PharmaPraxis

Keresztmetszeti vizsgálat az e-recept finnországi bevezetése kapcsán

2018. JÚNIUS 28.

Az elektronikus egészségügyi rendszer (eHealth; elektronikus egészségügyi feljegyzések, elektronikus azonosítás, online portálok, mobil egészségügyi applikációk) használata az elmúlt években széles körűen elterjedt az egészségügyi ellátók és a lakosság körében egyaránt. Az eHealth hatékony és jó minőségű szolgáltatások nyújtására képes, növeli a betegek hozzáférését, valamint segíti az egészségügyi szakemberek és a páciensek közötti kommunikációt. Az eHealth stratégiák részeként számos országban bevezetésre került az elektronikus gyógyszerrendelés (e-recept), aminek elsődleges célja nemcsak a gyógyszerelés biztonságosabbá tétele, de a gyógyszer-felírás, -kiadás és -vásárlás segítése is.

Az e-recept definíciója változik a következő szélső jelentések között: a receptek elektronikus továbbítása a felírótól egy adott patikába, illetve egy egész országra kiterjedő információs hálózat, amelyben receptfelírás, -továbbítás, -tárolás, diszpenzáció és –megújítás történik. Az ez utóbbi definíció szerint értelmezett e-recept jelenleg számos országban megvalósult, így Svéd-, Észt-, Finnországban, illetve Hollandiában és Dániában is.

Egy-egy egészségügyi reform bevezetése után szükséges annak hatásait felmérni, és összehasonlítani az eredményt azzal, amit a szakértők a reform bevezetése előtt előre jeleztek. Az értékelésnek ki kell terjednie a különböző nézőpontok figyelembe vételére is. Az e-recept bevezetésének hatásait széles körűen tanulmányozták az egészségügyi ellátók szemszögéből, azonban igen kevés vizsgálat foglalkozott eddig a páciensek tapasztalataival, holott az egészségügyi feljegyzések elektronikus tárolása lehetővé tette, hogy a páciensek web alapú szolgáltatások révén hozzáférjenek személyes adataikhoz, és ezáltal aktívabb szerepet vállalhassanak gyógyszerelésükben.

Mivel eddig csak egyetlen (svéd) vizsgálat foglalkozott azzal, hogy milyen tapasztalatai vannak a lakosságnak egy egész országra kiterjedő egészségügyi információs hálózatban az e-receptek használatával, jelen tanulmány szerzői azt a célt tűzték ki, hogy felmérjék a finnországi lakossági tapasztalatokat a következő területeken:

• Gyógyszervásárlás e-recept segítségével.
• Az e-recept megújítása és vásárlás e-recepttel más nevében a közforgalmú gyógyszerellátásban.
• Az ügyfelek tudása e-receptjeik időbeli állapotáról.
• Az ügyfeleknek az e-receptek rendszerével kapcsolatos általános elégedettsége.

Finnországban 2012-ben vezették be az e-receptet, aminek használata a közegészségügyi ellátásban 2013, míg a magánellátásban 2015 óta kötelező. Jelen felmérés 2015-ben készült, ebben az évben a Finnországban diszpenzált 56 millió recept több mint 90%-a e-recept volt. A kiállított e-receptek egy központi adatbázisba kerülnek, amelyből bármelyik finn patika lehívhatja és kiadhatja azokat. A betegek e-receptjeiket és az egyéb személyes orvosi adataikat megtekinthetik a web alapú My Kanta rendszerben. Amikor egy beteg számára az orvos kiállítja az e-receptet, a beteg jogosult arra, hogy az orvostól egy papír alapú tájékoztató dokumentumot kapjon, amin szerepel a rendelt orvosság neve, dozírozása, a terápia időtartama/mennyisége és a recept lejárati ideje, azonban a beteg vissza is utasíthatja a papír alapú tájékoztatást. A patikában a beteg a papír alapú tájékoztató vagy biztosítási kártyája vagy egyéb érvényes személyazonosító bemutatása után kaphatja meg a rendelt gyógyszert, és a patikus köteles őt tájékoztatni arról, hogy aktuálisan milyen egyéb gyógyszereket válthat még ki. Ez utóbbi információt kinyomtatva is megkapja a beteg a diszpenzáció végén. A betegek az e-recept meghosszabbítását kérhetik orvosuktól és a gyógyszerésztől is, aki a megújítási kérelmet elektronikusan továbbítja az orvosnak. A betegek mást is megbízhatnak azzal, hogy helyettük kiváltsák gyógyszereiket, ekkor a helyettesnek be kell mutatni a patikában a beteg biztosítási kártyáját vagy a beteg által kapott papír alapú tájékoztató dokumentumot. A beteg meghatalmazásával kérhető helyette az e-recept meghosszabbítása, kérhető továbbá kinyomtatott összefoglaló a beteg e-receptjeivel kapcsolatosan, illetve az e-recept törlése. Finnországban 1 évre elegendő gyógyszermennyiség (vagy maximum 400 tabletta) írható fel.


Módszerek

A kérdőíves felmérést 18 évesnél idősebb gyógyszertári kliensek körében végezték 2015 őszén. A kérdőíveket (válaszborítékkal együtt) egy két hetes periódusban Finnország 18 különböző méretű patikájában az erre felkészített gyógyszerészek ajánlották fel az ügyfeleknek a gyógyszereik kiadása után. A 26 kérdés a következő témákat ölelte fel: 1., az ügyfél tapasztalatai az e-recept révén történő gyógyszervásárlással kapcsolatban; 2., az ügyfél tapasztalatai és véleménye a My Kanta szolgáltatással kapcsolatban; 3., az ügyfél véleménye az e-recept előnyeivel és problémáival kapcsolatban; 4., milyen információforrást használ az ügyfél, és milyen információs szükséglete van az e-receptekkel kapcsolatban. Jelen tanulmány a 26 kérdésből azt a 10-et elemezte, amely a már említett négy témát járta körül (Gyógyszervásárlás e-recept segítségével. Az e-recept megújítása és vásárlás e-recepttel más nevében a közforgalmú gyógyszerellátásban. Az ügyfelek tudása e-receptjeik időbeli állapotáról. Az ügyfeleknek az e-receptek rendszerével kapcsolatos általános elégedettsége – ez utóbbi 1–6 pontos Likert típusú osztályozás segítségével, ahol a 6 pont jelenti a nagyon elégedettet.).


Eredmények

Összesen 2915 kérdőív átadása történt meg, 1288 érkezett vissza kitöltve (44,21%). A válaszolók zöme nő volt, átlagos életkoruk 59 év, legtöbbjük már számos tapasztalatot szerzett az e-receptekkel a megelőző 6 hónap során. A válaszolók 59,92%-a általában kapott papír alapú tájékoztató dokumentumot orvosától a számára felírt gyógyszerrel kapcsolatban, 23,75%-a számára orvosa nem ajánlotta fel ezt, míg 5,58%-a kifejezetten nem kért orvosától papír alapú dokumentumot, 10,76%-a nem tudta, hogy mi a papír alapú tájékoztató dokumentum. A dokumentumot általában kapók csoportjának 98,2%-a mondta azt, hogy annak tartalma érthető és világos (a 75 év felettiek nagyobb eséllyel minősítették a dokumentum tartalmát nem eléggé világosnak).

Tapasztalatok az e-recepttel történő gyógyszervásárlással kapcsolatban

A válaszolók 90,85%-a semmilyen problémával nem találkozott a patikában az e-recept kiváltása során. A 162 jelentett probléma 50,4%-a az e-recept kiváltási határidejének lejárta volt, amivel a vásárlás előtt az ügyfél nem volt tisztában; 34,2% esetében a vásárlási szándék idején nem volt gyógyszer a válaszoló e-receptjén, 18,8%-ban az orvos nem küldte el az ígért e-receptet. A 75 év felettiek nagyobb eséllyel találkoztak problémával, mint a fiatalabbak. Az ügyfelek 79,29%-a kapott tájékoztatást azzal kapcsolatban, hogy gyógyszervásárlása után mennyi gyógyszer maradt az e-receptjén (a 75 év felettiek nagyobb eséllyel kaptak ilyen tájékoztatást, mint a még dolgozó ügyfelek).

Tapasztalatok az e-recept megújítása kapcsán és vásárlás e-recepttel más nevében

A válaszolók 50,35%-a a patikában hosszabbította meg e-receptjének érvényességét, ezek 92,2%-a a megújítás során semmilyen problémával nem találkozott. A maradék a hosszú várakozási időre, a gyógyszer megújítás előtti elfogyására, technikai problémára, illetve arra panaszkodott, hogy e-receptjét kérése ellenére sem hosszabbították meg.

A válaszolók 33,75%-a vásárolt e-recepttel más nevében a patikában, ezek 94,1%-a volt elégedett a szolgáltatással. A maradék arra panaszkodott, hogy nem volt tisztában a meghatalmazás szükségességével, illetve hogy mint szülő nem tudott hozzáférni gyermeke aktuális e-recept-adataihoz a My Kanta honlapon.

Az ügyfelek tudása e-receptjeik időbeli állapotáról

A válaszolók általában tisztában voltak e-receptjük státuszával (mennyi gyógyszert válthatnak még ki, mikor jár le a recept érvényessége). 49,37%-uk a patikustól tájékozódott a témában, 44,91%-uk a diszpenzáció után kapott nyomtatványból (főleg a nők, a rendszeres gyógyszerfogyasztók és a csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők), 38,42% használta a My Kanta honlapot (ez utóbbi a fiatalabb és a magasabb iskolai végzettségű páciensek körében jellemzőbb volt).

Az ügyfelek e-recepttel kapcsolatos általános elégedettsége

A 6 pontos Likert skálán az átlagos elégedettség 5,35 volt. A legidősebb, a csak általános iskolai végzettséggel rendelkező és a rendszeresen gyógyszert kiváltó válaszolók voltak a leginkább elégedettek.


Megbeszélés

A finn patikai ügyfelek nagyon elégedettek az országos e-recept-rendszerrel, jobban, mint a svédek, vagy a finnországi gyógyszerészek vagy orvosok. A válaszolók leginkább a receptköteles gyógyszerekhez való könnyű hozzájutást és a receptek elektromos tárolását említik a rendszer előnyeként. Bár számos közforgalmú gyógyszerellátásban dolgozó gyógyszerész jelentett e-recept diszpenzálása során felmerülő hibákat, illetve tisztázást igénylő problémákat, a kutatás eredménye arra utal, hogy e problémákat a patikai ügyfelek nem érzékelték.

Mivel az eHealth szolgáltatások egyik legfőbb célja a betegek bevonódásának növelése, szükséges őket jobban megismertetni a web alapú szolgáltatással, de a papír alapú tájékoztató dokumentum igénylésének lehetőségével is. Az új technológia teljes adoptálása érdekében többször is el kell ismételni ezeket az információkat, az információközlésben nemcsak a recept felírójának, de a gyógyszert kiadó patikusnak is közre kell működnie, megfelelő tréning után.


Szemlézte:
dr. Kovács Bence
2018. június 29.

Eredeti közlemény:
Lämsä E, Timonen J, Ahonen R: Pharmacy Customers' Experiences With Electronic Prescriptions: Cross-Sectional Survey on Nationwide Implementation in Finland.
J Med Internet Res. 2018 Feb 23;20(2):e68

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

Agykutatás

Ki kapjon jogosítványt stroke után?

A kérdés inkább az, hogy kinél kell elvégezni az alkalmassági vizsgálatot, állapították meg belgiumi kutatók 27 vizsgálat eredményeinek áttekintése alapján.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése

A betegek otthon tartott gyógyszereinek gyógyszerész általi áttekintése (home medication review/home medicines review: HMR) egy olyan strukturált, betegközpontú és a beteg orvosával együttműködve végzett szolgáltatás, ami elősegíti a gyógyszerek optimális alkalmazását. A HMR során a gyógyszerész a körzeti orvossal való konzultáció után, a beteg egészségügyi információinak ismeretében, a beteg otthonában szisztematikusan áttekinti a beteg gyógyszereit, és azonosítja a gyógyszerekkel, illetve az alkalmazásukkal kapcsolatos esetleges problémákat, majd közreműködik azok megoldásában.

PharmaPraxis

A klinikai gyógyszerészek oktatása Kínában

A kínai klinikai gyógyszerészi programok tantervszerkezetét és tartalmát javítani kellene annak érdekében, hogy gyakorlatiasabb és szisztematikusabb legyenek.