Gondolat

Háziorvosi alkalmazás, helyettesítés

FÜREDI Gyula, BALOGH Sándor

2013. JÚLIUS 04.

Tárgy: Jogszabályok összefoglalása a háziorvosi alkalmazás, helyettesítés és az alkalmazott személyzet foglalkoztatásáról; a fiatal, pályakezdő szakorvosok, vagy szakorvos jelöltek foglalkoztatásának elősegítéséről, a foglalkoztatottak számának növeléséről, a háziorvosi ellátás biztonsága érdekében

Az alábbiakban kiemelésre kerültek azok a jogszabály részletek, amelyek a kérdést szabályozzák. Ennek fontosabb elemei:

A személyesség csak a praxisjogra vonatkozik. ( 2000. évi II. TV. 1 § és 2 § (1) bek). Azaz a praxisjog tulajdonosa praxisjogához kötődő önálló orvosi tevékenységét csak személyesen nyújthatja, amely egy illetékes önkormányzat által meghatározott adott földrajzi terület praxisára Fontos tudni, hogy az önálló orvosi tevékenység az Öotv-ben definiált forma és nem azonos az egyedül végzett orvosi munkával. A praxisjogot csak ő és más nem birtokolhatja. A praxisban folyó ellátás személyes és folyamatos, ami nem egy személyre vonatkozó kötelezettség, a szabályok a szolgáltatóra, ill. annak orvosára (orvosaira, praxis közösség) vonatkoznak (4/2000. (II.25.) EüM rendelet 2 § (1)-(3) bek.). A finanszírozás kifejezetten ösztönzi a degressziós határ emelésével a további személyek megjelenését a körzetben. A korm.rend. nem beszél a működési engedélyről, csupán bejelentésről (43/1999 (III. 3.) Korm rend. 7 §. (7) a, b,).

A további félreértések elkerülése érdekében beemelésre kerültek a közreműködés szabályai, amelyre az ÁNTSZ engedély vonatkozik, de az alkalmazott orvos nem közreműködő és nem is helyettes. Ha ilyen feladatokat teljesít, akkor is csak a tényt magát kell rögzíteni, bejelenteni. ÁNTSZ engedély az alkalmazott orvoshoz, a „kötelező” egy ápolón túl, további ápolóhoz, adminisztrátorhoz, asszisztenshez, vagy bárki máshoz (pl takarító, kézbesítő stb.) NEM KELL
A felügyeletről nem ír elő egyetlen jogszabály sem személyes jelenlétet.

Személyes jelenlét nélküli (lehetetlen azt biztosítani) szakmai felügyelettel dolgoznak Praxis I és Praxis II programokban, továbbá az önálló orvosi tevékenység, azaz praxis jog birtoklására is jogosultak, illetve praxisjoggal rendelkező un. nem háziorvostan/általános orvostan szakorvosi képesítéssel rendelkező szakorvosok:
1. licenc vizsgás orvos, vagy akik a 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerint háziorvosi tevékenység folytatására jogosultak,
2. belgyógyász 10 éves háziorvosi gyakorlattal rendelkeznek,
3. 20 éven át körzeti orvosként dolgoztak. A 2., és 3., pontban dolgozók számára semmilyen szakmai felügyeletet nem ír elő egyetlen jogszabály sem!
Az alkalmazott vagy helyettes orvosi feladatokat ellátó háziorvos számára egyetlen helyen sem rögzíti a jogszabály a napi 8 órás (vagy ápoló esetén heti 20 óra) foglalkoztatáson túl a rendelés időtartamának előírását, netán az egyidőben együttrendelés kötelezettségét. Csak a szolgáltató számára tartalmaznak a jogszabályok rendelési időt és rendelkezésre állást. Ennek teljesítése a praxis joggal rendelkező háziorvos és az a vállalkozásán keresztül mint szolgáltató intézkedik ezen kötelezettségek személyi és tárgyi teljesítéséről, annak rendjéről.
Összefoglalva:
A háziorvosi praxisban az alkalmazott orvos és jogszabályban előírt kötelezettségeken túl foglalkoztatott személyzet nem ÁNTSZ engedély köteles, mint ahogy nem kell új ÁNTSZ engedélyt kérni, módosítani, ha ABPM, spirométer stb. használatára kerül sor a praxisban. Amennyiben a 43/1999. korm. rend. szerint degresszió elszámolására sor kerülhet akkor szükség esetén az alkalmazásra vonatkozó szerződést kell bemutatni a bejelentés mellé (a jogszabály csak a bejelentést írja elő).
A szakmai felügyelet tekintetében alkalmazni kell a jogszabályban előírt legoptimálisabb, adaptált megoldásokat.

Dr. Füredi Gyula Dr. Balogh Sándor

[MEDICUS | UNIVERSALIS 2013]

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

Az öngyilkosság és az emberi szabadság

Filó Mihály, AZ ELTE adjunktusa azt gondolja, hogy aligha van még egy emberi magatartás, amit annyi morális kétely övezne, mint az öngyilkosságot. 'Az öngyilkosság betegség, a legritkább esetben, nem az. Az öngyilkosság ugyanolyan kór, tuberkolózis és csak akkor harcolhatunk ellene eredményesen, ha ezt a tényt elismerjük' -- idézi egy neves bécsi pszichiáter szavait.

Hírvilág

Neurojog

Hogyan befolyásolhatják a kognitív idegtudomány legújabb eredményei a jogrendszert?

Egészségpolitika

Egészségügyi Adatok Deklarációja

KOLIN Péter

Ki mondhat kinek s mit az egészségemről, betegségemről? S nekem mit kell mindenképpen tudtomra adni? Korunk információs társadalmában központi fontosságúvá vált az adatkezelés kérdésköre.

Hírvilág

Lefagyasztathatta holttestét egy halálos beteg

Röviddel halála előtt engedélyezte egy brit bíróság egy gyógyíthatatlan rákbetegégben szenvedő lánynak, hogy lefagyasztathassa holtestét annak reményében, hogy később felolvasztják és meggyógyítják. A döntés történelmi jelentőségű a brit joggyakorlatban.

Hírvilág

Védené az embereket a robotoktól az Európai Parlament

A képviselők felvetették, hogy az egymással is kommunikálni tudó, adatok gyűjtésére és feldolgozására, valamint önálló tanulásra képes gépek jogi státuszt, egyfajta "jogi személyiséget" kapjanak.