TARTALOM

Magyar Radiológia - 2008;82(3-4)

Egy nem kerek évfordulóra 
Horváth László professzor 71 éves
Egy nem kerek évfordulóra
Horváth László professzor 71 éves
| |

Megemlékezést, születésnapi köszöntőt általában kerek évfordulón szokás írni. Így is terveztem tavaly, de valamilyen „rajtam kívülálló ok miatt” ez a múlt évben elmaradt. A hiányosságot most örömmel pótolom, annál is inkább, mert apropóként szolgál a magyar radiológuskongresszus Pécsett, amely város Horváth professzor alkotásának, életének egyik fő színhelye.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Komplex emlődiagnosztikai jártassági vizsga
Komplex emlődiagnosztikai jártassági vizsga
| |

Az emlődiagnosztika, különösen a mammográfiás szűrés és a kiemeltek kivizsgálása a képalkotó diagnosztika egyik legnehezebb szakterülete. Ezért érthető az a törekvés, hogy ezt a tevékenységet csak olyan szakemberek végezhessék, akik megfelelő jártassággal rendelkeznek. A képzetlenség hiánya a betegnek és a vizsgáló radiológusnak is súlyos problémákat okozhat.

Palkó András, Ormándi Katalin, Forrai Gábor, Péntek Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bensőséges megemlékezés Kuhn Endre professzor 80. születésnapja alkalmából
Bensőséges megemlékezés Kuhn Endre professzor 80. születésnapja alkalmából
| |

Ez év február 22-én a Pécsi Radiológiai Klinika második tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Kuhn Endre professzor születésének 80. évfordulója alkalmából ünnepi ülést rendezett a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Radiológiai Klinikája és a Pécsi Akadémiai Bizottság Orvosi Tudományok Szakbizottsága. A rendezvényen, amelyre az akadémiai bizottság székházában került sor, az egyetem, a kar vezetőségének képviselői, a klinikai központ és az orvostudományi kar aktív és nyugállományú tanárai mellett a radiológiai klinika jelenlegi és korábbi dolgozói, valamint számos más intézet és klinika munkatársai is részt vettek.

Weninger Csaba, Horváth László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Breast Imaging Day 
Budapest, 2008. április 4.
Breast Imaging Day
Budapest, 2008. április 4.
| |

Napjaink gigantikus nemzetközi kongreszszusain - úgymint ECR (European Congress of Radiology), JFR (Journées Françaises de Radiologie), RSNA (Radiological Society of North America) - a radiológusok jószerivel csak bolyonganak a kongresszusi központok útvesztőiben, több időt töltve az adott előadóterem megtalálásával, mint az előadás meghallgatásával. Az egy- vagy kétnapos, egy téma köré csoportosított kongresszusok vagy kurzusok sokkal humánusabbak. Ezek közé sorolom a budapesti Gellért Hotelben megrendezett, nemzetközi Breast Imaging Dayt. Horvát, lengyel, szlovák, szlovén és magyar kollégák voltak jelen, összesen körülbelül 100-120-an.

Simon Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

XVI. Francia-Magyar Radiológiai Szimpózium 
Budapest, 2008. április 16-18.
XVI. Francia-Magyar Radiológiai Szimpózium
Budapest, 2008. április 16-18.
| |

A budapesti Francia Intézet kitehette volna a megtelt táblát, amikor a hazai aktív radiológusok mintegy fele látogatott el a budai Duna-partra, hogy három napon keresztül részt vehessen a XVI. Francia-Magyar Radiológiai Szimpóziumon.

– H. E. –

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sikeres nemzetközi tanfolyam a máj képalkotó diagnosztikájáról 
ESGAR Liver Imaging Workshop; 
Szeged, 2008. április 18-20.
Sikeres nemzetközi tanfolyam a máj képalkotó diagnosztikájáról
ESGAR Liver Imaging Workshop;
Szeged, 2008. április 18-20.
| |

A European Society of Abdominal and Gastrointestinal Radiology (ESGAR) törekszik a szaktudás elmélyítésére a kompetenciájába eső területen, és ennek érdekében az évenkénti kongresszus mellett több témában (CT-kolonográfia, rádiófrekvenciás ablatio, legújabban májképalkotás) kurzusokat is rendeznek Európa-szerte. Ezeken korlátozott számú résztvevő (maximum 60 fő) hallgathatja a tekintélyes előadókból szerveződött csapat előadásait és interaktív esetbemutatásait.

Harkányi Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Vissza a jövőbe! 
Számvetés és prognózis
Vissza a jövőbe!
Számvetés és prognózis
| |

A Magyar Radiológusok Társasága elnökeként mandátumom lejártakor, kétszer két év eltelte után számvetést kell készítenem a nekem bizalmat szavazó tagság és a magam számára is. Miután folyóiratunk főszerkesztője is vagyok, úgy érzem, hogy ebben a rovatban is szólnom kell erről, ha csak röviden is.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szubtotális nyelőcső-exstirpatio szövődményeinek radiológiai vonatkozásai
A szubtotális nyelőcső-exstirpatio szövődményeinek radiológiai vonatkozásai
| | |

A különböző indikációkkal végzett, szubtotális nyelőcső-exstirpatio szövődményeinek (anastomosisinsufficientia, strictura stb.), illetve ezek minimálisan invazív terápiával történő ellátásának speciális radiológiai vonatkozásai vannak. A korai szövődményekkel az ilyen beavatkozásokat végző sebészeti intézetek radiológiai osztályai találkoznak. A késői szövődményekkel azonban bármely radiológiai intézményben vizsgálatra kerülhet a beteg, így ezek ismerete minden radiológus számára fontos.

Vágó Andrea, Lukovich Péter, Farkas Szabolcs, Kiss Katalin, Kupcsulik Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az MR-angiográfia technikai paramétereinek és a kontrasztanyagnak a jelentősége a perifériás érbetegségek diagnosztikájában
Az MR-angiográfia technikai paramétereinek és a kontrasztanyagnak a jelentősége a perifériás érbetegségek diagnosztikájában
| |

Az atherosclerosis diagnosztikájában gold standardnak minősülő digitális szubtrakciós angiográfia mellett az elmúlt néhány évben megjelentek a kevéssé invazív ultrahang-, CT- és MR-vizsgálatok. Az említett modalitások gyors technikai fejlődése lehetővé tette, hogy diagnosztikus értékük megközelítse a digitális szubtrakciós angiográfiákét.

Pavlikovics Gábor, Shaikh Shoahib, Faragó Katalin, Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


A LAP

Magyar Radiológia

Magyar Radiológia

Impresszum
A Magyar Radiológia elsődleges célja, hogy a radiológiai diagnosztika, terápia, sugárfizika, sugárbiológia és röntgentechnika, valamint nukleáris medicina és általában az orvosi képalkotás területén lehetőséget biztosítson a tudományos eredmények közlésére.

Főszerkesztő:
dr.Lombay Béla

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Tartalomjegyzék: