TARTALOM

Magyar Radiológia - 2003;77(6)

Európa meghódítása
Európa meghódítása
| | |

Ennek az évnek az elteltével országunk számára lezárul egy korszak. Kezdetét veszi az izgalmakkal teli és bár nehézségeket támasztó, mégis új perspektívákat ígérő nagy kihívás: az Európai Unió tagjaként kell újra megkeresnünk és elfoglalnunk történelmi helyünket a földrész szívében. A sorsforduló közeledtével egy körkérdést tettünk fel: Milyen reményekkel és várakozással tekint hazánk európai uniós csatlakozása elé, mit jelenthet a csatlakozás a radiológusszakma számára? A következő oldalakon tréfásabb és komolyabb hangú válaszokat olvashatnak.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A magzat mágneses rezonanciás vizsgálata
A magzat mágneses rezonanciás vizsgálata
| | |

A congenitalis fejlődési anomáliák terhesség alatti kimutatásában az ultrahangvizsgálatnak elsődleges szerepe van. Bizonyos körülmények között azonban, amikor az ultrahang nem elég informatív, egy másik, nem invazív vizsgálómódszert vehetünk igénybe; ez a mágneses magrezonanciás képalkotás, amely kiegészíti az ultrahanggal kapott eredményeket, illetve többletinformációt ad. Az MR-vizsgálat alapján döntés születhet a terhesség megszakításáról vagy fenntartásáról.

Shaikh Shoaib, Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Modellkísérlet a gyomor-bél rendszer MR-vizsgálatában alkalmazható endoluminalis kontrasztanyagok összehasonlítására
Modellkísérlet a gyomor-bél rendszer MR-vizsgálatában alkalmazható endoluminalis kontrasztanyagok összehasonlítására
| | |

Különböző lehetséges, gastrointestinalis, endoluminalis kontrasztanyagok jellemzőinek tanulmányozása modellkísérletek segítségével.

Babos Magor, Palkó András, Kardos Lilla, Csernay László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A képalkotó eljárások nyújtotta új navigálási lehetőségek
A képalkotó eljárások nyújtotta új navigálási lehetőségek
| | |

Az orvosi navigálás két alaptípusát tárgyaljuk. A betegalapú navigáció során a képalkotást követi az intervenciós beavatkozás. A modalitásalapú navigációnál a képalkotásra használt berendezés a műtőben van, és referenciarendszert használnak. Bemutatásra kerül mindkét navigációs fajta előnye és hátránya. Részletezzük és illusztráljuk egy intervenció menetét egy új navigációs rendszer kapcsán. Végül összegzésre kerül a navigáció várható alakulása és szerepe.

Heiner Lajos, Christian Krestan, Stephan Grampp, Vadon Gábor, Herwig Imhof

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Inguinalis sérvtömlőben tompa hasi trauma következtében kialakult vékonybél-perforáció
Inguinalis sérvtömlőben tompa hasi trauma következtében kialakult vékonybél-perforáció
| | |

Hasi trauma alkalmával a fixált bélszakaszok gyakrabban sérülnek. A szerzők az eset kapcsán összefoglalják a bélsérülésre jellemző CT-tüneteket.

Gion Katalin, Sélei Ágnes, Császár József, Palkó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hibák és tévedések
Hibák és tévedések
| | |

Egy 37 éves férfi alkoholos állapotban gépkocsibalesetet szenvedett. A kocsiból tűzoltók mentették ki, a mentők nyakigallér-rögzítéssel vitték kórházba. A helyszíni és a beszállítás utáni vizsgálata során nem találtak neurológiai eltérést. Az együttműködésre képtelen beteg nyaki gerincéről készített röntgenfelvételeken traumás elváltozást nem láttak, de a radiológus a leletben rögzítette, hogy „megfelelő együttműködés hiányában a vizsgálat nem teljes értékű”.

Laczay András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Hibák és tévedések 
Egy szimpózium utóélete
Hibák és tévedések
Egy szimpózium utóélete
| | |

A Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinikáján 2003. szeptember elején megrendezett, Hibák és tévedések a radiológiában című szimpózium előadói olyan témákat feszegettek, amelyek az ott kiszabott idő kereteit meghaladó érdeklődést váltottak ki. A kérdéseket az előadókhoz továbbítottuk, akik közül az alábbiakban dr. Bajnóczky István profeszszor, a Pécsi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének igazgatója válaszol.

Szántó Dezső

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

18. Soproni Ultrahang Napok 
2003. október 9-12.
18. Soproni Ultrahang Napok
2003. október 9-12.
| | |

A sokunk számára már hagyományossá vált Soproni Ultrahang Napok keretében nemcsak az ultrahang-diagnosztika területén tapasztalható fejlődést és az ebből származó klinikai előnyöket ismerhettük meg, hanem a különböző modern modalitások legújabb eredményeiről hallhattunk referátumokat, előadásokat, amelyek sorát ezúttal is kitűnően zárta le a nagyon érdekes és hasznos esetbemutatás.

Vajda Olga

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Horvát-Magyar-Szlovén Radiológiai Szimpózium 
2003. október
Horvát-Magyar-Szlovén Radiológiai Szimpózium
2003. október
| | |

Idén októberben ötödik alkalommal került megrendezésre a Horvát-Magyar-Szlovén Radiológiai Szimpózium. Az évenkénti esemény magyar és horvát kezdeményezésre indult Nada Besenski, Fornet Béla, Slavko Simunic és Lovasic Ivan professzorok tárgyalása és közös elhatározása nyomán, amelyhez később a Szlovén Radiológus Társaság is csatlakozott.

Barta Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Elhunyt Springer György 
1928-2003
Elhunyt Springer György
1928-2003
| | |

Szeretett főorvosunk, dr. Springer György 2003. november 3-án, 75 éves korában elhunyt. Nagyon sokan ismertük és szerettük. Springer főorvos úr radiológus orvosként a Szövetség utcai kórházban kezdett, majd a sashalmi városi rendelőben és végül 1979-től az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézetben dolgozott.

Takáts Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Búcsú Vargha Gyulától 
1921-2003
Búcsú Vargha Gyulától
1921-2003
| | |

A debreceni egyetem valamennyi oktatója, hallgatója, munkatársa és a hazai radiológustársadalom mély megrendüléssel értesült Vargha Gyula professzor úr haláláról. Személyében a magyar radiológia kimagasló egyéniségét, a debreceni orvosképzés professzorát, iskolateremtő tanárát veszítette el.

Kollár József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Kaposvári Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet tevékenysége
A Kaposvári Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézet tevékenysége
| | |

Tisztelt Szerkesztőség!
Nagy érdeklődéssel olvastam a Magyar Radiológia 2003/5. számában Repa Imre professzor és munkatársai dolgozatát. Irodalomjegyzékük tanúsága szerint a 90-es évek közepétől fellendült a CT- és MRvizsgálatok felhasználása a geológiai kutatásokban. Gondolom, az általam eddig kevéssé ismert témáról mások is szívesen hallanának, ezért jó volna Repa professzort felkérni, hogy munkatársaival tartson egy részletesebb beszámolót, esetleg valamilyen társasági fórumon.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


A LAP

Magyar Radiológia

Magyar Radiológia

Impresszum
A Magyar Radiológia elsődleges célja, hogy a radiológiai diagnosztika, terápia, sugárfizika, sugárbiológia és röntgentechnika, valamint nukleáris medicina és általában az orvosi képalkotás területén lehetőséget biztosítson a tudományos eredmények közlésére.

Főszerkesztő:
dr.Lombay Béla

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Tartalomjegyzék: