető. Ez teremtette meg a farmakokinetika és a farmakodinamika mindennapi felhasználásának alapját és egy külön diszciplínát, a klinikai farmakológiát.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Lege Artis Medicinae

Nehezen nyílik a cipzár

ANDRÁS László

Társadalombiztosításunk reformjáról sok szó esett már ezeken a hasábokon is, feltételeiről kevesebb. Hiába lenne korszerű a törvény, progresszív az önkormányzatokra bízott, szétválasztott, „profil tisztított”, tisztán járulékokra támaszkodó, biztosítási alapon működő rendszer, ha mögötte meg marad a kőkorszaki színvonalú szervezet és ügyvitel. A szervezet feladatai felmérhetetlenül nagyok: Magyarország lakosságának mintegy 25%-a függ a társadalombiztosítási rendszer kifizetéseitől, ami havi két és fél, hárommillió nyugdíj, táppénz, gyes és gyed utalványozását jelenti.

Lege Artis Medicinae

A paraszolvencia alkonya?

ANDRÁS László

Június 4-én első olvasatban ismerkedtek a szociális, családvédelmi és egészségügyi bizottság tagjai azokkal az elképzelésekkel, melyeket a társadalombiztosítás és az egészségügy reformjáról a parlament számára első olvasásra benyújtott a kormányzat. Szokás szerint még nem vitatták, bírálták a beterjesztést, hanem meghallgatták szak értőiket és kérdéseket tettek fel az előterjesztők képviselőinek, jelen esetben Jávor András népjóléti államtitkárnak és Fekete Sándornak, az Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság osztályvezetőjének. Az ülés vége felé hangzottak el Freund Tamás (SZDSZ) kérdései.

Lege Artis Medicinae

Újra az alapellátás reformjáról

LÁSZLÓ András

Beszélgetés Kincses Gyulával az alapellátás reformjáról

Lege Artis Medicinae

Január Szám Melléklete

A szekérnek haladnia kell; A társadalmi béke ára; Az egészségügy reformjáról; Mi volt, mi lesz?; LAM Klub vita az OET-ről

Lege Artis Medicinae

Régi és új csapdák: megjegyzések az egészségügy reformjáról

OROSZ Éva

Az alábbiak részletet közölnek egy megjelenés előtt álló könyvből, amelynek a kézirata szeptember elején zárult, így nem reagál az azóta megjelent Népjóléti Minisztérium programra – bár mondanivalója így is aktuális.