TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2006;16(2)

Kellenek-e még az orvosi könyvtárak?
Kellenek-e még az orvosi könyvtárak?
| | |

Késő este van, állok a dolgozószobámban, az orvosi könyveim előtt. Nemrég kapcsoltam ki a komputeremet. Egyre izgatottabban kezdem előszedni a régi könyveket. Belelapozok - a nemritkán - sárgult lapokba, és fájdalmas nosztalgiát érzek…

Fenyvesi Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A 2-es típusú diabetes világméretű terjedésének okai és következményei
A 2-es típusú diabetes világméretű terjedésének okai és következményei
| | |

Napjainkban a 2-es típusú diabetes mellitus előfordulási gyakoriságának megdöbbentő mértékű növekedése tapasztalható világszerte. Noha a számadatok drámai alakulásában szerepet kap a cukorbetegség diagnosztikai kritériumrendszerének változása, a várható élettartam növekedése, a betegség egyre fiatalabb életkorban történő manifesztálódása, illetve a szűrővizsgálatok elterjedése révén a fel nem ismert diabetesben szenvedők számának növekedése, a diabetesincidencia tényleges, meredek emelkedését az elhízás egyre nagyobb arányú előfordulása magyarázza.

Jermendy György

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A koleszterinszint célértékre csökkentésének lehetőségei statinokkal
A koleszterinszint célértékre csökkentésének lehetőségei statinokkal
| | |

A statinok alkalmazása az atherosclerosis elleni terápiában új távlatokat nyitott meg. A klinikai tanulmányok egyértelmű bizonyítékokat szolgáltattak arra, hogy a lipidszint célértékeinek elérése az atherosclerosis progressziójának megállításához, kedvező esetben regresszióhoz vezet. Ez az eredmény a koleszterinszint-csökkentő hatás mellett egy komplex érvédő, úgynevezett pleiotrop hatásnak is köszönhető.

Karádi István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyulladásos bélbetegségek genetikája
A gyulladásos bélbetegségek genetikája
| | |

A gyulladásos bélbetegségek kialakulásában különböző környezeti tényezők és faktorok (genetikai, epithelialis, immunmechanizmusok és nem immuntényezők) egyaránt szerepet játszanak.

Lakatos Péter László, Lakatos László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 


A véradók alkalmasságának alapelvei és a hazai követelmények
A véradók alkalmasságának alapelvei és a hazai követelmények
| | |

Véradás alkalmával a donorvizsgáló orvos két szempontot mérlegel: az egyik, hogy a donorjelölt számára nem jelent-e kockázatot a 450 ml vér elvesztése (például hipotenzió miatt), a másik, hogy a donor esetleges betegsége, aktuális (szezonális allergia, antibiotikum-szedés stb.) vagy krónikus állapota (például daganatos, autoimmun betegségek, gyógyszerek szedése) nem veszélyezteti-e a recipienst.

Tomonkó Magdolna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A gyermekkori kövérség problémaköre
A gyermekkori kövérség problémaköre
| | |

A kövérség előfordulása az utóbbi két évtizedben rohamosan nő mind a fejlett, mind a fejlődő országokban, és egyre súlyosabb népegészségügyi problémát jelent. Különösen fenyegető veszély a gyermekkori kövérség. Kísérő betegségei közül főként kettő érdemel kiemelt figyelmet: a metabolikus szindróma és összetevői közül a 2-es típusú diabetes mellitus, amely egyre gyakrabban észlelhető már gyermekkorban is.

Rodé Magdolna

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Ciklikus rifaximinkezelés hatása szövődménymentes vastagbél-diverticulosisban 
Nyitott, önkontrollos klinikai tanulmány
Ciklikus rifaximinkezelés hatása szövődménymentes vastagbél-diverticulosisban
Nyitott, önkontrollos klinikai tanulmány
| | |

A szerzett vastagbél-diverticulosis igen gyakori a fejlett országokban. A rosszul felszívódó antibiotikumok eredményesek lehetnek a kezelésben. Nyitott, bevezető tanulmányunkban a rifaximin tünetcsökkentő és preventív hatását vizsgáltuk.

Simon László, Salamon Ágnes, Felföldi Ferenc, Tam Beatrix, Sánta Judit, Vadász Edit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A rabeprazol gyomornyálkahártyát védő hatása naproxenkezelés során
A rabeprazol gyomornyálkahártyát védő hatása naproxenkezelés során
| | |

Anem szteroid gyulladásgátlók szerteágazó mellékhatásai közül kiemelkedik a gyomor védő barrierjét képező nyálkahártya (mucosa) károsítása, ezáltal a szerek ulcust, vérzést, illetve perforációt idézhetnek elő. Az életet is veszélyeztető szövődmények főként a következő rizikótényezők esetén jelentkeznek: időskor, komorbid tényezők, ulcus vagy vérzés a beteg anamnézisében, párhuzamosan szedett gyógyszerek.

Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Choriocarcinoma az ovariumban 
Molekuláris patológiai differenciáldiagnosztikai lehetőségek
Choriocarcinoma az ovariumban
Molekuláris patológiai differenciáldiagnosztikai lehetőségek
| | |

A choriocarcinoma két, etiológiailag eltérő formája - a gesztációs és nem gesztációs choriocarcinoma - sem hagyományos szövettani vizsgálattal, sem immunhisztokémiai módszerekkel nem különíthető el egymástól. Bizonyos esetekben szükség lehet a tumor eredetének tisztázásához a molekuláris biológiai vizsgálatra, ami prognosztikai és terápiás szempontból egyaránt jelentős.

Erényi Éva, Szigetvári Iván, Andrikovics Hajnalka, Tordai Attila, Urbán Márta, Simon Károly

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Mikroszkópos vizsgálatok élő szemeken
Mikroszkópos vizsgálatok élő szemeken
| | |

A szerzők corneatranszplantált betegek szemén konfokális mikroszkóppal végzett vizsgálataik eredményeiről számolnak be. A vizsgálati módszert magyar nyelven Imre László ismertette 1999- ben. Az eljárásban az úgynevezett slit-scanning konfokális módszert alkalmazzák.

Imre László, Resch Miklós, Nagymihály Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

FÓKUSZBAN A LÁZAS BETEGSÉGEK, ANTIBIOTIKUMOK
FÓKUSZBAN A LÁZAS BETEGSÉGEK, ANTIBIOTIKUMOK
| | |

- Az antibiotikum-kezelés leggyakoribb indikációi a lázzal kísért felső légúti infekciók. A gyakorlatban ezek döntő többségét vírusok okozzák. Kell-e és ha igen, mikor kell antibiotikumot alkalmazni, illetve van-e szerepük az antibiotikumoknak a vírusos kórképek gyógyításában?

Szalka András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

2005. évi orvosi-élettani Nobel-díj 
A Helicobacter pylori-történet Magyarországon
2005. évi orvosi-élettani Nobel-díj
A Helicobacter pylori-történet Magyarországon
| | |

Ahírügynökségek 2005. október 6-án világgá kürtölték az alábbi hírt: „A 2005. évi orvosiélettani Nobel-díjat Barry J. Marshall és J. Robin Warren ausztrál kutatók kapták megosztva a Helicobacter pylori nevű baktérium felfedezéséért, illetve annak megállapításáért, hogy a Helicobacter-fertőzés felelős a gyomor- és bélbetegségek egy részéért.”

Rácz István, Simon László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A téli éjszakában
A téli éjszakában
| |

A diplomámon még meg sem száradt a tinta. A kórélettani intézetben kezdtem el dolgozni, de kapcsolatban akartam maradni a betegekkel, ezért aztán körorvosi ügyeleteket vállaltam Budapest több kerületében. Persze, számított a munkáért járó pénz is, de a fő motiváció az igazi orvosi tevékenység, a tankönyvek után a betegellátás gyakorlatának megismerése volt. A történetek sokaságából egy emlékezetes, 1968. év eleji, éjszakai hívást idézek fel.

dr. Nemesánszky Elemér

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Navigare necesse est 
Beszélgetés dr. Buda Bélával
Navigare necesse est
Beszélgetés dr. Buda Bélával
| | |

Az elmúlt évtizedek magyar közéletében azon ritka szereplők egyike volt, akik minden körülmények között meg tudták őrizni értelmiségi függetlenségüket, és minden helyzetben a valódi társadalmi integráció irányába segítették a viszonyok változásait. Buda Béla neve elválaszthatatlan többek között a magyar pszichiátriától, addiktológiától és a hazai kommunikációkutatástól; munkái hatnak országhatáron belül és kívül is. Sodorja bármilyen területre az élet, mindig a másik megértése, valóságos empátia vezérli. Amolyan „hídember”, aki sokféle hidat levert különböző „nyelvet” beszélő társaságok és csoportok között. S mint ilyen, önmagát és a sikert is más mércével méri.

Ferenczi Andrea

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Napóleon halála
Napóleon halála
| |

Bonaparte Napóleon halála hosszú ideig, egészen az 1960-as évekig rejtély volt, mígnem Forshufvud fel nem vetette a mérgezés lehetőségét. Az elgondolás megjelenését követően Forshufvud és Weinberg - utóbbi a Nemzetközi Napóleon Társaság alapítója és elnöke - tüzetes vizsgálatával feltárt tények sokasága bizonyította a mérgezéselméletet. Napjainkban újabb és újabb szenzációkeltő, megalapozatlan elméletek jelennek meg, dacára annak, hogy ez a történelmi bűnügy már megoldódott.

Szendi Gábor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Orvosi kutatás, emberi jogok
Orvosi kutatás, emberi jogok
| |

Orvosi kutatás, emberi jogok, 60 évvel a II. világháború után - ezzel a címmel rendezte meg nemzetközi konferenciáját a Haifai Egyetem Jogi Fakultása az Egészség-Jog-Etika Nemzetközi Központja és az UNESCO Bioetikai Bizottsága.

dr. Gábor Zsuzsa

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fenntartható egészségügy 
Bugovics Elemér: A fenntartható egészségügy, avagy az egészségügy kórtana
A fenntartható egészségügy
Bugovics Elemér: A fenntartható egészségügy, avagy az egészségügy kórtana
| |

Sajátos élvezet az egészségpolitikával, egészségügyi ellátással, a magyar társadalommal foglalkozó kutató számára Bugovics Elemér „A fenntartható egészségügy avagy az egészségügy kórtana” című könyvének olvasása. Az élvezet fogalma mellett a „hálás” és a „hálátlan” jelzőre asszociálunk. Hálás a recenzens feladata, a könyv pozitívumai meghatározóak.

dr. Frenkl Róbert

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egy kis csillagászat
Egy kis csillagászat
| |

A feladat a már megszokott párosítós játék... A bal oldali hasábban szereplő csillagászattal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket kell egy kis furfang, ötletesség segítségével összekapcsolni a jobb oldali oszlop betűvel jelölt, orvosi vonatkozású szavaival, kifejezéseivel. Például az ÜSTÖKÖS szóhoz az orvosi COMA szó jól kapcsolható, hiszen az üstökösök porból, gázból álló, jól látható „farkát”, csóváját szintén kómának nevezi a szaknyelv - a két szó eredete is azonos, a „haj” szóra utal.

Grétsy Zsombor

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Zeneterápia az Alzheimer-kóros betegek kezelésében
Zeneterápia az Alzheimer-kóros betegek kezelésében
| |

Az Alzheimer-kóros betegek életminőségének javítása - tekintettel arra, hogy betegségükből fakadó kommunikációs zavaraik miatt a legtöbb terápia náluk nem alkalmazható - igen nehéz feladat. Ebből kiindulva különös figyelmet érdemel minden olyan beavatkozás, amely képes segítséget nyújtani a betegek emlékezeti és kommunikációs képességeinek megőrzésében, esetleges javításában, és ezáltal a betegek önbecsülésének növelésében. Számos vizsgálat igazolja, hogy e nehéz feladat megoldásában sikerrel alkalmazhatók a zeneterápiás megközelítések.

dr. Kollár János

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Amikor a „kemény” tudomány felpuhul...
Amikor a „kemény” tudomány felpuhul...
| |

A „hard” (kemény) és „soft” (puha) tudomány megkülönböztetés ma közhelynek számít az akadémiai szférában. A két kifejezés használati értéke nem pusztán abban van, hogy különböző módszertanokat, sőt, „világnézeteket” jelöl meg a tudományok nagy családjában. Mindenekelőtt értékelő jellegük miatt „szeretjük őket”, minthogy rendszerint nem egyenrangú diszciplínacsoportokat jelölnek. Egyáltalában nem semleges leírói a világ különböző utakat követő feltárásának, hanem éppen azért használatos ez a két jelző, mert hierarchikus viszonyt fejeznek ki.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: