Álláslehetőségek

Belgyógyász-gasztroenterológus szakorvos

A Budapesti Szent Ferenc Kórház Főigazgatója (1021 Budapest, Széher út 73.) pályázatot hirdet teljes állású belgyógyász / gasztroenterológus szakorvos munkakörbe, határozatlan idejű munkaszerződéssel (Mt. szerint).


A Budapesti Szent Ferenc Kórház Főigazgatója (1021 Budapest, Széher út 73.) pályázatot hirdet teljes állású belgyógyász / gasztroenterológus szakorvos munkakörbe, határozatlan idejű munkaszerződéssel (Mt. szerint).

 

Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi végzettség; – belgyógyászat / gasztroenterológia szakvizsga; – működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége; – büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

 

Elvárások: erkölcsi elkötelezettség, etikus magatartás; – betegközpontú hozzáállás; – a keresztény értékek és az intézmény szellemiségének tiszteletben tartása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: PhD tudományos fokozat; – további ráépített szakvizsgák megléte.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; – végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; – szakmai, illetve vezetői gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata, – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján kerül sor, a kiegészítő juttatások tekintetében az intézmény belső rendelkezései az irányadóak.

 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban vagy elektronikusan kell benyújtani Dr. Vida Zoltán orvosigazgató részére (1021 Budapest, Széher út 73., orvosig@szentferenckorhaz.hu), „belgyógyász / gasztroenterológus pályázat” megjelöléssel.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a pályázatot a pályázat elbíráló bizottság véleményezi.

 

A pályázat lefolytatásának határideje a bíráló bizottság véleményét követő 30 nap. A pályázati anyagok titkosan kezelendők. A munkakör betöltésének időpontja: az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

Radiológus szakorvos

A Budapesti Szent Ferenc Kórház Főigazgatója (1021 Budapest, Széher út 73.) pályázatot hirdet radiológus szakorvos munkakörbe.


A Budapesti Szent Ferenc Kórház Főigazgatója (1021 Budapest, Széher út 73.) pályázatot hirdet radiológus szakorvos munkakörbe.

A munkakör teljes és részállásban, munkaviszonyban és szabadfoglalkozású jogviszonyban is betölthető.

 

Pályázati feltételek: orvostudományi egyetemi végzettség, radiológia szakvizsga, működési engedély/működési nyilvántartási státusz érvényessége, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

 

Elvárások: erkölcsi elkötelezettség, etikus magatartás; – betegközpontú hozzáállás; – a keresztény értékek és az intézmény szellemiségének tiszteletben tartása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: CT diagnosztikai jártasság; – kardiológiai képalkotó diagnosztikai jártasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: személyes adatokat is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz; – végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata; – szakmai gyakorlatot, orvosi tevékenységet igazoló okmányok (munkáltatói igazolások) másolata, – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; – nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Illetmény és juttatások: megegyezés szerint.

 

A pályázat benyújtásának határideje: megjelenéstől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot írásban, zárt borítékban vagy elektronikusan kell benyújtani Dr. Vida Zoltán orvosigazgató részére (1021 Budapest, Széher út 73., orvosig@szentferenckorhaz.hu), „radiológus pályázat” megjelöléssel.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje, határideje: a pályázatot a pályázat elbíráló bizottság véleményezi. A pályázat lefolytatásának határideje a bíráló bizottság véleményét követő 30 nap. A pályázati anyagok titkosan kezelendők. A munkakör betöltésének időpontja: az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.