PharmaPraxis

Az expediálás során bekövetkező hibák megelőzése

2019. ÁPRILIS 08.

Az expediálás során bekövetkező leggyakoribb, következménnyel járó hiba a nem megfelelő gyógyszer, illetve a nem megfelelő erősségű vagy formájú gyógyszer kiadása. Egyesült államokbeli felmérés szerint a patikákban 250 receptből átlagosan 4 kerül tévésen kiadásra (1,6%), míg egy hollandiai felmérés szerint a hibás expediálások 41%-a esetében nem megfelelő gyógyszer kiadása volt a hiba. A hibák egyharmada következik be hasonló gyógyszernevek miatt, és majdnem a hibák fele esetében nem megfelelő erősségű gyógyszer kerül kiadásra. A nem megfelelő erősségű gyógyszer kiadása akkor a legvalószínűbb, ha a gyógyszer kétféle dózisa nagyon hasonlóan néz ki, pl. 3,75 mg és 0,375 mg pramipexol.

A tévedés esélyének csökkentése érdekében az expediálás különböző pontjain különböző stratégiákkal számos prevenciós lépést lehet beilleszteni, ilyen pl. a vonalkódos szkennelés, a vegyes nagybetűs-kisbetűs szövegkiemelés és a figyelmeztető üzenetek megjelenése. A holland patikák 60%-ában bevezetett rendszer szerint az expediáló patikus számítógépes képernyőjén felugró szövegdobozként a patikai információs rendszer által küldött figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a kiadandó gyógyszer neve vagy erőssége félreértésre adhat okot. Mivel azonban a túl gyakori figyelmeztető üzenetek a patikusok figyelmének kifáradását is eredményezhetik, fontos a figyelmeztetések megfelelő, stratégiai használata. Campmans és munkatársai ezért felmérték, milyen tapasztalataik vannak a holland patikusoknak az expediálási hibák lehetőségére figyelmeztető üzenetekkel kapcsolatban, illetve azt is megkérdezték a gyógyszerészektől, milyen további szerekkel kapcsolatban lenne hatékony a figyelemfelhívás.

A legutóbbi revízió óta azoknak a szereknek a kiadása során jelenik meg figyelmeztető üzenet, amelyek az expediálásakor 2010 és 2015 között a leggyakoribb vagy a legsúlyosabb volt a tévesztés (az ehhez szükséges adatokat a központi hibaregisztráló rendszerből és 9 patika minőségi értékelése alapján szerezték). A figyelmeztető üzenet a következőképpen néz ki például dexamethason diszpenzálásakor: „Figyelem, könnyen összekeverhető gyógyszernév: dexamethaSON vagy dexamphetAMIN?”. A felugró szövegablak egyetlen egérkattintásra eltűnik, és a diszpenzálás megszakítás nélkül folytatható.

A 2017 májusában végzett online kérdőíves felmérésben 269 válaszadó patikus véleményét összesítették. Többek között megkérdezték tőlük, hogy észreveszik-e a figyelmeztető üzeneteket; ha igen, az hogyan befolyásolja az expediálást; sikerült-e ezzel hibát megelőzni; egyetértenek-e azzal, hogy alkalomadtán a továbbiakban is érkezzen az eddig bevezetett 15 féle figyelmeztető üzenet, illetve milyen további gyógyszerekkel kapcsolatban lenne érdemes figyelmeztető üzenetet bevezetni. A kutatók szöveges válaszokat is vártak annak érdekében, hogy megállapíthassák, egy-egy üzenet esetében a hibamegelőzéssel járó előny meddig haladja meg a figyelem kifáradásával járó kockázatot.

A figyelmeztető üzenetek a következő nevekre és dózisokra vonatkoznak:

dexamethaSON vagy dexamphetAMIN
Tobrex vagy TobrADex
Fraxiparin vagy Fraxodi
estrADiol vagy Estriol
Modalin vagy Modiodal
Haloperidol injekció vagy Haloperidol depot injekció
Povidon vagy Povidon iodine
Hydrochlorothiazid vagy Hydroxyzin

Pramipexol 0,375 mg vagy 3,75 mg
Levothyroxin 12,5 µg vagy 125 µg
Haloperidol 0,5/1 mg vagy 5/10 mg
Morphin 10 mg/ml – 1 ml vagy 10 mg/ml – 10 ml
Morphin 20 mg/ml – 1 ml vagy 20 mg/ml – 5 ml
Desmopressin 2,5/10 µg/do vagy 150 µg/do
Oxazepam 5 mg vagy 50 mg

Az eredmények szerint a gyógyszerészek 86%-a veszi észre azokat az üzeneteket, amelyek a gyógyszernevekkel kapcsolatos lehetséges hibákra, míg 26%-uk veszi észre azokat, amelyek a gyógyszerdózisokkal kapcsolatos lehetséges hibákra figyelmeztetnek. Az észlelő gyógyszerészek zöme ellenőrzi, hogy nem követi-e el a figyelmeztetésben felsorolt hibát (a gyógyszernevekkel kapcsolatos lehetséges hibák esetén 75%-uk, míg a dózissal kapcsolatos lehetséges hibák esetén 89%-uk). Ezáltal a patikák 9%-ában sikerült gyógyszernév-tévesztést, és 12%-ukban gyógyszerdózis-tévesztést megelőzni.

