PharmaPraxis

Keresztmetszeti vizsgálat az e-recept finnországi bevezetése kapcsán

2018. JÚNIUS 28.

Az elektronikus egészségügyi rendszer (eHealth; elektronikus egészségügyi feljegyzések, elektronikus azonosítás, online portálok, mobil egészségügyi applikációk) használata az elmúlt években széles körűen elterjedt az egészségügyi ellátók és a lakosság körében egyaránt. Az eHealth hatékony és jó minőségű szolgáltatások nyújtására képes, növeli a betegek hozzáférését, valamint segíti az egészségügyi szakemberek és a páciensek közötti kommunikációt. Az eHealth stratégiák részeként számos országban bevezetésre került az elektronikus gyógyszerrendelés (e-recept), aminek elsődleges célja nemcsak a gyógyszerelés biztonságosabbá tétele, de a gyógyszer-felírás, -kiadás és -vásárlás segítése is.

Az e-recept definíciója változik a következő szélső jelentések között: a receptek elektronikus továbbítása a felírótól egy adott patikába, illetve egy egész országra kiterjedő információs hálózat, amelyben receptfelírás, -továbbítás, -tárolás, diszpenzáció és –megújítás történik. Az ez utóbbi definíció szerint értelmezett e-recept jelenleg számos országban megvalósult, így Svéd-, Észt-, Finnországban, illetve Hollandiában és Dániában is.

Egy-egy egészségügyi reform bevezetése után szükséges annak hatásait felmérni, és összehasonlítani az eredményt azzal, amit a szakértők a reform bevezetése előtt előre jeleztek. Az értékelésnek ki kell terjednie a különböző nézőpontok figyelembe vételére is. Az e-recept bevezetésének hatásait széles körűen tanulmányozták az egészségügyi ellátók szemszögéből, azonban igen kevés vizsgálat foglalkozott eddig a páciensek tapasztalataival, holott az egészségügyi feljegyzések elektronikus tárolása lehetővé tette, hogy a páciensek web alapú szolgáltatások révén hozzáférjenek személyes adataikhoz, és ezáltal aktívabb szerepet vállalhassanak gyógyszerelésükben.

Mivel eddig csak egyetlen (svéd) vizsgálat foglalkozott azzal, hogy milyen tapasztalatai vannak a lakosságnak egy egész országra kiterjedő egészségügyi információs hálózatban az e-receptek használatával, jelen tanulmány szerzői azt a célt tűzték ki, hogy felmérjék a finnországi lakossági tapasztalatokat a következő területeken:

• Gyógyszervásárlás e-recept segítségével.
• Az e-recept megújítása és vásárlás e-recepttel más nevében a közforgalmú gyógyszerellátásban.
• Az ügyfelek tudása e-receptjeik időbeli állapotáról.
• Az ügyfeleknek az e-receptek rendszerével kapcsolatos általános elégedettsége.

Finnországban 2012-ben vezették be az e-receptet, aminek használata a közegészségügyi ellátásban 2013, míg a magánellátásban 2015 óta kötelező. Jelen felmérés 2015-ben készült, ebben az évben a Finnországban diszpenzált 56 millió recept több mint 90%-a e-recept volt. A kiállított e-receptek egy központi adatbázisba kerülnek, amelyből bármelyik finn patika lehívhatja és kiadhatja azokat. A betegek e-receptjeiket és az egyéb személyes orvosi adataikat megtekinthetik a web alapú My Kanta rendszerben. Amikor egy beteg számára az orvos kiállítja az e-receptet, a beteg jogosult arra, hogy az orvostól egy papír alapú tájékoztató dokumentumot kapjon, amin szerepel a rendelt orvosság neve, dozírozása, a terápia időtartama/mennyisége és a recept lejárati ideje, azonban a beteg vissza is utasíthatja a papír alapú tájékoztatást. A patikában a beteg a papír alapú tájékoztató vagy biztosítási kártyája vagy egyéb érvényes személyazonosító bemutatása után kaphatja meg a rendelt gyógyszert, és a patikus köteles őt tájékoztatni arról, hogy aktuálisan milyen egyéb gyógyszereket válthat még ki. Ez utóbbi információt kinyomtatva is megkapja a beteg a diszpenzáció végén. A betegek az e-recept meghosszabbítását kérhetik orvosuktól és a gyógyszerésztől is, aki a megújítási kérelmet elektronikusan továbbítja az orvosnak. A betegek mást is megbízhatnak azzal, hogy helyettük kiváltsák gyógyszereiket, ekkor a helyettesnek be kell mutatni a patikában a beteg biztosítási kártyáját vagy a beteg által kapott papír alapú tájékoztató dokumentumot. A beteg meghatalmazásával kérhető helyette az e-recept meghosszabbítása, kérhető továbbá kinyomtatott összefoglaló a beteg e-receptjeivel kapcsolatosan, illetve az e-recept törlése. Finnországban 1 évre elegendő gyógyszermennyiség (vagy maximum 400 tabletta) írható fel.


Módszerek

A kérdőíves felmérést 18 évesnél idősebb gyógyszertári kliensek körében végezték 2015 őszén. A kérdőíveket (válaszborítékkal együtt) egy két hetes periódusban Finnország 18 különböző méretű patikájában az erre felkészített gyógyszerészek ajánlották fel az ügyfeleknek a gyógyszereik kiadása után. A 26 kérdés a következő témákat ölelte fel: 1., az ügyfél tapasztalatai az e-recept révén történő gyógyszervásárlással kapcsolatban; 2., az ügyfél tapasztalatai és véleménye a My Kanta szolgáltatással kapcsolatban; 3., az ügyfél véleménye az e-recept előnyeivel és problémáival kapcsolatban; 4., milyen információforrást használ az ügyfél, és milyen információs szükséglete van az e-receptekkel kapcsolatban. Jelen tanulmány a 26 kérdésből azt a 10-et elemezte, amely a már említett négy témát járta körül (Gyógyszervásárlás e-recept segítségével. Az e-recept megújítása és vásárlás e-recepttel más nevében a közforgalmú gyógyszerellátásban. Az ügyfelek tudása e-receptjeik időbeli állapotáról. Az ügyfeleknek az e-receptek rendszerével kapcsolatos általános elégedettsége – ez utóbbi 1–6 pontos Likert típusú osztályozás segítségével, ahol a 6 pont jelenti a nagyon elégedettet.).


Eredmények

Összesen 2915 kérdőív átadása történt meg, 1288 érkezett vissza kitöltve (44,21%). A válaszolók zöme nő volt, átlagos életkoruk 59 év, legtöbbjük már számos tapasztalatot szerzett az e-receptekkel a megelőző 6 hónap során. A válaszolók 59,92%-a általában kapott papír alapú tájékoztató dokumentumot orvosától a számára felírt gyógyszerrel kapcsolatban, 23,75%-a számára orvosa nem ajánlotta fel ezt, míg 5,58%-a kifejezetten nem kért orvosától papír alapú dokumentumot, 10,76%-a nem tudta, hogy mi a papír alapú tájékoztató dokumentum. A dokumentumot általában kapók csoportjának 98,2%-a mondta azt, hogy annak tartalma érthető és világos (a 75 év felettiek nagyobb eséllyel minősítették a dokumentum tartalmát nem eléggé világosnak).

Tapasztalatok az e-recepttel történő gyógyszervásárlással kapcsolatban

A válaszolók 90,85%-a semmilyen problémával nem találkozott a patikában az e-recept kiváltása során. A 162 jelentett probléma 50,4%-a az e-recept kiváltási határidejének lejárta volt, amivel a vásárlás előtt az ügyfél nem volt tisztában; 34,2% esetében a vásárlási szándék idején nem volt gyógyszer a válaszoló e-receptjén, 18,8%-ban az orvos nem küldte el az ígért e-receptet. A 75 év felettiek nagyobb eséllyel találkoztak problémával, mint a fiatalabbak. Az ügyfelek 79,29%-a kapott tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy gyógyszervásárlása után mennyi gyógyszer maradt az e-receptjén (a 75 év felettiek nagyobb eséllyel kaptak ilyen tájékoztatást, mint a még dolgozó ügyfelek).

