TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2017;27(04-05)

Útvesztők és iránytű a cardiovascularis kockázati tényezők prognosztikai értékéről
Útvesztők és iránytű a cardiovascularis kockázati tényezők prognosztikai értékéről
| |

A cardiovascularis betegségek kockázatfelmérése nélkülözhetetlen a mindennapi gyakorlatban, mert ez a betegségcsoport világviszonylatban, a fejlett országokban, a közép-európai régióban, így hazánkban is a legnagyobb halálozási arányszámokat adja.

Kékes Ede, Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az invazív meningococcusfertőzés megelőzése, felismerése és első, területi ellátása
Az invazív meningococcusfertőzés megelőzése, felismerése és első, területi ellátása
| |

A jelen közlemény szerzői egy rövid esetismertetés kapcsán összefoglalják, hogy mit kell és mit nem szabad tennie az alapellátás orvosának, ha váratlanul rossz általános állapotú, meningococcusfertőzésre gyanús fiatal beteggel találkozik.

Kovács Ákos, Kulcsár Andrea, Kalabay László, Torzsa Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A telemedicina hatása az orvos-beteg kapcsolat átalakulására orvosok körében végzett interjúk eredményei alapján
A telemedicina hatása az orvos-beteg kapcsolat átalakulására orvosok körében végzett interjúk eredményei alapján
| |

Az orvos-beteg kapcsolat mindig is az ellátás nélkülözhetetlen részét képezte, azonban az infokommunikációs technológiák egészségügyi integrációjával párhuzamosan átalakul az orvos-beteg kommunikáció. Így e tanulmány célja, hogy megvizsgálja milyen hatást gyakorol a telemedicina erre a kapcsolatra.

Bán Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Fulvesztranttal szerzett tapasztalataink egy súlyosan komorbid emlőrákos betegünknél
Fulvesztranttal szerzett tapasztalataink egy súlyosan komorbid emlőrákos betegünknél
| |

Napjainkban a célzott onkológiai kezelések és immunterápiás készítmények egyre növekvő száma ellenére is a hormonreceptor-pozitív emlőrák kezelésében továbbra is helye van a hatékony, jól menedzselhető és kedvező mellékhatásprofilú endokrin kezelésnek, különösen a súlyosan komorbid, többszörös társbetegségekben szenvedő betegeknél.

Bánhegyi Róbert János, Nagy Ágnes Krisztina, Lippai Zsuzsanna, Fülöp Ferenc, Rajtár Mária, Pikó Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A plazmaferézis szerepe extrém hypertrigliceridaemia talaján kialakult akut pancreatitis kezelésében
A plazmaferézis szerepe extrém hypertrigliceridaemia talaján kialakult akut pancreatitis kezelésében
| |

A szerzők egy 43 éves, számos rizikófaktorral rendelkező nőbeteg esetét mutatják be, akinél szekunder, extrém fokú - 100 mmol/l feletti - hypertriglyceridaemia kö­vetkeztében kialakult pancreatitis zajlott.

Belopotoczky Gábor, Orentsák Áron, Pártos Gergely, Arányi József, Haris Ágnes, Penyige József, Sike Róbert, Demeter Pál

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Subcutan interferon-β1a a klinikailag izolált szindrómák kezelésében: a III. fázisú, az adagolási gyakoriság szempontjából vak, multicentrikus REFLEXION vizsgálat három- és ötéves eredményei
Subcutan interferon-β1a a klinikailag izolált szindrómák kezelésében: a III. fázisú, az adagolási gyakoriság szempontjából vak, multicentrikus REFLEXION vizsgálat három- és ötéves eredményei
| |

A tanulmány bemutatja az IFN-b1a sclerosis multiplexben 60 hónapon keresztüli alkalmazásának együttes tapasztalatait a REXLEX és a REFLEXION vizsgálatokban. A III. fázisú REFLEX vizsgálat multicentrikus, kettős vak, kontrollált kiterjesztése volt a REFLEXION, amely 24 ország 70 szakmai központjában (Magyarország nem volt közöttük - a szemléző megjegyzése) zajlott 2006 novembere és 2013 augusztusa között.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A tudományos közlemények és a kutatók értékelésének változása a Magyar Tudományos Művek Tára alapján
A tudományos közlemények és a kutatók értékelésének változása a Magyar Tudományos Művek Tára alapján
| |

A tudósok munkásságának értékelésében kiemelkedő jelentőségűek a különböző tudománymetriai mutatószámok. A szerzők bemutatják a hazai tudományos életben évtizedeken keresztül használatos értékelés előnyeit és hátrányait, illetve ismertetik a múlt évben bevezetett új értékelési szempontokat is.

Molnár-Taga Márta, Kapócs Gábor, Kiss István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Újraközeledések a medicinához - Alexander Ferenc és Polányi Mihály pályájának kereszteződései
Újraközeledések a medicinához - Alexander Ferenc és Polányi Mihály pályájának kereszteződései
| |

A megismerő és a megismert kölcsönösségének kérdését vizsgáló, neves tudóssá vált Alexander Ferenc és Polányi Mihály gyermekkori barátok, gimnáziumi osztálytársak és egyetemi évfolyamtársak voltak. Életpályájuk kölcsönhatása alig kutatott.

Kelemen Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Éberség a gyógyszer - biztonság érdekében: a SCOPE projekt 
- Beszélgetés Mick Foyjal, a brit gyógyszerügyi hatóság (MHRA) farmakovigilancia-munkacsoportjának vezetőjével
Éberség a gyógyszer - biztonság érdekében: a SCOPE projekt
- Beszélgetés Mick Foyjal, a brit gyógyszerügyi hatóság (MHRA) farmakovigilancia-munkacsoportjának vezetőjével
| |

Mick Foy - Kilenc éve dolgozik a brit gyógyszerügyi hatóság, az MHRA gyógyszer-vigilanciával foglalkozó munkacsoportjával. Többek között ő vezeti az Egyesült Királyságban nagy múltra visszatekintő Yellow Card rendszert, amely a mellékhatás-bejelentést teszi lehetővé, illetve az MHRA szignáldetekciós rendszerét. Két nagy uniós projektben is meghatározó szerepet vállalt az elmúlt években. Ebből az egyik a lassan lezáruló SCOPE projekt (Strengthening Collaboration for Operating Pharma covigilance in Europe), amely tagállami összefogással fejlesztette a nemzeti gyógyszerhatóságok munkáját a farmakovigilancia területén. Az interjút Mick Foyjal a SCOPE budapesti konferenciáján készítettük, ahol a magyarországi betegszervezetek számára mutatták be a projekt eredményeit.

Cziglényi Boglárka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az anatómiai színház
- A felnyitott test nyilvánossága
Az anatómiai színház
- A felnyitott test nyilvánossága
| |

A német anatómus, Gunther von Hagens 2002-ben felboncolt egy holttestet a londoni East End egyik színházában. Minden jegy elkelt. Az eseményt kísérő jogi és sajtófelzúdulásban von Hagens azzal védekezett, hogy előadásával csak egy régi tradíciót folytatott. Igaz, az elmúlt 170 évben nem volt nyilvános boncolás Londonban, azonban 1830 előtt évszázadokon át komoly érdeklődés övezte az ilyen rendezvényeket.

Cziglényi Boglárka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Halálos ölelés, avagy a kozmikus fájdalom apoteózisa
Halálos ölelés, avagy a kozmikus fájdalom apoteózisa
| |

„A világegyetem szerelmi ölelése, a Föld (Mexikó), Én, Diego és senor Xólotl” című festmény (1949) egy szenvedélyes szerelmi kapcsolat kozmikus mélységeibe enged betekintést. A képet Frida Kahlo (1907-1954) élete vége felé festette, és nem véletlen, hogy ekkor. Ezen a festményen sűrítve minden megjelenik, ami élete meghatározó kapcsolatáról elmondható a képi művészet nyelvén.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A világ és én egyek vagyunk 
- Rinko Kawauchi fotográfiáiról
A világ és én egyek vagyunk
- Rinko Kawauchi fotográfiáiról
| |

chi ni taore / ne ni yori hana no / wakare kana
- lehull a virág/ visszatér a földbe/ gyökereihez

Matsuo Basho~ (1686. tavasz)
(Terebess Gábor fordítása)

Farkas Renáta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: