Idegtudományok

Hanghalló emberek felépüléstapasztalatának vizsgálata

2017. JÚLIUS 31.

A klinikai szakirodalomban auditoros hallucinációnak nevezett hanghallás gyakori tapasztalat a szkizofrénia és egyéb pszichiátriai betegségek kontextusában, továbbá az általános populáció tagjainak körében is.

A hanghallásos tapasztalat erősen stigmatizált, és rossz mentális egészséggel, distresszel és izolációval jár együtt. Pszichiátriai diagnózis kontextusában a distresszt jelentő hangok kezelésének domináns megközelítési módja a biomedikális modellen alapul, és célja a tünetek megszüntetése, elsődlegesen antipszichotikus medikáció révén.

Ám a gyógyulást az átélők tapasztalataira fókuszáló modell. A „klinikai gyógyulás” az előbbi szerint a tünetek megszűnte és a funkciók korábbi szintre való visszatérése, míg az utóbbi szerinti „személyes gyógyulás”, ami azt jelenti, hogy az illető beteljesülést nyújtó és kielégítő életet él tünetek megléte mellett vagy azok hiányában.

A medikális modellt számos kritika érte a gyógyulás szűk definíciója és a prognózissal kapcsolatos pesszimizmusa miatt. Felmérések igazolják, hogy a hanghallók egy része számára a hangok nem jelentenek negatív tapasztalatot, azaz önmagában a hanghallás nem feltétlenül okoz distresszt.

Bár az egységes kritériumokon alapuló klinikai gyógyulással szemben a személyes gyógyulás mélységesen személyes folyamat, aminek kritériumai minden ember esetében mások, lehetséges közös irányvonalakat találni a felépülési folyamatban és azonosítani olyan közös faktorokat, amik elősegítik a jóllétet. A felépülés ebben a szélesebb értelemben magába foglalja a következőket: pozitív énkép kialakítása vagy visszaszerzése, saját érdekek képviselete, reményteli állapot (a felépülés-orientált megközelítések alapvető sajátossága, hogy lehetségesnek tartják a gyógyulást), értelmes munka, az élmények értelmezése vagy újrastrukturálása, a betegséggel együttjáró korlátok elfogadása és azokon belül kielégítő élet kialakítása, javuló életminőség.

Az átélők tapasztalataira fókuszáló modell egyik legfontosabb eredménye a hanghalló mozgalom kialakulása, amelyben csoportokba, illetve hálózatba szerveződött saját élménnyel rendelkezők támogatják egymást a felépülésben. A hanghallók önsegítő csoportjaiban úgy értelmezik a distresszt jelentő hangokat, hogy azok érzelmi problémák megoldható manifesztációi, amelyek szimbolikus vagy szó szerinti értelemben szólnak a hanghalló egyénhez.

A hanghallók első nagyobb konferenciáján, 1987-ben összegyűlt tapasztalatok alapján a felépülést három nagyobb szakaszra osztották: a kezdeti szakaszban sokkot él át a hanghalló, amikor az élmények elemi erővel zúdulnak rá, és igyekszik azokat eltolni magától; az organizálás szakaszában a személy határt szab és különböző stratégiákat kezd használni a hangokkal kapcsolatban; az integrációs szakban a hanghalló felismeri, hogy a hangok énje részét képezik, integrálja azokat életébe, és már nem akar tőlük megszabadulni.

Habár a bizonyítékok szerint lehetséges a felépülés a distresszt jelentő hangok tapasztalatából, kevés kutatás vizsgálja a felépülési folyamatot. Jager és munkatársainak vizsgálata kvalitatív módszerekkel elemzi ennek az időbeli folyamatnak a narratívák szintjén megjelenő típusait.


11 vizsgálati alanyt választottak be a kutatásba (7 nő, átlagos életkor 47 év), 6 főt a hanghalló csoportok ausztráliai hálózatából, 5 főt az Ausztrál Szkizofrénia Kutatási Bankból. A beválasztás kritériuma a jelenlegi vagy korábbi, distresszt jelentő hanghallás volt, továbbá az, hogy az illető gyógyulófélben lévőnek vagy gyógyultnak definiálja magát.

A foglalkoztatottsági viszonyokat tekintve a 11-ből 6 fő fizetett munkát végzett, 3 nyugdíjas, 2 fő rokkantnyugdíjas volt. A családi állapot szerint 3 házasságban élt, 8 fő egyedül élt, közülük 1 fő volt elvált.

A vizsgálati alanyok félig-strukturált interjúban vettek részt, ezek átiratát narratív analízis révén elemezték. A narratív analízis módszere a jelentés létrehozásának folyamatára fókuszál, azaz nemcsak azt igyekszik kideríteni, hogy mi történt, hanem azt is, hogy az eseményeket hogyan értelmezi a narrátor, jelen esetben azt, hogy a hanghalló milyen tudást szerzett személyes élményeiből. Mivel az objektív hozzáállás nem lehetséges, a kutatók eközben arra is figyeltek, hogy megállapítsák, ők maguk hogyan értelmezték a hanghallók értelmezéseit.

A vizsgálati alanyok számos tesztet is kitöltöttek (Stages of Recovery Instrument, Manchester Short Assessment of Quality of Life, Kessler Psychological Distress Scale).
Mivel fontos tudni, hogy a gyógyulás klinikailag szignifikáns distressz állapotából történt-e, diagnosztikus interjú révén megállapították a vizsgálati alanyok DSM-IV és ICD szerinti diagnózisát (Diagnostic Interview for Psychoses).


4 fő esetében szkizofrénia, 4 fő esetében szkizoaffektív zavar, 3 fő esetében egyéb módon nem specifikált pszichózis diagnózist állapítottak meg. A legtöbb vizsgálati alany arról számolt be, hogy a hangok jelentkezése előtt gyenge általános mentális egészségi állapotban volt, jelentős stresszhatások érték és szociális kapcsolatai megszakadtak. A hangok jelentkezésekor azokat másoknak nem említették, mert féltek a negatív megítéléstől. Kezdetben igyekeztek ellenállni a hangoknak, elkerülni azokat a szituációkat és embereket, amik kapcsán a hangok jelentkezhettek, azonban ezek a próbálkozások nem jártak sikerrel, és a hangok egyre hangosabbá és zavaróbbakká váltak. Akiknek voltak kapcsolataik a hangok jelentkezése előtt, azok esetében – gyakran a hangok bíztatására – ezek a kapcsolatok megromlottak, megszakadtak. A hangok elleni kilátástalannak tűnő küzdelem akár évekig is tarthatott, míg a kétségbeesés olyan mértékűvé vált, hogy fordulópont következett be, és elindult a gyógyulás.
Bár a résztvevők beszámolói egységesek abban, hogy a felépülés nem lineáris, inkább ciklikus folyamat, a felépüléstörténetekből két különböző gyógyulási típus rajzolódott ki: az odaforduló, illetve az elforduló felépülési típus (6 résztvevő tartozott az odaforduló narrációs típusba, közülük 5 fő, míg az 5 elforduló narrációs típusú felépülő közül 1 érkezett a hanghalló hálózatból).


Elforduló narrációs típus

Ebben a típusban az jelentette a fordulópontot, amikor a hanghalló úgy értékelte, hatékony gyógyszeres kezelésben részesült, és az képessé tette a tisztább gondolkodásra, jobb kommunikációra, aktívabb életmódra. A medikáció megszüntette a hangokat vagy lehetővé tette, hogy az illető módosítsa a velük kapcsolatos reakcióját, nagyobb távolságot tartson, azonban a felépülés e szerint a narratíva szerint jóval nagyobb erőfeszítést igényelt, mint az odaforduló narratíva szerint. Az elforduló narráció sztoikus hangnemben történt, és alig volt szó benne a hangok jelentéséről. A reflexió hiánya abban is megnyilvánult, hogy az elforduló narrációt gyakorló résztvevők nem tanúsítottak kíváncsiságot a hangok eredete és jelentése iránt.


Odaforduló narrációs típus

Ezt a narratívát az jellemzi, hogy az illető szembenéz a problémával, aktív kapcsolatba kerül a hangokkal, kíváncsi a jelentésükre, teszteli velük kapcsolatos elképzeléseit, és az idő előrehaladtával a hangokkal való kapcsolata módosul. A hangokkal való szembenézés, amire a végső kétségbeesés kapcsán kerül sor, jelenti a fordulópontot a felépülésben, és a továbbiakban a hangokkal való bánásmód képessége lassan, fokozatosan fejlődik, valamint a hangokkal való kapcsolat az illető életének értékesnek tartott, tanulásra lehetőséget adó részévé válik. Az odaforduló típusba kerülők medikációjukat úgy értékelték, hogy az nem játszott alapvető szerepet gyógyulásukban.
Az odaforduló narrációs típusú résztvevők, akik felépülésében alapvető szerepet játszott a hanghalló csoportban való részvételük, arról számoltak be, hogy a hanghallási tapasztalat során az énjük alapvető transzformáción ment keresztül, és - ahhoz hasonló módon, ahogy egy másik emberrel is javulhat a kapcsolat - megtanultak egészségesebb módon kommunikálni a hangokkal. Viszonyuk nemcsak a hangokkal és saját énjükkel javult, de másokkal is empatikusabbá váltak, valamint megtanulták, hogyan lehet fenntartani a jó általános mentális egészségi állapotot.


Megbeszélés

Az odaforduló típusú résztvevők integrálták pszichotikus élményeiket életükbe, aminek során alapvetően és pozitív irányban megváltozott identitásuk. Az elforduló típusba tartozók is felépültek a tünetek és az életminőség objektív kritériumai alapján, azonban esetükben nem a megértésen és az integráción, hanem a hangok elhagyásán volt a hangsúly. Az elforduló típusba kerültek esetében nem állt rendelkezésre a hanghalló csoportok által nyújtott diszkurzív erőforrás, így az ő felépülésük bizonyos szempontból még inkább figyelemre méltó (ráadásul a résztvevők mind arról számoltak be, hogy az egészségügyi rendszerben kapott ellátás során nem részesültek speciálisan a hangokkal foglalkozó pszichológiai intervencióban). Érdemes megjegyezni, hogy a kutatások szerint a pszichotikus élmények integrálása hosszú távon jobb pszichológiai egészségi állapotot eredményez.

Közös sajátosság volt a két típusba kerülők esetén, hogy a felépülésben alapvetően fontosnak értékelték a családi-baráti kapcsolatok helyreállását, javulását, a pozitív énkép kialakulását és az értelmes közösségi aktivitásban való részvételt. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy el kell mozdulni a tradicionális orvoslás egyénre koncentráló szemléletétől a család, a szociális háló és a szélesebb közösség bevonása felé.


Eredeti közlemény:
Investigating the Lived Experience of Recovery in People Who Hear Voices
de Jager A, Rhodes P, Beavan V, Holmes D, McCabe K, Thomas N, McCarthy-Jones S, Lampshire D, Hayward M.
Qual Health Res. 2016 Aug;26(10):1409-23. doi: 10.1177/1049732315581602.Szemlézte:
dr. Kazai Anita
eLitMed.hu
2017.júliusHOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Idegtudományok

A stroke új kezelése

Kutatók egy új terápiás eljárást ismertettek, mellyel csökkenthetőek az agyi infartus okozta károsodások, az elhalt idegek újra növekedhetnek, a kiesett működések helyreállhatnak. Ráadásul az eddigiekkel szemben „a terápia hosszú idővel a stroke után is hatékony” - állítja Gwendolyn Kartje, a cikk első szerzője.

Idegtudományok

A szerotonin nem csak neurotranszmitter

A szerotonin nemcsak ingerületátvivőként működik, hanem a génexpresszió szabályozásában is részt vesz. E felfedezés következtében jobban megérthetjük a normál agyfejlődést, a pszichiátriai és neurodegeneratív betegségeket, és új terápiás módszereket fejleszthetünk ki.

Idegtudományok

A drogok hatása az agyra

A kábítószerélvezet valószínűleg a „gondolkodás nélküli cselekvés” veleszületett hajlamához köthető. Legalábbis ezt mutatták ki a kutatók mesterséges stimulánst használó testvérek vizsgálata alapján.

Idegtudományok

Az agyi plaszticitás kulcsa

A felnőtt korban született neuronok jóval a neurogenezis hanyatlása után is hozzájárulnak az agy flexibilitásához, állapította meg a Journal of Neuroscience tanulmánya.

Idegtudományok

A krónikus neurológiai Covid-tünetek hátterében álló mechanizmus

Bár a hosszú Covidnak nevezett krónikus tünetegyüttes diszexekutív szindrómával vagy ködös agyműködéssel járhat, az eddigi vizsgálatok nem találtak a tünetek hátterében encephalitist. Amerikai patológusok most megfejtették a mechanizmust, ami legalábbis részben magyarázhatja a neurológiai tüneteket.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Mennyit ér a vesém?

A miért illegális a szervkereskedelem? című interjúban Bognár Gergely bioetikus felvázolja e kérdéskör jelenségeit.

COVID-19

COVID-19: gasztrointesztinális tünetek

A szerzők szerkesztőségi levél formájában hívják fel a figyelmet arra, hogy a 2019 decembere óta világjárvánnyá lett coronavírus betegség 2019 (COVID-19) okozója, az új coronavirus (SARS-CoV-2) az ismert légzőszervi panaszok mellett gasztrointesztinális tüneteket is okozhat. Enyhe tünetekről van szó: émelygés, hányinger, nem súlyos hasmenés, melyeknek összefüggését a járvánnyal gyakran nem ismerik fel, jóllehet egyértelműen kimutatható a SARS-CoV-jelenléte a tápcsatornából vett biopsziás anyagban éppúgy, mint a székletben. Az emésztőszervi tünetek megelőzhetik a légúti tüneteket. A kezdeti tünetek felismerése nagy jelentőségű, mert lehetővé teszi a fertőzés korai diagnózisát és a beteg izolálását, még a léguti tünetek megjelenése előtt. Jelenleg nem tisztázott fontos szempont a fertőzőképesség megállapítása a gasztrointesztinális COVID-19 eseteiben.

Hírvilág

Valóban „egészségesebb” a patikai só? - Tények, tévhitek és ellentmondások a nátrium-kloriddal kapcsolatban

TAKÁCS Gábor, FITTLER András, BOTZ Lajos

Több mint egy éve indították útjára az interneten és különböző fórumokon azt a figyelmeztető hírt, hogy az étkezésre szánt konyhasó kálium-kloriddal kevert, dúsított, sőt akár 100%-ban csak azt tartalmazza. A hírközlő(k) és/vagy annak terjesztői még azt is kihangsúlyozták, összeesküvés elméletekhez illően, hogy ennek következtében a magyar lakosság tudtán és akaratán kívül nátriumszegény diétára van „fogva”. Még azt is megkockáztatták, hogy szerintük egy gyalázatos biológiai népirtásról van szó, hiszen csökken az „egészséges NaCl” bevitel és nő a szervezet számára igen „ártalmas KCl” fogyasztása. Ezáltal -írták embertársaik megsegítésére- számtalan betegségnek lehetünk áldozatai, sőt a krónikus bajainkból éppen ezért nem tudunk meggyógyulni (nemzőképtelenség, allergia, vesebetegség, magas vérnyomás).

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Klinikum

A poszt-akut Covid-19-beteg ellátása a háziorvosi praxisban

A Covid-19-betegek 10%-a tapasztal elhúzódó gyógyulást. Holisztikus támogatással, pihenéssel, tüneti kezeléssel és az aktivitás fokozatos növelésével legtöbbjük spontán, bár lassan gyógyul. Az új, perzisztens vagy progresszív respiratorikus, cardialis vagy neurológiai tünetek specialista bevonását igényelhetik.