TARTALOM

Magyar Radiológia - 2009;83(2)

Változások a radiológus szakorvosképzésben és szakvizsgában az Egyesült Államokban
Változások a radiológus szakorvosképzésben és szakvizsgában az Egyesült Államokban
| |

Előző számunkban [2009;83(1):41-44.] dr. Palkó András professzor kommentálta az Egyesült Államokban várható változásokat, illetve ezek hatásait a szakorvosképzés és szakvizsga reformját illetően egy, az American Journal of Roentgenology 2008. decemberi számában (2008;191:1641-1648.) megjelent cikk nyomán. Az alábbiakban felkérésünkre egy radiológus szakorvosjelölt, dr. Schmidt Ildikó csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos foglalja össze véleményét a cikk adta vezérfonal mentén, saját tapasztalataival kiegészítve.

Schmidt Ildikó

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

The education, training and continuous professional development of the medical physicist within the European Qualifications Framework for lifelong learning
The education, training and continuous professional development of the medical physicist within the European Qualifications Framework for lifelong learning
| |

On the 23rd of April 2008, the Euro pean Parliament and the Council has issued recommendations on the establishment of the European Qualifications Framework (EQF) for lifelong learning1. With these recommendations the European Union is encouraging its member states to compare and align their education and training qualifications with the eight (8) levels of learning outcomes described in these recommendations.

Stelios Christofides

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Javaslat a hasi szervek és erek ultrahang-kontrasztanyagos vizsgálatának végzésére
Javaslat a hasi szervek és erek ultrahang-kontrasztanyagos vizsgálatának végzésére
| |

Az ultrahang-kontrasztanyagok klinikai bevezetése hazánkban a 2000-es évek elején megkezdődött, cikkekben és tanfolyamokon foglalkoztunk az indikációs körökkel, az alkalmazás feltételeivel. Sajnos a második generációs ultrahang-kontrasztanyagok nem váltak hozzáférhetővé, nem kerültek klinikai használatra. Az Európai Unió országaiban, főleg Németországban, Olaszországban és a skandináv államokban már sok ezer beteg vizsgálata alapján kialakult egy indikációs kör, és a használatra vonatkozó tapasztalatok alátámasztják az ultrahangkontrasztanyagok alkalmazását. Az Európai Ultrahang Társaság (EFSUMB) 2008-as ajánlása jól tükrözi az aktuális helyzetet.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Európai Radiológus Kongresszus - ECR 2009 
Bécs, 2009. március 6-10.
Európai Radiológus Kongresszus - ECR 2009
Bécs, 2009. március 6-10.
| |

Az Európai Radiológus Társaság konferenciáján gyakran tíznél is több szekció folyik egyidejűleg, így lehetetlen a rendezvény átfogó követése. Mindenki érdeklődésének megfelelően választja ki a neki tetsző témákat. Az alábbi összeállításban először neves hazai szakemberek összegzik az általuk hallottakat-tapasztaltakat, majd radiológus rezidensek osztják meg az olvasókkal szubjektív benyomásaikat.

Weninger Csaba és munkatársai

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

XV. Szent Agáta Mammológus Nap 
Budapest, 2009. február 7.
XV. Szent Agáta Mammológus Nap
Budapest, 2009. február 7.
| |

Szent Ágotára emlékezve idén tizenötödik alkalommal gyűltek össze az emlődiagnosztikával és terápiával foglalkozó szakemberek az Országos Onkológiai Intézet Eckhardt-termében. Gődény Mária köszöntése után Kásler Miklós főigazgató főorvos nyitotta meg a tudományos ülést, amelynek alapgondolata a multidiszciplináris szemlélet megjelenésének bemutatása volt az emlő helyreállító és esztétikai sebészetében.

Petri Klára

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

XVII. Francia-Magyar Szimpózium 
Budapest, 2009. április 22-24.
XVII. Francia-Magyar Szimpózium
Budapest, 2009. április 22-24.
| |

A tudományos esemény megnyitóünnepségén, 325 regisztrált résztvevő előtt, dr. Sólyom Olimpia az Egészségügyi Minisztérium képviseletében a francia-magyar orvoslás gyökereiről és összefüggéseiről beszélt. A Francia Intézet nemrégiben kinevezett igazgatója, M. François Laquieze együttműködési és kulturális tanácsos örömének adott hangot, hogy a baráti és tudományos együttműködés ilyen régóta fennáll a két társaság között. Jean-Michel Bigot professzor és dr. Forrai Gábor, a szimpózium elnökei is köszöntötték a jelenlévőket. Ezt tette a Francia Radiológus Társaság nevében P. Devred is, aki először vett részt ezen a programon.

Hámor Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének közgyűlése
A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesületének közgyűlése
| |

A Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete (MRAE) megtartotta éves közgyűlését a Semmelweis Egyetem Radiológiai és Onkoterápiás Klinikán, amelynek során új vezetőséget választottak. Az egyesület alapszabálya szerint négyévente van tisztújítás, ekkor a küldöttek megválasztják az elkövetkező ciklusra az új elnököt, vezetőséget és felügyelőbizottságot.

Vandulek Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ultrahangkongresszus és -tanfolyam Indiában
Ultrahangkongresszus és -tanfolyam Indiában
| |

Idén májusban meghívott előadóként vehettem részt az indiai ultrahangkongresszuson (XVIII. USCON), a tengerparti Goán. Egy indiai utazás önmagában is izgalmas, de megismerve az ottani kollégák ultrahang-diagnosztikai tevékenységét, még különlegesebb élményt jelentett. Az igen magas színvonalú kongresszusi előadásokat és workshopokat javarészt hazai orvosok, döntően radiológusok tartották. Néhány neves előadó érkezett még az Amerikai Egyesült Államokból, Ausztráliából, Angliából, Csehországból.

Harkányi Zoltán

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az MRT Ultrahang Szekciójának tavaszi tudományos ülése és vezetőségválasztó közgyűlése 
Budapest, 2009. április 3.
Az MRT Ultrahang Szekciójának tavaszi tudományos ülése és vezetőségválasztó közgyűlése
Budapest, 2009. április 3.
| |

Tavaszi tudományos ülésünket új helyszínen, a budapesti Aesculap Akadémián tartottuk a General Electric Healthcare támogatásával. Itt került sor a szekció vezetőségválasztó közgyűlésére is. A délelőtti program keretében érdekes előadások hangzottak el az idegszonográfia metodikai kérdéseiről (Josef Böhm, Freiberg) és a vázizmok ultrahangvizsgálatáról (Farbaky Zsófia). Ez utóbbi előadó ismertette a szonoelasztográfia által nyújtott lehetőségeket is a mozgásszervi diagnosztikában.

Jakab Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyar Radiológusok Társaságának közgyűlése 
Hévíz, 2009. május 8.
A Magyar Radiológusok Társaságának közgyűlése
Hévíz, 2009. május 8.
| |

A közgyűlés elfogadta és jóváhagyta a közhasznúsági jelentést, a felügyelőbizottsági jelentést, a gazdálkodási szabályzatot és a főtitkári beszámolót. Társaságunk közhasznú formában működik, elsősorban közhasznú célokat szándékozik megvalósítani. Elsődleges feladatnak tartja a pályázati rendszerek fejlesztését, a tagság számára a radiológiát előrevivő programok meghirdetését. Ugyanakkor az új vezetőség feltett szándéka, hogy a kiadási oldalon csökkenést érjen el, hiszen bevételek terén egyre kevesebb szponzori támogatásra számíthat, csak a tagdíjakból remélhet bevételt.

Morvay Zita

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dr. Zsebők Zoltán emlékezete 
1908-1984
Dr. Zsebők Zoltán emlékezete
1908-1984
| |

A radiológiai klinikán teljesített 40 éves szolgálat és az után, hogy 18 éven át ültem a professzor úrral szemben a hosszú asztal végén, a könyvtárban, természetesnek érzem, hogy felidézzem, hogyan él ma emlékeimben dr. Zsebők Zoltán, Kossuth-díjas egyetemi tanár. Milyen tulajdonságokat, életelveket képviselt és adott át a tanítványainak? Mire nevelte őket? Eltelt már annyi idő, hogy a rész és egész viszonyát szem előtt tartva újból emlékezzünk a klinika igazgatójára.

Mózsa Szabolcs

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Történetek Zsebők Zoltán professzorról a tanítvány visszaemlékezésében
Történetek Zsebők Zoltán professzorról a tanítvány visszaemlékezésében
| |

Számos történet, anekdota él a tanítványok körében Zsebők Zoltán professzor mondásairól, amelyek közül igyekeztem néhány valódi tanulsággal szolgálót kiválasztani. A professzorhoz, az igazgatóhoz fűződő anekdoták, jellemző szófordulatok és velős mondások felidézése, úgy hiszem, nem csak a tanítvány olvasók számára lesz érdekes és szórakoztató.

Mózsa Szabolcs

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Emlékezés Rodé Ivánra halálának 20. évfordulóján 
1910-1989
Emlékezés Rodé Ivánra halálának 20. évfordulóján
1910-1989
| |

Rodé Iván professzor, az orvostudományok doktora, a magyar onkoradiológiai tanszék megalapítója és a sugárterápia szervezőjefejlesztője húsz évvel ezelőtt, 1989. július 13-án hunyt el. Édesapja a jogász doktor Rodé János, a Munkásbiztosító Pénztár neves alapító vezérigazgatója volt. Testvérei szintén ügyvédi pályát választottak.

Emed Alexander

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pediatric Imaging - Rapid-fire Questions and Answers 
Villámkérdések és válaszok
Pediatric Imaging - Rapid-fire Questions and Answers
Villámkérdések és válaszok
| |

A szerzők a gyermekradiológiai ismeretanyag átadására érdekes módszert alkalmaznak, az úgynevezett villámkérdések és válaszok módszerét, ami azt jelenti, hogy szöveges kérdések és válaszok formájában dolgozzák föl (képek nélkül) a gyermekradiológiai ismeretanyagot.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Új rovatot indítunk: Kórképek határok nélkül  
Integratív orvosi közlemények
Új rovatot indítunk: Kórképek határok nélkül
Integratív orvosi közlemények
| |

Napjainkban a tudományos információk áradatszerűen ömlenek felénk, ami ellen gátakkal védekezünk, próbáljuk beszorítani a vizet a gátak közé (kevesebb szelektált közlemény, növekvő tudományos igények). Hasznosabb volna azonban, ha a gátak helyett tározókat építenénk, hogy a vizet alkalomszerűen fel is tudjuk használni, akkor, amikor szükségünk van rá.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Játszhat-e szerepet a mágnesesrezonancia- vizsgálat a szülésvezetés tervezésében császármetszés után?
Játszhat-e szerepet a mágnesesrezonancia- vizsgálat a szülésvezetés tervezésében császármetszés után?
| |

A császármetszések száma az utóbbi évtizedben világszerte, így hazánkban is ugrásszerűen növekedett. Császármetszést követő terhesség esetén mindig felmerül a kérdés, hogy a szülés ismételt császármetszéssel vagy hüvelyi úton történjen. A császármetszés utáni uterusheg jellegéből, annak vastagságából, illetve szerkezetéből próbálnak a szerzők következtetéseket levonni a szülésvezetés módjára. Jelen tanulmányban a két szülészeti esemény között végzett uterinalis MR-vizsgálat additív szerepét vizsgálják a szülésvezetés módjának eldöntésében.

Gergely István, Csécsei Károly, Dorffner Roland, Baranyai Tibor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ballonos tágítás és fémstentbehelyezés a vena cava inferior májátültetés után kialakult szűkületeiben
Ballonos tágítás és fémstentbehelyezés a vena cava inferior májátültetés után kialakult szűkületeiben
| |

A végstádiumú májelégtelenség kezelésére rutinszerűen alkalmazott májátültetés egyik ritka szövődménye a vena cava inferior anastomosisainak szűkülete. A posztoperatív szakban sebészi megoldásuk kockázatos, így nagy a szerepük az intervenciós radiológiai módszereknek.

Doros Attila és munkatársai

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gyermekkori mediastinalis hamartoma
Gyermekkori mediastinalis hamartoma
| |

Egy négyéves kisfiú visszatérő felső légúti infekciók és pneumoniák miatti kivizsgálása során bal felső tüdőlebenyt érintő, mediastinummal összefüggő térfoglalás lehetősége vetődött fel. Negatív bronchoszkópia és szövettani eredményt nem hozó, CT-vezérelt percutan biopszia után műtétre került sor. A végleges szövettani vizsgálat mediastinalis hamartomát véleményezett.

Kiss Regina Judit, Veres Lukács

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Monteggia-törés
Monteggia-törés
| |

A Monteggia-törés nagy kihívást jelent mind a kezelő sebész, mind a radiológus számára. A sérülés korrekt és időben történő felismerése alapvetően fontos a kedvező kimenetel szempontjából. A közlemény általános áttekintést ad a Monteggia-törésről.

Shaikh Shoaib, Lombay Béla, Kiss Ákos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Galeazzi-törés gyermekkorban
Galeazzi-törés gyermekkorban
| |

A Galeazzi-törés a distalis radiusvég törését és a radioulnaris ízület subluxatióját jelenti. 1934-ben Galeazzi olasz sebész nagyobb beteganyagon szerzett tapasztalatait írta le. Bár a Galeazzi-törés jól ismert sérülési forma, amelynek jellegzetes tünetei láthatók klinikailag és a röntgenfilmen is, nem találtunk olyan közleményt, amely a törési típusok differenciálódásával foglalkozott volna.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A technológiaelemzés fontossága és helyzete Magyarországon
A technológiaelemzés fontossága és helyzete Magyarországon
| |

A folyóirat múlt számában dr. Berényi Ervin tollából megjelent íráshoz (Mi van a közhelyek mögött? A technológiai elemzés fontossága, 2009;83:38-40.) fűzöm alábbi gondolataimat, és szeretnék néhány olyan tényt közölni, amelyek pontosabban megvilágítják az olvasók számára a hazai helyzetet e tudományterülettel kapcsolatban. Mivel a technológiaelemzés nagyon fontos az egészségügyben (de bármilyen más téren is), az alapfogalmakkal kezdem a boncolgatását.

Kövi Rita

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Magyar Radiológia

Magyar Radiológia

Impresszum
A Magyar Radiológia elsődleges célja, hogy a radiológiai diagnosztika, terápia, sugárfizika, sugárbiológia és röntgentechnika, valamint nukleáris medicina és általában az orvosi képalkotás területén lehetőséget biztosítson a tudományos eredmények közlésére.

Főszerkesztő:
dr.Lombay Béla

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Tartalomjegyzék: