TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2005;15(10)

Egészségügy és politika: ki kinek a foglya?
Egészségügy és politika: ki kinek a foglya?
| | |

Mielőtt elkezdjük a töprengést, világosan le kell szögezni, hogy nem speciálisan magyar, sőt, nem is új keletű problémáról van szó.

Forgács Iván

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Gombafertőzések az onkohematológiában és hemopoetikus őssejtátültetés kapcsán
Gombafertőzések az onkohematológiában és hemopoetikus őssejtátültetés kapcsán
| | |

A malignus hematológiai betegségek kezelése során és a hemopoetikus őssejtátültetések kapcsán gyakoriak az invazív mycosisok. Leggyakrabban Candida és Aspergillus speciesek okozta fertőzésekkel kell számolni.

Prinz Gyula, Sinkó János, Nikolova Radka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tudományos tallózó
Tudományos tallózó
| | |

„Tabletta a zsebben” a pitvarfibrillációban szenvedő válogatott betegek számára Fleischmann KE, et al. N Engl J Med 2004;351:2384-91. A sporadikus, de hemodinamikai következményekkel járó pitvarfibrillációs epizódoktól szenvedő betegek esetében gyakran válik szükségessé a tünetek sürgős kezelése.


Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A diabetes mellitus cardiovascularis szövődményei és diagnózisuk
A diabetes mellitus cardiovascularis szövődményei és diagnózisuk
| | |

Annak ellenére, hogy az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhető, szövődményei még ma is vezető helyet foglalnak el a halálozási statisztikában. A változatlanul magas mortalitás 80%-ban cardiovascularis eredetű. Ennek okaként elsősorban a hyperglykaemia következtében kialakult micro- és macroangiopathia jelentőségét hangsúlyozzák.

Nieszner Éva, Bárdos Petra, Baranyi Éva, Préda István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók által kiváltott angiooedema
Az angiotenzinkonvertáz-gátlók által kiváltott angiooedema
| | |

Az angiotenzinkonvertáz-gátlók széles körű alkalmazását számos cardiovascularis megbetegedés kezelésében bizonyítékok támasztják alá. A kezelés során leggyakrabban jelentkező mellékhatás a hyperkalaemia és a köhögés, amely gyógyszerspecifikusnak tekinthető.

Bakos Noémi, Benczúr Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az immungenomikai faktorok hatása a HIV-infekcióra
Az immungenomikai faktorok hatása a HIV-infekcióra
| | |

A szerző azokat a javarészt az elmúlt két-három évben napvilágot látott adatokat tárgyalja, amelyek egyértelműen igazolják, hogy a HIV-betegség lefolyását - a vírus tulajdonságai mellett - a kezdetétől a végéig genetikai faktorok is szabályozzák.

Füst György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A medicina lehetőségeinek bővülése biotechnológiai módszerek alkalmazásával
A medicina lehetőségeinek bővülése biotechnológiai módszerek alkalmazásával
| | |

Az elmúlt évtizedek folyamatos biotechnológiai fejlődése a XXI. század kezdetére ugrásszerű változáshoz vezetett a biomedicinában. Az emberi genom bázissorrendjének feltárása növekvő érdeklődést keltett a genetika iránt, noha változatlanul zavar tapasztalható a genetika hatásának megítélésében az orvosi gyakorlatban.

Kosztolányi György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Részleges bélelzáródást okozó submucosus lipoma
Részleges bélelzáródást okozó submucosus lipoma
| | |

A submucosus lipomák a vastagbél ritka daganatai, amelyek exophyticus, polipoid növekedésük, valamint nagyobb méretük esetén fenyegető bélelzáródás miatt klinikailag rákot utánozhatnak.

