Keresési eredmények

Nővér

2015. FEBRUÁR 28.

Az idősotthonokban élő ellátottakra vonatkozó jogi ismeretek a gondozók és az ápolók körében

MÉSZÁROS Lászlóné

A vizsgálat célja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény által biztosított betegjogokkal kapcsolatos ismeretek felmérése a gondozók és ápolók körében. Vizsgálati módszer és minta: A kutatás során kérdőíves adatgyűjtés, dokumentumelemzés, és statisztikai módszerek lettek alkalmazva. A vizsgálat 2013 decemberében és 2014 januárjában történt. A mintát a Fővárosi Idősek Otthonának gödöllői intézményének gondozói és ápolói adták. A dokumentum-elemzésben a házirend került áttekintésre. A szerző a kérdőív segítségével összegyűjtött adatokat az SPSS 22 statisztikai program segítségével elemezte. Leíró statisztikai módszereket és a változók kapcsolatának vizsgálatára khi-négyzet próbát alkalmazta. Eredmények: A gondozók és az ápolók ismeretei hiányosak a betegjogok területén. A szociális törvény által biztosított jogokat jobban ismerik, mivel a dolgozók többsége már régóta dolgozik a szociális szférában, és a szociális törvény által biztosított jogokat a munkájuk során folyamatosan sajátították el. Következtetés: Mivel a betegjogokat nem tudták iskolában elsajátítani, ezért az otthonban kell biztosítani a dolgozók számára, hogy ezeket a hiányosságokat be tudják pótolni.

Hírvilág

2014. AUGUSZTUS 06.

Az alapellátás lesz az egészségügy bázisa

Zombor: Legjobban a fiatal orvosainkra kell vigyáznunk

Hírvilág

2014. JÚLIUS 16.

Az önrendelkezési jog túlszabályozása

Alaptörvény-ellenes az egészségügyi törvény egy bekezdése

Hírvilág

2014. FEBRUÁR 19.

Esélyegyenlőség a művészetekben

Fogyatékkal élő művészek kiállítása Brüsszelben

Hírvilág

2013. NOVEMBER 19.

Támadják Obama reformját

Új oldalról támadják az amerikai egészségügyi reform alkotmányosságát

Hírvilág

2013. OKTÓBER 29.

Alkotmányellenes az egészségügyi önrendelkezési jog korlátozása börtönökben

Az Ab megsemmisítette a fogvatartottak egészségügyi önrendelkezési jogának korlátozásáról szóló szabályozást

Egészségpolitika

2013. OKTÓBER 29.

Oltani vagy nem oltani?

Újabb kötelező védőoltás a listán – Lesz aki ellne érvel?

Hírvilág

2013. MÁJUS 23.

Alkotmányi szinten diszkriminatív családfogalom

Amnesty-jelentés: Magyarországról a családfogalom körüli vitákat és a romák megfélemlítését is említik

Hírvilág

2013. MÁRCIUS 14.

A magyarok fele uniós polgárnak érzi magát

Eurobarométer: a magyarok kétharmada vár gazdasági segítséget az EU-tól

Hírvilág

2013. FEBRUÁR 28.

Nem számít testi fogyatékosnak a szervátületett

Szervátültetettek szövetsége: alkotmánysértő a fogyatékosság szabályozása