A gyógyszerészek leginkább a dexamethasonnal kapcsolatos figyelmeztetéssel értettek egyet (97%-uk), legkevésbé a Hydrochlorothiaziddal kapcsolatos figyelmeztetéssel (ebben az esetben 68%-uk értett egyet). A válaszadók 71%-a nem érezte szükségét további figyelmeztetéseknek, akik mégis, azok közül a legtöbben a „lormetazepam vagy lorazepam?”, illetve az “atropin szemcsepp 0,01% vagy 0,1% vagy 1%?” figyelmeztetés beillesztését javasolták. A válaszadók a hibaüzenetek előny-kockázat arányát kielégítőnek értékelték (a legtöbb patikus – 93%-uk - Pramipexol esetén volt elégedett, a legkevesebb – 64%-uk - Oxazepam esetén), és 94%-uk értett egyet a vegyes nagybetűs-kisbetűs szövegkiemelések alkalmazásával.

Összefoglalóan a szerzők megállapítják: a gyógyszerészek értékelése szerint az expediálás során bekövetkező hibák megelőzése érdekében a patikai információs rendszer által küldött, a lehetséges hibákra való figyelmeztetés jó eszköz.

Eredeti közlemény:

Campmans Z, van Rhijn A, Dull RM, Santen-Reestman J, Taxis K, Borgsteede SD (2018) Preventing dispensing errors by alerting for drug confusions in the pharmacy information system—A survey of users. PLoS ONE 13(5): e0197469.

Szemlézte
Kovács Bence dr.


eLitMed.hu
2019.április 14.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

PharmaPraxis

Modern kötszerek tudatos választása és alkalmazása a gyógyszertárban

LÉGRÁDI Péter

A megfelelő kötszer kiválasztásának alapja és fő célja, hogy az gyors és optimális sebgyógyulást eredményezzen, csökkentse a fájdalmat, kontrollálja a seb bakteriális állapotát, védjen az infekció ellen, abszorbeálja a sebváladékot, a lehető legkevésbé zavarja a beteget és javítsa az életminőséget. Az alábbi cikkben a modern sebtisztítás, -fertőtlenítés és -kötözés metódusát és eszközeit ismertetjük.

PharmaPraxis

Antimikrobás szerek a patikai gyakorlatban

TÓSAKI Árpád

A baktériumfertőzés esetén alkalmazható készítmények széles tárháza áll a gyógyítók rendelkezésére. Egyes csoportjaik eltérő hatásmechanizmussal pusztítják el a kórokozókat. Jelen cikkben a baktériumok sejtfalszintézisére ható gyógyszerekkel ismerkedünk meg részletesebben.

PharmaPraxis

D vitamin és kálcium pótlás polycisztás ovárium szindrómában szenvedők betegek esetében

D-vitamin és kálcium pótlással kiegészített kezelés hatékonyan csökkenti a hyperandrogenizmus tüneteit, jótékonyan hat a menstruációs ciklus zavarait és eredményesen csökkenti testtömegindexet.

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.

PharmaPraxis

Gyógyszerész-beteg kapcsolat

A tudományos életet a gyógyszeriparra, az ott kivívott vezetői pozícióját pedig alkalmazott gyógyszerészi státuszra cserélte dr. Kádár Tibor gyógyszertárvezető gyógyszerész. Ma már egy kis budai patika vezetője és résztulajdonosa, de nem csak az adminisztrációval foglalkozik. A gyógyszertár törzsvásárlói gyakorta találkoznak vele a tára mögött.

Kapcsolódó anyagok

Idegtudományok

Ki kapjon jogosítványt stroke után?

A kérdés inkább az, hogy kinél kell elvégezni az alkalmassági vizsgálatot, állapították meg belgiumi kutatók 27 vizsgálat eredményeinek áttekintése alapján.

PharmaPraxis

A gyógyszerész mint menedzser

Mint minden munkahelyen, ahol emberek dolgoznak együtt, a gyógyszertárban is szükség van arra, hogy valaki ellássa a vezetői szerepkört. De mi tesz egy gyógyszerészt egyben sikeres vezetővé, mai szóval: menedzserré, aki jól koordinálja a vele dolgozó technikusok munkáját, megszervezi, irányítja és kontrollálja a gyógyszertár vagy a klinikai munkacsoport működését?

PharmaPraxis

Gyógyszerész-orvos kollaboratív modellben végzett hypertonia-menedzsment értékelése

Napjainkban a körzeti orvosi praxisok munkaerőhiánnyal küzdenek, és egyre fontosabbá válik egy új gondozási modell kialakítása: a nem-orvos szolgáltatók, többek között a gyógyszerészek bevonása és integrált betegellátó csapatok kialakítása.

PharmaPraxis

Klinikai gyógyszerész a hollandiai alapellátásban: négy lehetséges modell

A gyógyszert nem kiadó gyógyszerész szerepköre, felelőssége egyelőre bizonytalan. Négy eltérő modellel tipizálható megítélése ellenére jelentős szakmai konszenzus uralkodik az új típusú gyógyszerész szerepének egyes jellemzőit, valamint az alapellátási gyakorlatba való integráció pénzügyi, szervezeti és együttműködési aspektusait illetően.

PharmaPraxis

Vegyenek-e részt a klinikai munkában az intézeti gyógyszertárak vezetői?

Számos érv szól amellett, hogy a jó gyógyszertári vezető továbbra is részt vesz a gyógyító munkában, de ugyanígy érvelhetünk amellett is, hogy csak az válik jó menedzserré, aki erejét, idejét kizárólag a vezetői feladatoknak szenteli.