TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2005;15(7)

Gondolatok a hazai onkológiáról 2005-ben
Gondolatok a hazai onkológiáról 2005-ben
| | |

Írásom címe olyan műfajra utal, amely az orvosi irodalomban rendhagyó. Számos tudományos munka, szakmai jelentés és tervek sokaságának megírása után mégis ezt a formát választottam, hogy „itt és most” felvázoljam a hazai onkológia fejlődését és nehézségeit.

Eckhardt Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A melanoma malignum korszerű diagnózisa és kezelése
A melanoma malignum korszerű diagnózisa és kezelése
| | |

A bőr, a nyálkahártyák, a szem és ritkán az egyéb szövetekben jelen lévő festéksejtekből kiinduló rosszindulatú daganat, a melanoma malignum a fehér lakosságot érintve világszerte növekvő gyakorisággal fordul elő, és ezt hazai adataink is igazolják.

Oláh Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Generikumok alkalmazása az epilepszia gyógyszeres kezelésében
Generikumok alkalmazása az epilepszia gyógyszeres kezelésében
| | |

A szerző a klinikus oldaláról megkísérli vázolni az eredeti (innovatív) és az utángyártott (generikus) gyógyszerek viszonyát az epilepsziaellenes gyógyszeres kezelésben. Részleteiben mutatja be a generikumokkal szemben támasztott regisztrációs követelményeket, utalva az úgynevezett bioekvivalencia megkívánt és tényleges szintje közti, többnyire csekély különbségre.

Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Szubklinikus pajzsmirigybetegségek
Szubklinikus pajzsmirigybetegségek
| | |

Mind több adat utal arra, hogy a szubklinikus pajzsmirigybetegségek nem tekinthetők ártalmatlan állapotoknak. Úgy tűnik, hogy a szérumban a pajzsmirigyhormonszint - még normális értéktartományon belüli - változása a hypophysisen kívül egyéb szövetekben és szervekben is érezteti hatását, megváltozhat, esetleg kórossá válhat működésük.

Földes János, Winkler Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Női szexuális diszfunkciók
Női szexuális diszfunkciók
| | |

A szerző néhány, nagyszámú beteg vizsgálati eredményeit tükröző irodalmi adat alapján rávilágít a női szexuális diszfunkció gyakoriságára. A betegség etiológiája részben ismert. Bár a diagnosztikai és terápiás lehetőségek korlátozottak, az elsődleges feladat a női szexuális diszfunkció gyakori előfordulásának ismerete, beépítése orvosi gondolkodásunkba.

Romics Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Új műtéti lehetőség a súlyos, traumás eredetű agyduzzadás kezelésére 
Az éralagút-technika alkalmazásának eredményei
Új műtéti lehetőség a súlyos, traumás eredetű agyduzzadás kezelésére
Az éralagút-technika alkalmazásának eredményei
| | |

Traumás eredetű agyduzzadás és fenyegető beékelődési veszély esetén a dekompressziós craniectomia ismert, de vitatott eljárás. Nem véletlen, hogy az irodalomban is csak opcióként javasolják. Az egyik fő probléma az, hogy a herniálódó agyrészben gyakran részleges vagy teljes elhalás jön létre, amely súlyos neurológiai maradványtüneteket okoz. Ennek oka főképpen a duraszélek által leszorított agykérgi erek elzáródása.

Csókay András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Pacemakerfejlesztés biventricularis rendszerré, MR-vizsgálat segítségével
Pacemakerfejlesztés biventricularis rendszerré, MR-vizsgálat segítségével
| | |

Akongesztív szívelégtelenségben szenvedő betegeknél fennálló bal Tawara-szár-blokk rontja a balkamra-funkciót. A szív reszinkronizációja biventricularis ingerléssel hatékony kezelés a szívelégtelenségben szenvedő, bal Tawara-szár-blokkos betegek esetében.

Róka Attila, Simor Tamás, Vágó Hajnalka, Minorics Csaba, Acsády György, Merkely Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A placebokontrollos kutatás etikai kérdései
A placebokontrollos kutatás etikai kérdései
| | |

A cikk azzal a problémával foglalkozik, hogy a randomizált kontrollcsoportos klinikai kutatás során az egyik betegcsoportnak a kipróbálni kívánt új szert, a másik csoportnak pedig placebót adni etikailag elfogadható-e és mikor az.

Kovács József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

ESPRIT (Efficacy and Safety in Patients with Renal Impairment treated with Telmisartan)
ESPRIT (Efficacy and Safety in Patients with Renal Impairment treated with Telmisartan)
| | |

Kezelés: Telmisartan, kezdetben napi 40 mg. Ha a diasztolés vérnyomás négy-nyolc heti kezelés után nem csökkent 85 Hgmm alá, a telmisartan adagját napi 80 mg-ra emelték. Hipotenzió esetén a napi 40 mg-os adagra visszatérhettek, de ismételt dózisemelést már nem engedtek.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

FÓKUSZBAN AZ UTAZÁSI BETEGSÉGEK
FÓKUSZBAN AZ UTAZÁSI BETEGSÉGEK
| | |

- Egzotikus tájakra utazók részére a kötelező védőoltásokat mennyi idővel a tervezett utazás előtt kell beadatni? Az utazások előtt kapott védőoltások mennyi ideig nyújtanak védelmet, kell-e azokat ismételni, s ha igen, milyen időközönként?

Jelenik Zsuzsanna, Ludwig Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Csak másokért érdemes élni 
Beszélgetés Eckhardt Sándorral
Csak másokért érdemes élni
Beszélgetés Eckhardt Sándorral
| |

A gyógyszeres daganatterápia járatlan út volt előtte. Valójában nem is volt út, ő jelölte ki és rakta le a köveket. A ma is aktív, nemzetközi tekintélyű tudós valaha péksegédnek, szerves kémikusnak és zongoratanárnak is tanult. Lelkesedéssel be szél az onkogének és a szuppresszor gének egyensúlyáról, a robottechnikáról, az ősfákról és a tengeri puhatestűekről. Minden érdekli, ami új anyagot adhat a kutatók kezébe, és az új vonzása tartja sodrásban ma is, hetvennyolc évesen. Szenvedélye a holnap tudománya: a molekuláris genetika. Testi-lelki próbatételeken túljutva hisz a gondviselésben. Egyetlen példaképe Albert Schweitzer, a teológus orgonaművész, Elzász szülötte, aki harmincévesen iratkozott be az orvosegyetemre meglelve élete célját, hogy felépítse a lambarénéi mezítlábas kórházat. Vele azonosulva vallja: csak másokért érdemes élni!

Németh Éva

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: