TARTALOM

LAM (Lege Artis Medicinæ) - 2013;23(01)

Hirtelen, váratlan szívhalál: nem segíthet mindenki?
Hirtelen, váratlan szívhalál: nem segíthet mindenki?
| |

Aki elszenvedi, azt csak irigyelhetjük: nem szenvedett. Nem kellett szorongania, nem érzett fájdalmat, egy percig sem gyötrődött. Egyszerre, váratlanul sötét lett, mint amikor bevág a villám, aztán áramszünet, és vége. A szörnyűség azokat sújtja, akik számára fontos volt, a legfontosabb, aki velük élt, értük létezett, aki nélkül egyszerre, váratlanul lett üres és viszszafordíthatatlanul reménytelen minden.

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának 50 éve és néhány fontosabb eredménye
A Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának 50 éve és néhány fontosabb eredménye
| |

A veleszületett fejlődési rendellenességek orvosok által történő kötelező bejelentési rendszere 1962-ben indult meg Magyarországon, és világviszonylatban is az első, országos regiszternek tekinthető. Az adatok folyamatos gyűjtését és rendszeres elemzését 1970. január 1-jétől az Országos Közegészségügyi Intézet munkacsoportja Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartása (VRONY) néven a mai napig folyamatosan végzi.

Métneki Júlia, Béres Judit, Czeizel Endre

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Rituximabkezelés idiopathiás inflammatorikus myopathiákban
Rituximabkezelés idiopathiás inflammatorikus myopathiákban
| |

Az idiopathiás gyulladásos myopathiák szisztémás, a proximális végtagizmok szimmetrikus gyengeségével jellemezhető autoimmun betegségek. A mindennapi gyakorlatban az idiopathiás inflammatorikus myopathiák kezelése nem egyszerű feladat.

Bodoki Levente, Vincze Melinda, Griger Zoltán, Csonka Tamás, Cseri Karolina, Hortobágyi Tibor, Dankó Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Kapszulás endoszkópia a vékonybélben: gyakorlati szempontok
Kapszulás endoszkópia a vékonybélben: gyakorlati szempontok
| |

A vékonybél vizsgálatára alkalmas kapszulás endoszkópiát (CE) 2001 óta használják a klinikai gyakorlatban. Az elmúlt 10 év során növekvő tapasztalatok és publikált vizsgálatok sora bizonyította, hogy a CE a vékonybél vizsgálatára alkalmas, noninvazív endoszkópos módszer.

Rácz István

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Egészségügyi félelmek: epidemiológia és prevenció 5-6 éves gyermekek körében
Egészségügyi félelmek: epidemiológia és prevenció 5-6 éves gyermekek körében
| |

A felnőtt lakosság legalább 5-10%-a fél az egészségügyi ellátástól. Ezek a félelmek már óvodáskorban kialakulhatnak. Ezért vizsgálatunk célja, hogy felmérjük az 5-6 éves korosztály egészségügyi félelmeinek arányát, valamint bebizonyítsuk, hogy gyermekeknek szóló egészségfejlesztő program keretei között csökkenthető ez a félelem. A program neve „Teddy Maci Kórház”.

Pócs Dávid, Siklósi Réka, Nyári Tibor, Barabás Katalin

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A hisztokémia egy megdőlni látszó dogmája - Az urátkristályok szövettani kimutathatósága
A hisztokémia egy megdőlni látszó dogmája - Az urátkristályok szövettani kimutathatósága
| |

Az orvosi gyakorlatban számos olyan „kőbe vésett igazság” létezik, amely tankönyvről tankönyvre átvételre kerül, és esetleg generációk sora sajátítja el, míg az adott tétel kihullik az idő rostáján. A rövid tanulmány célja egy olyan tévedés kiiktatása a köszvény diagnosztikájából, amely az urátkristályok szövettani kimutathatóságával kapcsolatos.

Bély Miklós, Krutsay Miklós

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Metasztatikus emlőrák sikeres kezelése fulvesztranttal
Metasztatikus emlőrák sikeres kezelése fulvesztranttal
| |

A jelenleg 60 éves nőbeteg anamnézisében hypertonia, inzulinnal kezelt diabetes mellitus szerepel. 2000 májusában fedezték fel emlődaganatát, mely miatt jobb oldali sectoralis excízió és axillaris blokkdisszekció történt.

Herodek Gabriella

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

2012 eredményei - a Q-SYMBIO és a KiSel-10
2012 eredményei - a Q-SYMBIO és a KiSel-10
| |

A 2012-es év jelentős áttörést hozott a kardiológiai terápia és prevenció területén egyaránt. Az eredmények egyrészt érintik a szívelégtelenségben szenvedő, sokszor reménytelen állapotú betegek túlélésének és életminőségének a javítását, másrészt az általános idős populáció cardialis prevencióját.

