Gondolat

Etikai kódex készül a szakképzésről

2011. AUGUSZTUS 15.


Etikai kódexet alkot a szakképzés etikájáról a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum (DEOEC) szak-és továbbképzési bizottsága.

Mint dr. Ádány Róza professzor, a DEOEC szak-és továbbképzési centrumelnök-helyettese elmondta, a Debreceni Egyetem Etikai Kódexének mellékleteként készül a szak-és továbbképzési etikai kódexe. Szükségességét indokolja, hogy az orvos- és egészségtudományi graduális és posztgraduális képzés egyaránt speciális terület, számos aspektusa nem szabályozható a más képzési területeken tanulmányokat folytatók számára megalkotott etikai szabályozások keretében. Kiemelte, hogy a képzés és szakképzés egyaránt jellemzően orvos-beteg kapcsolatokon keresztül valósítható meg, s rendkívüli felelősséggel járó munkára készíti fel a hallgatókat. A Debreceni Egyetem (DE) jelenlegi etikai kódexe nem terjed ki az orvosképzés, szakorvosképzés és az egészségügyi szakképzés specifikumaira. A Szak- és Továbbképzési Bizottság olyan etikai kódex elkészítésére vállalkozott, mely alkalmazható lesz a szakorvos, szak-fogorvos, szakgyógyszerész és a klinikai szakpszichológus képzés területén. Az előkészítő bizottság tagjai a konzervatív, az operatív és a diagnosztikus medicina szakterületeit képviselik.

- Melyek a kódex fő részei?

Első része az oktatók esetében alkalmazható általános és specifikus etikai elvárásokat tartalmazza. Így a tutorok (a szakorvosképzésben részt vevő, a szakorvosjelölt munkáját közvetlenül felügyelő, irányító, a szó szoros értelmében vett klinikai oktató), a mentorok (néhány tutor munkáját összefogó, ellenőrző, a szakorvosképzésben közvetett módon részt vevő oktató) és a grémium-vezetők (egy szakterületen végzett képzés egészét koordináló vezető oktató) munkájával kapcsolatos etikai elvárásokat fogalmazza meg. Második része a szakorvosképzésben részt vevő jelöltekkel kapcsolatos etikai elvárásokat rögzíti. Harmadik része az oktatásban részt vevő egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos etikai elvárásokat részletezi. .

- Konkrétan milyen területeket szabályoz a kódex?

Megfogalmazzuk azt az általános elvárást, hogy a szakképzésben résztvevők megfelelő területet kapjanak a szükséges ismeretanyag elsajátításához, tevékenységük gyakorlásához és a készségek kifejlesztéséhez. Emellett rögzítjük a szakképzés szereplőinek egymáshoz való viszonyulásának alapjait. Leírjuk az egészségügy szakterületein jelen lévő üzleti szférával kapcsolatos elvárásokat is. Az egészségügyi szolgáltatások jelentős részét nem állami vagy önkormányzati szolgáltatók, hanem magánvállalkozók nyújtják, mint pl. a radiológiai vizsgálatokat, a dialízis kezelést. A szolgáltatóknak a szolgáltatás eladása az érdekük, s az oktatás csak az utánpótlás erejéig fontos nekik. Esetükben különösen lényeges az etikai megfontolások érvényre juttatása, tehát az, hogy alapvető elve legyen az egyetemnek, hogy csak olyan szolgáltatókkal szerződjön, amelyek dolgozói az egyetemi oktatás magas szintű műveléséhez szükséges készséggel és képességgel rendelkeznek.

Összefoglalva, a bizottság azokat az alapvető irányelveket rögzíti, melyek mindezekben a viszonyokban vezérfonalként szolgálnak és érvényesítik a szak-és továbbképzésben részt vevő jelöltek érdekeit (természetesen a betegek érdekének maximális szem előtt tartása mellett) . A munkaanyagon jelenleg dolgozik a bizottság, majd a véglegesített anyagot a DEOEC Tanácsa és a DE Szenátusa elé tárja elfogadásra, s azt követően a társegyetemek rendelkezésére bocsátja, amennyiben azok arra igényt tartanak.

eLitMed.hu; Császi Erzsébet

Kapcsolódó anyagok: LAM (Lege Artis Medicinae) - 2008; 18(5) Az orvosi eskü/a>HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

COVID-19

Enyhe tünetmentes, SARS-CoV-2-fertőzött járóbetegeknél észlelt íz- és szagérzékelési változások

A Covid-19-ről szóló beszámolók a betegség súlyosságától függően, tünetileg leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor a szerzők tudomása szerint eddig csak egy tanulmány foglalkozott Covid-19 fertőzötteknél a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokkal, és 34%-os prevalenciát állapítottak meg a kórházban kezeltek körében. Viszont a tanulmány nem közölt adatot a megváltozott érzékelés idejéről és a többi tünethez való viszonyáról.

COVID-19

Enyhe tünetmentes SARS-CoV-2-fertőzött betegeknél észlelt íz- és illatérzékelés-változás

Az egyes jelentések és tudományos publikációk a SARS CoV-2 vírussal fertőzött betegek tünetei között leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor enyhe tüneteket mutató betegek gyakran számoltak be a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokról, mint a megbetegedés általuk tapasztalt első jeléről.

Ökológia

Túlfogyasztás és lelki kiteljesedés – Gyulai Iván új kötetéről

A szerző ökológus, a hazai környezet-, és természetvédelem ismert szakembere és a fenntartható fejlődés fáradhatatlan kutatója és propagátora. Gyulai Iván e kötetében a fenntartható fejlődés koncepcióját mutatja be. Nagyon világosan, közérthetően, rendszerszemléletben. Onnan indul el, hogy a megközelítésmód fókuszában nem az emberi igények, hanem a szükségletek kielégítésének biztosítása áll. Ez a kérdéskör magyar irodalmában gyakran összekeveredik.

Gondolat

A Koenzim Q10 klinikai jelentősége

Q10 Szimpózium Anna Grand Hotel 2011. október 1. Balatonfüred

PharmaPraxis

Elavult a gyógyszertári asszisztensek oktatása

A szakmai szervezet több ízben jelezte a mindenkori kormányzat és szaktárca felé, hogy a képzést meghaladta a kor gyógyszergyártási és gyógyszertári gyakorlata, és javasolták, hogy ehhez igazítva szervezzék át az oktatást, ám a döntéshozóknál egyelőre nem sikerült eredményt elérniük.