Svébis Mihály, Bori Rita, Kocsis Lajos, Pap-Szekeres József, Cserni Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban
Molekuláris képalkotás és terápia hazánkban
| | |

A molekuláris képalkotás és terápia - korábban izotópdiagnosztika, nukleáris medicina - több mint 50 éves múltra visszatekintő orvosi szakterület. A szerző rövid történeti áttekintés után - nemzetközi összehasonlításokat téve - ismerteti a diszciplína hazai helyzetét, elválasztva a hagyományosnak is mondható egyfotonos diagnosztikai és terápiás eljárásokat az újabb, kétfotonosnak vagy közismertebb nevén PETtechnikának nevezett eljárásoktól.

Galuska László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial - Blood Pressure Lowering Arm)
ASCOT-BPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial - Blood Pressure Lowering Arm)
| | |

Kezelés: A csoport: 1. amlodipin 5 mg, 2. amlodipin 10 mg, 3. amlodipin 10 mg+perindopril 4 mg, 4. amlodipin 10 mg+perindopril 8 mg, 5. amlodipin 10 mg+perindopril 8 mg+doxazosin GITS 4 mg, 6. amlodipin 10 mg+perindopril 8 mg+doxazosin GITS 8 mg.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kedvezőtlen változások a pertussis járványtanában
Kedvezőtlen változások a pertussis járványtanában
| | |

Napjainkban a pertussis mind gyakoribb a serdülők és felnőttek körében; az USA-ban és több ipari államban végzett folyamatos surveillance az esetszám hat-nyolcszoros emelkedését mutatja. Ezekben az országokban a serdülők és a felnőttek két hétnél hosszabban tartó, izgatott köhögéssel járó légúti megbetegedéseiben a B. pertussis etiológiai szerepe akár 10% is lehet. A felnőttkori fertőzés általában enyhébb, atípusos vagy klinikai jelek nélkül zajlik. Mozgó fertőzőforrásként veszélyeztetik a nem kompletten oltott fogékony egyéneket, elsősorban a csecsemőket!

Budai József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

FÓKUSZBAN A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV LÉGÚTI BETEGSÉG
FÓKUSZBAN A KRÓNIKUS OBSTRUKTÍV LÉGÚTI BETEGSÉG
| | |

- Miért került a pulmonológusok érdeklődésének előterébe a COPD?
- A betegség epidemiológiai adatai azt mutatják, hogy a jelenleg 3-5%-os előfordulási gyakoriság meredeken emelkedik, és a betegség mortalitása nő.

Herjavecz Irén

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az Amerikai Diabetes Társaság 65. kongresszusa 
San Diego, 2005. június 10-14.
Az Amerikai Diabetes Társaság 65. kongresszusa
San Diego, 2005. június 10-14.
| | |

A diabetológiával foglalkozó szakemberek - számos kisebb-nagyobb nemzetközi tudományos ülés mellett - két igazán nagy tudományos seregszemlét tartanak évente: az egyik az American Diabetes Association (ADA), a másik a European Association for the Study of Diabetes (EASD) éves kongresszusa.

Jermendy György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy kurtizán történetének utóélete
Egy kurtizán történetének utóélete
| |

Személyes élettapasztalata alapján az ifjabb Dumas megírta főművét, A kaméliás hölgy című romantikus és szentimentális regényt. A könyv 1848-ban jelent meg. A szerencsétlen sorsú, tiszta lelkű tüdőbeteg hölgyet a valóságban Marie Duplessisnek hívták, s korának legkapósabb és legünnepeltebb kurtizánja volt. A regényben Gautier Margaret szomorú sorsa mindenkit megindított, meghatott, a mű korának bestsellere lett.

dr. Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Folyton menekülve... 
E. T. A. Hoffmann élete
Folyton menekülve...
E. T. A. Hoffmann élete
| |

Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann élete során mindvégig borotvaélen táncolt. Egyszerre volt művész és hivatalnok, művészként egyszerre volt író, zenész és képzőművész; felesége mellett kitartó házasember és szoknyavadász; bohém és megbízható munkás. És nem tudni, melyik volt inkább, hogy melyik igazán.

Malina János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az orvostörténeti múzeum alapítása hazánkban
Az orvostörténeti múzeum alapítása hazánkban
| |

Hazánkban, mint Európa több országában, az orvostörténeti múzeum alapításának gondolata az elmúlt századfordulón vetődött fel. Az orvostörténeti gyűjtemények létrehozása nem új keletű törekvés ebben az időben, hiszen a nagy múltra visszatekintő egyetemeken működtek „orvostörténeti intézeti múzeumok”, ahol az oktatásban már nem használt demonstrációs tárgyakat és az elhunyt professzorok hagyatékát gyűjtötték össze.

dr. Kapronczay Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életvégi dilemmák 
Az eutanázia és a palliatív terápia néhány etikai és jogi kérdése
Életvégi dilemmák
Az eutanázia és a palliatív terápia néhány etikai és jogi kérdése
| |

A legsúlyosabb állapotú betegek ellátása az egészségügynek az a területe, amely folyamatosan az erkölcsi nézőpontok kereszttüzében áll. Az emberi élet meghosszabbításának és megrövidítésének lehetősége, az ezzel kapcsolatos döntési helyzet mindig is az orvosi etika egyik leginkább vitatott témaköre volt. A legfőbb kérdések ezzel kapcsolatban:
- Kinek és mikor van joga eldönteni, hogy meddig éljen a beteg?
- Szükségszerű-e a szenvedés?
- Van-e lehetőség emberséggel elkísérni valakit a halálba vezető úton?
- Milyen érveket hozhatunk fel az eutanázia ellen és mellett?
- Mi a jó halál?

dr. Hegedûs Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Két birodalom határán
Két birodalom határán
| |

Bitó László könyve Boldogabb élet - jó halál. Eutelia eutanázia címmel nemrégiben jelent meg az Atheneum 2000 kiadó Emberi tényező sorozatában. Mint ahogy arra a cím is felhívja a figyelmet, egyfajta megkülönböztetést alkalmaz az eutanázia fogalmára vonatkozóan, és ennek a megkülönböztetésnek az eutelia görög szóösszetétel jelentése adja meg az értelmét, miszerint itt az élet végéről, a jó befejezésről lenne szó.

Pörczi Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Már a tudomány sem a régi?
Már a tudomány sem a régi?
| |

A „tudományos” jelző a modern ember számára az igazság, a tudás garanciáját jelenti. A szekularizált világban pontosan azt a funkciót tölti be, mint a premodern korokban a vallásra, az Istenre vagy a Bibliára hivatkozás. Korunk medicinájára, ha lehet, még fokozottabban érvényes ez a tendencia. Mert ugyan maga a tudományosan igaznak tekintett ismeret idővel akár az ellenkezőjébe is fordulhat, és ráadásul részleges is, de mégis rátámaszkodva a halálba vezető emberi szenvedés végtelen változatosságában egy kis „biztonságszigetet” nyerhet az orvos, ahol annyi kétség és frusztráció közben kifújhatja magát.

dr. Bánfalvi Attila

Összefoglaló  | 

 

Ajánlott-e szubklinikus pajzsmirigydiszfunkció felderítésére a rutinszűrés?
Ajánlott-e szubklinikus pajzsmirigydiszfunkció felderítésére a rutinszűrés?
| |

A szubklinikus pajzsmirigy-diszfunkció az egyik leggyakoribb endokrin kórképnek tekinthető. Még 1998-ból származó adat szerint (1) Európában 43 millióra, az USA-ban 14 millióra becsülhető a szubklinikus hypothyreosisos esetek száma. Gyakoriságánál fogva a kórkép megközelíti a népbetegség kritériumát. Amennyiben ez a feltételezés igazolást nyer, úgy jogosan felvetődhet az össznépességre kiterjedő pajzsmirigyre irányuló rutinszűrés szükségessége.

dr. Földes János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: