TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2018;28(08-09)

Különleges, irodalomszerető orvostól búcsúzunk - Dr. Kiss István emlékére
Különleges, irodalomszerető orvostól búcsúzunk - Dr. Kiss István emlékére
| |

Könyvtárosként naponta száz és száz emberrel - könyvtárhasználóval - talál­ko­zunk, átadva a kért műveket, válaszolva a felmerülő kérdésekre, újdonságokról tájékoztatva. Az utóbbi években az óriási elektronikus forrásanyagnak köszönhetően, a személyes találkozások ritkulnak, az irodalmazás/irodalomkutatás elektronikus módon történik, a kapcsolattartás többnyire e-mailezéssel vagy a közösségi hálókon keresztül zajlik.

Molnár-Taga Márta, Vasas Lívia

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A hyponatraemia differenciáldiagnózisa és kezelése
A hyponatraemia differenciáldiagnózisa és kezelése
| |

A hyponatraemia (szérumnátrium-koncentráció < 136 mmol/l) a leggyakoribb ionzavar, mely megnöveli mind a kórházon be­lüli, mind a kórházon kívüli mortalitás rizikóját.

Németh Zsófia, Deák György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A depresszió az orvosi gyakorlatban - a felismerés és a kezelés lehetőségei
A depresszió az orvosi gyakorlatban - a felismerés és a kezelés lehetőségei
| |

Napjainkban egyre gyakoribb a depressziós hangulatzavarok előfordulása, így mind több depressziós beteggel találkozunk a mindennapi orvosi gyakorlatban. Sajnos ezt sok esetben nem ismerik fel, így elmarad a depresszió adekvát kezelése.

Osváth Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az idiopathiás pulmonalis fibrosis (IPF) korszerű diagnosztikája. 3. rész
Az idiopathiás pulmonalis fibrosis (IPF) korszerű diagnosztikája. 3. rész
| |

Az idiopathiás tüdőfibrosis (IPF) a fibrotizáló interstitialis pneumoniák egy alcsoportjába sorolható, főként az idős felnőtteket érinti. Progresszív tüdőfunkció-vesztés és magas mortalitás jellemzi. A betegség gyak­ran szövődik pulmonalis hypertoniával (PH), mely kedvezőtlenül befolyásolja az IPF kimenetelét.

Bohács Anikó, Karlócai Kristóf, Kerpel-Fronius Anna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Táplálás és táplálkozás csecsemő-  és kisgyermekkorban III. rész - Az önálló táplálkozás alakulása az Egészséges Utódokért projekt nagymintás kutatásában
Táplálás és táplálkozás csecsemő- és kisgyermekkorban III. rész - Az önálló táplálkozás alakulása az Egészséges Utódokért projekt nagymintás kutatásában
| |

Háromrészes cikksorozatunkban arra keressük a választ, hogy milyen mértékben valósulnak meg a csecsemő- és kisdedtáplálásra vonatkozó hazai és nemzetközi ajánlások a hazai gyakorlatban egy speciális egészségügyi (kórházi és területi) mintában. Első cikkünkben a szoptatás tartamáról, az azokat befolyásoló tényezőkről, a szoptatás szubjektív megítéléséről és a szoptatással kapcsolatos nehézségekről számoltunk be. Második írásunkban a hozzátáplálás és elválaszt(ód)ás folyamatát térképeztük fel, és bemutattuk a táplálási problémák ezzel összefüggő mutatóit. Harmadik, befejező cikkünk az önálló, autonóm étkezés alakulásának momentumait próbálja megragadni.

Németh Tünde, Várady Erzsébet, Danis Ildikó, Scheuring Noémi, Szabó László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A belgyógyász-pszichiáter liaison életmentő lehet  a súlyos anorexia nervosa kezelésében
A belgyógyász-pszichiáter liaison életmentő lehet a súlyos anorexia nervosa kezelésében
| |

Az anorexia nervosa súlyos formáiban a kórházi kezelés szükséges lehet, s a szomatikus állapot rendezését belgyógyászati osztályon kezdik el. Ilyen esetekben a belgyógyász és a pszichiáter közötti együttműködés lényeges.

Szényei Gábor, Bene László, Túry Ferenc

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Meghaláshoz nyújtott orvosi segítség vagy orvosi közreműködéssel elkövetett öngyilkosság?
Meghaláshoz nyújtott orvosi segítség vagy orvosi közreműködéssel elkövetett öngyilkosság?
| |

A tanulmány reflektál arra a folyamatra, mely során a hagyományosan orvosi közre­mű­kö­déssel elkövetett öngyilkosság gyakorlata újraértelmeződik. Első lépésben az Egyesült Államok vonatkozó törvényeinek szóhasználatait és neves USA-szervezetek álláspontjait elemezve rajzolja ki a szóhasználat területén megfigyelhető változásokat.

Kômüves Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Érdemes-e az orvostörténelemmel továbbra is  foglalkoznia?” 
– Magyary-Kossa Gyula levele Csajkás Bódognak
„Érdemes-e az orvostörténelemmel továbbra is foglalkoznia?”
– Magyary-Kossa Gyula levele Csajkás Bódognak
| |

Egy fiatal, kezdő orvostörténész, Csajkás Bódog levelet írt 1941-ben Magyary-Kossa Gyulának, a magyar orvostörténetírás legismertebb alakjának és elküldte neki néhány munkáját is.

Perjámosi Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Romics László-díj - a szeretet adta elismerés
Romics László-díj - a szeretet adta elismerés
| |

A „Prof. Dr. Romics László Akadémikus Emlékére” alapítványt ifj. dr. Romics László, az alapítvány névadójának fia alapította 2015-ben. Szándéka, hogy ápolja Romics professzor emlékét úgy, hogy a Magyarországon dolgozó, magyar állampolgárságú, 40 éven aluli orvosokat és kutatókat támogatja. Most az alapító, a fiú, ma már családapa mesélt édesapja emlékéről, közös életükről és mindarról, amiért végtelen hálát érez a hét éve elhunyt nagyszerű orvos, tanár, szervező és leginkább az ember iránt.

Kun J. Viktória

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Megváltók, júdások, filozófusok és orvosok 
A Spinoza-megoldás
Megváltók, júdások, filozófusok és orvosok
A Spinoza-megoldás
| |

Irvin D. Yalom, a Stanford Egyetem professor emeritusa valójában mindig is író akart lenni. Magyarországon tavaly megjelent legújabb, A Spinoza-probléma című regényében a több mint ötven éve praktizáló orvos rekonstruálja a pszichiátria szakterületét megalapozó filozófus, Baruch/Benedictus Spinoza belső világát.

Kazai Anita

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Jan Veth, és neves kortársakról készült portréi
Jan Veth, és neves kortársakról készült portréi
| |

A festőként, grafikusként, költőként és publicistaként egyaránt ismert Jan Pieter Veth (1864-1925), akit az esztétika és művészettörténet tanárának is kineveztek az amszterdami egyetemen, a holland kulturális és művészeti élet egyik meghatározó személyiségének számított az 1900 körüli évtizedekben.

Németh István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Janus-arcú hercegnő, avagy a lélek mélyéről felszínre törő kísértetek titka
A Janus-arcú hercegnő, avagy a lélek mélyéről felszínre törő kísértetek titka
| |

Francisco Goya Alba hercegnő című festménye (1797) zavarba ejti a spanyol népviseletet ismerő nézőt. A kopár háttérből Maya (parasztlány) ruhába öltözött, de büszke tekintetű, egyenes tartású arisztokrata nő emelkedik ki, aki parancsolón mutat a lába előtt a homokba írt „Solo Goya” (Csak Goya) feliratra. Az ujján lévő briliánsgyűrűbe saját neve (Alba), az aranygyűrűbe Goya neve van belevésve. Az elemző joggal teszi fel a kérdést: vajon a lába előtt a homokban a „Csak Goya” felirat a hercegnő vagy az alkotó érzéseit tükrözi?

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az első hazai mindfulness-konferencia
Az első hazai mindfulness-konferencia
| |

A Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézete, a Magyar Mindfulness és Kontemplatív Egyesület és a Tan Kapuja Buddhista Főiskola közös szervezésében 2018. augusztus 24-26. között rendezték meg az első hazai nemzetközi mindfulness-konferenciát az ELTE Lágy mányosi Campusán.

Brys Zoltán, Kis János Tibor, Simoncsics Eszter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: