Gondolat

Etikai kódex készül a szakképzésről

2011. AUGUSZTUS 15.


Etikai kódexet alkot a szakképzés etikájáról a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) szak-és továbbképzési bizottsága.

Mint dr. Ádány Róza professzor, a DEOEC szak-és továbbképzési centrumelnök-helyettese elmondta, a Debreceni Egyetem Etikai Kódexének mellékleteként készül a szak-és továbbképzési etikai kódexe. Szükségességét indokolja, hogy az orvos- és egészségtudományi graduális és posztgraduális képzés egyaránt speciális terület, számos aspektusa nem szabályozható a más képzési területeken tanulmányokat folytatók számára megalkotott etikai szabályozások keretében. Kiemelte, hogy a képzés és szakképzés egyaránt jellemzően orvos-beteg kapcsolatokon keresztül valósítható meg, s rendkívüli felelősséggel járó munkára készíti fel a hallgatókat. A Debreceni Egyetem (DE) jelenlegi etikai kódexe nem terjed ki az orvosképzés, szakorvosképzés és az egészségügyi szakképzés specifikumaira. A Szak- és Továbbképzési Bizottság olyan etikai kódex elkészítésére vállalkozott, mely alkalmazható lesz a szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész és a klinikai szakpszichológus képzés területén. Az előkészítő bizottság tagjai a konzervatív, az operatív és a diagnosztikus medicina szakterületeit képviselik.

- Melyek a kódex fő részei?

Első része az oktatók esetében alkalmazható általános és specifikus etikai elvárásokat tartalmazza. Így a tutorok (a szakorvosképzésben részt vevő, a szakorvosjelölt munkáját közvetlenül felügyelő, irányító, a szó szoros értelmében vett klinikai oktató), a mentorok (néhány tutor munkáját összefogó, ellenőrző, a szakorvosképzésben közvetett módon részt vevő oktató) és a grémium-vezetők (egy szakterületen végzett képzés egészét koordináló vezető oktató) munkájával kapcsolatos etikai elvárásokat fogalmazza meg. Második része a szakorvosképzésben részt vevő jelöltekkel kapcsolatos etikai elvárásokat rögzíti. Harmadik része az oktatásban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos etikai elvárásokat részletezi. .

- Konkrétan milyen területeket szabályoz a kódex?

Megfogalmazzuk azt az általános elvárást, hogy a szakképzésben résztvevők megfelelő területet kapjanak a szükséges ismeretanyag elsajátításához, tevékenységük gyakorlásához és a készségek kifejlesztéséhez. Emellett rögzítjük a szakképzés szereplőinek egymáshoz való viszonyulásának alapjait. Leírjuk az egészségügy szakterületein jelen lévő üzleti szférával kapcsolatos elvárásokat is. Az egészségügyi szolgáltatások jelentős részét nem állami vagy önkormányzati szolgáltatók, hanem magánvállalkozók nyújtják, mint pl. a radiológiai vizsgálatokat, a dialízis kezelést. A szolgáltatóknak a szolgáltatás eladása az érdekük, s az oktatás csak az utánpótlás erejéig fontos nekik. Esetükben különösen lényeges az etikai megfontolások érvényre juttatása, tehát az, hogy alapvető elve legyen az egyetemnek, hogy csak olyan szolgáltatókkal szerződjön, amelyek dolgozói az egyetemi oktatás magas szintű műveléséhez szükséges készséggel és képességgel rendelkeznek.

Összefoglalva, a bizottság azokat az alapvető irányelveket rögzíti, melyek mindezekben a viszonyokban vezérfonalként szolgálnak és érvényesítik a szak-és továbbképzésben részt vevő jelöltek érdekeit (természetesen a betegek érdekének maximális szem előtt tartása mellett) . A munkaanyagon jelenleg dolgozik a bizottság, majd a véglegesített anyagot a DEOEC Tanácsa és a DE Szenátusa elé tárja elfogadásra, s azt követően a társegyetemek rendelkezésére bocsátja, amennyiben azok arra igényt tartanak.

eLitMed.hu; Császi Erzsébet

Kapcsolódó anyagok: LAM (Lege Artis Medicinae) - 2008; 18(5) Az orvosi eskü/a>HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Kodálytól Kodályig - Interjú Somogyi-Tóth Dániellel

Somogyi-Tóth Dániel orgonaművész, karmesterrel, a Kodály Filharmónia Debrecen igazgatójával beszélgettünk az idei március hozta megváltozott világunkról, zenéről, működésről, tapasztalásokról.

Gondolat

Las Trece Rosas – Tizenhárom Rózsa

ZALAI Anita

1939. augusztus 5-én Spanyolországban – néhány hónappal a polgárháború befejeződése után – Franco tábornok parancsára a madridi Almudena temető keleti falánál kivégeztek tizenhárom fiatal lányt.

Gondolat

Béke velünk? Halasi Zoltánnal Csontos Erika beszélgetett

CSONTOS Erika

Halasi Zoltán költőként, esszéistaként, műfordítóként lett ismert és elismert. Már a publicisztikája is jelezte széleskörű érdeklődését a különféle kultúrák iránt, aztán egy váratlan fordulattal prózát kezdett írni. Még váratlanabb, hogy ez a próza az elsüllyedt kelet-európai zsidó kultúrát idézte meg. Az apropót hozzá egy lengyelországi zsidó költő jiddis nyelvű holokauszt-poémájának lefordítása szolgáltatta.

Gondolat

A misztikus kék ló

„A művészet a szellemi világhoz vezető híd” – mondta Franz Marc (1880–1916)

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

A Koenzim Q10 klinikai jelentősége

Q10 Szimpózium Anna Grand Hotel 2011. október 1. Balatonfüred

Agykutatás

Neurofiziológiai agyújraélesztés

Egy nemzetközi kutatócsapat, a Yale Egyetem idegtudósai vezetésével, négy órával a halál beállta után képes volt helyreállítani és fenntartani a teljes emlősagy (sus scrofa) keringését, valamint sejtjeinek molekuláris és celluláris funkcióit. Az eredmény szerint az emlősagy regenerációs képessége jóval nagyobb, mint eddig gondoltuk.

Klinikum

Az olasz koronavírus megbetegedés 2019 kitörése – ajánlások a klinikai gyakorlat alapján

A közlemény a The Societa Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazionee Terapia Intensiva (SIAARTI), az Airway Research Group és The European Airway Management Society közreműködésével készült.

Gondolat

Én nem beteg emberként élek

GYIMESI Ágnes

B. Ildikónak egy éve megváltozott az élete. Agydaganatot diagnosztizáltak nála, életmentő műtétet hajtottak végre rajta, majd folytatta az orvosi protokoll útját, kemoterápia, sugárkezelés. Majd a belső hangjára hallgatott.

Gondolat

Haldokló beteget ápolni embert próbáló feladat

Gyógyíthatatlan vagy rossz kórjóslatú betegek felvilágosítása, ellátása címmel oktatja az egészségügyi szakdolgozókat dr. Domján Andrea jogász, vezető ápoló az Interakció az Egészségügyben című modul keretében a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum egészségügyi szakdolgozóknak szervezett OKJ-s képzésein.