Lipták Judit

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Krónikus pszichiátriai betegek ellátása az egészségügyi és szociális ellátórendszerben
Krónikus pszichiátriai betegek ellátása az egészségügyi és szociális ellátórendszerben
| |

Az elmúlt évtizedekben a fejlett nyugati társadalmakra, így hazánkra is egyre nagyobb terheket ró a pszichiátriai betegségekben szenvedő tagjaik ellátása. Ennek okait szaktudományos szinten jelentős részben már feltárták, viszont a prognózisokban jelzett problémák eszkalálódásának és továbbiak kialakulásának megelőzése a feltárt okokon túl alapvetően meghaladja a pszichiátriai szakma, az egészségügyi és a szociális ellátórendszerek - egymástól egyébként többnyire elkülönített - sajátos működési kereteit.

Szentes Tamás, Kapócs Gábor, Kurimay Tamás

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine INtervention)
ORIGIN (Outcome Reduction with Initial Glargine INtervention)
| |

Vajon az n-3 zsírsavak hosszú időn keresztül történő adása csökkenti-e a cardiovascularis események gyakoriságát a szív- és érrendszeri események kifejezetten nagy kockázata esetén?

Matos Lajos

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Életmódbeli és önértékelt egészségiállapot-különbségek magyar és külföldi orvostanhallgatók körében
Életmódbeli és önértékelt egészségiállapot-különbségek magyar és külföldi orvostanhallgatók körében
| |

Egy orvos, betege teljes személyiségét is figyelembe véve, életmóddal kapcsolatos tanácsokat is ad, amelyek jelentős, sőt gyakran döntő mértékben járulnak hozzá a gyógyuláshoz. Életvitele és saját egészségi állapotának értékelése befolyásolja a tanácsadás gyakorlatát is.

Terebessy András, Horváth Ferenc, Balázs Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A pszichiátria megmentése
A pszichiátria megmentése

| |

A pszichiátria nagy bajban van (deep trouble) írja Ronald Pies a „Hogyan tudja az amerikai pszichiátria önmagát megmenteni” című kétrészes cikkében. A szokásos „egyrészt-másrészt” módszerrel rendbe szedi az eddigi eredményeket és problémákat.

Bánfalvi Attila

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Tutanhamon rejtélyes halála
Tutanhamon rejtélyes halála
| |

Az egyiptomi Újbirodalom kezdetén, a XVIII. dinasztia első uralkodóinál még nem látszott semmi változás: háborúztak Núbiában, a mitanni birodalom ellen, expedíciókat indítottak a közép-afrikai Punt országába, azonban a belső erjedés is megkezdődött.

Becher Péter, Májer Katalin, Patai Árpád

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A fájdalom hercegnője 
- Jacquelin du Pré
A fájdalom hercegnője
- Jacquelin du Pré
| |

A művész csodálatos jelenség volt, és az elõadói zeneművészet színterén egyedülálló életpályát futott be. Karrierje korán kezdõdött és fájdalmasan korán ért véget.

Köves Péter

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

I. Sándor cár háziorvosa és államtanácsosa
Egy polihisztor medikus, Orlay János
I. Sándor cár háziorvosa és államtanácsosa
Egy polihisztor medikus, Orlay János

| |

A 18-19. század fordulóján Oroszországba került magyar származású orvosok közül a legjelentősebb karriert Orlay János (orosz nevén Ivan Szemjonovics Orlaj) érte el, aki az Orvosi- Sebészi Akadémia titkáraként, I. Sándor cár háziorvosaként, államtanácsosként, több nyugateurópai tudományos társaság tagjaként, J. W. Goethe barátjaként és Ny. V. Gogol nevelőjeként vált ismertté.

V. Molnár László

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

Weyer és a bolond boszorkányok
Weyer és a bolond boszorkányok


| |

Johann Weyer (Wier, Wierus) 1515-ben, jómódú szénkereskedő fiaként született a brabanti Gravéban. Leuvenben végezte iskoláit: itt már 14 évesen megismerkedett az orvos-filozófus Cornelius Agrippával, akit követve előbb Antwerpenbe, majd 1532-ben Bonnba, Hermann von Wied érsek udvarába költözött.

Magyar László András

Összefoglaló  |  Teljes cikk (PDF)

 

A LAP

LAM (Lege Artis Medicinæ)

LAM (Lege Artis Medicinæ)

Impresszum
A folyóirat az orvoslás minden szakágát és annak határterületeit valamint művészeti vonatkozásait felölelő, általános profilú, lektorált kiadvány.

Kiadó
LifeTime Media Kft. (Anno Literatura Medica Kiadó)
1021 Budapest Hűvösvölgyi út 75/A
Felelős kiadó: Cserni Tímea

Főszerkesztő:
Prof.Dr.Kiss István
Dr. Kapócs Gábor

ISSN 0866-4811 (Nyomtatott)
ISSN 2063-4161 (Online)

Tartalomjegyzék: