Keresési eredmények

Klinikai Onkológia

2014. FEBRUÁR 20.

Rezisztencia és/vagy progresszió – csőd vagy csak megtorpanás?

KOPPER László, SEBESTYÉN Anna

Napjainkban, az egyre bővülő célzott diag nosz tika és terápia korában, még inkább közel ke rü lünk ah hoz az ideális állapothoz, amikor az adott beteg daganatához a leg hatékonyabbnak vélt te rápiát ki tud juk választani. Néhány alap probléma azonban még meg ol dásra vár. Az egyik a daganatok heterogenitása, kisebb-nagyobb jelentőségű kló nok kialakulása a progresszió so rán. Ennek fontosságát aláhúzza az, hogy a molekuláris hibák elleni szerek alkalmazását lényegében csak a da ganatok előrehaladt állapotában engedélyezik. Ezért sem csodálható, hogy a klinikai siker rend szerint átmeneti, a be teg ség a kezelés ellenére progrediál, az alkalmazott szerrel szemben re zisztencia alakul ki, melynek okai igen sokfélék (pl. újabb mutációk megjelenése, át kap csolás különböző jelátviteli utak között, visszajelző mechanizmusok hibái stb.). Az okoknak a megismerése még hatékonyabbnak tartott szerek fejlesztését vonja ma ga után. Ezekkel, vagyis a szerzett rezisztencia okaival és néhány megoldási javaslattal foglalkozunk, fontosnak tartott, kiragadott példákkal. Nyitott kérdés még bőven akad, mint például a rezisztencia okai kombinált kezelés esetén, vagy a rezisztencia és a progresszió kapcsolata, beleértve az azonos szerrel/szerekkel történő újrakezelés lehetőségét is.

Hírvilág

2013. DECEMBER 28.

A gyermekmentő szolgálat nehéz éve

Gyermekmentő szolgálat - Több munka és kevesebb pénz 2013-ban

Hírvilág

2013. AUGUSZTUS 15.

Botrányhős librettista

Lorenzo Da Ponte, Mozart librettistája 175 éve halt meg

Hírvilág

2012. ÁPRILIS 04.

Válság és öngyilkosság

Az öngyilkosságok megugrásához vezetett a görög és az olasz válság

Hírvilág

2011. NOVEMBER 08.

Megszorító csomag Franciaországban

Komoly megszorításokat jelentette be a francia miniszterelnök

Hírvilág

2011. SZEPTEMBER 07.

Árnyak Rembrandt arcán

NAGY Zsuzsanna

Rembrandtot mindenki ismeri. Sokan szeretik varázslatos atmoszférájú képeit.

Lege Artis Medicinae

2004. OKTÓBER 20.

Csőd

FRENKL Róbert

Az ókori olimpiai játékok bölcsõjében, Görögországban, Athénben sorra kerülõ olimpiára, a XXI. század elsõ nyári játékaira nagy reményekkel és várakozással készült a magyar sport. Abban bíztunk, hogy az egyre inkább kirakatélsport, a szűk élvonal jól helytáll, megismétli, netán felülmúlja a Sydneyben (2000) elért eredményeket, és ezzel mintegy erõs érvrendszert szolgáltat a sportfejlesztés szükségessége mellett.

Hírvilág

2011. AUGUSZTUS 15.

Pszichiátria a csőd szélén

A pszichiátriai ellátó rendszer elmúlt évtizedben történt leépítése, működésének ellehetetlenítése

Hírvilág

2011. AUGUSZTUS 15.

Már nem vitairat a Semmelweis Terv

A társadalom az egészségügy megújulását várja leginkább, a kormány ezért fogadta el a Semmelweis Tervet.

Hírvilág

2011. AUGUSZTUS 15.

Kormányhatározat az egészségügyi struktúra-átalakításról

A Kormány 2011. május 31-i ülésén megtárgyalta a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó szakmai koncepcióról szóló előterjesztést, valamint elfogadta az annak végrehajtását szolgáló kormányhatározat tervezetét.