TARTALOM

Magyar Radiológia - 2005;79(1)

Kevert kötőszöveti betegségben kialakult nyelőcső-diverticulumok
Kevert kötőszöveti betegségben kialakult nyelőcső-diverticulumok
| |

A szakirodalmi adatok szerint a nyelőcső funkcionális és morfológiai károsodásai kevert kötőszöveti betegségben szenvedők közel kétharmadánál alakulnak ki.

Szántó Dezső, Szűcs Gabriella, Ditrói Edit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az ortopédiai gyakorlatban használt radiosztereometriai analízis alapja és módszerei
Az ortopédiai gyakorlatban használt radiosztereometriai analízis alapja és módszerei
| |

A fotogrammetria a képekből az általánosított képfogalom szerint nyerhető geometriai információk feldolgozásának tudománya. Az ortopédiai fotogrammetria területei közül a radiosztereometriai analízis a legdinamikusabban fejlődő ág. A szerzők célja, hogy a gyakorlatban használt radiosztereometriai analízis módszereit összefoglalva bemutassák.

Illyés Árpád, Kiss Rita M., Köllő Katalin, Kiss Jenő

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szoliter fibrosus tumor a mellkasban
Szoliter fibrosus tumor a mellkasban
| |

A szoliter fibrosus tumor ritka, az esetek többségében jóindulatú mesenchymalis daganat, amelyet eredetileg a pleurából kiinduló elváltozásként írtak le.

Agócs Ágnes, Kishindi Kiss Katalin, Pencs Mónika, Tóth Tivadar

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Digitális és Teleradiológiai Szekció születése és céljai
A Digitális és Teleradiológiai Szekció születése és céljai
| |

Az utóbbi évtizedekben a digitális röntgendetektorok és technikák fejlődése nagy léptekkel haladt. A radiológia - mint az egyik diagnosztikai szakterület - hasznosította a legtöbbet az informatika XX. század végi fejlődéséből. Szakmánkban ma már itthon is egyre szélesebb körű a digitális rendszerek elterjedtsége. A modern képalkotó berendezések többsége közvetlenül digitális formában készíti el az eredményt, így a képek számítógépes tárolása és továbbítása egyszerűvé vált.

Bágyi Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

REFERÁLÓ ROVAT
REFERÁLÓ ROVAT
| |

A diagnosztikus röntgensugárzás rákkockázata az Egyesült Királyság és 14 más ország adatainak becslése alapján

Gyenes György, Weninger Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészségügyi információszintézis
Egészségügyi információszintézis
| |

Aszisztematikus információszintézis (Health Technology Assessment, HTA) egészségügyi stratégiai döntések előkészítésére és teljesítőképességének felmérésére szolgál. A HTA kulcsszava az assessment, amely nyelvünkben legközelebb az értékbecslés fogalmához áll.

Szántó Dezső

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

László Tabár, Tibor Tot, Peter B. Dean: Breast Cancer
László Tabár, Tibor Tot, Peter B. Dean: Breast Cancer
| |

Örömmel köszöntjük a Thieme kiadó emlőrák- diagnosztikáról szóló új kiadványát, már csak azért is, mert a könyv jeles első szerzője a magyar származású, Svédországban élő és dolgozó Tabár László.

Kerekes Mária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kis Éva (szerk.): Gyermekradiológiai esetek
Kis Éva (szerk.): Gyermekradiológiai esetek
| |

Több mint 200 képpel jelent meg 2004 őszén a fenti címet viselő kézikönyv. Megalkotását szakmánk egyre bővülő ismeretanyaga, a diagnosztikai lehetőségek gyarapodása tette szükségessé; a gyermekradiológia-szakvizsga létrehozása - többévi erőfeszítés után - azt bizonyítja, szükség van erre az önálló szakágra.

Mohai Gabriella

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

2005 a fizika nemzetközi éve
2005 a fizika nemzetközi éve
| |

Az elmúlt két hónapban számos tudományos folyóirat, a napi írott sajtó, a rádió és a televízió is foglalkozott a fizika nemzetközi évével, így erről lapunkban is illik megemlékezni. A radiológia és a fizika kapcsolata Röntgen felfedezésétől napjainkig jól ismert és nyomon követhető. A nagyszerű fizikai felfedezéseknek köszönhetően a képalkotó diagnosztikai lehetőségek egyre inkább bővülnek, és napjainkban már szinte követhetetlen utat járnak be. Fontos tehát az élő kapcsolat; a radiológusnak egyre inkább foglalkoznia kell a társszakma irodalmával is.

Lombay Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fráter Loránd (szerk.): Radiológia
Fráter Loránd (szerk.): Radiológia
| |

A radiológiáról 500 oldalas könyvet írni körülbelül olyan vállalkozás, mint egy felfújt hőlégballont bevinni a lakásba. Erre vállalkoztak a kötet szerzői, szerkesztője és társszerkesztői, a magyar orvosi radiológia jelenlegi éllovasai. A probléma megoldására két lehetőség van. Az egyik a kevésbé fontosnak ítélt vagy hagyományos metódusokat tárgyaló fejezetek elhagyása, a másik az egyes fejezeteken belül a legfontosabb gyakorlati kérdésekre való szorítkozás. Ha visszaemlékezünk az ötven évvel ezelőtti, Ratkóczy-féle kitűnő tankönyvre, és meggondoljuk, mi minden történt azóta a radiológiában, belátható, hogy ugyancsak nehéz megtalálni a helyes arányokat.

Laczay András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Emlékezés Wald Bélára 
(1904-1960)
Emlékezés Wald Bélára
(1904-1960)
| |

Száz éve született Wald Béla, a neves röntgenológus, az Onkológiai Intézet első igazgatója és tudományos vezetője. Szegény polgári család gyermekeként élt Budapesten, édesapja korán elhunyt. Öt fiú neveltetésének gondja édesanyjára várt, s csupán Béla végezhetett egyetemet.

Alexander Emed

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dr. Berek László
Dr. Berek László
| |

Életének 79. évében, 2004. november 3-án, váratlanul elhunyt dr. Berek László, kedves idős barátunk, radiológuskollégánk. Berek László 1950-ben végzett a Szegedi Orvostudományi Egyetemen, majd 1957-ben belgyógyászatból, 1961-ben radiológiából tett szakvizsgát. 1973-ban lett az orvostudomány kandidátusa.

Palkó András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Ifjúsági Bizottság működése és tervei 
Budapest, 2005. január 13.
Az Ifjúsági Bizottság működése és tervei
Budapest, 2005. január 13.
| |

A 2004 júniusában, Balatonfüreden megtartott radiológuskongresszus közgyűlése megválasztotta a Magyar Radiológusok Társasága Ifjúsági Bizottságának hatfős vezetőségét. A titkos szavazás során a következők kaptak bizalmat: dr. Séllei Ágnes (Szeged), dr. Bagi Róbert (Szentes), dr. Farkas Szabolcs (Budapest), dr. Magyar Péter (Budapest), dr. Turóczy Gergely (Budapest), dr. Somogyi Rita (Zalaegerszeg).

Somogyi Rita

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


Gastrointestinalis stromalis tumorok
Gastrointestinalis stromalis tumorok
| |

A gastrointestinalis stromalis tumorok az emésztőrendszer leggyakoribb mesenchymalis daganatai. Differenciációs potenciáljuk széles variációt mutat. A gastrointestinalis stromalis tumorokat a c-kit gén (transzmembrán tirozinkináz) mutációja jellemzi, amely a KIT protein expressziójával igazolható. Ez a fehérje tirozinkináz-aktivitással rendelkezik. A KIT-expresszió (CD117) immunhisztokémiai módszerekkel történő kimutatásával lehetséges a gastrointestinalis stromalis tumorokat az egyéb mesenchymalis daganatoktól - a leiomyomától, leiomyosarcomától, leiomyoblastomától és a schwannomától - elkülöníteni. A patológiailag igazolt gastrointestinalis stromalis tumorok alkalmasnak tekinthetők a molekuláris szinten ható KIT-inhibitor- terápiára.

Bahéry Mária

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

Magyar Radiológia

Magyar Radiológia

Impresszum
A Magyar Radiológia elsődleges célja, hogy a radiológiai diagnosztika, terápia, sugárfizika, sugárbiológia és röntgentechnika, valamint nukleáris medicina és általában az orvosi képalkotás területén lehetőséget biztosítson a tudományos eredmények közlésére.

Főszerkesztő:
dr.Lombay Béla

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Tartalomjegyzék: