TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2018;28(06-07)

Egészség-gazdaságtan Magyarországon: nagy potenciál, kihagyott lehetőség?
Egészség-gazdaságtan Magyarországon: nagy potenciál, kihagyott lehetőség?
| |

Az egészség-gazdaságtan és társterülete, az egészségpolitika legfőbb célja a szűkös erőforrások minél hatékonyabb elosztása az egészségügyben, több szempont együttes figyelembevétele mellett.

Németh Bertalan

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mobbing és bullying az orvosok között - Amikor a kollégából ellenség lesz
Mobbing és bullying az orvosok között - Amikor a kollégából ellenség lesz
| |

A munkahelyi zaklatás, a mobbing, bullying, pszichoterror az utóbbi két-három évtizedben a társadalomtudományok kiemelt kutatási területe lett. A mobbing több, mint egyszerű konfliktus két személy kö­zött; komplex probléma, amelyet különféle egyéni és szervezeti kontextusokban lehet és kell szemlélni.

Kapocsi Erzsébet

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Depresszió, szorongás és öngyilkos magatartás. Felismerés és ellátás
Depresszió, szorongás és öngyilkos magatartás. Felismerés és ellátás
| |

A depressziós és szorongásos betegségek gyakoriságuk és visszatérő jellegük miatt komoly problémát jelentenek mind a pszichiátriai, mind a háziorvosi praxisban. Gyakori komplikációikkal együtt (öngyilkosság, öngyilkossági kísérlet, másodlagos alkoholizmus/drogbetegség, fokozott car-diovascularis és cerebrovascularis morbiditás és mortalitás, munkahely elvesztése, szociális izoláció stb.) jelentős egyéni, családi és össztársadalmi terhet jelentenek.

Rihmer Zoltán, Blazsek Péter, Hargittay Csenge, Kalabay László, Torzsa Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Vízió vagy realitás? Hepatitis C-vírus-mentessé válhat-e Magyarország 2030-ra?
Vízió vagy realitás? Hepatitis C-vírus-mentessé válhat-e Magyarország 2030-ra?
| |

A WHO adatai alapján jelenleg a világon 71 millió, az Európai Unióban 3 millió a hepatitis C-vírussal fertőzött egyén. Jelentős részüknél még nem diagnosztizálták a betegséget és csak 6-7%-uk részesült antivirális kezelésben. Magyarországon az aktív vírusfertőzöttek becsült száma 50 000 körüli, a felismert betegszám 20 000, tehát 30 000 beteg van, aki még nem került az egészségügyi ellátás látóterébe.

Gervain Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az idiopathiás pulmonaris fibrosis (IPF) korszerű diagnosztikája. 2. rész
Az idiopathiás pulmonaris fibrosis (IPF) korszerű diagnosztikája. 2. rész
| |

Az idiopathiás pulmonalis fibrosis isme­retlen eredetű progresszív, fibrotizáló interstitialis tüdőbetegség. A súlyos lefolyású megbetegedés prognózisa a tüdőrákéhoz hasonló, a betegek ötéves túlélése 20% körüli. A betegség általában idősebbekben fordul elő és az elmúlt évtizedekben emelkedő a prevalenciája.

Horváth Ildikó, Kerpel-Fronius Anna, Harkó Tünde

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A nagy cardiovascularis kockázatú betegek gyógyszerelésének szempontjai a 2018. évi ESH/ESC Hypertonia Irányelvek alapján
A nagy cardiovascularis kockázatú betegek gyógyszerelésének szempontjai a 2018. évi ESH/ESC Hypertonia Irányelvek alapján
| |

2018 augusztusában egy időben jelenik meg az Európai Hypertonia Társaság és az Európai Kardiológus Társaság közös irányelve a hypertoniás betegek diagnosztikájáról, kivizsgálásáról, kezeléséről és gondozásáról a Journal Hypertensionben és a European Heart Journalben.

Farsang Csaba

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Táplálkozás csecsemő- és kisgyermekkorban. II. rész Szoptatás, hozzátáplálás és elválaszt(ód)ás az Egészséges Utódokért projekt nagymintás kutatásában
Táplálkozás csecsemő- és kisgyermekkorban. II. rész Szoptatás, hozzátáplálás és elválaszt(ód)ás az Egészséges Utódokért projekt nagymintás kutatásában
| |

Háromrészes cikksorozatunkban arra keressük a választ, hogy milyen mértékben valósulnak meg a csecsemő- és kisdedtáplálásra vonatkozó hazai és nemzetközi ajánlások a hazai gyakorlatban egy speciális egészségügyi (kórházi és területi) mintában. Első cikkünkben a szoptatás tartamáról, az azt befolyásoló tényezőkről, a szoptatás szubjektív megítéléséről és a szoptatással kapcsolatos nehézségekről számoltunk be. Jelen, második cikkünkben a hozzátáplálás és elválaszt(ód)ás folyamatát térképezzük fel, és bemutatjuk a táplálási problémák ezzel összefüggő mutatóit. Harmadik cikkünk az önálló, autonóm étkezés alakulásának momentumait próbálja megragadni.

Németh Tünde, Várady Erzsébet, Danis Ildikó, Scheuring Noémi, Szabó László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bertolt Brecht és Németh László Galilei-olvasata
Bertolt Brecht és Németh László Galilei-olvasata
| |

Az inkvizíció előtt tanait visszavonó Galilei pere Bertolt Brecht és Németh László írói pályájának legtartósabb és legtöbb töp­ren­gést kiváltó művészi témája volt. Mindhár­man orvostudományi egyetemen indultak. Galilei és Brecht nem szerzett diplomát, Németh orvosi tevékenységét művészi hivatásának rendelte alá.

Kelemen Gábor, B. Erdős Márta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fürdőszoba rejtélye, avagy a legfestőibb festő kitárulkozása
A fürdőszoba rejtélye, avagy a legfestőibb festő kitárulkozása
| |

Pierre Bonnard francia festő egyik legmegragadóbb képe, a „Nagy sárga akt” (1931) középpontjában egy meztelen nő áll, háttal a nézőnek, szemben valószínűleg egy tükörrel. Hogy éppen fürdeni készül vagy a fürdő után törülközik, nem állapítható meg teljes bizonyossággal. Ami egészen biztosan jól látható a képen, a nő meztelensége, a háttérfal sárga színe, amely a nő testét is sárga színnel itatja át.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„Lehet egyszerre élni és haldokolni”
„Lehet egyszerre élni és haldokolni”
| |

Az izraeli Ben-Gurion Egyetem fiatal kutatója, Adam Ratzon hospice-szolgáltatásban részesülő emberekkel szeretett volna kutatást készíteni arról, hogyan élik meg a halál közeledtét. Végül mégis inkább az élettörténetre koncentráltak a beszélgetések, és megismételhetetlen találkozásokká váltak. Ennek a folyamatnak a szakmai és emberi tapasztalatairól kérdeztük Adamot.

Cziglényi Boglárka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: