Gondolat

Quo vadis?-- egy nagy regény dilemmái

2012. NOVEMBER 14."Így múlt el Néró, mint ahogy elmúlik a szélvész, a vihar, a tűzvész, a háború vagy a dögvész, Péter bazilikája pedig a Vaticanus halmairól ma is uralkodik a városon és a világon. A hajdani Porta Capena közelében ma egy kis kápolna áll. Homlokzatán kissé elmosódott a felirat: "Quo vadis, Domine?"

1901-ben jelent meg magyarul Sienkiewicz könyve, a Quo vadis. Bár a lengyel irodalom számos jelentős nagysággal büszkélkedhet, azt is be kell vallani, hogy eme írók munkáit a szélesebb magyar közönség nem nagyon ismeri. Más a helyzet azonban a Quo vadis-szal. Azt szinte mindenki olvasta.

A megjelenést kövezően persze nem mindenki üdvözölte örömmel e mű a hallatlan népszerűséget. A Nyugat nagy alakjai egy emberként utasították el, a giccs kategóriájába tartozónak vélték, avagy nem vettek tudomást róla, nem vették számításba irodalomként, mint azt Babits tette Az európai irodalom történetében.
Pedig Ady odavolt érte. Ragyogó és kiemelkedő jelentőségű művek titulálta. Az is. Minden hibája ellenére.

Sienkiewicz 1846. május 5-én született elszegényedett, értelmiségivé lett lengyel nemesi családban.
Wola Okrzejska-ban született 1846. május 5-én. Az egyetemi rangú, híres Varsói Főiskolán tanult orvostudományt, majd bölcsészetet hallgatott, s minthogy inkább a bölcsészet és régiségtan érdekelte, tanulmányait a varsói orosz egyetemen fejezte be. E tanulmányaiból ered az a képessége, hogy a megjelenített kor szokásrendszerét, tárgyait, egész miliőjét képes könyvének lapjain életre kelteni. Műveivel a leigázott lengyelség nemzeti tudatát ébresztgette, a lengyelek szabadságharcát vérbefojtó cári konzervativizmus egységbe forrasztotta az addig széthúzó lengyel társadalmat, egy oldalra állította a haladó és konszolidáltabb erőket, s ebben helyet kapott a Sienkiewicz is, mély katolikus hitével és világszemléletével. Az ő művei is szerepet játszottak a leigázott lengyelség nemzeti tudatának élesztésében.

A Quo vadis valódi katolikus mű, valódi romantikus hősökkel megspékelve, hatása alól azonban nehéz kivonnunk magunkat. A szélsőséges jellemzés mellett valódi érzelmek fakasztására, áhítat elérésére alkalmas.
Sienkiewicz nagy láttató erővel jeleníti meg alakjait, egyik jellegzetes központi figurája a sarlatán, aki a gazdagok körül sündörögve elköveti a nagy bűnt, az ártatlanok árulását, majd bűntudattól vezéreltetve megtér, és ő is a mártírokkal együttes pusztulást választja. Két ellentétes világ találkozásából születő kettősség vonul végig az egész regényen, melyben egyszerre van jelen a régi és az új, a fény és a sötétség, a rend és a káosz, a romantika és a romlottság, a lakoma és a böjt, a gyarlóság és az emberi nagyság, a mocsok és a tisztaság, az árulás és a megbocsátás. Olyan hihetetlen, szinte már rabul ejtő erő sugárzik a könyvből, ami Sienkiewicz egyetlen más művéből sem

Sienkiewicz hősei, szemlélete, erkölcsi dilemmái romantikus módon eltúlzottak, akárcsak Jókaié vagy Victor Hugóé, ám mint minden ízig-vérig romantikus nagyregény, magukkal sodorják olvasóikat, igazi epikus nagyregény, annak minden erényével és hibájával együtt.

Világirodalmi jelentősége nem tagadható, Híres könyve A kis lovag, a Vízözön és a Kereszteslovagok. 1905-ben Quo vadis? című regényével, `kimagasló elbeszélő képességéért` elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
Ismert regénytrilógiájával (Tűzzel-vassal, Özönvíz, Volodijovszki úr)
Vevey-ben érte a halál 1916. november 15.-én.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

Hírvilág

Mennyit ér a vesém?

A miért illegális a szervkereskedelem? című interjúban Bognár Gergely bioetikus felvázolja e kérdéskör jelenségeit.

COVID-19

Enyhe tünetmentes, SARS-CoV-2-fertőzött járóbetegeknél észlelt íz- és szagérzékelési változások

A Covid-19-ről szóló beszámolók a betegség súlyosságától függően, tünetileg leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor a szerzők tudomása szerint eddig csak egy tanulmány foglalkozott Covid-19 fertőzötteknél a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokkal, és 34%-os prevalenciát állapítottak meg a kórházban kezeltek körében. Viszont a tanulmány nem közölt adatot a megváltozott érzékelés idejéről és a többi tünethez való viszonyáról.

COVID-19

A SARS-CoV-2-re adott antitest válasz COVID-19 betegekben

A SARS-CoV-2 vírus fertőzés kapcsán még nem ismerjük pontosan a szervezet antitest válaszát, illetve az antitestek kimutatásának klinikai értékét sem tudjuk még felmérni.

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Klinikum

Az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése

Az inzulinrezisztencia több betegség, szindróma pathogenezisében részt vesz, ezek közül a legfontosabb a metabolikus szindróma, a 2-es típusú cukorbetegség, a polycystás ovarium szindróma