Ideggyógyászati Szemle

Primaer kamravérzések

DR LEEL-ŐSSY Lóránt1,2

1964. AUGUSZTUS 01.

Ideggyógyászati Szemle - 1964;17(08)

Kamravérzést rendszerint állománybeli vérzések, daganatok okoznak azzal, hogy másodlagosan áttörve a laesio és kamrafal közötti agyállományt, a kamrába törnek. Leggyakoribb ok a hypertoniás haemorhagia ; ritkábban vascularis anomáliák, angiomák, aneurysmák és tumorok állnak a kamravérzések hátterében.

AFFILIÁCIÓK

  1. Debreceni 0. T. E. Ideg-elmeklinika
  2. Hajdú-Bihar megyei Tanács Kórház

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A kiadvány további cikkei

Ideggyógyászati Szemle

A parkinson-kór deformitásai

GORTVAI Péter

Az értekezés leírja a Parkinson-kór jellegzetes deformitásait, tárgyalja keletkezésük módját és a célzott agyműtétek idevonatkozó eredményeit. Parkinson ,,An essay on the shaking palsy” című dolgozatának első soraiban röviden leírja a betegséget, melyet később Charcot róla nevezett el.

Ideggyógyászati Szemle

Kísérleti adatok a koponyaűri nyomásfokozódás kórtanához

DR CSANDA Endre, DR KENEDI István

A koponyaűri nyomásfokozódás (továbbiakban KNyF) klinikai tüneteinek változékonysága, a subjectiv panaszok sokfélesége a pathomechanismus igen complex voltára utalnak.

Ideggyógyászati Szemle

Alkoholista betegek napló-therápiája

DR SÜLE Ferenc

A gyógyító orvosi munkának minden esetben tényezője az orvos és a gyógyító környezet psychotherápiás hatása. Intézetünk foglalkoztató-therápiás intézet, ahol ezen hatásra törekvés különösen hangsúlyozott.

Ideggyógyászati Szemle

REFERÁTUMOK

Jól ismert, hogy a nucleus ventralis laterális thalami (továbbiakban VL) projectiókat kap, a nucleus dentatusból és proicial a motoros corticalis areákhoz. Ezen összeköttetéseket tekintve e thalamusmag fontos motoros functiót tölt be.

Lapszám összes cikke

Kapcsolódó anyagok

Lege Artis Medicinae

A tüdőtuberculosis differenciáldiagnózisa

BÖSZÖRMÉNI Miklós

A gümőkóros esetek ritkulása következtében a tüdőtbc differenciáldiagnózisa nehéz lett, az orvosok nem gondolnak erre a betegségre, ami különösen az idős tbc-s emberek életét veszélyezteti. Primaer tbc-s fertőzés ma Magyarországon elsősorban fiatalembereken észlelhető. A főleg általános tünetek mellett a tuberkulin-re akció hyperergiás. A tbc-s pleuritis diagnózisa leginkább más eredetű mellkasi folyadékgyülemek kizárása útján lehetséges, de thoracoscopos biopszia is szükséges lehet. A tbc-s bronchadenitis ritkaság, de adott esetben sarcoidosistól vagy malignus nyirok csomó-megnagyobbodásoktól elkülönítendő, ami bronchoscopiával vagy idős egyéneken terápiás teszttel lehetséges. Az infiltrativ tbc lényegesen ritkább mint a radiológiailag hasonló primaer vagy secundaer (főleg tüdőrák melletti) pneumonia, vagy a tüdőinfarctus. Koch-negatív, infiltrativ tbc diagnózisa sokszor csak terápiás teszttel lehetséges. A differenciáldiagnosztikus nehézségek legnagyobbak a disseminalt formában. A szerző óva int az aggresszív beavatkozások (BAL, thoracotomiás biopszia) túl korai alkalmazásától, helyette a terápiás teszt jelentőségét hangsúlyozza. Kerekárnyékok esetében viszont a tbc diagnózisa és a tüdőrák kizárása érdekében ideális vizsgálatnak tartja a transthoracalis tűbiopsziát. Befejezésül megemlíti az újabb kutatásokat a kevés baktériumot ürítő betegek tbc-jének bakteriológiai diagnózisa érdekében, de hangsúlyozza, hogy ezekben az esetekben a közvetett eljárásokra (kizárásos diagnózis, terápiás teszt) még sokáig szükség lesz.

