Gondolat

Kozmikus záporok

2014. DECEMBER 12.

1883. június 24-én született a monarchiabeli Stájerországban, Schloss Waldsteinben. A grazi egyetemen tanult, 1906-ban a Bécsi Egyetemen doktorált. 1910-től az Osztrák Tudományos Akadémia bécsi rádiumkutatási intézetében dolgozott. Kutatásai során elsősorban a radioaktivitás és a légköri elektromosság foglalkoztatta. 1911-13 között léghajó segítségével a magas hegyekben vizsgálta a légkör elektromos vezetőképességét. Speciális elektroszkópokkal felszerelkezve tíz léghajós felszállást hajtott végre, nem csekély személyes kockázatot is vállalva, egészen 5 km-es magasságig emelkedett.

Észlelései szerint a magassággal a háttérsugárzás intenzitása először csökkent, majd újból növekedni kezdett. Egyik felszállását teljes napfogyatkozás idején hajtotta végre, ám a sugárzás intenzitása ekkor sem csökkent. Ez kizárta a sugárzás forrásai közül a Napot. Arra a következtetésre jutott, hogy a sugárzás forrása a Földön és a Napon kívül keresendő. Kísérleteivel igazolta a régi gyanút, miszerint Földön kívüli eredetű, rendkívüli áthatolóképességű sugárzás járja át a légkört.

A jelenséget 1925-ben Robert A. Millikan nevezte el kozmikus sugárzásnak. A sugárzás további vizsgálata vezette el Carl D. Anderson amerikai fizikust 1932-ben a pozitív töltésű elektron, a pozitron felfedezéséhez, új kutatási területeket nyitva meg a modern fizikában. A fizikai Nobel-díjat Hess megosztva, Andersonnal kapta meg 1936-ban.

Hess 1920-ban feleségül vette a zsidó származású Marie Bertha Warner Breiskyt, majd a következő évben az Egyesült Államokba utazott, a US Radium Corporation munkatársaként, illetve az amerikai bányászati hivatal fizikus konzultánsaként dolgozott. 1923-ban visszatért a Grazi Egyetemre, ahol 1925-ben a kísérleti fizikai rendes tanárává nevezték ki. 1931-ben az Innsbrucki Egyetem professzora, a Radiológiai Intézet Igazgatója lett.

1938-ban a zsidóüldözés elől menekülve az Egyesült Államokban telepedtek le. A New York-i Fordham magánegyetem professzorává nevezték ki, 1944-ben amerikai állampolgárságot kapott. Felesége 1955-ben rákban meghalt, még abban az évben elvette felesége ápolónőjét, Elizabeth M. Hoenke-t.

1946-ban My Faith címmel írta meg a tudomány és a hit kérdéseit taglaló értekezését, amelyben kifejtette, hogy miért hisz Istenben. 1958-ban vonult nyugdíjba. Parkinson-kórban szenvedett, 81 éves korában, 1964. december 17-én Mount Vernonban halt meg.

2014. 12. 13.

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A Koenzim Q10 klinikai jelentősége

Q10 Szimpózium Anna Grand Hotel 2011. október 1. Balatonfüred

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Kapcsolódó anyagok

Egészségpolitika

Az Akadémiai kutatóhálózatnak a kormány tervei szerinti átalakítása hatalmas veszteség lenne

Falus András immunológus akadémikussal, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet emeritus egyetemi tanárával, az MTA folyóirata, az 1840-ben alapított Magyar Tudomány főszerkesztőjével beszélgettünk arról, hogy mely értékek veszhetnek el, ha a tervezett intézkedéseket a nemzetközi tiltakozás ellenére végig viszi a kormányzat.

Gondolat

Sámánizmus - egykor és most

A nyugati néprajzi és antropológiai tudományosság kezdettől fogva figyelt a sámánhit és a sámán szertartások megnyilvánulásaira az ázsiai kultúrákban. A megoldás mindig lelki változásokban fejeződik ki. A hagyományos szertartások különleges hangulatot, sajátos révületet váltanak ki, ennek során a valóság lelki keretei háttérbe szorulnak, tágabb univerzum erői és szabályai jelennek meg.

Gondolat

Aki tudta, hogyan (ne) öljük meg magunkat

80 éve született Popper Péter

Gondolat

A szenvedés és szenvedély költője, Pilinszky

Pilinszky a huszadik század legnagyobb hatású katolikus érzelmű költője, aki megrázó verseiben jeleníti meg életének mélységeit.

Gondolat

A szimbólumok és szertartások szerepe a modern kori ember életében

CSÖRGŐ Zoltán

Kezdetben úgy tűnt, hogy a tudományos gondolkodás uralkodóvá válása után az élet mindennapjainak mitológiai megközelítésű magyarázata elvesztette jelentőségét az emberi társadalmak életében. A felvilágosodás, majd a pozitivizmus - mert nem értette az értékeit - a tudomány “magasáról” lenézte, a babonás szokások szintjére degradálta, majd száműzte, eltűntette az emberiség évezredes tapasztalatait hagyományokba foglaló mitologikus és vallási formákat és helyükbe új hitet, a tudományba, mint az emberiség minden bajára gyógyírt nyújtó megismerő útba, minden kérdésre választ adó világmagyarázatába vetett hitet kínálta.