Gondolat

Dekonstruált ritmika

2015. MÁJUS 14.

A könyv G. István László doktori disszertációjának nyomtatásos változata. Az író a Károli Gáspár Református egyetem adjunktusa; oktatott angol-amerikai irodalmat és világirodalmat is. A disszertációt 2010-ben védte meg. A munka első fele leíró verstani elméleti mű, amely a vers ritmusa egy funkciójának, a határjelzésnek és annak nyomatékozhatóságának az újradefiniálásra tesz kíséretet Szuromi és Kecskés által meghatározott gyakorlati módszer támogatásával (SZILSZ). A disszertáció második részében a gyakorlati munkának és a kapott eredményeknek az értelmezésére tesz kísérletet a szerző; e részben Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatát vizsgálja meg az író.

A disszertáció alapvetései és elméletikeret-bemutatása széleskörű tudást kínál nemcsak az érdeklődő laikusnak, a versleírás mai koncepciói iránt érdeklődő hallgatójának, hanem a szakembernek is. A könyv részletesen tárgyalja a leíró verstan módszertani-vizsgálati kérdéseit is; megfelelő szakmaisággal és tudatos kíváncsisággal boncolja a problémák összetett rendszerét. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a szerző nagymértékben támaszkodik Amittai F. Amiram 1994-es könyvére, a Telling Rhythm: Body and Meaning in Poetry-ra, de természetesen tetten érhetőek az irodalomelmélet nagy klasszikusai, így Jakobson és Ricœur gondolatai is.

A disszertáció részletesen bemutatja a szerző által létrehozott vizsgálati módszert, összeveti többek között a modern, számítógépes verselemzéssel és fraktálanalízissel is. A szerző párbeszédet folytat nemcsak korunk versleírással foglalkozó elméivel, hanem évtizedekkel ezelőtt felvetett gondolatokkal is: gondoljunk például a Weöres Sándorhoz kapcsolódó szubjektív kitérőre, azon belül is A vers születésére.

A kutató téma és anyagválasztása kiváló: már Kenyeres-féle Tündérsíp monográfiában is találkozhatunk a gondolattal, hogy a Magyar etűdök formai, ritmikai példatárnak is tekinthetők. Egy ritmikai vizsgálati módszer „tesztelésének” céljához a legmegfelelőbb és legkézenfekvőbb választás egy olyan anyag, amely a magyar nyelvhez kapcsolódó formai és ritmikai spektrum közel teljességét kihasználja. A Magyar etűdök történetéhez hozzá tartozik, hogy – kevés kivételtől eltekintve – Weöres Kodály felkérésére, kész ritmus írta meg azokat.

A munka végén igényes és széleskörű irodalomjegyzék található, amely megfelelő kiindulási alapként szolgálhat az érdeklődő és a jövőbeli kutató számára is. Kiemelendő, hogy a kötet végén található kitekintő és továbbvezető kérdések izgalmas és érdekes dimenziókat nyitnak a bemutatott módszerek továbbgondolására, így téve mozgalmassá a gyakran szárazra sikerülő, ámbár egy disszertációban megkerülhetetlen fejezetet.

A könyv az érdeklődők számára szakmailag megfelelő és részletes bevezetést nyújt a tudományterület elméleti és gyakorlati kérdéseibe is: haszonnal forgathatja az irodalomhoz vonzódó laikus, a leendő irodalomtudós hallgató és a professzor is.

A munka fontos a tudományos közeg számára is, hiszen bekapcsolódik a versleírás, a ritmikai kutatások párbeszédébe és egy nagyon érdekes és hasznos vizsgálati módszert mutat be, annak újszerűségéről nem is beszélve. Az elemzési eredmények érdekesek: a könyvben található ábrák kielégítik a témához tudományos igényességgel közelítők igényeit is. Sajnos a könyv formai követelményei miatt el kellett a szerzőnek tekintenie az összes etűd ábráinak függelékben való megjelenésétől; ezek azonban az eredeti disszertációs anyagban megtalálhatóak.

A könyv bátran ajánlható laikusok és műértők számára is: a fejezetek elején található részletes elméleti bemutatások és gyakorlati példák – kiegészülve az igényes illusztrációkkal – befogadhatóvá teszik a disszertációt a nem szakemberek részére is.

A könyv a Nemzeti Kulturális alap és a Szépirodalmi Figyelő Alapítvány közös támogatásával jelent meg.

A kötet biblográfiaia adatai:
Géher István László: Dekonstruált ritmika. A vers szótagidőtartam-lüktetésének szimmetriarendje Weöres Sándor Magyar etűdök-verseinek 1. sorozatában. 2014. Ráció Kiadó. Budapest, 215 old. Ára: 2500 forint

Hyperlink: http://www.racio.hu/geher-istvan-laszlo-dekonstrualt-ritmika-a-vers-szotagidotartamluktetesenek-szimmetriarendje-weores-sandor-magyar-etudokverseinek-1-sorozataban


Varjasi Gergely
2015. május 14.
eLitMed.hu

HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A Koenzim Q10 klinikai jelentősége

Q10 Szimpózium Anna Grand Hotel 2011. október 1. Balatonfüred

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Kapcsolódó anyagok

Gondolat

Túlfogyasztás és lelki kiteljesedés – Gyulai Iván új kötetéről

A könyv a fenntartható fejlődés koncepcióját mutatja be.Nagyon világosan, közérthetően, rendszerszemléletben...

Gondolat

A kifutó veszélyei

Az evészavarok az elmúlt évtizedben kitüntetett figyelmet kaptak a pszichiátriai szakirodalomban. Ennek fő oka, hogy az anorexia nervosa és a bulimia nervosa viszonylag gyakori mentális betegségekké váltak, de újfajta evészavarokról (például: izomdiszmorfia, orthorexia nervosa, purgáló zavar) is egyre több kutatás születik.

Gondolat

Bevezetés a szomato-pszichoterápia szerteágazó világába

A szomato-pszichoterápia szemléletében a test és az elme nem különválasztható jelenségek, hanem egyazon dolog, a testelme két aspektusa. Ám ebben a szemléletben mégis a test az elsődleges, a „bölcsebb fél”: a test, a testi élmény biztosíthatja a biztonság, az önbizalom, az önkontroll és a lelki gyógyulás és öngyógyítás lényeges elemeit az egyén számára.

Gondolat

Minamata kór – Valami új a nap alatt

A kötet alapján teljes bizonyossággal látható, hogy a klíma változása, a tiszta ivóvíz hiánya, a lecsökkent biológiai sokféleség rengeteg viszontagságot hoz még az emberiség számára.

Klinikum

A jövő kiszámítható?

A LAM szerkesztőinek felkérésére Barabási Albert-László új kötetét Sulyok Miklós matematikus-gasztrofilosz, Buda Béla pszichiáter-társadalomtudós és Gáspár Csaba adatbányász értékelte.