Ideggyógyászati Szemle

A corpus callosum agenesia klinikai, rtg és pathologiai vonatkozásai

DR. KÁRPÁTI Miklós, DR. FÜREDI János, DR. MAJTÉNYI Katalin, DR. HEGEÜS Imre

Szerzők két c. c. a.-s esetüket ismertetik. Ezek közül egyik élőben diagnostizált, másik 80 éves korban talált boncolási melléklelet volt. Az élőben diagnostizált esetben a c. c. hiányt más fejlődési anomalia is kíséri. Tünetileg mentalis visszamaradottság, paroxysmalis indulat-kitörések tették szükségessé vizsgálatát, s diagnosisát PEG tisztázta. A második eset gyakorlatilag tünetmentes volt, itt a primaer c. c. a.-hoz más fejlődési anomália nem társult. Az agyban talált egyéb rendellenességek mind a c. c. hiány következményeiként keletkeztek, tehát a Jacob által „secundaer adaptatiós processus" -nak nevezett csoportba tartoznak, ezek: a fornixok és a septum pellucidi csökevényes fejlettsége, a gyrus cinguli kialakulásának hiánya s helyette a mediális felszínen sugárirányba haladó tekervényezettség; az occipitalis lebenyek fejletlensége, az occipitalis kamraszarvak nagyfokú tágulatával. Végül szerzők hangsúlyozzák a c. c. functiójára vonatkozó újabb kutatások jelentőségét. Ezek alapján valószínű, hogy célzott psychologiai vizsgálattal finomabb perceptuo-motoros coordinatiós zavar a tünetszegény esetekben is felszínre hozható.

Ideggyógyászati Szemle

A lymphographia jelentősége az onkologiai betegségek idegrendszeri szövődményeinél

DR. AMBRÓZY György, DR. LENGYEL Zoltán, DR. VATAI Margit

A nyirokrendszer funkcionális viszonyainak megismerését, élő szervezetben ábrázolását lymphographiás vizsgálat tette lehetővé. Ma is használatos metodikáját Kinmonth angol idegsebész 1952-ben dolgozta ki. A lymphographia elsősorban a nyirokrendszer primaer és metastatikus daganatainak, ismeretlen eredetű oedemák eredetének kimutatását segíti elő.Alkalmazásával a daganatos betegségek stádiuma határozható meg.

Ideggyógyászati Szemle

A "primaer-infectiosus" polyradiculoneuritis egyes kérdései

JUBA Adolf

Két egészen heveny (2 nap és 7-8 nap alatt) halálosan végződött "felszálló polyradiculoneuritis" klinikai és kórszövettani leleteinek ismertetése után szerző a kóroktan kérdéseivel foglalkozik, amire az esetek hevenységére tekintettel a kórszövettan elég megfelelő kiindulást biztosít. A szöveti folyamat súlypontja a gyöki ideg és a csigolya-közti dúc területére esik. A gyulladásos beszűrődések azonban kezdetben igen gyérek, végig lymphocytákból állnak és nem lépik túl a parenchymapusztulás területét; vagyis nem valódi, hanem "reparativ gyulladásnak" felelnek meg. A morphologiailag igazolható parenchymasérülés kezdetben szintén nem arányos a súlyos klinikai kiesésekkel és teljes terjedelmében csak kb. 1 hét alatt bontakozik ki. Mindez az általánosan elfogadott virus-eredet ellen szól; a Pette által felvetett allergiás eredet igazolása nem szövettani, hanem klinikai-laboratóriumi vizsgálatok útján történhet.

Ideggyógyászati Szemle

A kiváltott potenciálok változása az agyfelszin hűtésekor

PÁSZTOR Emil, KUKORELLI Tibor

Macskában rövid ideig tartó körülírt agyfelszíni hűtést végeztünk a somato sensoros areában s a kiváltott potenciálok változásait vizsgáltuk. 1. Intenzív hűtés hatására a primaer komplexus hullámai eltűntek, csupán a változatlan latenciával jelentkező irradiatiós potenciál volt észlelhető. 2. Hűtés hatására a postsynapticus potenciál latentia ideje megnő, a pozitív hullám tartama nagyobb a hűtés előttinél. 3. Hűtéses kísérleteink arra utalnak, hogy a primaer komplexus negatív hullámának kialakításában a kéreg felszínesebb sejtjeinek functióján túlmenően más mechanizmus is szerepet játszik. 4. A hűtés hatására jelentkező felszín-pozitív utókisülés úgy értelmezhető, mint az extralemniscalis polysynapticus afferentatio irradiatiós hulláma. 5. Az agykéreg lokális hűtésekor spreading depression állapot is jelentkezhet. 6. 30 sec-os jeges hűtésre a kiváltott potenciálok teljesen eltűnnek, a sejtek functiójának károsodása azonban mindig reversibilis. A primaer komplexus hullámainak restitutioja 3- 4 perc alatt következik be. A kiváltott potenciálok változásában a hűtés mértékén túlmenően jelentős szerepe van a hűtés ütemének is.