TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2015;25(06-07)

Sine morbo
Sine morbo
| |

Szophoklész, a nagy görög drámaíró az élet bánat - és kimondatlanul - testi-lelki fájdalom, betegség nélküli, „sine morbo” befejezését tartja a „boldogságnak”. Plinius írja Asclepiadesről a Természetrajzban: „A Fortunával kötött fogadása tette híressé, hogy ne tekintsék többé orvosnak, ha ő maga valaha is bármilyen módon megbetegszik.

Sipka Sándor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Incisionalis sérvek és diabetes mellitus. - Tudunk javítani az eredményeken?
Incisionalis sérvek és diabetes mellitus. - Tudunk javítani az eredményeken?
| |

A diabetes mellitust a sebészeti beavatkozásoknál is kockázati tényezőként tartjuk számon. Négy évig prospektíven vizsgáltuk az incisionalis-ventralis sérvek szövődményei és a diabetes mellitus közötti összefüggéseket.

Martis Gábor, Damjanovich László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A mikofenolát-nátrium-terápia hatása a vesetranszplantáltak életminőségére
A mikofenolát-nátrium-terápia hatása a vesetranszplantáltak életminőségére
| |

A gyomornedv-ellenálló bevonatú mikofenolát-nátrium (EC-MPS; Myfortic®, Novar­tis Pharma AG, Basel, Svájc) olyan, gyomornedvvel szemben ellenálló gyógyszerkészítmény, amelyből mikofenolsav (MPA) szabadul fel.

Lázár György, Szenohradszky Pál, Szederkényi Edit, Surmann Ágnes, Toronyi Éva, Török Szilárd, Földes Katalin, Kalmár-Nagy Károly, Szakály Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Krónikus Pseudomonas aeruginosa-tüdőfertőzés kezelése inhalációs tobramycinnel cystás fibrosisban
Krónikus Pseudomonas aeruginosa-tüdőfertőzés kezelése inhalációs tobramycinnel cystás fibrosisban
| |

Cystás fibrosisban (CF) a tüdő intermittáló, majd krónikussá váló Pseudo­monas aeruginosa (Pa) -fertőzése klinikai állapotromláshoz és a légzésfunkció csökkenéséhez vezet.

Nagy Béla, Holics Klára

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Jelentés a 2014. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről
Jelentés a 2014. évi magyarországi gasztroenterológiai endoszkópos tevékenységről
| |

A Magyar Gasztroenterológiai Társaság Endoszkópos Szekciója felkérésére és megbízásából regisztráljuk és a LAM hasábjain évenkénti rendszerességgel közzétesszük a hazai endoszkópos tevékenység főbb statisztikai számadatait.

Nagy György, Orosz Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Maximális dózisú rosuvastatinterápia hatásossága szignifikáns carotis stenosis esetében
Maximális dózisú rosuvastatinterápia hatásossága szignifikáns carotis stenosis esetében
| |

Évtizedek óta ismert az atherogen dyslipidaemia szerepe az atherosclerosis kialakulásában. Számos vizsgálat eredménye igazolta a statinok cardiovascularis mortalitásra és morbiditásra gyakorolt kedvező hatását.

Koncsos Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tartós remisszió fulvesztrant - kezeléssel májmetasztázisokban
Tartós remisszió fulvesztrant - kezeléssel májmetasztázisokban
| |

A hormonpozitív metasztatikus emlőrákok esetében, amennyiben korábban antiösztrogén kezelés történt, jó eredményt hozhat a fulvesztrant mint második vonalbeli hormonkezelés. Ezt a FINDER 1 és FINDER 2 vizsgálatok igazolták, a CONFIRM vizsgálat óta az ideális dózisú adagolást is ismerjük.

Sipőcz István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek becslésére
Új lehetőségek a magyarországi egészségveszteségek becslésére
| |

A Globális Betegségteher Vizs­gálat (GBV) az 1990-es évek elejétől teszi közzé jelentéseit. A jelen cikk 2010-es adatok alapján készült elemzéseket használ, melyek 291 betegségre, 67 egészségkockázati tényezőre és 187 országra vonatkoz­nak.

Vitrai József, Varsányi Péter, Bakacs Márta

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

LAM Adherencia Akadémia
LAM Adherencia Akadémia
| |

A cardiovascularis betegségek a fejlett országokban a vezető halál­okokat jelentik. A primer és a szekunder prevenció egyik legfontosabb feladata az olyan kockázati tényezők kezelése, mint a magas vérnyomás vagy az emelkedett koleszterinszint.

Pál Csilla

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Társasjátékok az orvosképzésben
Társasjátékok az orvosképzésben
| |

A „tanulás” és „játék” szavak értelmének szem befordítása már általános iskolás korban megkezdődik. Mindenki számára ismerősek lehetnek az „Előbb a tanulás, aztán a játék!” vagy az „Ez nem játék, hanem komoly dolog!” mondatok. A gyermekek így jutnak arra a következtetésre, hogy a játékot és a tanulást külön kell kezelniük, valamint arra, hogy a játék élvezetével szemben a tanulás valamilyen fáradságos, és kevéssé szórakoztató folyamat.

Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Sors és jelkép
Sors és jelkép

| |

A Sors és jelkép - Erdélyi magyar kép ző mű vé - szet 1920-1990 című kiállítás 70 év erdélyi művészettörténeti tendenciáit mutatja be. Az 1. világháborútól kezdve egészen 1990-ig, a keleteurópai változásoknak köszönhető nyitási folyamatokig terjedő időszakot fed le a válogatás.

Nagy Zsuzsanna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Megtette… érdemes volt!
Megtette… érdemes volt!

| |

Az igazi varázs, amit író elérhet, a könyv utolsó oldala után következik. Becsukja, leteszi az olvasó a vaskos írást, és evvel nincs vége. Munkál benne a meghatottság, beavatták érzelmekbe, gondolatokba. Most már az olvasóé is mindaz, amit megosztottak vele. Saját élete tapasztalatain, saját egyénisége különböző szövésű filterein át épül be a világnak egy darabja, amit a szerzőtől kapott.

Cseuz Regina

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Bosszú ecsettel és vászonnal 
- Egy tehetséges nőfestő kálváriája
Bosszú ecsettel és vászonnal
- Egy tehetséges nőfestő kálváriája
| |

Amikor Holofernész asszír hadvezér megtámadta Kánaánt az időszámítás előtti 6. században, a zsidóknak egyre kevesebb esélyük maradt a túlélésre. Holofernész halálra akarta szomjaztatni a zsidókat azzal, hogy elfoglalta az ivóvizek forrásait. Ekkor Judit, egy bátor és szépséges özvegy megígérte honfitársainak, hogy megmenti őket. Legszebb ruháját felöltve felkereste Holofernész táborát. A hadvezér szeme megakadt a gyönyörű nőn, és magához hívta mulatni. Amikor Holofernész magatehetetlenné vált az alkoholtól, Judit levágta a fejét, és diadalittasan vonult végig zsákmányával a városon.

Gerevich József

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései 2. rész 
- A faji határok átlépése. A transzgenezis és annak jelentősége
A szerv- és szövettranszplantáció etikai kérdései 2. rész
- A faji határok átlépése. A transzgenezis és annak jelentősége
| |

„Transzgenikus organizmus az, amely olyan genetikai információkat hordoz és expresszál, amelyek természetes körülmények között az adott fajban nem találhatók meg.” A „természetes körülmények” itt azt jelenti, hogy ezek a gének emberi beavatkozás hiányában nem találhatók meg az adott fajban. Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy bizonyos körülmények között természetes úton is végbemennek transzgenikus változások.

Szebik Imre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvos és tudomány 5. 
- Személyesség és tudomány
Orvos és tudomány 5.
- Személyesség és tudomány
| |

Ha összevetünk két, ugyanarról a betegségről és a kezelése következményeiről szóló szöveget, akkor a betegséghez való viszony két rendkívül különböző narratívájával találjuk magunkat szemben.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A „ hang” nem tud elmosogatni
A „ hang” nem tud elmosogatni
| |

Ha valaki ma a nyugati kultúrában él, és olyan hangot hall, vagy olyasmit lát, amit más nem, óriási az esélye annak, hogy a hagyományos pszichiátriai ellátórendszerben súlyos diagnózist kapjon, környezete pedig idegenkedéssel és félelemmel közelítsen hozzá, köszönhetően a sajtó által is megerősített sztereotípiáknak. A Hearing Voices mozgalom a 80-as években indult, a pszichiáter Marius Romme nevéhez fűződik.

Csontos Erika

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: