TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2015;25(11-12)

Lecturis Salutem!
Lecturis Salutem!
| |

„Íme, itt vagyunk... Az álom testet öltött. Többünk álma, mely egy évvel ezelőtt, fehér asztal melletti baráti beszélgetés során a mai magyar orvostudományi publicisztika mostoha sorsa felett keseregve fogalmazódott meg: miért is ne alakíthatnánk egy vágyainknak megfelelő és az irigyelt külföldi mintákkal versengő, új folyóiratot? Sokan javíthatatlan álmodozónak tartottak bennünket, ám a kimondott szót tettek követték.

Kapócs Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A tartós alvadásgátló kezelés néhány aktuális kérdése
A tartós alvadásgátló kezelés néhány aktuális kérdése
| |

Az utóbbi néhány évben bizonyos változások tanúi lehettünk a krónikus orális antikoaguláns kezelés területén. Az alvadásgátló gyógyszerek nómenklatúrája módosult, és aggodalmat váltott ki a tartós warfarinkezelés lehetséges érelmeszesedést kiváltó hatása.

Sas Géza

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Az asthma-COPD átfedő szindróma
Az asthma-COPD átfedő szindróma
| |

Az asthma bronchiale és a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) nem annyira betegségek, inkább heterogén szindrómák. Tipikus megjelenésben az asthma és a COPD élesen elkülöníthető, de számos betegen mindkettő tünetei kimutathatóak.

Nagy László Béla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Utak és tévutak - A szkizofrénia kezelésének aktuális kihívásai: a kognitív perspektíva
Utak és tévutak - A szkizofrénia kezelésének aktuális kihívásai: a kognitív perspektíva
| |

A szkizofrénia pszichotikus shubokkal, akut fellángolásokkal zajló súlyos krónikus mentális betegség. Betegeink prognózisát és életminőségét azonban nem elsősorban a gyakran hospitalizációt igénylő pszichotikus állapotok, hanem sokkal inkább a betegségre jellemző, annak manifesztációját megelőző, a betegség folyamán perzisztáló-progrediáló kognitív deficittünetek határozzák meg.

Váradi Enikő

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A rosuvastatin kedvező additív hatása a thrombocytaaggregációs paraméterekre cerebrovascularis betegek esetében
A rosuvastatin kedvező additív hatása a thrombocytaaggregációs paraméterekre cerebrovascularis betegek esetében
| |

Az aktuális ajánlások alapján egyértelműen statinkezelés ajánlott cerebrovascularis betegek hosszú távú kezelésében, függetlenül a vérzsírszintektől. A rosuvastatin hatékonyságát és biztonságosságát számos multicentrikus vizsgálat igazolta, melynek antilipaemiás hatásin kívül egyéb antiinflammatoricus és thrombocytaaggregációt kedvezően befolyásoló tulajdonságaira is fény derült.

Fehér Gergely

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Nyolcvanhat éves nőbetegünkkel szerzett tapasztalatok fulvesztrantkezelés alkalmával
Nyolcvanhat éves nőbetegünkkel szerzett tapasztalatok fulvesztrantkezelés alkalmával
| |

A 86 éves nőbeteg kivizsgálására 2009 májusában került sor, a bal emlőben tapintott elváltozás miatt. Mammográfiai vizsgálat során a felső negyedek határán 15×15 mm-es intenzív tumorárnyékot észleltünk, benne malignus mikromeszesedésekkel.

Ádám J. László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A rézanyagcsere ritka genetikai rendellenessége
A rézanyagcsere ritka genetikai rendellenessége
| |

A Wilson-kór a rézanyag­csere ritka genetikai megbetegedése, Ma­gyar­országon közel 300 ilyen beteg ismert.

Szili Károly, Vanya Melinda, Mágori Krisztina, Lajos György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Közösségi részvétel a fenntartható fejlődésben - a közösségi medicina nyomában
Közösségi részvétel a fenntartható fejlődésben - a közösségi medicina nyomában
| | |

A fenntartható fejlődés feladata a következő generációk életfeltételeinek biztosítása. Jelenleg ez nem valósul meg, mivel a környezetet az emberiség gyorsuló módon pusztítja. A fejlett ipari országok intézményei nem képesek kontrollálni a környezetrombolást.

Brys Zoltán, Harangozó Judit, Szarvas Hajnalka

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

„ Betegségügy”, „egészségügy” vagy „egész-ség-ügy” a mindennapi orvosi gyakorlatban?
„ Betegségügy”, „egészségügy” vagy „egész-ség-ügy” a mindennapi orvosi gyakorlatban?
| |

A mindennapi orvosi gyakorlatban a betegségek diagnosztizálására, kezelésére, a betegek rehabilitációjára összpontosítunk. Nem vesszük figyelembe részletesen az érintett személy szempontjait, azt, hogyan hat a betegség az emberi lét teljességére, milyen mértékben károsítja az egész szervezet anatómiai és funkcionális épségét, változtatja meg a képességeket, korlátozza a mindennapi feladatok ellátását, akadályozza a társadalmi szerep betöltését.

Vályi Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosi-élettani Nobel-díj, 2015
Orvosi-élettani Nobel-díj, 2015
| | |

A paraziták által okozott megbetegedések leginkább a világ legszegényebb populációit érintik. Az idei orvosi-élettani Nobel-díjak róluk szólnak. Egyrészről: William C. Campbell és Satoshi Ōmura kapták meg ¼-¼ arányban azért, mert felfedeztek egy új hatóanyagot, az avermectint, amely nagymértékben lecsökkentette a parazita okozta folyami vakság (oncocerciasis), illetve a parazita okozta elephantiasis (lymphoedema) incidenciáját.

Mezei Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kiűzetés a paradicsomból
Kiűzetés a paradicsomból
| |

Leonora Carrington angol festő Max Ernst portréja című festménye (1939) az Északi sarkra repíti a nézőt. A kép hátterében jéghegycsúcsok között jéggé fagyott ló látható - Leonora kedvenc állata -, az előtérben pedig Max Ernst ősz fejű, békés alakja magasodik, sajátos állatemberré transzformálva; csaknem mosolygós arca éles ellentétben van a fagyos tájjal.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosok, rezidensek halálhírközlési traumái a gyakorlatban
Orvosok, rezidensek halálhírközlési traumái a gyakorlatban
| |

Orvosinterjúink tapasztalatai nyomán azt találtuk, hogy a hatvanas és hetvenes éveikben járó, foglalkozásukat ma is aktívan gyakorló orvosok szinte mindegyike részletgazdag információt tudott adni arra vonatkozóan, hogy hogyan élte át elhunyt betegei közül az első elvesztését, s a hozzátartozókkal való halálhírközlést.

Berta Emese, Zelena András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A csodálatos csecsemô
A csodálatos csecsemô

| | |

Stern szerint az énérzés már a magzatban megjelenik, a csecsemőnek pedig fej lett, torzításmentes való- ságérzéke van. Egészséges fejlődésében négy élménytípust, a hatékonyság, a koherencia, a saját affektivitás és a saját történet érzését különbözteti meg

Lőrincz Jenő

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Viking karácsonyok és ajándékmítoszok
Viking karácsonyok és ajándékmítoszok
| |

„Úgy csúszkálunk a fa körül, akár a me lan ko -likus Szaturnusz gyűrűi” - íme, egy jellegzetesmondat a történetből. Cecilie Enger regénye aközelmúltban a karácsony kapcsán jelent meg aTypotex Kiadó gondozásában. Ritkán jár együtt asaga és a tömörítés, de itt mégis egymásnak ren-delhetjük ezeket a fogalmakat.

Sas Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Versek
Versek
| |

Bárki lehetnék?
Számtalan formában létezem,
és itt mégis, csak egy valaki halad.

Nagy Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: