Ideggyógyászati Szemle - 1993;46(03-04)

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Liquor-drainage hatása az arteria cerebri mediában mérhető véráramlási sebessége koponyaűri nyomásfokozódásban

BARZÓ Pál, DÓCZI Tamás, KOPNICZKY Zsolt, ROTYIS Mária, BODOSI Mihály

A szerzők különböző eredetű, koponyaűri nyomásfokozódással járó állapotokban vizsgálták az arteria cerebri mediában mért áramlási sebességet 42 betegnél. A kifejezett (25 Hgmm) vagy mérsékelt (25 Hgmm-15 Hgmm) fokú intracranialis nyomást folyamatos vagy szakaszos liquor-drainage segítségével csökkentették. A transcranialis Dopplerrel mért áramlási sebességváltozás alapján háromféle reakciótípust különítettek el: 1. tartós véráramlási sebesség (feltehetően vérátfolyás) növekedés; 2. átmeneti... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Az agyi vérátáramlás és áramlási sebesség mérése cisternalis infúzióval létrehozott koponyaűri nyomásfokozódásban

BARZÓ Pál, DÓCZI Tamás, CSETE Klára, BUZA Zoltán, BODOSI Mihály

A szerzők egy olyan állatkísérletes modellről számolnak be, amely lehetővé tette számukra a transcranialis Doppler készülékkel mért áramlási sebesség és az agyi vérátáramlás összehasonlítását intracranialis nyomásfokozódásban. A koponyaűri nyomás fokozatos emelését mesterséges liquor cisterna magnába történő folyamatos infúzióval érték el, miközben az artéria carotis interna (ACI) intracranialis szakaszán áramlási sebességet, illetve az általa ellátott kéregben hidrogen polarográfiával agyi... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Benigus focalis amyotrophia

DIÓSZEGHY Péter, MOLNÁR Mária, MOLNÁR Tibor, MECHLER Ferenc

A szerzők egy 36 éves nőt ismertetnek, akinek a jobb alsó végtagot, elsősorban a lábszár izmait érintő atrophiája és gyengesége volt. A gyermekkorában is meglévő enyhe végtag aszimmetriája a negyedik évtized kezdetén vált kifejezetté. Az EMG és az izomszövettan is krónikus neurogén károsodást igazolt, ami megfelelhetett a spinalis motoneuron károsodás következményének. Az elektrofiziológiai vizsgálatok is a folyamat focalis, segmentalis lokalizációját igazolták. A benignus kórlefolyás alapján... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Akut-fázis fehérjék viselkedése pszichotikus állapotokban

SZILÁGY Á. Katalin, FRÁTER Rózsa, BOLLA Marianna

Szerzők 27 pszichotikus nőbetegnél végzetek ún. akut-fázis fehérjék meghatározást szérumban. Összehasonlították a pszichózis akut szakában és a stabilizáció időszakában mért értékeket azzal a céllal, hogy, vajon a heveny pszichotikus állapot minősül-e ezzel a módszerrel megközelíthető „stressz-reakciónak". Az eredmények - részben irodalmi adatokkal egyezően - a feltevést nem támasztották alá, de újszerű adatokhoz vezettek. Pszichotikus állapotokban a mért fehérjék koncentrációja csökken. A... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Anorganikus és pigment-lerakódások az agyban hallervorden-spatz-betegségben

KRUTSAY Miklós, GARZULY Ferenc

A szerzők áttekintik a Hallervorden-Spatz-féle betegségben található agyi lerakódások (lipofuscin, ceroid, haemosiderin, ferri-foszfát és kalcium-foszfát) hisztokémiáját.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Stimulációs jitter vizsgálat

KÓMÁR József, KISS Gábor

Szerzők ismertetik a stimulációs jitter vizsgálat módszerét, a normális jitter értékeket, a módszer előnyeit és a hibalehetőségeket.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Farmakoterápiás protokollok a pszichiátriában

MAGYAR István

Bevezetés 1. Organikus és gerontopszichiátriai kórképek. 2. Schizophreniás pszichózisok paranoid állapotok és affektív zavarok. 3. Az alkohol és gyógyszer okozta psychosisok, dependenciák és abúzusok. 4. Szedatohipnotikumok, anxiolyticumok. Megjegyzés a tervhez

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Magyar Ideg- és Elmeorvosok Társasága

NAGY Zoltán, FAZEKAS Andrea

A Neurológiai Szakmai Kollégium 1992. december 4-én tartott ülésének összefoglalója.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Magyar gyermekneurológiai, -idegsebészeti, gyermek- és ifjúságpszichiátriai társaság

GYÖRGY Ilona

A Gyermekideggyógyászati, Idegsebészeti, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Szakmai Kollégium 1993. január 22.-ei ülésének összefoglalója.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Magyar gerinc társaság

VARGA Pétel Pál, PENTELÉNYI Tamás

A spondylolisthesis diagnosztikája és kezelése. Könyvismertetés "Gyakorlati Reumatológia". A Magyar Gerinc Társaság 1993. évi tudományos programja.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Nemzetközi epilepsziaellenes liga magyarországi tagozata

A Nemzetközi Epilepszia Kongresszus 20. 1993 júliusában megrendezett ülésének összefoglalója.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Magyar neuroradiológiai társaság

Magyar Neuroradiológiai Társaság 1993-as programtervezete.

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Post-stroke depresszió

ASZALÓS Zsuzsa, PATAKY Ilona, SIMON Andrea, NAGY Zoltán

Az agyi vascularis katasztrófák utáni hangulatzavar (post-stroke depresszió) pathogenesisét különböző kutatócsoportok különbözőképpen ítélik meg. A szerzők által bevezetett Stroke Adatbankban nyilvántartott betegek közül 134-ből 37 beteget (28%) találtak depressziósnak, 32 betegnél (86%) a depresszió a stroke-ot követő 3 hónapon belül alakult ki. A depresszió diagnózisát CES-D, Hamilton és Zung tesztre alapozták. 11 depressziós és 11 nem depressziós betegnél szófluencia vizsgálatot is végeztek.... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Az agytörzsi akusztikus kiváltott potenciál vizsgálat helye a vertebrobasilaris keringészavar diagnosztikájában

MOGYORÓS Ilona

A szerző az akusztikus kiváltott potenciál diagnosztikus értékét vetette össze más vizsgálati módszerekkel. 151, vertebrobasilaris keringészavar tüneteit mutató betegnél agytörzsi akusztikus kiváltott potenciál vizsgálatot végzett. A betegeket a klinikai tünetek tartama alapján 3 csoportba sorolta. 85 transiens ischaemiás attack (TIA) miatt felvételre kerülő, 31, három héten belül rendeződő ischaemiás tüneteket mutató beteget, illetve 35, három héten túl még tüneteket mutató beteget vizsgált.... tovább »

Ideggyógyászati Szemle

1993. MÁRCIUS 20.

Gyermekkori spontán intracerebralis haematomák

VELKEY Imre, DOBAI József, GYARMATI János

A szerzők két gyermekkori spontán intracerebralis haematoma esetét ismertetik. A súlyos tünetekkel járó vérzés eredetét egyik esetben sem sikerült igazolni. A gyermekkori spontán intracerabralis haematomák hátterében egyéb, vérzést okozó tényezők kizárása esetén arteriovenosus malformatio tételezhető fel akkor is, ha ezt angiográfiás vizsgálattal nem lehet kimutatni. Az ilyen ,,occult” arteriovenosus malformatiók kezelésében, amennyiben a vérömleny nem térszűkítő és liquorpasszázs zavaró... tovább »