Tapasztalatok az e-recept megújítása kapcsán és vásárlás e-recepttel más nevében

A válaszolók 50,35%-a a patikában hosszabbította meg e-receptjének érvényességét, ezek 92,2%-a a megújítás során semmilyen problémával nem találkozott. A maradék a hosszú várakozási időre, a gyógyszer megújítás előtti elfogyására, technikai problémára, illetve arra panaszkodott, hogy e-receptjét kérése ellenére sem hosszabbították meg.

A válaszolók 33,75%-a vásárolt e-recepttel más nevében a patikában, ezek 94,1%-a volt elégedett a szolgáltatással. A maradék arra panaszkodott, hogy nem volt tisztában a meghatalmazás szükségességével, illetve hogy mint szülő nem tudott hozzáférni gyermeke aktuális e-recept-adataihoz a My Kanta honlapon.

Az ügyfelek tudása e-receptjeik időbeli állapotáról

A válaszolók általában tisztában voltak e-receptjük státuszával (mennyi gyógyszert válthatnak még ki, mikor jár le a recept érvényessége). 49,37%-uk a patikustól tájékozódott a témában, 44,91%-uk a diszpenzáció után kapott nyomtatványból (főleg a nők, a rendszeres gyógyszerfogyasztók és a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők), 38,42% használta a My Kanta honlapot (ez utóbbi a fiatalabb és a magasabb iskolai végzettségű páciensek körében jellemzőbb volt).

Az ügyfelek e-recepttel kapcsolatos általános elégedettsége

A 6 pontos Likert skálán az átlagos elégedettség 5,35 volt. A legidősebb, a csak általános iskolai végzettséggel rendelkező és a rendszeresen gyógyszert kiváltó válaszolók voltak a leginkább elégedettek.


Megbeszélés

A finn patikai ügyfelek nagyon elégedettek az országos e-recept-rendszerrel, jobban, mint a svédek, vagy a finnországi gyógyszerészek vagy orvosok. A válaszolók leginkább a receptköteles gyógyszerekhez való könnyű hozzájutást és a receptek elektromos tárolását említik a rendszer előnyeként. Bár számos közforgalmú gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerész jelentett e-recept diszpenzálása során felmerülő hibákat, illetve tisztázást igénylő problémákat, a kutatás eredménye arra utal, hogy e problémákat a patikai ügyfelek nem érzékelték.

Mivel az eHealth szolgáltatások egyik legfőbb célja a betegek bevonódásának növelése, szükséges őket jobban megismertetni a web alapú szolgáltatással, de a papír alapú tájékoztató dokumentum igénylésének lehetőségével is. Az új technológia teljes adoptálása érdekében többször is el kell ismételni ezeket az információkat, az információközlésben nemcsak a recept felírójának, de a gyógyszert kiadó patikusnak is közre kell működnie, megfelelő tréning után.


Szemlézte:
dr. Kovács Bence
2018. június 29.

Eredeti közlemény:
Lämsä E, Timonen J, Ahonen R: Pharmacy Customers' Experiences With Electronic Prescriptions: Cross-Sectional Survey on Nationwide Implementation in Finland.
J Med Internet Res. 2018 Feb 23;20(2):e68

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

Idegtudományok

Ki kapjon jogosítványt stroke után?

A kérdés inkább az, hogy kinél kell elvégezni az alkalmassági vizsgálatot, állapították meg belgiumi kutatók 27 vizsgálat eredményeinek áttekintése alapján.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

PharmaPraxis

Vegyenek-e részt a klinikai munkában az intézeti gyógyszertárak vezetői?

Számos érv szól amellett, hogy a jó gyógyszertári vezető továbbra is részt vesz a gyógyító munkában, de ugyanígy érvelhetünk amellett is, hogy csak az válik jó menedzserré, aki erejét, idejét kizárólag a vezetői feladatoknak szenteli.