TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2019;29(01-02)

A vendég főszerkesztő töprengője
A vendég főszerkesztő töprengője
| |

Ismét rendhagyó, tematikusan összeállított szá­mot tart a kezében az Olvasó, ami két pó­lus, az idősödés és a mentális egészség köré szerveződött. Mindkét terület nagyon fontos, és nemcsak a pszichiáterek, lelki egészséggel foglalkozó szakemberek, hanem minden, az egészségügyben dolgozó szakember számára is.

dr. Purebl György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészséges öregedés - álom vagy valóság?
Egészséges öregedés - álom vagy valóság?
| |

Az egészséges öregedés fogalma alatt azt értem, hogyan élhetünk tovább úgy, hogy közben testileg és szellemileg a legegészségesebbek maradjunk, hogy megvalósíthassuk önmagunkat, hogy alkotó életet élhessünk és minél tovább aktív részesei legyünk a számunkra fontos közösségek tevékenységeinek.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az időskorról alkotott makacs tévhiteink
Az időskorról alkotott makacs tévhiteink
| |

A szerző, hangsúlyozva az idős népesség létszámának folyamatos növekedését, röviden bemutatja a technikai-informatikai fejlődésnek az idősekre gyakorolt negatív hatásait. Nagyrészt ennek tulajdonítja, hogy a fiatalabb generációk tagjai számos vonatkozásban valótlanul ítélik meg az idős emberek mentális és kognitív képességeit, és hogy ezekkel kapcsolatban tévhitek alakultak ki.

Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Biológiai ritmusok korfüggő változásai, avagy  az időskor kronobiológiája
Biológiai ritmusok korfüggő változásai, avagy az időskor kronobiológiája
| |

A biológiai ritmusok szerepe az egészség fenntartásában és a betegségek megelőzésében sokkal fontosabb, mint azt korábban gondoltuk. A ritmusok változásának az idősödésben is szerepük van, ráadásul a cirkadián ritmus a korral egyre sérülékenyebbé válik és számos mechanizmuson keresztül összefügg fontos, az idősödéssel egyre gyakoribbá váló betegségekkel.

Purebl György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nyolc kérdés és válasz az időskori szorongásról a háziorvosi gyakorlatban
Nyolc kérdés és válasz az időskori szorongásról a háziorvosi gyakorlatban
| |

A szorongás az egyik leggyakoribb időskori pszichés rendellenesség. Nemcsak a testi betegségek járulnak hozzá a kialakulásához, hanem fordítva is igaz, a szorongás számos szomatikus betegség prognózisát is kedvezőtlenül befolyásolja, így nagymértékben fokozza a morbiditást és a mortalitást.

Csatlós Dalma, Vajda Dóra, Mohos András, Gonda Xénia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A dementia korai felismerése a családorvosi  gyakorlatban
A dementia korai felismerése a családorvosi gyakorlatban
| |

Napjainkban egyre gyakoribb az idősödő életkorban jelentkező szellemi hanyatlás. A tünetek korai felismerése a családorvosi gyakorlatban lehetséges a legkorábban.

Ostorharics-Horváth György, Torzsa Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Dementiák farmakoterápiája
Dementiák farmakoterápiája
| |

A dementiával járó kórállapotok terápiája a kognitív tünetek és a funkcionális képesség javítását, a progresszió lassítását, továbbá a viselkedési és pszichés tünetek enyhítését célozza, mivel a jelenleg elérhető farma­koterápiák nem képesek visszafordítani a dementiák hátterében álló patológiai folyamatot.

Pákáski Magdolna, Kálmán János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Időskori zavartság: mindennapos és általánosan  elnézett szindróma
Időskori zavartság: mindennapos és általánosan elnézett szindróma
| |

A zavartság vagy delírium, a figyelmi és tudati vigilancia, valamint a megismerő mű­­kö­dé­sek agyi bántalom következtében hevenyen kialakuló és fluktuációra hajlamos zavara. Általában szisztémás kórfolyamatok hatására alakul ki másodlagosan a szindróma kifejlődéséért felelős neuralis mű­ködészavar.

Szendi István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A súlyosan demens beteg körüli orvosi-gondozási teendők
A súlyosan demens beteg körüli orvosi-gondozási teendők
| |

A közlemény szerzője a cikkben áttekinti az előrehaladott dementiában szenvedő betegek ellátásának főbb szempontjait és feladatait. Három kompetenciaszintet határoz meg: a (neurológiai/pszichiátriai) szakellátás, a háziorvosi ellátás, valamint a gondozók feladatkörét.

Rajna Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az állatasszisztált terápiák az időskori dementia  kezelésében
Az állatasszisztált terápiák az időskori dementia kezelésében
| |

Az állat-ember kapcsolat pozitívumainak kihasználása kiegészítő terápiás lehetőségeket jelent az időskori dementiával élő be­tegek kezelésében. Jelen közlemény célja a különböző állatasszisztált intervenciók dementiával élők kezelésében betöltött szerepének áttekintése.

Somogyi Szilvia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pozitív öregedés pszichológiai forrásai
A pozitív öregedés pszichológiai forrásai
| |

A tanulmány négy részre tagolódik. Az első rész a sikeres öregedés fogalmának a karrierjét mutatja be a pszichológiai nézőpontot elő­térbe helyező gerontológiai irodalomban (Cicerótól napjainkig) és rávilágít azokra a problémákra, amelyek miatt a mai napig nem sikerült igazolni ennek a tudományos konstruktumnak az érvényességét. Ismerteti a sikeres öregedés fogalmával rokon felvetéseket (aktív, egészséges, optimális, vitális, ha­tékony).

Oláh Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Milyen változásokat hoz a pszichiátriában a BNO-11?
Milyen változásokat hoz a pszichiátriában a BNO-11?
| |

Az Egészségügyi Világszervezet 2018. jú­nius 18-án Genfben jelentette be, hogy 10 évi munka után elkészült a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 11. vál­to­za­ta. Kezdettől egyértelmű célkitűzés volt a korábbi változatokhoz képest a felhasználóbarát fejlesztés, és első alkalommal a teljesen elektronikus kivitelezés.

Szekeres György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Elfogadható-e az elfogadhatatlan?
- Michael Haneke: Szerelem
Elfogadható-e az elfogadhatatlan?
- Michael Haneke: Szerelem

| |

József Attila Nagyon fáj című versének fenti sorai jelenítik meg talán leginkább azokat az érzéseket, amelyeket Haneke Szerelem című filmje váltott ki belőlem. A hanekei életműből számomra ez a legmegrázóbb alkotás. Nem a témája miatt, hisz ezzel foglalkozik a filmek nagy többsége, hanem mert e témán keresztül Hanekének sikerül az emberi létezés mikéntjének a legmélyére eljutnia hazugság, illúzió, önbecsapás és szentimentalizmus nélkül.

Sopsits Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: