TARTALOM

Magyar Radiológia - 2003;77(2)

Webajánló 
Radiológia az interneten
Webajánló
Radiológia az interneten
| | |

A multimédiás számítógépek nemrég még unikálisnak számító lehetőségei - a zenéhez, a filmekhez való hozzáférés - napjainkra szinte természetessé váltak, veszítettek érdekességükből. A gépek sokasodása, az egyre fejlettebb hálózati struktúra, a World Wide Web adta lehetőségek kihívással állnak a radiológiát művelő szakemberek elé a képalkotás fejlesztésében.

Bágyi Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Évtizedek a röntgenben 
Dr. Luzsa György
Évtizedek a röntgenben
Dr. Luzsa György
| | |

A fenti cím Luzsa György címzetes egyetemi docens könyvének címét takarja, amit először 1996-ban, kiadásának évében olvastam el, és azóta is többször kézbe vettem. A szerző bevezetésében ezt írja: „egy röntgenszakorvos 42 évig tartó tevékenységéről lesz itt szó… a mindennapi munka, a betegek, a tudományos tevékenység, az oktatás és az etikai magatartás leírásából áll az egész mondanivaló.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Határtalanság 
Optimizmus az ECR 2003 után
Határtalanság
Optimizmus az ECR 2003 után
| | |

Előző lapszámunk Szerkesztőségi jegyzetek rovatában a magyar radiológia nehéz sorsát próbáltam elemezni Sorstalanság címmel. Bár a pesszimizmus távol áll gondolkodásomtól, újra elolvasva e kis tárcát, némi lehangoltságot fedeztem fel soraimban.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fémek az MR-ben
Fémek az MR-ben
| | |

Az MR-vizsgálat statikus mágneses tér, időben változó mágnenes tér és rádiófrekvenciás elektromágneses terek alkalmazásával történik. Ezek hatást gyakorolnak a betegre és a vizsgálóba kerülő fémtárgyakra is.

Várallyay György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Transzplantált vesék ureterszűkületeinek kezelése invazív radiológiai módszerekkel
Transzplantált vesék ureterszűkületeinek kezelése invazív radiológiai módszerekkel
| | |

A transzplantált vesék ureterében 2-13%- ban fordul elő szűkület, elzáródás, nekrózis. Ezek megoldására sebészi, endourológiai és invazív radiológiai módszereket választhatunk. Az utóbbi módszer eredményeinek elemzése és bemutatása mellett egyszerűen alkalmazható terápiás algoritmus felállítását kíséreltük meg tanulmányunkban.

Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A ductus choledochus nagyméretű köveinek eltávolítása mechanikus lithotripsiával
A ductus choledochus nagyméretű köveinek eltávolítása mechanikus lithotripsiával
| | |

Munkánkban a mechanikus lithotripsia sikerességét esetlegesen befolyásoló tényezőket vizsgáltuk: a nemi és életkori adatokat, a kövek nagyságát és számát, periampullaris diverticulum és icterus jelenlétét vagy hiányát.

Orosz Péter, Nagy György, Sümegi János, Juhász László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Neuroblastomás csecsemők lokoregionális kezelése: a sugárterápia szerepe és a sugárhatás késői következményei
Neuroblastomás csecsemők lokoregionális kezelése: a sugárterápia szerepe és a sugárhatás késői következményei
| | |

A neuroblastoma a leggyakoribb extracranialis daganat gyermekkorban, az első életévben diagnosztizált tumorok egyharmadát teszi ki. A kórkép kezelésében az utóbbi tíz év során a sugárterápia jelentős szerephez jutott; korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a primer daganatok eltávolítása után viszszamaradó mikro- vagy makroszkópos daganatmaradványok besugárzása javítja az eredményeket.

Gyenes György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ECR 2003 képmegfejtő ülése
Az ECR 2003 képmegfejtő ülése
| | |

Ebben az évben engem ért az a megtiszteltetés, hogy a hagyományt folytatva, Karlinger Kinga és Mester Ádám nyomdokaiba lépve, gasztroenterológus radiológusként részt vehessek az Image Interpretation Session ötfős társaságában.

Palkó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede 
1922-2002
A Magyar Radiológusok Társaságának nyolc évtizede
1922-2002
| | |

A Magyar Radiológusok Társasága (MRT) létrejöttét és nyolc évtizedes tevékenységét vizsgálva fölmerül a kérdés: mi teremtette meg egy önálló szakmai társaság igényét Magyarországon? A válasz összetett.

Mózsa Szabolcs

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az egyetemi radiológiai klinikák privatizációjáról
Az egyetemi radiológiai klinikák privatizációjáról
| | |

A Magyar Radiológusok Társasága vezetősége megtárgyalta az egyetemi radiológiai klinikák tervezett privatizációjával kapcsolatos állásfoglalás-tervezetet, majd - többszöri egyeztetés után - a vezetőség nagy többsége által elfogadott, alábbi levéllel fordult a Radiológiai Szakmai Kollégium elnökéhez, dr. Horváth László professzor úrhoz:

Palkó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ESGAR-pályázat nyertesei
Az ESGAR-pályázat nyertesei
| | |

Társaságunk különböző fórumain, illetve kisebbnagyobb társaságokban, szóban és írásban számos alkalommal felmerült: igazságtalan, hogy mindig ugyanaz a néhány tucat, maximum egy-két száz ember vesz, vehet részt a kisebb-nagyobb nemzetközi kongresszusokon és a drágább hazai rendezvényeken, pusztán azért, mert a szponzorok mindig ugyanazt a - nagy vásárlóerőt képviselő - kört részesítik előnyben a támogatottak kiválasztásakor.

Palkó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A svájci szindróma
A svájci szindróma
| | |

Svájci orvosi szociológusok a múlt század 90-es éveinek elején figyeltek fel arra, hogy csökken a pályakezdő orvosok száma, a munkaviszonyban álló orvosok átlagos életkora 50 év körüli, és egyre többen helyezkednek el a gyógyszeriparban vagy más, a gyógyítást kiszolgáló gazdasági szakágazatokban.

Szántó Dezső

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Használni vagy hasznot húzni ?
Használni vagy hasznot húzni ?
| | |

Tisztelt Igazgató Úr!
A Magyar Radiológusok Társasága lehetőséget kapott arra, hogy 2003. április 4-én a MOTESZ Interdiszciplináris Fórumán a Májdaganatok komplex kezelése témakörben egynapos tudományos programot rendezzen, amely szerepel a társaság 2003. évi rendezvénynaptárában.

Engloner László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Magyar Radiológia

Magyar Radiológia

Impresszum
A Magyar Radiológia elsődleges célja, hogy a radiológiai diagnosztika, terápia, sugárfizika, sugárbiológia és röntgentechnika, valamint nukleáris medicina és általában az orvosi képalkotás területén lehetőséget biztosítson a tudományos eredmények közlésére.

Főszerkesztő:
dr.Lombay Béla

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Tartalomjegyzék: