PharmaPraxis

Praxisközösségben dolgozó gyógyszerészek gyógyszer-optimalizációs hatása

2021. MÁRCIUS 03.

Az Egyesült Királyságban végzett multicentrikus, randomizált, kontrollált vizsgálat értékelte a családorvosi praxisközösségben dolgozó gyógyszerészek által végzett gyógyszerelési optimalizáció hatását a mellékhatások és az egészségügyi kiadások csökkenésére, továbbá a betegkimenetek javulására.

Az idősödő populáció miatt egyre több komplex gyógyszerelési problémát jelentő multimorbid idős beteg tartozik egy-egy körzeti orvosi praxishoz. Az alapellátás világszerte egyre inkább a különböző szakmák csoportos együttműködésén alapul, praxisközösségekben zajlik, aminek szerves része a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerészek munkája is. A gyógyszerészi szolgáltatás és az alapellátás integrációja szignifikánsan csökkenti a gyógyszerelési hibák számát, segít a gyógyszereléssel összefüggő problémák (medication-related problems/MRP) azonosításában és megoldásában, javítja a betegkimeneteket, továbbá csökkenti a körzeti orvosra nehezedő terhet.

A vizsgálat célja nyolc angliai praxisközösség bevonásával annak megállapítása volt, hogy a körzeti orvosi praxisban dolgozó gyógyszerészek milyen mértékben csökkentik a gyógyszerelési hibák számát és az egészségügyi kiadásokat, valamint milyen mértékben javítják a betegkimeneteket (a nem tervezett kórházi felvételek, balesetek és sürgősségi hívások, orvosi konzultációk, beteglátogatások száma, betegek egészséggel összefüggő életminősége).

A vizsgálatot 2016 novembere és 2017 júliusa között végezték, fél éves utánkövetéssel (kéthavonta végzett gyógyszer-optimalizációs intervenciók), nagyrészt olyan felnőtt betegek bevonásával (n = 356), akik legalább 6-féle gyógyszert szedtek rendszeresen krónikus betegségeikre, és a megelőző évben legalább egy nem tervezett kórházi felvételük volt vagy legalább két sürgősségi hívást indítottak.

Az első gyógyszer-optimalizációs intervenció előtt a lehetséges gyógyszereléssel összefüggő problémák azonosítása érdekében a klinikai gyógyszerészek áttekintették a betegekkel kapcsolatos orvosi feljegyzéseket és laboratóriumi leleteket. Az első gyógyszerész-beteg találkozó alkalmával a gyógyszerész megismerte a beteg teljes gyógyszerelési történetét (beleértve a nem receptköteles szerek használatát is), értékelte az alkalmazott gyógyszerek hasznosságát, és megbeszélte a beteggel a gyógyszerszedéssel kapcsolatos kérdéseket. Minden beteg számára egyedi életmód- és terápiaoptimalizációs terv készült, és a betegek személyre szabott oktatás keretében gyakorolták a gyógyszeradagoló eszközök használatát. A gyógyszerész szükség esetén egyéb szakemberhez (pl. diabetesnővér) utalta a beteget, majd az intervenció után rövid jelentést írt a körzeti orvos számára a bevezetett módosításokról. Az intervenciós beszélgetést minden beteg esetében kéthavonta, összesen 3-szor ismételték.

Az eredmények szerint a vizsgálat kezdetén a leggyakoribb gyógyszereléssel összefüggő probléma a nem megfelelő dozírozás, a gyógyszermellékhatás és a szükségtelen medikáció volt (összesen 360 MRP-ből n = 69; 60, illetve 53 alkalommal). Ezek száma a fél év alatt szignifikánsan csökkent (betegenként átlagosan 3-ról 0,5-re). A leggyakrabban problémát okozó gyógyszerek a sztatinok, a protonpumpagátlók és az opioid fájdalomcsillapítók voltak.

Fél év elteltével (a vizsgálatot megelőző 6 hónappal összehasonlítva) az intervenciós csoportban a nem tervezett kórházi felvételek, valamint a személyes és telefonos orvosi konzultációk száma egyaránt szignifikánsan csökkent, ami az életminőség növekedését és az egészségügyi költés szignifikáns csökkenését is maga után vonta (betegenként 213£). A gyógyszerészi intervencióban nem részesült kontrollcsoporttal összehasonlítva azonban csak a telefonos orvosi konzultációk száma csökkent szignifikáns mértékben a vizsgálat fél éve alatt, aminek oka a kutatók szerint a túl alacsony esetszám lehetett (a vizsgálat végére a kiinduláskor bevont n = 800 fő 356-ra csökkent, mivel csak azoknak a betegeknek az adatait értékelték, akik mindhárom gyógyszerészi intervencióban részt vettek). Ráadásul a fél éves utánkövetés nem alkalmas a gyógyszer-optimalizáció hosszú távú előnyeinek kimutatására sem.

Összefoglalóan elmondható: a praxisközösségben dolgozó gyógyszerészek által végzett gyógyszerelési optimalizáció hatására csökken a gyógyszereléssel összefüggő problémák száma, nő a betegek egészséggel összefüggő életminősége és csökkennek az egészségügyi kiadások.


Szemlézte:
Kazai Anita dr.

Eredeti közlemény:
Syafhan, Nadia Farhanah, Sayer Al Azzam, Steven D. Williams, Wendy Wilson, Jayne Brady, Peter Lawrence, Mark McCrudden et al. "General practitioner practice-based pharmacist input to medicines optimisation in the UK: pragmatic, multicenter, randomised, controlled trial." Journal of Pharmaceutical Policy and Practice 2021;14(1):1-15.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

PharmaPraxis

Vegyenek-e részt a klinikai munkában az intézeti gyógyszertárak vezetői?

Számos érv szól amellett, hogy a jó gyógyszertári vezető továbbra is részt vesz a gyógyító munkában, de ugyanígy érvelhetünk amellett is, hogy csak az válik jó menedzserré, aki erejét, idejét kizárólag a vezetői feladatoknak szenteli.