Gondolat

Alkimista irat mint bestseller

2011. OKTÓBER 12.

Egy római kiadó néhány éve 30 kötetből álló sorozatot indított el az alkímia klasszikusairól, nemrégiben pedig Franciaországban a görög alkimisták írásait jelentetik meg. A könyvek egyre közkeletűbbek, még Dél-Amerikából és Ázsiából is keresik ezeket. Tudvalévő, hogy számos művelt személy, köztük egyházi vezetők, történelmi személyiségekés államférfiak is szívesen búvárolják az alkimista irodalmat.

Például V. Károly francia és IV. Edward angol királyok is művelői voltak e titkos művészetnek. II. Habsburg Rudolftól pedig egyenesen havi apanázst kaptak az alkalmazottként tartott udvari alkimisták. Az egyház neves vezetői, pápák és még maga Aquinói Szent Tamás is értekezett a „bölcsek kövéről”.

Az alkímia filozófiája szervesen gyökerezik az ősi mágikus világképben, mely szerint négy őselem alkotja a világot, a száraz és hideg föld, a hideg és nedves víz, a nedves és meleg levegő, valamint a meleg és száraz tűz.
Mindent ezek aránya határoz meg, tehát ezen arányok módosításával el lehet érni, hogy az anyag átalakuljon.

Az alkímia iránti olthatatlan szomj nem szűnt meg, midőn a XIV. században XXII. János pápa megtiltotta számukra az alkimista gyakorlatot. Erről a felhalmozott tudásról azonban nem mondhattak le a nagyok.
Olyan tudósok, mint például Newton vagy Galilei is elmélyedtek az aranycsinálás rejtélyeiben.

A kísérleti kémia példának okáért az alkimista laboratóriumában született meg, és gyűjtötte össze elemi ismereteit, de még a gyógyszertan is ezeből a kísérletekből nőtt ki. Paracelsus, a XVI. század nagy alkimistája nevéhez fűződik például a "Homunculus", az első kísérlet az élet laboratóriumi létrehozására.
Az igazi alkimista önmagát akarja arannyá, azaz tökéletessé varázsolni, önmagában akarja megalkotni az isteni gyermeket, a homunculust, a mindenható tiszta szellemet – istent.


Az igazi alkímia

Az igazi alkímia célja sokrétű, és magasabb rendű, semmint azt sokan gondolnák. Az ókor, középkor és reneszánsz alkimistáinak nagyra törő törekvései a közönséges fémek arannyá változtatására irányultak, törekedtek a bölcsek kövének, a lapis philosophorum létrehozására és az életelixír megalkotására, mely minden betegséget és az öregedést is gyógyítaná, megakadályozná. Megalkotni a homunculust, a mesterséges embert.

De az egyik legfőbb cél mégis az ember és az univerzum, a makro- és mikrokozmosz harmóniájának, egybeforrottságának, őseredeti abszolút egységének visszaállítása lett volna. A folyamatok szerves egységet képeznek: az arannyá változtatás a bölcsek kövével történik, az életelixír pedig lényegét tekintve azonos a bölcsek kövével.
Az aranycsinálás lényegében véve nem más, mint az istenné válás folyamata. Három fő stádiumon keresztül valósul meg:

Az első a „nigredo”, szimbóluma a holló, vagyis a feketedés, a pokolra szállás, az adeptus leereszkedése a tudatalatti világába, hogy a rejtett erők hatalmát megismerhesse, s majd leoldhassa magáról felemelkedése közben a „halhatatlan embrió”. A második az „albedo”, vagyis fehéredés, fehér galamb, ami az anyagtól független szellem létrejötte, s végül a „rubedo”, vörösödés, amit vörös oroszlán jelképez.

Ez a végső stádium, amikor király és királynő egybekelnek, a mikro- és makrokozmosz egybeolvad, a kígyó a saját farkába harap, és a két pólus egyesül: istenné válik az ember.
Látható tehát, az alkimista tanmesékben a vegyi folyamatok szimbolikusak, és amint azt Jung doktor sokszor részletesen tárgyalta, a mélylélektani folyamatok, az individuáció folyamatának leírását képviselik. Ezt a végső három stádiumot egyes keresztény alkimisták Jézus halálával kapcsolták össze, melyben az albedo a feltámadás, a mennybemenetele a rubedo.

Legkorábbi irat

A korai időkben számos nőt találunk az alkimisták között. Egy Ízisznek nevezett egyiptomi papnőtől származik az egyik legkorábbi irat, aki fia, Hórusz okítására jegyzi le tanításait. Saját bevallása szerint egy Amnaél nevű éginek köszönheti a beavatást.
A leghíresebb női alkimista, régi nevén adeptus, a görög származású Maria Judaica, akinek ezt a máig megfejtetlen leírást tulajdonítják:

„Az egy kettővé lesz, a kettő hárommá, és a harmadikból lesz az egy mint negyedik.”
A Krisztus előtt kb. 3600-ban született híres és rejtélyes alkimista legszentebb és legtitokzatosabb üzenete, mely a Tabula Smaragdinán volt olvasható, a következő:

„Való igaz, hazugság nélküli és teljességgel bizonyos, hogy ami lent van, az megegyezik azzal, ami fent van, és ami fent van, az megegyezik azzal, ami lent van. Így jön létre az egység csodája. És ahogy minden az Egyből ered, az Egy gondolata révén, úgy minden dolog egy másikból ered átalakulás révén. Apja a Nap; anyja a Hold; a Szél hordozta méhében; bölcsője a Föld. Mindennek, ami tökéletességre törekszik, ő az apja. Ereje és hatalma nem csökken, amikor földdé változik. Válaszd el a földet a tűztől, a finomat a durvától, óvatosan, nagy gondossággal. Felemelkedik a földről az égbe, s innen vissza a földre, hogy ezáltal egyesítse a felső és alsó világ erejét. Így nyerheted el a világ dicsőségét, miáltal minden homály elmenekül előled. Ebben van a hatalom, mely hatalmasabb minden már hatalomnál. Mert legyőz mindent, ami finom, és áthatol mindenen, ami durva. Így született meg a világ. Csodálatos átalakulások erednek ebből, melynek eszközei itt vannak elrejtve. Ez okból hívnak Hermész Triszmegisztosznak, aki birtokolja a világ bölcsességének mindhárom síkját.”


HOZZÁSZÓLÁSOK

0 hozzászólás

A rovat további cikkei

Gondolat

Münchhausen báró és az ő szindrómája

Karl Friedrich Hieronymus von Münchhausen báró, német katonatiszt, akinek neve a nagyotmondással forrott össze, 295 éve, 1720. május 11-én született.

Gondolat

Miért vagyunk illetve miért nem vagyunk kaukázusiak?

A paleontológiai leletek és a genetikai vizsgálatok egyértelműen azt mutatják, hogy az emberiség Afrikából származik. Nem kellene használnunk az ezt tagadó, elavult kifejezést.

Gondolat

Szifilisz vagy hibás gének?

VIII. Henrik betegségei

Gondolat

A szem és a látás a Bibliában

RÁCZ Péter

A látásra vonatkozó igehelyek és értelmezésük, szimbolikus jelentőségük a Bibliában.

Gondolat

Veszélyben az egyetemek autonómiája?

Tiltakozó közleményekkel „szavaznak” sorra az egyetemek az alapítványi átalakítás, illetve annak intézési módja ellen. Professzorok, munkatársak, hallgatók, legutóbb az MTA doktorai adtak ki hivatalos állásfoglalást. Megkérdeztünk „kívülállókat”, Freund Tamást, az MTA elnökét, Tillmann József filozófus, esztéta, egyetemi tanárt, Fleck Zoltán jogász, szociológust, tanszékvezető egyetemi tanárt a kialakult helyzetről, a folyamatról, illetve Fábián Istvánt, a debreceni egyetem korábbi rektorát is. Többen a tudományos és kutatómunka, az egyetemi autonómia ellehetetlenülésétől félnek, veszélyes ugyanis, ha ezek a szellemi műhelyek politikai irányítás alá kerülnek. Az MTA elnöke kiemelte az egyetemi autonómia tiszteletben tartásának és a döntések előtti tisztázó vitáknak a fontosságát.

Kapcsolódó anyagok

COVID-19

Enyhe tünetmentes, SARS-CoV-2-fertőzött járóbetegeknél észlelt íz- és szagérzékelési változások

A Covid-19-ről szóló beszámolók a betegség súlyosságától függően, tünetileg leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor a szerzők tudomása szerint eddig csak egy tanulmány foglalkozott Covid-19 fertőzötteknél a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokkal, és 34%-os prevalenciát állapítottak meg a kórházban kezeltek körében. Viszont a tanulmány nem közölt adatot a megváltozott érzékelés idejéről és a többi tünethez való viszonyáról.

COVID-19

A SARS-CoV-2-re adott antitest válasz COVID-19 betegekben

A SARS-CoV-2 vírus fertőzés kapcsán még nem ismerjük pontosan a szervezet antitest válaszát, illetve az antitestek kimutatásának klinikai értékét sem tudjuk még felmérni.

Klinikum

Az inzulinrezisztencia gyógyszeres kezelése

Az inzulinrezisztencia több betegség, szindróma pathogenezisében részt vesz, ezek közül a legfontosabb a metabolikus szindróma, a 2-es típusú cukorbetegség, a polycystás ovarium szindróma

COVID-19

Enyhe tünetmentes SARS-CoV-2-fertőzött betegeknél észlelt íz- és illatérzékelés-változás

Az egyes jelentések és tudományos publikációk a SARS CoV-2 vírussal fertőzött betegek tünetei között leggyakrabban a lázat, a fáradtságot, a száraz köhögést, az izomfájdalmat és a légszomjat említik. Ugyanakkor enyhe tüneteket mutató betegek gyakran számoltak be a szag- vagy ízérzékelésben bekövetkezett változásokról, mint a megbetegedés általuk tapasztalt első jeléről.

COVID-19

COVID-19: gasztrointesztinális tünetek

A szerzők szerkesztőségi levél formájában hívják fel a figyelmet arra, hogy a 2019 decembere óta világjárvánnyá lett coronavírus betegség 2019 (COVID-19) okozója, az új coronavirus (SARS-CoV-2) az ismert légzőszervi panaszok mellett gasztrointesztinális tüneteket is okozhat. Enyhe tünetekről van szó: émelygés, hányinger, nem súlyos hasmenés, melyeknek összefüggését a járvánnyal gyakran nem ismerik fel, jóllehet egyértelműen kimutatható a SARS-CoV-jelenléte a tápcsatornából vett biopsziás anyagban éppúgy, mint a székletben. Az emésztőszervi tünetek megelőzhetik a légúti tüneteket. A kezdeti tünetek felismerése nagy jelentőségű, mert lehetővé teszi a fertőzés korai diagnózisát és a beteg izolálását, még a léguti tünetek megjelenése előtt. Jelenleg nem tisztázott fontos szempont a fertőzőképesség megállapítása a gasztrointesztinális COVID-19 eseteiben.